Hur skaffar jag ett kontaktförbud mot en person?

2019-09-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om det går att få ett kontaktförbud mot en kille som inte låter mig vara, han har hållit på fram och tillbaka i 4 år och mina föräldrar har anmält honom för olika grejer vid 3 tillfällen men utan att det lett någonstans. Han har åkt utanför mitt hus på natten och går runt och pratar om oss som om vi är tillsammans och ger mig bara obehagskänslor. Har hört att det är svårt att få kontaktförbud.Tack på förhand.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kontaktförbud regleras i lagen (1988:688) om kontaktförbud.Hur ansöker jag om kontaktförbud?En ansökan om kontaktförbud görs hos lokala polisen eller åklagarmyndigheten. Det är en en allmän åklagare eller domstol som prövar och beslutar gällande om det ska förordnas om ett kontaktförbud eller inte (7§ kontaktförbudslagen). Vilka är förutsättningarna för att få kontaktförbud? Kontaktförbud beviljas om det finns en tydlig risk för att en person 1. förföljer, 2. allvarligt trakasserar eller 3. begår brott mot en annan person (1 § kontaktförbudslagen). En bedömning ska göras i varje enskilt fall om de risker som kan finnas och ska även innehålla en proportionalitetsbedömning, där skälen för förbudet ska vägas mot de konsekvenser som förbudet kan innebära för personen som får det mot sig. I bedömningen tas det också hänsyn till ifall personen har begått brott tidigare. Är det svårt att få ett kontaktförbud?Det beror helt på hur omständigheterna ser ut i din situation, eftersom åklagaren gör en individuell bedömning i varje fall. På Åklagarmyndighetens egna hemsida kan du läsa mer om deras bedömning, för att lättare få en uppfattning om hur din situation troligen hade bedömts. Bra att veta är också att ifall du inte är nöjd med åklagarens beslut, kan du begära att även tingsrätten prövar frågan (14 § kontaktförbudsfrågan). Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid innan jag får min häktningsersättning?

2019-05-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, skickade in ansökan om skadestånd då jag satt häktad 2v . Skickade in ansökan i januari hur lång tid dröjer det innan skadeståndet kommer
Erica Lager |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning efter häktningstid regleras i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. På Justitiekanslerns hemsida beskrivs handläggningstiden av en ansökan vara ungefär 6 månader innan ett beslut fattas. Beslutet ska sedan meddelas till dig och sedan kan du få ut din ersättning cirka 10 dagar efter beslutet fattades. Har du fler funderingar får du gärna återkomma!Med vänliga hälsningar,