Att förneka förintelsen är inte straffbart i sig

2016-07-01 i Övriga brott
FRÅGA |Är det på något sätt olagligt i Sverige att förneka förintelsen?Och om så är fallet är jag enligt lag tvungen att tro på den officiella historien som man är i många andra Europeiska länder?
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Att förneka eller ifrågasätta förintelsen är inte straffbart i sig. Det kan däremot vara straffbart om det klassas som hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är straffbelagt enligt 16 kap 8 § BrB och bestämmelsen har följande lydelse: "Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter". Ett förnekande av förintelsen som syftar till att kränka judar, skapa missaktning för judar som grupp och som görs på ett sådant sätt att det får spridning skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp och därmed vara straffbart. Med vänlig hälsning

Förtal mot friad?

2016-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit åtalad för stöld men blev friad på alla punkter av Hovrätten. I svallvågorna av detta har ett lokalt politskt parti och en privatperson från samma parti, dels utdelat ett pris för civilkurage och dels uttalat att jag skulle ha agerat bedrägligt. Man uttalar att jag hållit på med vad de kallar "bedrägligt beteende" trots att jag är friad av såväl tingsrätten som hovrätten.Min fundering är om det kan finnas fog för en anmälan om förtal för ärekränkning
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline!För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig. I detta fall verkar eventuellt uttalandena syfta på att du skulle vara brottslig, eftersom "bedrägligt beteende" är ett brott. Dessa uttalanden skulle alltså kanske kunna klassas som förtal. Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Du måste alltså först göra en polisanmälan, och sen eventuelltsjälv väcka åtal mot de personer som begått gärningarna.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är man fortfarande misstänkt efter dom?

2016-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man fortfarande endast räknas som misstänkt till en dom vunnit laga kraft?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att man ska bli dömd till något krävs det att rätten kommer fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till vad personen är misstänkt för. När en dom vinner laga kraft övergår man från att bara vara misstänkt till att blir dömd till en viss brottslig handling och även skyldig till handlingen. Finner domstolen att personen inte ska dömas så övergår man från misstänkt till att inte vara misstänkt och åtalet ogillas. Hoppas du har fått svar på din fråga! Ha en fortsatt trevlig dag.Mvh,

Hemfridsbrott, stöld och ofredande

2016-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mitt ex gjort sig skyldig till hemfridsbrott när han sent en kväll tog sig in genom min olåsta ytterdörr när jag låg o sov på soffan. Plötsligt stod han i vardagsrummet o var hotfull o sa att jag skulle sluta terrorisera honom via mess. Jag har bara frågat honom när han ska betala för gemensamma lån som vi var överens om när han flyttade o som han inte betalade när det var sagt att han skulle betala. Pga att han inte betalar så har jag fruktansvärt svårt att klara mig varje månad. Anledningen att han kom var att han skulle hämta delar av sina grejer som fanns i källaren. Men vi hade inte bestämt någon tid o han kom oanmäld mitt i natten för att hämta sina grejer. Jag blev som nyvaken både chockad o rädd när han plötsligt stod där i vardagsrummet o var förbannad. Han hade knackat på fönster o dörr utan att jag vaknat men inte använt ringklockan för då hade jag vaknat lättare. Han gick sen direkt in i vårt förra gemensamma sovrum o ryckte åt sig en tv som han sagt att jag fick behålla. Han rotade runt i mina lådor o tog även med sig en hårklippmaskin som jag fått av hans mor. Undrar om han gjort sig skyldig till hemfridsbrott o stöld. Tacksam för svar!
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om någon tar sig in i en annans bostad utan att ha tillåtelse att göra det rör det sig om hemfridsbrott, 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1). Ditt ex fick alltså inte ta sig in i din lägenhet såvida ni inte innan har kommit överens om att han får det.Angående sakerna han tog kan det röra sig om stöld om han avsiktligen tog sakerna utan tillåtelse för att tillägna sig dem trots att han vet att du äger tvn och hårklippmaskinen, se 8 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1). Om han istället menar att du inte har fått sakerna utan att han äger dem har han inte haft för avsikt att ta någonting som är ditt.Förövrigt kan det ses som ett hänsynslöst beteende att rota bland någon annans grejer, i det här fallet i dina lådor. Det kan i det fallet röra sig om ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1).Sammanfattningvis har ditt ex begått hemfridsbrott. Även möjligtvis stöld och ofredande.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Förtal mot kassabiträde?

2016-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hejidag har det hänt en sak på mitt jobb. jag jobbar på secondhand, jag stod i kassan och hjälpte en kunde med att pack tallrikar och andra saker med papper men jag tappade ett glas på golvet och det gick sönder. kunden blev väldigt arg och sa till mig " hur kan man vara så klantig" men jag svar inget men min handläggare kom och pratade med henne och sa "att det kan hända och du kan få dina pengar tillbaka och att kunden är i affären medan vi har stängt därför hade vi bråttom med att hjälpa dig" men kunden sa till mig att nej det får inte hända och att tappa nåt på golvet och att det är fel och sa igen att jag är klantig. det var två andra kund bakom henne och alla personal stod och kollade på mig och henne. jag förstod inte ordet därför svarade jag inget på henne. min fråga är kan man polisanmäla henne"kunden" och om det går hur ska jag anmäla henne? .jag har inte henne namn eller adress?vad kan man göra ?och om jag anmäler henne vad kommer jag få till sluthon svor på mig "klantig" det är ju --skymfning, ärekränkning och förtal.
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline! För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig.I detta fall är min bedömning att kalla någon för "klantig", även om man gör det på ett argt sätt, inte når upp till kraven för förtal. Detta är troligen inte heller tillräckligt för att vara ägnat att utsätta en person för andras missaktning. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Syns misshandeln i begränsat belastningsregister?

2016-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har fått möjlighet att arbeta på ett lss boende. Och min fråga till er är: Om jag beställer ett begränsat belastningsregister gällande arbete inom lss, syns då en misshandel på det ? Måste få poängtera att denna "misshandel" var en knuff som jag blev dömd för när jag agerade i nödvärn. Tacksam för svar snarast. Vänligen
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett begränsat registerutdrag kan du begära om du bland annat avser att jobba inom LSS med barn och unga (9 § 2 st. 5 p lagen om belastningsregister). Det begränsade registerutdraget innehåller inte alla uppgifter om begångna brott, utan enbart vissa brott finns med. Exempel på brott som syns i utdraget är mord, dråp, grov misshandel, människorov samt olika sexualbrott. Detta innebär att om du begär ett begränsat utdrag för en anställning på ett LSS-boende, så ska ringa misshandel eller misshandel av normalgraden inte synas i registret. Däremot syns grov misshandel (22 § 5 st. förordningen om belastningsregister). Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Cykla på perrong eller spårområde

2016-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Ständig diskution på tåget Är det tillåtet att cykla på perrong / spårområde. Har sett vissa vakter påpekar detta. Och vilken lag / paragraf hänvisar de till?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår av 3 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) att cyklister ska färdas på cykelbana eller väggren om cykelbana saknas. Därmed är det också klart att cyklister inte får cykla på trottoar/gångbana. Däremot får man korsa en gångbana med cykel. Vid färd med cykel får dock barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas, se 3 kap. 12 a § trafikförordningen.Enligt 3 kap. 58 § trafikförordningen är gångbanor vägar som är avsedda för gående. Gångbana kan därmed möjligtvis likställas med en perrong. Perrongen är nämligen också en slags väg avsedd för gående. I andra hand kan man utgå ifrån de ordningsregler som finns inom stationsområden, där ofta framgår att cyklar måste ledas. Det finns naturligtvis goda anledningar till att cyklister ska leda cyklar på perronger.Det är inte heller tillåtet att cykla på spårområde. Det är olagligt att vistas där enligt 9 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) som lyder som följer: "Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde."Detta förbud är belagt med penningböter, dvs. man kan dömas till att betala böter för att ha beträtt spåren utan tillåtelse. Enligt 10 kap. 4 § järnvägslagen döms den som bryter mot förbudet i 9 kap 1 § till penningböter.Med vänliga hälsningar

Hets mot folkgrupp, gäller även svenskar

2016-06-30 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man bli dömd för hets mot folkgrupp mot det etniska svenska folket? Finns det enligt lag en etniskt svensk folkgrupp?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Där anges att den som i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning kan bli dömd för brottet. Straffskalan är fängelse i högst två år eller böter om brottet anses ringa. Är brottet att anse som grovt kan straffet bli fängelse i högst fyra år. Svenskar anses vara en folkgrupp inom ramen för detta brott. Det som skiljer svenskar från andra skyddade grupper är att de får tåla mer. Det hela har klargjorts i en dom från Norrköpings tingsrätt, se här. Lagen och dess förarbeten tyder inte på att svenska och andra folkgrupper ska behandlas olika när det gäller hets mot folkgrupp.Med vänliga hälsningar