Kan man få bostadslån trots att man förekommer i belastningsregistret?

2021-02-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Kan man få ta en bostadslån med en prick i belastningsregistret (försök våld mot tjänsteman)?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är inte av ren juridisk natur men jag kan försöka bidra med lite information ändå. Det korta svaret är att dina chanser att få lån inte påverkas.I belastningsregistret registreras bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för ett brott (3 § lagen om belastningsregister). I lagen regleras det vem som har rätt att begära ut uppgifter från registret. Som huvudregel är det bara du som har rätt att begära ut uppgifter om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). Det finns vissa undantag, bland annat kan särskilda myndigheter och i vissa fall arbetsgivare ha rätt att begära ut uppgifter om en person (6 § och 10 § lagen om belastningsregister).Även om banken inte själv har rätt att begära utdrag från belastningsregistret för att kontrollera tidigare brottslighet skulle de emellertid kunna be dig om en kopia på ditt utdrag. Banker är fria att själva besluta vilka de vill bevilja lån till och under vilka villkor. Teoretiskt sett skulle ett sådant villkor kunna vara att de inte beviljar lån om det finns tidigare brottslighet.Hur som helst finns det ingen lag som säger att man inte får ta lån för att man förekommer i belastningsregistret. Hur en enskild bank ställer sig till att bevilja dig ett lån kan jag inte svara på men som regel borde det inte vara något problem. Det hör nog inte till vanligheterna att banker begär utdrag från belastningsregister, utan när banker beviljar lån kontrollerar de framförallt om den sökande har god betalningsförmåga och om den har några betalningsanmärkningar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Finns obetalda skulder samlade på något ställe?

2021-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, finns det ett samlat ställe där man kan kolla upp om man har obetalda skulder så man slipper ringa runt till mängder av olika inkasso-och kronofogds-företag?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Dina skulder finns inte samlade någonstans per automatik, utan du måste själv ta reda på vart du har skulder någonstans. Alla dina skulder behöver inte nödvändigtvis finnas registrerade hos Kronofogden. Sedan 2006 sammanslogs de olika kronofogdemyndigheterna till en rikstäckande myndighet. De som du är skyldig pengar behöver däremot skicka brev till dig med jämna mellanrum för att en skuld inte ska preskriberas. I 2 § preskriptionslag (1981:130) framgår det att en skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. För konsumentfordringar är preskriptionstiden. Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa. Det innebär att den som vill ha betalt förlänger den tid hen har på sig att begära betalning. Ett sätt att avbryta preskriptionen är att få ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden från den du har en skuld till. Med vänliga hälsningar,

Bitcoins och bankkonton - vad gäller?

2021-01-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Lawline!Den 22/4-2020 Bad jag min bank att öppna mitt konto för att göra internationella överföringar så jag kunde investera i kryptovalutor, Bitcoin bl.a. för att kursen var väldigt låg då och jag var 100% säker på att det skulle stiga, vilket det började göra ganska snabbt efter. Jag sa att jag tänkte investera mellan 5-10000kr i månaden, självklart frågar dom vart pengarna kommer ifrån och jag hade då en anställning på en kommun med en månadslön på ca 20.000kr/mån så vart pengarna kom ifrån var det inga problem att redovisa men banken vägrade öppna tjänsten för mig att göra dessa investeringar då dem inte anser att det är säkert att investera i kryptovalutor. Sen den 22/4-20 har 1 bitcoin gått ifrån ca 70.000kr till 263.00 kr, det är alltså en ökning med 248%.Min fråga är om jag har rätt att stämma min bank för dem pengarna jag kunde ha tjänat i och med att de vägrade öppna utlandsbetalningar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag förstått dig rätt så har din bank inte gått med på att öppna ditt bankkonto för internationella överföringar, vilket hade möjliggjort investeringar i bitcoins. Nu när dessa stigit i värde undrar du om det finns möjlighet att stämma banken på de pengar du hade kunnat tjäna om du investerat i bitcoins innan värdeökningen.Vilka skyldigheter har banken? På området finns ett EU-direktiv (EU-direktiv 2014/92/EU). Enligt artikel 16 i direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att konsumenten kan öppna konton med grundläggande funktioner hos en bank. Vad som definieras som "grundläggande funktioner" klargörs i artikel 17 i samma direktiv. Enligt artikeln ska man kunna öppna, inneha och avsluta ett betalkonto, insätta medel på detta samt kunna ta ut medel från kontot. Med andra ord omfattar rättigheten mycket basala funktioner och således omfattas sannolikt inte möjligheten att öppna ett bankkonto för internationella överföringar i syfte att kunna handla med bitcoins.Penningtvättslagen Svenska banker ska förhålla sig till penningtvättslagen. Bankerna måste ha kännedom om vem kunden är, varifrån kundens pengar kommer samt varför kunden vill genomföra transaktioner. Detta brukar kallas KYC (Know Your Customer) och ingår som en del i bankers rutiner för att motverka penningtvätt (AML). SammanfattningEU-direktivet stadgar rätten till ett bankkonto med basala funktioner. Att öppna ett konto för internationella transaktioner i syfte att kunna handla med bitcoins utgör enligt min bedömning inte en sådan funktion. Sannolikt har din bank ansett att en sådan åtgärd inte varit i linje med deras AML-rutiner och på den grunden inte kunnat öppna kontot för sådana överföringar. Det finns således inte grund för att stämma din bank, då jag tror att de agerat i enlighet med sina AML-rutiner och då dina rättigheter enligt EU-direktivet inte inskränkts. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Vad behöver jag tänka på när pengar ska överföras till Sverige om dessa gäller stipendium?

2020-12-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag kommer att få en donation från Saudi Arabien på ca 50.000 rial (ca SEK 120.000) Dessa pengar ska jag sedan skicka till ett antal personer i Gaza. Det är stipendier till kvinnliga studenter som inte har råd att betala sina universitetsstudier / avgifter för slutexamina.Det är tyvärr inte möjligt att skicka pengarna från Saudi direkt till Gaza pga korruption och övriga politiska issues. Och det är inte heller möjligt att gå via andra hjälporganisationer då det är mycket korruption samt att dom har skyhöga administrationsavgifter.Vad behöver jag redovisa här i Sverige?Min bank?Skattemyndigheten?Jag har namn + kontaktuppgifter på samtliga stipendiater i Gaza.Pengarna kommer bara att gå via mitt konto här i Sverige och sedan direkt ut. Jag kommer att ha dokumentation på alla transaktioner.MVH
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att dessa pengar ska ges i form av stipendium till studenter, därmed behöver det ej betalas skatt på detta. Nedanför kan du läsa vad som gäller i övrigt.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visar upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Du nämner att du har underlag på dessa, varför det inte borde bli några problem för dig att ta emot pengarna.SammanfattningDu nämner att det handlar om 120 000 kronor och därför behöver du inte kontakta skatteverket och lämna några uppgifter. Om summan däremot skulle överskrida 150 000 kronor har du en uppgiftsskyldighet till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i ett sådant läge.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto ska du visa upp dokumentation på alla transaktioner, så att banken kan förlita sig på att dessa pengar är lagliga.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

När preskriberas en skuld?

2021-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag undrar om skulder hos kronofogden preskriberas. Om vi säger att någon haft obetalda skulder i X antal år, kan de preskriberas så personen slipper skulderna och slipper att skulderna växer samt att betalningsanmärkningarna försvinner?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De möjligheter som finns för att en skuld ska "avskrivas" är följande:- Skulden preskriberas- Du kommer överens med borgenären- SkuldsaneringEn skuld preskriberas efter tio år om det inte skett preskriptionsavbrottReglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om borgenären inte krävt dig på skulden eller inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).En skuld preskriberas tio år efter dess tillkomst om det inte skett något preskriptionsavbrott. För fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk preskriberas är preskriptionstiden tre år (2 § Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,- Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Varje gång du får ett krav på skulden, antingen från borgenären eller kronofogden, sker det ett preskriptionsavbrott och ny preskriptionstid börjar löpa.Med vänliga hälsningar,

Får mina föräldrar ta del av mina bankuppgifter när jag är vuxen?

2021-01-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej ! jag har en fråga om mina föräldrar har nån som helst rättighet att snoka i mina bankuppgifter ? jag är nu 42 år gammal ska tillläggas
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om bank- och finansieringsrörelse.Dina föräldrar har ingen större rätt än någon annan att ta del av dina bankuppgifter. Att de är dina föräldrar spelar ingen roll, med tanke på din ålder som innebär att du är myndig. Därav gäller den tystnadsplikt banken har i förhållande till dina bankuppgifter även i förhållande till dina föräldrar. Tystnadsplikten innebär att dina förhållanden till banken (bl.a. bankuppgifter) får inte obehörigen röjas (1 kap. 10 § lag om bank- och finansieringsrörelse). Bestämmelsen hindrar på så sätt en rätt för dina föräldrar att "snoka" i dina bankuppgifter, eller m.a.o. tillåter inte dem att göra det.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka dokument krävs för överföring från utomlands?

2020-12-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag kommer att ta emot stor pengar från Tyskland, jag undrar om det bör finnas vilka dokumenter.Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vad det är för pengar. Gällande vanliga överföringar eller gåvor finns ingen skatteskyldighet i Sverige.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Exempel på dokument kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. Om inget eller svaga dokument finns har banken rätt att stoppa överföringen från utlandet. SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Min rekommendation är att du visar upp ett underlag till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Skuldsanering

2020-12-26 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har skulder min tjej har skuldsanering på gång vad gäller
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.Svar på din fråga lyder på så sätt att din tjej kommer att förhoppningsvis bli skuldfri och det kan du också genom att ansöka om skuldsanering. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.