Högre dröjsmålsränta vid betalningskravet

2020-08-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej! Om en kund köper en vara utan bestämd förfallodag på fakturan så kommer man behöva betala den dagen borgenären kräver betalt, men dröjsmålsräntan utgår 30 dagar efter att kravet upprättats. Kan borgenären sätta dröjsmålsräntan till över referensräntan + 8% (till exempel 20%) pga att RänteL är dispositiv eller måste gäldenären först godkänna den högre dröjsmålsräntan för att den ska kunna överstiga referensräntan + 8%? Om det är avtalat sen innan så är jag med på att dröjsmålsräntan får överstiga Referensräntan + 8%, givet att den inte är oskäligt hög. Min egentliga fråga är: Kan borgenären i samband med att betalningskravet skickas sätta en högre dröjsmålsränta än den angiven i 6§ RänteL om det vid köpet inte finns avtalad betalningskrav samt dröjsmålsränta?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej. Borgenären kan inte sätta högre dröjsmålsränta först i samband med betalningskravet. Här under går jag igenom varför det är så.Så länge inget annat är avtalatPrecis som du är inne på är majoriteten av räntelagen (RänteL) dispositiv. Det innebär att vad som står i de olika paragraferna gäller så länge inget annat är avtalat.När det kommer till dröjsmålsräntan är det precis som du skriver referensräntan + 8 procentenheter som gäller om inget annat är avtalat (6 § RänteL). Det innebär bland annat att man måste avtala om högre dröjsmålsränta för att en sådan ska gälla. För att avtala fram en högre dröjsmålsränta kan den högre dröjsmålsräntan antingen ha varit med redan vid köpet eller annars kan parterna ha kommit överens om den vid ett senare tillfälle.Att ange en högre dröjsmålsränta först i samband med ett betalningskrav blir inte bindande eftersom det inte har skett något avtalande. För att den högre dröjsmålsräntan ska bli bindande måste båda parter ha kommit överens om den.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur beräknas dröjsmålsräntan på min skadeståndsersättning?

2020-07-15 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Har blivit tilldömd skadestånd enligt 4 paragrafen 5 stycket 6 räntelagen 1975:635. Skadeståndet utgör 5000:- Pluss ränta. Tiden från brottet tills full betalning skett är 3 år och 9 månader. Vad blir summan inkl ränta?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man får ha klart för sig när man beräknar dröjsmålsräntan är storleken på dröjsmålsräntan under hela den tid som har gått tills betalning sker. Storleken på räntan för ett år är den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan kan ändras, varför man kan få räkna med olika räntesatser för olika perioder. Det är därför viktigt att jag vet vilket datum brottet begicks för att räkna fram det korrekta räntebeloppet. Du nämner att det var 3 år och 9 månader och du skickade in frågan den 13 juli 2020 så jag utgår lite förenklat ifrån att brottet begicks den 13 oktober 2016. Stämmer inte det kan du göra ändringar i beräkningen nedan.Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 % för perioden 13 oktober 2016 – 30 juni 2019 (period 1). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 % för perioden 1 juli 2019 – 15 juli 2020, dvs till dagens datum (period 2). Eftersom dröjsmålsräntesatserna gäller för hela året får man anpassa det till dagar (varför man dividerar med 365 i formeln nedan). Själva beräkningsoperationen kan sammanfattas i denna lilla formel:Storleken på dröjsmålsräntan x antal dagar som betalning inte erlagts på x kapitalbeloppet (5 000 kr i ditt fall) / 365= Dröjsmålsräntan.Antalet dagar som betalning inte gjorts på är 991 dagar för period 1 (13 oktober 2016 - 30 juni 2019) och för period 2 är den 380 dagar (1 juli 2019 - 15 juli 2020).Räntan för period 1 = 0,075 x 991 x 5 000 / 365 = 1018,15Räntan för period 2= 0,08 x 380 x 5 000 / 365 = 416,4Totalt blir räntan 1 434,55 krMed ett kapitalbelopp på 5 000 får man alltså ett räntebelopp på 1 434,55 kr under 13 oktober 2016 – 15 juli 2020. Totalt blir det alltså 6 434,55 kr. Vill du beräkna räntan för andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar Dostan Sulaiman

Hur beräknar jag dröjsmålsräntan?

2020-06-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag ska ha skadestånd på 10000 enligt 6 paragrafen i 361 dagar vad blir det
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du är ute efter en beräkning av dröjsmålsräntan som beräknas enligt 6 § räntelagen, dvs. när en särskild räntesats inte har varit förbestämd genom exempelvis ett avtal. Då är storleken på räntan den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 %. Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 %. För att få ett exakt räntebelopp måste man ta hänsyn till ändringar i referensräntan och för det behöver jag veta från och med vilket datum räntan började löpa samt till och med det sista datumet räntan löper (oftast dagens datum om personen fortfarande inte betalat). Jag utgår för enkelhetens skull att räntan började löpa från och med den 1 juli 2019, vilket ger en dröjsmålsränta på 8 %.Med ett kapitalbelopp på 10 000 kr får man ett räntebelopp på 796 kr under perioden 1 juli 2019 till 28 juni 2020. Totalt blir det alltså ca 10 796 kr. Vill du beräkna räntan med utgångspunkt i andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Dröjsmålsränta Beräkning

2020-02-18 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej jag är beviljad skadestånd på 5000 kr inklusive ränta på det sen juni månad.. Och undrar hur mkt det blir för ca 8-9 månader?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är hur mycket ränta kan du få på det belopp som du blev beviljad. Detta är en fråga som regleras främst av räntelagen.Hur beräknas dröjsmålsränta Dröjsmålsräntan räknas ut genom att man tar referensränta och lägger till 8 procent , (6 § första stycket räntelagen). Referensräntan fastställs två gånger per år (1 januari och 1 juli) (9 § räntelagen). Referensräntan ligger på 0 procent och med ett tillägg av 8 procent blir summan 8 procent. Hur mycket ränta kommer du fåBelopp: 5000Referensränta 0% + 8% =8%Per år =5000×8% =400 krPer månad = 400/12= 33,38 månader = 33,3×8 =266,6Kronofogden har en ränteräknare på sin hemsida:https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.htmlMed vänlig hälsning,

Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?

2020-07-20 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HeyEn person rånade mina pengar från min bank konto år 2007 och hon kommer att få rättegång den 24 september I år 2020.Det finns hennes videoar och allt bevis på samma tid och datum. Eventuellt kommer hon att kännas skyldig.Jag vill veta hur många procent ränta jag får på 14800:- från år 2007Också hur mycket det blir nu efter många år.Räknar domstolen räntan från år 2007 eller efter domen?Tack
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL). Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter enl. 6 § RänteL är räntan för ditt belopp 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen. Beräkningen i ditt fallJag utgår från denna formel: (kvarvarande skuld * räntesats+1)^ (antal år) = skuldens värde. Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 37 894 Kr (varav 23 094 Kr utgör ränta). SlutsatsRäntan beräknas alltså från det att brottet skett. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hur beräknas dröjsmålsräntan?

2020-07-15 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hur beräknar jag räntan på skadestånd? På domen står det att jag ska få ett skadestånd på 5000 med ränta enligt räntelagen från den dagen då brottet begicks (alltså 12 april 2019) fram tills att den är betald. Men jag förstår inte hur jag ska räkna ut det med räntan och tiden som har gått ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man får ha klart för sig när man beräknar dröjsmålsräntan är storleken på dröjsmålsräntan under hela den tid som har gått tills betalning sker. Storleken på räntan för ett år är den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan kan ändras, varför man kan få räkna med olika räntesatser för olika perioder. Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 % för perioden 12 april 2019 – 30 juni 2019 (period 1). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 % för perioden 1 juli 2019 – 15 juli 2020, dvs till dagens datum (period 2). Eftersom dröjsmålsräntesatserna är för hela året får man anpassa det till dagar (varför man dividerar med 365 i formeln). Själva beräkningsoperationen kan sammanfattas i denna lilla formel:Storleken på dröjsmålsräntan x antal dagar som betalning inte gjorts x kapitalbeloppet (5 000 kr i ditt fall) / 365 = Dröjsmålsräntan.Antalet dagar som betalning inte gjorts på är 80 dagar för period 1 (12 april 2019 - 30 juni 2019) och för period 2 är den 380 dagar (1 juli 2019 - 15 juli 2020).Räntan för period 1 = 0,075 x 80 x 5 000 / 365 = 82,2Räntan för period 2= 0,08 x 380 x 5 000 / 365 = 416, 4Totalt blir räntan 498,6 krMed ett kapitalbelopp på 5 000 får man alltså ett räntebelopp på 498,6 kr under 12 april 2019 – 15 juli 2020. Totalt blir det alltså 5 498,6 kr. Vill du beräkna räntan för andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar

Beräkning av dröjsmålsränta

2020-06-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |71134kr med dröjsmålsränta från 2019-09-30 till och med 2020-06-30.Vad blir den totala summan? Mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är fråga om vanlig dröjsmålsränta som beräknas enligt 6 § räntelagen, dvs. räntesatsen har inte varit förbestämd genom exempelvis ett avtal. Då är storleken på räntan den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, alltså blir storleken på dröjsmålsräntan i ditt fall 8 % under hela den angivna perioden. Med ett kapitalbelopp på 71 134 får man ett räntebelopp på 4 279 kr under den angivna perioden. Totalt blir det alltså 75 413 kr. Vill du beräkna räntan för andra perioder kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur räknar man ut dröjsmålsränta?

2020-01-08 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej jag undrar hur får jag fram ränta på 831.871 enligt paragraf 3 och 6 från och med 12/4-19 fram till nu dagen datum? Hälsningar Annelie
Ebba Alkehag |Hej! Vad kul att du använder sig av Lawline.Jag har uppfattat din fråga som att du vill ha hjälp med att räkna ut ränta på det givna beloppet i frågan. Tolkningen jag har gjort är att det rör sig om en fordran med ett satt betalningsdatum, den 12/4 2019. Jag ser också att du skickade in frågan i december 2019, och detta kommer jag att använda mig av vad gäller min uträkning. Precis som du själv skrivit utgår dröjsmålsränta för sådana fordringar från och med datumet som fordran faller till betalning, vilket du hittar i 3 § räntelagen. Dröjsmålsränta räknas ut på det sätt att man tar den rådande referensräntan och lägger till 8 procentenheter. Detta hittar du i den 6 § samma lag. Referensräntan bestäms för nytt kalenderhalvår av Riksbanken och att så är fallet kan du se i 9 § samma lag. Det ska alltså fattas beslut om referensräntan varje januari samt varje juli varje år. Referensräntan under 2019 mellan januari-juni låg på -0.5 % och från juli-december låg referensräntan på 0.00 %, vilket du kan läsa om på Riksbankens hemsida. Vad detta innebär för ditt fall är att man kommer att behöva göra två uträkningar. En av gäller de månader som faller mellan januari-juli och en vad gäller de månader som faller mellan juli-december. Vad som är viktigt att komma ihåg vid beräkningarna är att 8 procentenheter ska läggas till vid uträkningen samt att det belopp man får fram måste delas på 6, eftersom det kommer motsvara en summa för hela 6 månadsperioden. Låt mig försöka göra det enklare att förstå genom att göra en uppställning och uträkning nedan: Period 1, januari-juni 2019: -0.5 % + 8 % = 7.5 % - detta är dröjsmålsräntan på 6 månader. 7.5 % x 831 871 kr = ca 62 390 kr Detta måste du alltså dela med 6, eftersom du vill veta vad fordran + ränta hamnar på för en månad. 62 390 kr / 6 månader = ca 10 398 kr. Denna summa ska man alltså betala varje månad mellan januari-juni som man är i dröjsmål. Du skriver att fordran föll till betalning den 12/4, vilket är april månad. Detta innebär att för månaderna april, maj och juni ska det betalas 10 398 kr i månaden fram tills juni, eller till dess betalning sker. Period 1, juli-december 2019:0.0% + 8 % = 8 % - detta är dröjsmålsräntan för 6 månader.8 % x 831 871 kr = ca 66 550 kr.Detta ska också delas på 6, eftersom man ska veta vad en månad blir.66 550 / 6 = ca 11 092 kr.För varje månad mellan juli fram tills december 2019 som fordran inte har betalats ska personen betala 11 092 kr i dröjsmålsränta.En sammanfattning av detta blir att om en fordran, som skulle betalats i april 2019, inte betalas förrän i december 2019, har personen en skyldighet att betala dröjsmålsränta för månaderna mellan april-december. Detta kommer utgöra en total summa, baserat på 3 månader från period 1 ovan och 5 månader från period 2, på 31 194 + 55 460 = 86 654 kr i dröjsmålsränta.Jag hoppas detta har gett dig den hjälpen du behövde! Om du behöver det kan du alltid ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Ha en fortsatt bra vecka!Mvh