Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?

2021-11-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur upplöser jag mitt äktenskap då min man bor i Buenos Aires och jag bor i Sverige.Äktenskapet utfördes i Buenos Aires, och är även registrerat i Sverige. Mannen är folkbokförd på min adress.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) när jag besvarar din fråga om hur du ska upplösa ett äktenskap som ingåtts utomlands. Äktenskap som ingåtts i utlandet är giltiga i Sverige om de är giltiga enligt rättsordningen i det land där de ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Du skriver även att äktenskapet är registrerat i Sverige vilket innebär att äktenskapet är rättsligt giltigt. Kan jag upplösa ett utländskt äktenskap i Sverige? Om du vill upplösa äktenskapet är det möjligt enligt 3 kap. 2 § IÄL. Detta förutsätter att någon av er är svensk medborgare eller att någon av er bor i Sverige sedan ett år tillbaka. Jag tolkar det som att du är svensk medborgare och att ni båda är folkbokförda i Sverige men att det enbart är du som har hemvist i Sverige. Detta innebär att svensk domstol får ta upp ert äktenskapsmål (3 kap. 2 § IÄL och 3 kap. 4 § IÄL) och du kan därmed ansöka om äktenskapsskillnad här.Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad finns här. Du får välja att ansöka om skilsmässa gemensamt med din make du vill skilja dig från eller att ansöka enskilt. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Vem får bo kvar i bostaden under betänketid vid skilsmässa?

2021-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min fru vill skilsmässa sig och jag vill inte, vi har tre son 29,23 och snart 18 år, vi bor i lägenhet som jag stor på kontrakten ,jag ska söka betänketid för att när hon bli nervös säger jag vill skilsmässa ,frågan vem bor kvar i lägenheten under betänketiden om hon vill inte bo till samma under betänketiden,tack
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som får bo kvar i lägenheten under betänketiden. Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskap. Om en make inte vill bo tillsammans med den andra maken under betänketiden kan maken vända sig till tingsrätten och ansöka om ett interimistiskt beslut som säger att hen ska ha rätt att bo i lägenheten under betänketiden. Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut (ÄktB 14:7) och kommer därmed att sluta gälla efter betänketidens slut. Det domstolen kommer att göra är att bedöma vem som ska beviljas kvarsittningsrätt, alltså en rätt att bo kvar i lägenheten under betänketiden. Domstolen kommer bland annat att ta hänsyn till vem som har störst behov av att bo kvar i bostaden, vem som kommer att bo med barnen och vem som har bäst förutsättningar att få en annan bostad. Jag kan därmed inte ge dig ett rakt svar på din fråga men jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp.