Påföljd vid snatteri, minderårig

2015-11-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,blev idag gripen av en civil väktare för snatteri, jag erkände direkt.Väktarna tillkallade polis och dom anmälde. Dom sa att soc blir inblandat och att jag får en prick i registret. Det verkade inte som om jag kommer få böter då dom inte nämnde det och jag fick inget riktigt svar när jag frågade.Dom sa att jag hade betett mig ångerfullt, jag har precis fyllt femton år och har aldrig tidigare råkat ut för någonting sånt här.Mina frågor är:Vad händer nu? Kommer jag får nått brev från polisen eller något?Hur länge är "pricken" i registret kvar?Kommer jag få något straff och i så fall vad?Vad händer oftast i sånna här fall? Kan tillägga att detta hände i Stockholm.Tack på förhand!
Olivia Åman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt statistik från brottsförebyggande rådet (BRÅ) så är den vanligaste påföljden vid snatteri att den misstänkte döms till böter genom strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär att det skickas hem ett papper till dig där du får möjlighet att skriva på och på så sätt erkänna brottet. Att du erkänner genom strafföreläggande innebär att åklagaren inte kommer väcka talan vid domstol utan du får ditt straff direkt. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret på samma sätt, dvs. du får en ”prick”.På pappret du får hem kommer det finnas en summa att betala och det är din böter. Eftersom du är mellan 15 och 18 år gammal kommer du ha 15 dagar på dig att betala. Vill du läsa mer om strafföreläggande kan jag rekommendera Åklagarmyndighetens hemsida. Din prick kommer finnas kvar i straffregistret i 5 år, enligt 17 § 9 p. Lag om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620#P17S1). Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allting löser sig. Med vänliga häsningar

Påföljd för bedrägeribrott

2015-11-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan!Jag har blivit utsatt för bedrägeri att en har tagit 94 tusen av mig och att en har förfalskat min namnteckning och jag har anmält det och jag ska upp i rätten med det! vad kan man få för straff för det? /anonym
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Straffet för bedrägeribrottet framgår av 9 kap 1 § brottsbalken. Brottet kan leda till fängelse i högst två år. Vid bestämmande av straffet beaktas straffvärdet enligt 29 kap 1 § brottsbalken. Detta innebär att en bedömning görs av hur allvarligt det aktuella brottet är i relation till andra brott. Vid bedömningen beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, och vad den tilltalade hade för avsikter och motiv med bedrägeriet. Vidare beaktas om det föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter enligt 29 kap 2-3 §§ brottsbalken. Även övriga omständigheter som belastar gärningsmannen negativt ska beaktas enligt 29 kap 5 §. Om gärningsmannen tidigare begått brott är även 29 kap 4 § brottsbalken av intresse då det föreskriver att hänsyn ska tas till om brott begåtts tidigare vilket kan påverka bedömningen. Det är alltså många faktorer som vägs in vid avgörande av hur straffet kommer se ut. Som mest kan det röra sig om två år i fängelse, men det kan bli betydligt lägre beroende på straffvärdet där ovanstående faktorer beaktas. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Bilen försvunnen när firman som hade den lagt ner, kan man få ersättning?

2015-11-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Mitt fordon har varit uppställt på 1 bildemontering under utredning efter brand, då vi fick avslag från försäkringsbolag ang ersättning så stod bilen kvar. Då vi skulle hämta den så saknades det delar på bilen & vi kunde inte köra därifrån(polisanmält). Då vi senare skulle hämta den på släp så hade firman upphört, bilen är borta,firman nedlagd men jag är fortfarande reg ägare. Kan jag stämma ägaren på bildemonteringen även om bilen är "försvunnen"
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!I mitt svar utgår jag ifrån att bilen efter branden hade ett visst värde kvar, då du anger att du ursprungligen avsåg att köra därifrån, och att inget som hänt påverkat din äganderätt till bilen. Jag utgår vidare ifrån att branden var polisanmäld och att bilen därför stod uppställd på bildemonteringen under polisutredningen.Bildemonteringens ansvar för bilen.När bildemonteringen mottager bilen för att inneha den under polisutredningen så har bildemonteringen mottagit bilen med så kallad redovisningsskyldighet d.v.s. de är skyldiga att lämna ut bilen till dig igen, rättsligt stöd finns i redovisningsmedelslagen.Eftersom bilen lätt går att identifiera och bildemonteringen aldrig har fått rätt att sälja eller demontera bilen utan endast förvara den under utredningen så har ni rätt att få tillbaka bilen.Bildemonteringens ägares ansvar.Om bildemonteringen var ett handelsbolag, kommanditbolag eller, mindre troligt, en enskild firma kan du i första hand försöka vända dig till ägaren av firman. Vem denna person är borde du enkelt kunna få reda på genom att fråga polisen vilket bolag de anlitat eller om du har fått ett kvitto eller dyl. kolla på detta för att få reda på verksamhetens namn och sedan kan du vända dig till bolagsverket eller skatteverket för att få reda på ägarens namn. Ägaren är, i dessa former av bolag, nämligen personligt ansvarig för alla skulder bolaget hade när det avvecklades eller gick i konkurs (oklart vad som hänt i ditt fall), BL 2:20.Genom att påpeka att hen är personligt ansvarig och att du kan komma att kräva skadestånd alt. polisanmäla att bilen är borta kan det vara så att ägaren till firman antingen "hittar bilen" eller ersätter dig motsvarande bilens värde.Polisanmäla händelsen.Om ägaren inte vill hjälpa till, inte går att få tag på eller om det rört sig om ett aktiebolag får du nog välja att polisanmäla händelsen. Vilket brott det är fråga om är polisens sak att utreda men för att din nyfikenhet ska stillas redogör jag för troliga brott. Det kan då röra sig om brotten förskingring, då bildemonteringen innehaft bilen för din räkning och ägaren möjligen har tillägnat sig bilen (gjort den till sin), eller olovligt förfogande, om bildemonteringen inte hört av sig till dig för att hämta bilen utan har flyttat på bilen till annan plats utan att ha tillägnat sig den, Brottsbalken 10:1 och 10:4.Skadeståndstalan.Eftersom ev. ägaren av bildemonteringen orsakat dig en ekonomisk skada genom det ev. förskingringsbrottet kan du stämma ägaren och kräva ersättning motsvarande skadan, Skadeståndslagen 2:2. Du bör avvakta polisens utredning innan du bestämmer dig för att stämma ägaren och i min mening bör du anlita en jurist inför domstolsprocessen. Om du, enligt nedan, kan få ut ersättning av ditt försäkringsbolag övertar de din rätt att stämma ägaren av bildemonteringsfirman och problemet är därmed löst för din del.Ersättning från försäkringsbolaget.Om polisen inte kan hitta bilen eller ägaren av firman och därför, eller av annan anledning, lägger ned ärendet är det möjligt att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag för att din bil har blivit ev. förskingrad. För att få reda på detta bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Värt att poängtera är att det rör sig om en ny ersättningsgrund och försäkringsbolaget kan troligtvis inte använda sig av den anledning de hade när de gav avslag förra gången. Du behöver inte vänta med att kontakta ditt försäkringsbolag till dess att polisutredningen är klar utan detta bör göras snarast men försäkringsbolaget kan i sin tur vilja avvakta utredningen.Hoppas du finner råden hjälpsamma och om du behöver hjälp i en förhandling eller i en kommande tvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Neka tillträde till butik

2015-11-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga kring möjligheten att välja vem man vill släppa in en butik. HD klargjorde i en dom 1995 att det inte är ett brott att beträda en butik som man blivit "portad" ifrån - om dörrarna är öppna och butiken är tillgänglig för allmänheten. Min fråga rör dock möjligheten att, i dörren, välja vem man släpper in i sin butik. Finns den möjligheten? Barer och nattklubbar väljer ju relativt godtyckligt vilka de släpper in, och tar vi juvelerare som exempel väljer de ofta vilka de släpper in genom t ex ett knapptryck som öppnar dörren. Kan man då även - rent teoretisk - stå i dörren personligen (eller genom annan i mitt ställe) och välja vem som ska få tillträde istället för att använda en sluss? Kan någon tvinga sig in i en privat butik om den från första början inte blir insläppt? Om nej på min inledande fråga - varför kan jag göra det med hjälp av ett knapptryck men inte genom att själv välja vem jag rent fysiskt öppnar dörren för, och varför kan i så fall nattklubbar göra det? Frågan rör alltså inte om en person som blivit portad begår något brott när denne går in i en öppen butik - utan om man kan selektera vem man släpper in (likt nattklubb - och förutsatt att det inte rör sig om olaga diskriminering).
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Mycket riktigt ansåg HD att det inte utgjorde olaga intrång att beträda butiken trots att personen tidigare blivit portad p.g.a olämpligt uppförande.Frågan om butiksägare kan välja vilka som ska ges tillträde till en butik, utan att begå lagöverträdelse, har inte prövats i domstol. I och med att butiker inte utgör offentlig plats kan du (rent hypotetiskt) fritt välja vem som ska släppas in så länge det inte utgör olaga diskriminering. I praktiken torde dock finnas en betydlig risk för att åka dit för olaga diskriminering.Om du nekar någon tillträde till butiken kan personen ej med rättsligt stöd tvinga sig in i butiken. Förbudet mot diskriminering gäller för alla som tillhandahåller varor och tjänster för allmänheten.

Överklaga beslut om uppskov av fängelsestraff

2015-11-27 i Påföljder
FRÅGA |Kan man överklaga ett beslut ang. Uppskov av fängelsestraff?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enkla svaret är att ja, det kan man. Ett beslut om uppskov av fängelsestraff tas av Kriminalvården. Kriminalvårdens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt Lag om beräkning av strafftid m.m. Om det är till kammarrätten du överklagar krävs det dock först prövningstillstånd.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Våldsamt motstånd mot ordningsvakt

2015-11-27 i Övriga brott
FRÅGA |Tja!Om man vart polisanmäld för våldsamtmotstånd på en ordningsvakt. Vad tror ni en dagsböter kommer landa på? Jag har nekat till brott då jag verkligen inte håller med men man vet ju aldrig hur dom tänker och jag kanske blir oskyldigt dömd. Sen undra jag också hur det funkar med om jag inte vill ta det till rättegång och bara säger att jag gjorde det om tex polisen och åklagaren tror jag gjort brottet och vill ta det till domstol även fast jag nekat till en början. Blir det billigare för mig då jag inte behöver betala själva rättegången etc? Jag är 22år och har en årsinkomst på ca 900k...Jag gjorde även en motanmälan då dom slet av mitt ledband i tummen och drog min axel ur led när dom skulle lyfta upp mig när jag låg på backen med handfängsel.
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Antalet dagsböter baseras på brottets straffvärde. Våldsamt motstånd (17 kap 4 § Brottsbalken) har en straffskala på böter eller fängelse i högst sex månader. Är omständigheterna inte så försvårande blir straffvärdet inte så högt och antalet dagsböter blir färre. 30 dagsböter är det lägsta man kan få, och 150 är det högsta. Normalt ligger våldsamt motstånd på runt 40 dagsböter.Hur stor varje dagsböter blir baseras på din inkomst. Man säger att dagsbötern ska vara ca en tusendel av årsinkomsten. Den minsta dagsbötern man kan få är 50 kr, och den högsta är 1000 kr. Ungefär hur stor din dagsböter kan tänkas bli kan du räkna ut här: https://rakna.net/berakna/dagsboter/Efter en anmälan blir det upp till förundersökningsledaren (i det här fallet polisen) att utreda brottet. När förundersökningen är klar överlämnas målet till en åklagare som sedan beslutar huruvida åtal ska väckas. Finns det skäl att väcka åtal så gör åklagaren det, och då kommer en stämningsansökan hem till dig.Blir du anhållen eller häktad har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap 3a § Rättegångsbalken). Detsamma gäller om du blir misstänkt för ett brott där påföljden är minst sex månader. Men så är troligen inte fallet här (påföljden är högst sex månader), varför du antingen kan förordna en egen försvarare, eller dyka upp i rätten utan försvarare. Har du ingen försvarare kompenseras detta något genom att rätten ställer fler frågor och försöker hjälpa dig lite på vägen så att allt viktigt framgår, när du berättar om händelsen osv.Anledningen till att jag nämner advokat är att vid en fällande dom, så får du som tilltalad betala vissa av rättegångskostnaderna. Bland rättegångskostnaderna finns just advokatkostnaden. Är advokaten en offentlig försvarare istället för en privat advokat förordnad av dig så kan kostnaderna, trots en fällande dom, stanna på staten i vissa fall. Kostnaderna för en privat försvarare får du däremot alltid betala själv om du fälls. Men eftersom du har god inkomst riskerar du att vid en fällande dom ändå få betala, även om du förordnas en offentlig försvarare (31 kap 1 § Rättegångsbalken). Frias du däremot så betalas advokatkostnaderna av staten, oavsett om det är en offentlig eller privat försvarare, så länge kostnaderna är rimliga (31 kap 2 § Rättegångsbalken).Men vad har då ett erkännande för verkan i detta? Saken är att man i brottmål som huvudregel inte kan låta ett erkännande avgöra ett mål, utan att ”pröva erkännandet”. Erkänner du dig skyldig redan i förväg, för att slippa en rättegång, så kommer det i regel inte ha någon betydelse för huruvida rättegången kommer ske eller inte. Däremot kan erkännandet ha verkan som bevis i själva rättegången. Ett undantag från att rättegången blir av är om åklagaren kan utfärda ett s.k. strafföreläggande på ditt erkännande. Det som händer då är att en fällande dom baseras på att du skriver under föreläggandet och erkänner dig skyldig samt accepterar de påföljder som anges. Då slipper du åtal, rättegång och risk för att tvingas betala rättegångskostnader.För att få utfärda strafföreläggande så krävs att inte strängare påföljder än villkorlig dom och böter kan meddelas pga brottet. Här finns det alltså en möjlighet att ett strafföreläggande utfärdas. Det finns dock en risk att man anser att det ändå måste ske en prövning i rätten, om man är osäker på om du verkligen är skyldig. Bl.a. kan din motanmälan och andra omständigheter skapa viss osäkerhet och göra att man ändå vill pröva målet.Alltså: väljer åklagaren att väcka åtal kommer du att riskera att få betala rättegångskostnader. Om inte ett strafföreläggande utfärdas spelar det ingen större roll om du erkänner eller inte, utöver möjligen det faktum att rättegången och processen kan förkortas och kostnaderna i allmänhet då minskar.

Effekter av att smita från olycksplats

2015-11-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag backade på en bil. Såg inte att jag orsakat ngn skada på andra bilen. Lämnade dock platsen utan att meddela andra fordonets förare som ej fanns i närheten.Har blivit polisanmäld då en person såg händelsen. Misstanke om brott mot trafikbrottslagen paragraf 5 (smitning).Om jag orsakat ngn skada vill jag så klart göra rätt för mig.Men vad kan påföljden bli? Och kan en dom försvåra arbete inom skola/omsorg som är min nuvarande sysselsättning?Får man studera till lärare om man döms skyldig? (Även om jag inte begått ngt grovt brott i mina ögon i så fall)
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Brottet smitning följer av 5 § trafikbrottslagen. Vid fällande dom kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader. Bedömningen görs utifrån det enskilda fallet. I ditt fall verkar det röra sig om en liten skada vilket talar för att straffet inte bör bli mer än böter. När det gäller arbete inom skola måste den som erbjuds anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret enligt 2 kap 31 § Skollagen. Även vid arbete inom omsorg är det vanligt att arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren kommer alltså informeras om brottet, men det är upp till denne att avgöra om du fortfarande anses lämplig för jobbet. Ett smitningsbrott bör inte ha något större inflytande på dina anställningsmöjligheter eftersom det troligen inte kommer påverka din lämplighet vid arbete inom skola eller omsorg. Smitningsbrottet bör inte heller påverka dina möjligheter att utbilda dig som lärare. Dock finns ett moment i lärarutbildningen som heter verksamhetsförlagd utbildning. För att kunna utföra denna del måste du lämna ett utdrag ur belastningregistret enligt 2 kap 31 § 2 st p. 2 skollagen. Sammantaget kan alltså brottet resultera i böter eller fängelse i upp till sex månader. Det bör inte påverka dina jobbmöjligheter inom skola eller omsorg men arbetsgivaren kommer troligen begära ett utdrag ur belastningsregistret. Brottet bör inte heller utgöra hinder för dig att utbilda dig till lärare. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Var händelsen ett sexuellt övergrepp?

2015-11-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |2004 var jag 16 år och var hemma hos en kille som var kär i mig. Vi hamnade i hans säng och kläderna åkte av. Jag låg på rygg och han gick ner på mig för att ge mig oralsex och håller samtidigt sina händer i ett löst grepp runt mina lår. Jag börjar få ångest utan att jag först förstår varför och flyttar mig lite undan honom utan att säga något. Han följer efter och tar ett nytt tag om mina lår. Detta upprepas ett par gånger tills jag tillslut sitter upp i sängen. Jag gråter och kroppens känns bortdomnad samtidigt som jag återupplever minnen av ett tidigare övergrepp som jag senare polisanmälde. Jag tror inte det gick att få kontakt med mig just då. När jag lyckas lugna mig lite försöker jag kortfattat förklara vad som just hände. Men han tror inte på mig och säger att det är mitt fel att vi inte har sex just då. Han påtalar att han fortfarande är kåt och säger att jag ska ge honom oralsex som ett sätt att gottgöra skulden. Jag ville mest gå därifrån just då. Det fanns inget våld i situationen eller så men jag var inte i minna sinnes fulla bruk och kunde tänka klart att det egentligen bara var att ta på sig kläderna och gå därifrån. Istället minns jag att jag tänkte att jag var naken och därför inte kunde gå därifrån utan att jag först behövde göra som han ville. Så jag utför oralsex på honom tills han är uppger sig vara nöjd. Efter det tar vi på oss kläderna och jag går hem. Jag vet inte ens om det här räknas som ett brott eller om han bara var en idiot helt enkelt.
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att du utsatts för detta. Oavsett om det anses vara ett brott juridiskt eller inte så är det aldrig okej av någon att inte lyssna på vad du känner eller vill.För att svara på om händelsen kan ha inneburit ett brottsligt beteende: Enligt 6 kap. 1 § 2 st Brottsbalken kan den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, dömas för våldtäkt till fängelse.Oralsex anses vara en handling jämförlig med samlag. Jag vet ju inte precis alla detaljer om händelsen, men då du beskriver att din kropp kändes bortdomnad och att du nog inte var vid dina sinnens fulla bruk kan du ha varit medvetslös eller liknande. Eller kanske du kände allvarlig rädsla (i och med att du grät och hade ångest), vilket kunde bero på dina minnen från det tidigare övergreppet. Enligt paragrafen ovan anses du då ha blivit våldtagen. Men om du känner att det inte var på det sätt jag beskriver ovan kan du anses blivit utsatt för sexuellt tvång, vilket också kan leda till fängelse för den som angrep dig (6 kap. 2 § 2 st).För brotten våldtäkt, våldtäkt som är att se som mindre grov och sexuellt tvång stadgas en preskriptionstid (den tid man kan väcka åtal angående brottet inom) på tio år. Men då det gäller en förlängd preskriptionstid för just dessa brott när man varit under 18 vid brottstillfället ska tiden inte börja räknas förrän du fyllde 18. Som jag förstår det fyllde du 18 år 2006. Så då har du alltså tid på dig (fram till 2016) att få åtalare att väcka åtal mot personen som utsatte dig för detta om du vill. Men du bör göra det så snart du kan.Hoppas att du har fått hjälp genom mitt svar och att det går bra för dig vad du än väljer att göra!Vänliga hälsningar