Kan ett barn göras arvlös?

2018-08-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Vi är fyra syskon som nu ärver våra föräldrar. Hus ska säljas och vi kan anta att arvet blir cirka 1 miljon att dela på 4, alltså 250 000/barn. Då vår yngsta syster har Downs syndrom och är på en 2-3-årings nivå undrar jag om hon kan undantas arvet på något sätt? Hon bor på gruppboende och är på dagcenter kontorstid. Hon har god man som sköter hennes ekonomi. Hon har pension som täcker hyra och mat och lite buffert på banken. Tanken är nu då om hon överlever oss går hennes 250 000 till Allmänna arvsfonden.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om det finns möjlighet att göra ett barn till arvlåtaren arvlös. Vidare förstår jag det som att du undrar vad som sker med en arvlåtares kvarlåtenskap ifall denne varken har egna barn, barnbarn, föräldrar eller syskon i livet. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att barn i första hand ärver sina föräldrar(se 2 kap. 1 § ÄB). Genom att upprätta ett testamente kan arvlåtaren, i detta fall era föräldrar, helt fritt bestämma att fördelningen av arvet ska se ut på ett annat sätt än vad som annars följer av lag (9 kap. 1 § ÄB). Trots denna fria testamentsrätt är det inte möjligt att göra sitt barn arvlöst då ett barn alltid har rätt till sin laglott, dvs hälften av sin arvslott. Det finns därmed ingen möjlighet att göra er syster arvlös. Beträffande vem som skulle ärva er syster om ni syskon inte lever när hon går bort så framgår det i 2 kap. 2 § ÄB att arvlåtarens syskonbarn ärver istället för sina föräldrar. Om det inte finns några syskonbarn ärver arvlåtarens far- och morföräldrar (se 2 kap. 3 § ÄB). Istället för en avliden far- eller morförälder ärver dennes barn. Endast ifall det inte finns någon levande i dessa ovannämnda led tillfaller arvet allmänna arvsfonden (se 5 kap. 1 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar