Hur kan ett avtal för vuxna barns ansvar för föräldrar se ut?

2021-06-30 i Avtal
FRÅGA |Jag och min syster har fått en likstor penninggåva av vår enda kvarvarande. Syftet med gåvan var att få ner vår förälders förmögenhet. Syftet var att detta skulle kunna ge vår förälder bostadsbidrag (har relativt låg pension). Jag och min syster har muntigt avalat att vi gemensamt skall bidra till att vår föralder får en rimlig levnads standard och att vi täcker kostnader för större inköp, behov av uttökad omsorg och liknande. Hur kan ett avtal för vuxna barns ansvar för föräldrar se ut?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Avtalslagen (1915:218) för att besvara din fråga. Jag kommer även på ett generellt sätt att berätta vad man bör tänka på när man skriver avtal. Som utgångspunkt i avtalsrätt finns det egentliga inga regler om vad man kan avtala om, det finns ett fåtal regler om vad som kan göra ett avtal ogiltigt. Det kan bland annat handla om att ena parten blivit vilseledd till att ingå avtalet (3 kap 30 § avtalslagen) eller att avtalsvillkoren är allt för oskäliga, de kan då i rätten jämkas (3 kap 36 § avtalslagen) men annars det är det i svensk rätt fritt att avtala om vad som helst. Viktigt att tänka på är att ett muntligt avtal är bindande men svårbevisat, av den anledningen kommer ett skriftligt avtal vara säkrare om skiljaktigheter eller oklarheter uppstår. Viktiga ståndpunkter i avtal är att förklara vilka som ingår avtalet samt vad som avtalats om och hur det ska ske. Det är även bra att i avtalet definiera vad det är som ska göras och definiera t ex vad större inköp kan anses vara osv. Det kan vara svårt att skriva specifika arbetsuppgifter och det kan bli lätt att det blir oklart vad var och en ska göra. Att försöka konkretisera vem som ska göra vad är en bra utgångspunkt så att oklarheter inte uppstår senare. Att säga exakt vad som ska skrivas är svårt och väldigt beroende på ert förhållande och er avtalsvilja. Jag har bistått med lite mer allmän rådgivning angående hur man ska tänka vid avtal. Ifall ni vill ha mer ingående rådgivning på vad som ska skrivas rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!