Olovligt förfogande - tillvägagångssätt när utlånad egendom inte lämnas tillbaka

2017-05-27 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag var tvungen att byta boende i november och under tre dagar var man bostadslös tills man fick tillgång till sitt nya boende. Hade då katter som en gammal vän fick passa. Men denne vägrar återlämna dessa och har kämpat för dem i över ett halvår. Vi bor inte på samma ort och har själv ej körkort. Därför gjorde vi upp en deal att han skulle komma med katterna helgen efter. Men detta var nu över ett halvår sedan. Jag har ägarbevis på katten, är det lönt att anmäla detta och kommer man återfå sin katt? Att åka dit och hämta den med hjälp av skjuts fungerar ju enbart om personen i fråga öppnar dörren och ger mig katten. Ej så man kan klampa in och ta den utan hans tillåtelse. Vänlig hälsning, M
Alexandra Lantz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga berör ett potentiellt brott, och finns därför reglerad i Brottsbalken (BrB). Med hänvisning till de uppgifter som du har lämnat i din fråga, ingick du och vännen ett muntlig avtal, när ni kom överens om att vännen skulle få passa dina katter. Då avtalet inte på något sätt verkar ha omfattat att din vän under några omständigheter skulle kunna få behålla dina katter permanent, är din vän skyldig att lämna tillbaka katterna till dig. Gör han inte det, kan hans beteende ses som ett olovligt förfogande enligt BrB 10:4. Med utgångspunkt i de omständigheter som du har angivit om ditt fall, verkar ni i er överenskommelse inte ha reglerat hur katterna ska lämnas tillbaka. Du bör därför rimligtvis inte kunna kräva att din vän ska återlämna katterna genom att köra hem dessa till dig. Detta oavsett om han skulle ha körkort och således ha lättare att ta sig till dig. Din väns återlämningsskyldighet bör däremot omfatta att han inte får försöka hindra dig från att hämta hem katternaMed detta sagt, bör det nämnas att det aldrig är lagligt för dig att på eget bevåg gå in i din väns hus för att på eget bevåg ta tillbaka dina katter utan din väns samtycke. Skulle du göra detta kan du göra dig skyldig till både hemfridsbrott (BrB 4:6), samt till självtäkt (BrB 8:9). I din situation rekommenderar jag istället att du först och främst än en gång uppmanar din vän att hålla katterna tillgängliga för dig att hämta hem. Förklara för vännen att eran överenskommelse inte omfattade att han skulle få behålla katterna och att han juridiskt sett är skyldig att utlämna dessa till dig. Skulle din vän trots detta vägra att lämna tillbaka katterna, har du möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om sk särskild handräckning. Du kan läsa mer om särskild handräckning HÄR. Begär du handräckning, kan du åberopa de ägarbevis du har för katterna. För att få igenom en handräckning måste nämligen du som sökande kunna bevisa att katterna är dina. Andra bevis du skulle kunna använda är t ex foton. Slutligen, skulle du vilja kan du polisanmäla din vän för olovligt förfogande om han fortsättningsvis vägrar att lämna tillbaka katterna. Även i detta fall måste du kunna bevisa att katterna är dina och för att din vän ska kunna dömas krävs det dessutom att det i rätten kan bevisas att han försökt undanhålla katterna från dig med mening. Jag rekommenderar dig därför att först pröva de två ovanstående alternativen innan du överväger en polisanmälan.Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Vad är påföljden för förskingring?

2017-05-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller förskingring av pengar ifrån en offentlig organisation under en lägre tid. Det rör sig om 280-300 000 kr. Den misstänkte befinner sig i en personlig konkurs med anmärkningar hos kronofogden samt varit sedan längre dömd för grovt rattfylleri. Vad kan den eventuella påföljden bli?
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förskingring regleras i 10 kap. 1 § Brottsbalken och där stadgas att "om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år." Påföljden då bli allt mellan böter till 2 års fängelse om brottet är av normalgraden. Enligt 10 kap. 2 § ska i ringa fall av förskingring dömas för undandräkt till fängelse i högst 6 månader och enligt 10 kap. 3 § ska i grova fall av förskingring dömas till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. I NJA 1992 s. 470 dömdes en kvinna som förskingrat ca 200 000 kr för grov förskingring, men påföljden blev villkorlig dom. I NJA 1997 s. 781 dömdes en man som även där förskingrat runt 200 000 kr för grov förskingring och villkorlig dom. I NJA 1997 s. 652 dömdes en man för grov förskingring och fängelse i 10 månader efter att ha förskingrat 50 000 kr. Dock var det andra försvårande omständigheter såsom förfalskade fakturor som gjorde att brottet ansågs som grovt, inte beloppet i sig. Praxis på området tyder på att brottet bör anses som grovt, dock bör man beakta att det var 20 år sedan dessa rättsfall slogs fast och att beloppsgränsen för vad som anses vara grov förskingring antagligen har ökat en del. Om brottet skulle anses som grovt kommer det troligtvis att dömas till villkorlig dom om det inte finns försvårande omständigheter som tyder på annat. Vidare är alla övriga omständigheter vid ett sådant här brott av stor vikt och det kan finnas mycket som tyder på att påföljden bör vara lägre eller högre än vad endast beloppet visar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Inte straffmyndig och belastningsregister

2017-05-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är bara 14 år och har blivit tagen för snatteri 3 gånger hos polisen, den 3e gången blev igår och jag tror att jag kommer få en polisanmälan för det.Hur kommer det bli för mig i framtiden kommer det stå i mitt brottsregister och påverka min framtid, gymnasium och så eller?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du är under femton år är du inte straffmyndig och kan således inte bli dömd till påföljd för ditt brott, 1 kap. 6 § brottsbalken. Detta innebär att det inte heller kommer att registreras i belastningsregistret, 3 § lag om belastningsregister. Tänk dig för i framtiden, begår du nya brott när du väl fyllt femton år kommer de nya brotten tas med i belastningsregistret, vilket avsevärt kan försvåra dina chanser att få vissa jobb. Hälsningar,

Fråga om tillgrepp och påföljd

2017-05-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Från hösten 2016 till 2017 har jag och flertal av mina vänner begått snatteri. Snatteriet har gått ut på att vi har skannat in en vara(exempelvis godis) som priset för potatis för att sedan betala i självskanningen. Jag har begått detta brott säkert 25 gånger medan några av mina vänner kanske har begått det 50 gånger och några 5 gånger. Idag blev en av de som har begått det till liknande antal gånger fast tagen på Ica när hon skulle handla. Hon blev förhörd av affärschefen och en säkerhetsvakt i centrumet. De har bildbevis på henne samt flera av våra vänner som har sätts i närheten av henne när brotten har begåtts. De frågade om vilka de på bilderna var, så vitt jag vet fanns jag ej med på bilderna och min kompis har ej nämnt mitt namn. Hon som har blivit tagen ska in på polisförhör för brottet och affärschefen påstod att de visste att det var många som hade begått samma brott från våran skola(vår skola ligger i närheten). Vad för risker står jag inför? Vad för böter kan jag få? Butikschefen lät så vitt jag vet inte min kompis ringa någon(advokat eller liknande) och tänkte möjligtvis om det omöjliggör allt som togs upp under deras samtal. Vad borde jag göra? Jag har slutat med snatteriet för ett tag sen men vet inte om jag kommer att bli påkommen eller ej. Sista frågan, räknas det fortfarande som snatteri utifall att det har skett ett flertal gånger där den TOTALA summan av det som har blivit snattat har överskridit 1000 kr?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Stöld och snatteriEnligt 8 kap 1 och 2 §§ brottsbalken (1962:700) kan man dömas för stöld eller snatteri om man olovligen tar det som tillhör någon annan uppsåt att tillägna sig det om tillgreppet innebär skada. För stöld kan man dömas till fängelse i bl.a. böter eller fängelse i högst två. Är brottet ringa med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter kan man dömas för snatteri till böter eller fängelse i högst sex månader. Som du nämner brukar i rättspraxis värdegränsen mellan stöld och snatteri ligga på 1000 kr. Trots att du betalat en summa pengar för det tagna godiset utgör det fortfarande en skada för butiken eftersom ersättning till fulla värdet för godiset inte har lämnats.Flera gärningar eller en gärning?Till frågan om gärningarna ska bedömas som flera fall av snatteri, eller om gärningarna ska anses vara en enda gärning där då om värdet på allt det tillgripna överstiger 1000 kr gärningen ska bedöms som stöld. Några generella regler för vad som utgör en s.k. brottsenhet finns inte. När det gäller olovliga tillgrepp är det i allmänhet det rums- och tidsmässiga sambandet som är avgörande. Vid tillgrepp i butik bedöms regelmässigt varje fullbordat tillgrepp (i detta fall när man med det tillgripna passerar självscannern i butik) som ett särskilt brott. Om du t.ex. tagit godis på olika dagar eller olika tid på dygnet torde varje gärning bedömas vara ett eget fall, men om du t.ex. under en kort tid gått in och ut i samma butik och tagit saker som totalt överstiger 1000 kr kan det bedömas som stöld. Det är dock inte uteslutet att ett enda butikstillgrepp kan bedömas som stöld trots att värdet av det tillgripna ligger under 1000 kr. Förutsättning för det är att det vid tillgreppet förelegat särskilda, försvårande omständigheter, t.e.x om tillgreppet präglats av systematik så att den kan sägas ha ingått som ett led i en brottslig verksamhet som varit noga planlagd. Antagligen torde i ditt fall varje gärning bedömas vara ett eget fall och så länge värdet på det tillgripna ligger under 1000 kr borde det bedömas vara snatteri. PåföljdStraffet för snatteri är som nämnt bestämt till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att säga vad påföljden exakt blir ifall du skulle bli dömd. Det beror på flera faktorer, bl.a. hur många fall av snatteri du döms för och bedömningen av straffvärdet, t.ex. om det tillgripna har ett lågt värde döms du till lägre böter. För snatteri döms ungdomar med tanke på deras låga ålder vanligtvis till dagsböter. Utöver böter kan du även dömas till att betala skadestånd, ersätta butiken för den skada tillgreppen orsakat. FörsvarareEnligt 21 kap 3 § rättegångsbalken (1942:740) kan domstol utse en offentlig försvarare för en tilltalad. Det är domstolen som gör bedömningen om det är nödvändigt. Vid bedömningen av om den tidigare tilltalade är i behov av försvarare beaktar domstolen brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas. Vanligtvis utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Om den tilltalade har vid mindre allvarliga brott erkänt är det vanligt att någon försvarare inte behöver förordnas. Om du får en offentlig försvarare eller bekostar en själv tänk på att om du erkänt och bevisningen är stark mot dig kommer du antagligen få en fällande dom och då brukar man få stå för i vart fall en del av rättegångskostnaderna. Ersättningsskyldigheten kan dock sättas ned helt eller delvis. Vid bedömningen av om ersättningsskyldigheten ska sättas tar domstolen hänsyn till den tilltalades brottslighet samt till hans/hennes personliga och ekonomiska förhållanden. Att butikschefen inte lät din kompis ringa till någon som t.ex. en advokat, hindrar inte att det som kom fram då tas upp i rättegången. Det är bra att du har slutat med snatteriet och du bör inte fortsätta med det. Antingen kommer det inte fram att även du varit med eller så gör det, butiken har kamerabevakning. Ifall det gör det kan en rättegång inledas och då kan du hållas ansvarig för gärningarna.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Lotteri och minderårig

2017-05-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Begår jag ett brott om jag tar emot pengar av en minderårig person och sedan via mitt egna spelkonto hos ett spelbolag placerar ett spel åt denna person? Det skulle i så fall gå till så här:1. Minderårig för över pengar till mitt bankkonto2. Jag lägger in pengarna från mitt egna bankkonto till mitt spelkonto hos ett spelbolag3. jag placerat ett spel med pengarna4. Jag tar ut pengarna + den eventuella vinsten (förutsatt att spelet går in) och betalar tillbaka pengarna till den minderåriga.Min EGNA tolkning är att det inte bör vara olagligt. Givetvis moraliskt fel men det som egentligen sker om man bryter ner det riktigt rejält är ju att jag tar emot pengar av en person som råkar vara minderårig. När pengarna lämnat dennes konto så är det väl jag som ansvarar för vad som sker med pengarna då det tekniskt sett är mina pengar då?
Stefan Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr skulle jag tolka även det som problematiskt då det inte skulle vara särskilt svårt att bevisa att du spelat åt den minderåriga om någon fick åtkomst till era bankhändelser. Enligt 35 § Lotterilagen så får inte någon under 18 år delta i lotteri, och eftersom lagarna utformas efter ett visst ändamål så går det emot det ändamålet om den underåriga genom dig ändå kan spela.Min tolkning är att om transaktionen blir utredd så kommer det inte vara svårt att bevisa att du spelade åt den minderåriga, något som jag inte uttryckligen ser reglerat i Lotterilagen men ändå kan skapa problem för dig. Utöver det rent rättsliga kan spelsidor ha villkor som reglerar spel åt minderåriga som innebär att vinsten förloras om du skulle vinna.Hoppas att jag besvarat din fråga!Mvh,

Flaska kastad på bilen under färd

2017-05-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan! Vi fick en flaska kastad på bilen när vi körde på en 110 väg av en annan bil som körde vårdslöst. Borde man anmäla?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det låter som ett högst oaktsamt förfarande att kasta en flaska på en medtrafikant på det sättet som du beskriver. Jag rekommenderar att du hör av dig till Polisen eftersom det definitivt kan utgöra ett brott, antingen enligt brottsbalken eller enligt Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Om Polisen bedömer att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts kommer de att inleda en förundersökning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan berusad person dömas till misshandel för knytnävsslag mot magen?

2017-05-24 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hypotetisk fråga) Om jag på väg hem från jobbet ser en kraftigt berusad man som sitter på en parkbänk. När jag försöker väcka mannen slår han ett knytnäveslag som träffa mig i magen blir det misshandel då ?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att slå någon i magen med ett knytnävsslag kan utgöra misshandel i lagens mening. Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB) stadgas att "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd , döms för misshandel". Det krävs även att mannen i fråga hade uppsåt till detta. Detta innebär att mannen antingen hade för avsikt att tillfoga dig smärta genom att slå dig i magen, eller att mannen väljer att slå dig i magen trots att han inser att detta kommer tillfoga dig smärta, eller i vart fall att mannen inser att det finns en risk att hans handling kommer tillfoga dig smärta och att han förhåller sig likgiltig inför denna risk. Utöver detta så får mannen inte heller anses ha handlat i nödvärn (dvs. tror att han blir utsatt för ett övergrepp och måste försvara sig). Enligt 1 kap. 2 § BrB så ska man i princip inte ta hänsyn till självförvållat rus när man gör bedömningen huruvida en handling är ett brott eller inte. Så att mannen i fråga var berusad bör inte föranleda någon annan bedömning. Dock kan det i någon mån ha betydelse när det gäller påföljden om mannen anses vara tillfälligt sinnesförvirrad. Sammanfattningsvis så kan mannen i fråga dömas till misshandel i denna situation. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Användande av kontroversiellt ord

2017-05-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att sjunga n-ordet när man sjunger med i en låt? Är det förtal att kalla någon/sprida ut på skolan/arbetsplatsen att någon är rasist? Får man säga att man tycker det är ok att människor sjunger med i en rap-låt eller är man rasist då?
Joéla Ehnberg |Hej!Tack för din fråga. Det är inte olagligt att sjunga ”n-ordet” i en låt. Däremot kan det, av samhället, anses osmakligt att sjunga ordet om man själv är vit. Det kan dock nämnas att det beror på vilket sammanhang ordet används. Det kan anses vara hets mot folkgrupp om det används på fel sätt i fel situation. Man är inte heller per automatik rasist om man anser det vara okej att sjunga ordet eftersom vi i Sverige har yttrandefrihet. Att sprida rykten om att någon är rasist kan anses vara förtal, vilket är en brottslig handling enligt Brottsbalken 5:1. Hoppas detta besvarar din fråga.