Varför heter det balk och inte lag?

2006-05-19 i ARKIV
FRÅGA |Varför heter det balk och inte lag (t ex miljöbalk - miljölag)?
Michael Witting |En balk kan förenklat sägas motsvara ett livsområde. Det finns en balk för giftemål, en för föräldrarskap, en för köpande av jord, en för byggande, en för handelns bedrivande osv. Detta system var något som fanns redan i de gamla landskapslagarna. När landskapslagarna avskaffades valde lagstiftaren att behålla denna systematiseringen. Landskapslagarna gällde i Sverige från 1200-talet till 1734. Varje landskap hade då egna lagar. Landskapslagar har funnits i alla de nordiska länderna.

Avtalsmallar

2006-04-03 i ARKIV
FRÅGA |Var kan kan få tag i standardiserade avtal för exempelvis hyresavtal och avtal för utlåning av kontanter?
Andreas Heed |En väldigt bra samling avtalsmallar finns hos Juridikifokus som är en guide i vardagsjuridiska problem, se http://www.juridikfokus.se under "avtalsblanketter". Där kan du hitta bland annat hyreskontrakt, skuldebrev, familjerättsliga avtal mm.

Vad skall man tänka på till tentaplugget

2006-03-10 i ARKIV
FRÅGA |Jag skall skriva en tenta i Juridisk Översiktskurs 10 p inom ett par veckor. Har ni några tips på hur jag skall lägga upp studerandet och taktiken inför tentan? Det är min första stora salstenta så det känns lite ovisst. Ni kanske vet om det finns sammanfattningar om varje rätt någonstans ute på nätet , som man kan ladda ned och plugga ifrån?
Fredrik Jorstadius |Hej! Hur man skall plugga till en tenta är självklart väldigt individuellt varför det kan vara svårt att svara på detta. Jag brukar se till att ha läst alla böckerna åtmindstone en gång innan tentaplugget. Under tentaplugget brukar ex-tentor och anteckningar vara bra att plugga på och kolla upp saker man inte har koll på i böckerna. En sammanfattning på lagarna tror jag inte finns utan du får läsa böckerna. Hoppas det går bra på tentan Mvh

Lagtext-tolking på internet

2006-02-23 i ARKIV
FRÅGA |Hej, finns någon bra hemsida om hur man tolkar MBL, Jämställhetslagen och LAS? Tack för svaret. M.S.
Sandra Bolle |Hej! Till din hjälp behöver du kommenterad lagtext (ex Karnov) och förarbeten. Karnov har både lagtextkommentarer och förarbeten på internet se http://www.thomsonfakta.se/juridik/ detta är dock en betaltjänst. Propositioner, SOU och DS finns på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/108 gratis. Mvh

Hur länge har man rätt att kräva registeruttdrag?

2006-03-25 i ARKIV
FRÅGA |Hur långt tillbaka har en socialtjänstarbetare rätt att kräva "registerutdrag" från arbetsförmedling och bankkonto???? Hoppas ni kan svara snabbt för det brinner i knutarna....
Sandra Bolle |Hej! Om uppgifterna finns lagrade har socialtjänsten rätt att kräva ut dem om det inte strider mot några särsklilda bestämmelser, det är relativt svårt att svara då du är såpass vag i din fråga, men kort och gott: Uppgifter får enligt 9§ i. personuppgiftslagen sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlngen. Om uppgifterna fortfarande finns sparade och socialtjänsten har rätt att begära ut dem finns inget som hindrar i dem ditt fall så som det tycks verka nu. Hör gärna av dig med ytterligare frågor Med vänlig hälsning

Var kan man hitta och söka på rättsfall?

2006-03-09 i ARKIV
FRÅGA |Tja! Var kan man hitta rättsfall och finns det något ställe där man kan söka på rättsfall? MVH/ Carl-Johan
Christina Weilander |Hej! Ett bra ställe att hitta och söka på rättsfall är rättsbanken som är en tjänst som tillhandahålls av InfoTorg. Även på Karnov Plus kan du hitta rättsfall. Dessa är dock betaltjänster. www.lagrummet.se är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation där du också kan hitta och söka på rättsfall om du klickar på "svensk rättspraxis".

Var hittar jag information om rättshistoria?

2006-03-05 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag vill först be om ursäkt för att min fråga inte riktigt är av rättslig karaktär. Jag är från Ryssland och studerar juridik. För min kursuppsats behöver jag information om Sveriges rikes lag (1734) och gärna om den svenska civilrätten på 1700-1900 –talen (allmänt). Än så länge har det visat sig att det är oerhört svårt att hitta sådan information här i Sankt-Petersburg, vare sig på ryska, svenska eller engelska. Därför undrar jag om det finns några trovärda svenska sajter där man kan leta fram artiklar om t.ex. svensk rättshistoria, svenskt juridiskt system o. dyl. Jag saknar ord för att beskriva hur tacksam jag skulle vara för ett sådant tips! Visst kommer jag gärna att tipsa tillbaka om det någon gång blir någon fråga ang. det ryska rättssystemet, lagar osv. Tack i förväg!
Fia Berg |Hej! Här kommer lite tips på litteratur om rättshistoria. #Om den Juridiska Undervisningen vid Universitetet i Uppsala och om den Juridiska Facultetens förflyttande till Stockholm av Knut Olivecrona #En introduktion till naturrättens historia av Claes Peterson #Slaget om juristutbildningen av Marie Sandström #Från lagfarenhet till rättsvetenskap av Jan-Olof Sundell #Romersk rätt och europeisk rättsutveckling av Ditlev Tamm #Ideer till en Universitets-Reform i helt annan rigtning än som för den Juridiska Fakultetens ombildning blifvit å bane bragt av Sven Lorens Theorell #Den juridiska metodlärans utveckling av Walter Wilhelm #Den romerska privaträtten i utdrag av Max Kaser Databaser och Internetsidor som kan vara värdefulla att ta hjälp av och söka i; #http://www.inetmedia.nu/ #http://katalogen.sunet.se/index.html #http://sosig.esrc.bris.ac.uk/welcome.html #http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/gateways.htm Mer vet jag tyvärr inte, men prova också att kontakta ansvariga för rättshistorian på de olika svenska universiteten. Hoppas du fått lite hjälp på traven! Lycka till!

Uppdatering av lagbok

2006-01-25 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan! Jag har en en lagbok "Svensk lag", en grön bok från 2002 och undrar om jag nu vill ha tag på större lagförändringar som gjorts sedan 2002 till idag hur kan jag gå tillväga? Mvh Jessica
Ann Rask Samuelsson |I först hand kan du kontakta universitetet/högskolan på din ort. Där kan det finnas lagtextsupplement att köpa. På åtminstone Stockholms universitet tillhandahålls dessa supplement till de flesta kurser på juristlinjen i juristernas bokhandel. Annars återstår troligtvis att du på egen hand jämför din lagtext med nyare lagtext.