Avstå arv till förmån för efterlevande make

2021-02-09 i Efterarv
FRÅGA |Särkullbarn som avsäger sig rätten att ta ut arvet direkt?Min hustru har gått bort, bouppteckningen är klar. Vi har inga barn gemensamt, hon hade 4 barn jag har 2. Det finn lite pengar ca 800 000 totalt, det finns en fastighet nettovärde ca 1 200 000.Min avlidna hustrus 4 barn är ju särkullbarn i detta fallet. Om de vill ha ut sin andel nu ska de ha hälften, dvs ca 1 000 000 tillsammans.Om särkullbarnen avsäger sig sin rätt att ta ut arvet direkt, då har jag vi förutsätter samma summa som ovan) 2 000 000 som blir kvar när jag avlider.Fråga 1: Kommer de 6 barnen att dela detta lika eller kommer de 4 särkullbarnen att få dela på ena halvan och mina 2 barn den andra halvan?Fråga 2: Måste samtliga fyra särkullbarn avsäga sin rätt att ta ut arvet direkt eller kan de göra det var för sig, dvs några som tar ut det nu och de andra väntar?
Linn Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om särkullbarns arvsrätt och regler om detta finner vi i ärvdabalken (ÄB).Särkullbarn har, som bröstarvingar till den avlidne, rätt till sitt arv när deras förälder gått bort. Om deras omgifta förälder dör före dennes nya make har de alltså rätt att få sitt arv från den avlidne föräldern direkt. Särkullbarn kan dock avstå arvet till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att du kan få behålla din hustrus del av bodelningen med fri förfoganderätt. När den efterlevande maken i sin tur avlider har särkullbarnen som avstått sitt arv en efterarvsrätt (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de särkullbarn som avstått sitt arv till förmån för den efterlevande maken har rätt att ärva en kvotdel av den efterlevande makens tillgångar som representerar den egendom som vid första makens död skulle tillfallit dem i arv. För att särkullbarnen som avstått arvet ska ha rätt till efterarv är det viktigt att de formulerat sitt avstående "till förmån för efterlevande make", annars kan de förlora rätten till efterarv.Din hustrus barn har ingen arvsrätt till dina tillgångar om de inte är tilldelade egendom via ditt testamente. Detta innebär att dina två barn ensamma kommer ärva den del av dina tillgångar som du ägt med full äganderätt (alltså inte egendom som varit din hustrus som hennes fyra barn avstått till förmån för dig).Som svar på din första fråga kommer de sex barnen inte dela lika på de tillgångar som du lämnar efter dig, utan särkullbarnen har efterarvsrätt till den egendom som du fått efter din hustru, medan dina två barn har arvsrätt till den egendom som varit din med full äganderätt.För att besvara din andra fråga så behöver inte samtliga särkullbarn avstå sitt arv för att det ska vara giltigt, utan de får var för sig avgöra hur de vill göra med sin andel av arvet.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!Vänliga hälsningar,