Spridande av rykten (förtal)

2016-02-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej, jag är flicka och ett par dagar sen fick jag ett meddelande om att min pijkvän skulle ha varit ortogen mot mej med henne. Hon säger att han har misshandlat henne. Hon har berättat situationen då det hände, och när det hände (tid, plats, osv) men detta är inte sant (har orsaker/ vet med 100% säkerhet att hon ljuger, har också pratat med min pojkvän om detta) har tagit reda på av utomstående också att detta inte är sant. En orsak till att det inte kan vara är att flickan berättar att det hänt före min pojkväns skola började (kl 8:30)han kom till henne då, och att han for från henne till skolan kl 9:00, har frågat min pojkväns klasskompisar och de säger att han då den tiden var i skolan (han kom 8:30) och de ljuger inte. Flickan som hittat på detta berättar nu vidare åt hennes vänner det att min pojkvän skulle ha misshandlat henne, och berättar det åt alla. Är detta ett brott/ärekränkning mot min pojkvän?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hennes agerande kan vara tillräckligt för att utgöra brottet förtal, stadgat i 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet begås av den som pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Målet med uttalandet måste vara att skada en människas anseende hos andra. Det krävs inte att spridandet av uppgiften faktiskt har skadat anseendet av en person hos andra, utan det räcker med att gärningsmannen har för avsikt att uppgiften skadar offrets rykte. I detta fall har den här personen spridit rykten om att Din pojkvän har misshandlat henne, vilket kan vara brottsligt om det visar sig att det inte är sant.Att uppgifterna är sanna eller att uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig kan vara ansvarsfriande grunder, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Det straffbara i bestämmelsen är dock inte uppgiftens sanningshalt, utan att lämna en kränkande uppgift om någon. Av den anledningen är det endast tillåtet att bevisa sanningshalten om uppgiftslämnaren hade en skyldighet att lämna uppgiften. Detta grund är enligt min bedömning av den information Du har lämnat inte aktuell.Förtal är ett målsägandebrott enligt 5 kap. 5 § brottsbalken, vilket innebär att målsägande (dvs. den kränkte) får väcka åtal för brottet. Målsägande behöver alltså inte vänta på åklagarens beslut att väcka åtal. Jag rekommenderar att Din pojkvän gör en polisanmälan om han anser att detta är kränkande.Se 5 kap. 1 § och 5 kap. 5 § brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 och https://lagen.nu/1962:700#K5P5Hoppas mitt svar var till Din hjälp och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

Meddelande vid slut av villkorlig dom

2016-02-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej !hur får man reda på när ens villkorliga dom går ut ? blev dömd 2013-14 och fick 2 års villkorlig ( vet att det är i februari) men får man liksom reda på att man inte har den långre ?
Marianna Vergari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En villkorlig dom innebär att man får en prövotid på två år från en lagakraftvunnen dom under vilken man ska vara skötsam och försörja sig själv efter bästa förmåga. Detta regleras i 27 kap i brottsbalken (BrB) vilken du hittar här.Så vitt jag vet får man inte ett meddelande hem, utan det är alltså tvåårsgränsen från att domen vann laga kraft som gäller.Laga kraft innebär att målet är avgjort och tidsfristen för överklagan är över.Domar i brottmål vinner laga kraft efter tre veckor från domens datum i tingsrätt, fyra veckor i hovrätt. Domar i bråttmål och tvistemål meddelade av Högsta domstolen vinner laga kraft samma dag de meddelas. Jag hoppas att detta besvarar din fråga!Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Gallring ur polisens belastningsregister

2016-02-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag är dömd för egenmäktigt förfarande och påföljden blev villkorlig dom och 500kr i böter till brottsofferjouren. Hur länge finns jag med i belastningsregistret?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistret. Det är i det registret uppgifter om den som fått påföljder för brott finns. Vad som finns i registret anges i lagen om belastningsregister (här) och i tillhörande förordning. I belastningsregistret finns uppgifter om den som fått påföljd för brott, 3§. I registret finns bestämmelser gällande gallring av uppgifter. Att uppgifterna gallras innebär att uppgifterna av vissa orsaker eller efter en viss tid ska förstöras. Enligt 17§ 4 punkten så gallras villkorlig dom tio år efter domen alternativt fem år efter domen om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten. Det betyder att i ditt fall ska uppgiften ha tagits bort från belastningsregistret efter 5 år om du var under 18 vid tidpunkten och annars efter 10 år. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Uppladdning video förtal

2016-02-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min föredetta pojkvän dömdes för blandannat kvinnomisshandel, olaga hot osv. Han har nu skrivit en lång status på Facebook om att jag bara ljuger, och att rättväsendet har fel och att han är så himla oskyldig. Försöker få folk att hoppa på mig med en massa frågor då han lägger fram material som visar mig svag i det hela. Fastän pappren på domen, får förundersökningen osv visar att jag fått rätt i alla punkter så tar han de svagaste delarna/ljudklippen och delar med sig av till hans och mina vänner. Om jag skulle lägga ut en video på hur jag ser på det hela och så? Skulle det vara olagligt? Vad blir konsekvenserna på det? Kan jag bli dömd för förtal? Eller är det liksom "ren sanning" nu när han blivit dömd för dessa punkter..
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline! För att du ska kunna dömas för förtal är det vissa kriterier som måste vara uppfylla. Enligt 5 kap. 1§ Brottsbalken (1962:700) måste uppgiften som du lämnar vara ägnad att utsätta din föredetta för andras missaktning genom publicerandet av den här filmen som du tänker lägga upp. Är det så att du lägger uppfilmen för att försvara din mot tidigare påståenden från din föredetta som du säger att han har gjort så är det legitimt att lägga upp en video där du förklarar din ståndpunkt. Yttrandefriheten i Sverige är en högt värnad rättighet som vägs gentemot risken att det skulle kunna bli förtal, d.v.s. att någons ära kränks. Du skyddas om du är skyldig att uttala dig eller det kan anses vara försvarligt. Eftersom du vill ladda upp videon för att upprätthålla din integritet och skydda ditt namn så kan det mycket väl anses vara försvarligt. Bedömningarna kring huruvida videon du lägger upp skulle vara förtal eller inte beror helt på hur det görs, vad du säger och vilket syfte man kan bedöma att videon har. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Belastningsregister vid ringa misshandel

2016-02-04 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag blev för ett år sedan (jag var 22 år då) fälld för ringa misshandel med en dagsböter på 8000 kr som påföljd. Det jag undrar är hur länge detta kommer att synas i belastningsregistret? Jag har fått för mig att det är 10 år, men läste någonstans att om det gäller ringa misshandel (och inte misshandel) att det då kan röra sig om 5 år -- vad är korrekt?Jag undrar även hur detta skulle kunna påverka mig om jag i framtiden skulle vilja utbilda mig till jurist?Tack på förhand!
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga.Bestämmelser om hur länge en belastning finns kvar i belastningsregistret finns i 16-18 §§ Lag om belastningsregister (1998:620), där det framgår att:Uppgifter tas bort 3 år efter beslutNär inget åtal har väcks och personen är under 18 årUppgifter tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännandePenningböterDagsböterTillträdesförbudMed andra ord är det påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning ligger kvar i belastningsregistret. I ditt fall har du blivit dömd och som påföljd fått betala dagsböter. Detta innebär att det kommer synas i ditt belastningsregister i 5 år efter domen.Beträffande din andra fråga så kommer du fortfarande kunna komma in på juristprogrammet och utbilda dig oavsett prick i belastningsregistret eller inte, så det behöver du inte oroa dig för. Jag kan för övrigt varmt rekommendera juristutbildningen! Lycka till!Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta oss på LawLine igen.Vänliga hälsningar,

Snatteri och frånträdande

2016-02-03 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |hej jag har tagit produkter för ca 700 kr från ett mataffär och gick ut utan att betala blev gripen av civilkläd vakt och de ringde polisen och fick mina personliga uppgiften och polisen sa att de kommer kontakta mig, jag betalade direkt för alla produkter och tog dem med mig, vad kommer hända nu? (är över 18)
Adam Lund |Hej, Tack för att du riktar din fråga till Lawline, jag ska göra mitt bästa för att berätta om vad jag tror kommer att hända. Det brott som du enligt din beskrivning kan komma att åtalas för är snatteri enligt kapitel 8 paragraf 2 i brottsbalken då värdet på varorna var relativt lågt. I svensk rätt kan man frånträda från brott innan det begås och därmed undvika straffansvar, men om du lämnat affären med obetalda varor kommer ett brott ha anses ha begåtts om åklagaren kan visa på att det inte rörde sig om ett rent misstag. Så trots att man betalar varorna anses man ha begått en straffbar handling i och med att man lämnar affären med obetalda varor och inte har en rimlig ursäkt till varför det skett. Om polisen väljer att anmäla dig för brottet kommer åklagaren och polisen besluta om de ska inleda en utredning av brottet, en så kallad förundersökning. Om du blivit polisanmäld men de väljer att inte inleda en förundersökning kommer du att meddelas om detta, även om det kan ta ganska lång tid för så små brott som snatteri. Om förundersökningen lyckas peka ut en misstänkt, och hittar tillräckliga bevis, kommer åtal att väckas i domstol, och du kommer att kallas dit. Den misstänkte kan också få ett straff utan att det blir rättegång. Om den misstänkte är ung eller om brottet är lindrigt och gärningspersonen har erkänt så behövs inte en rättegång utan man kan få ett mildare straff utan att behöva infinna sig på plats. Detta kallas strafföreläggande.Hoppas jag kunde svara på dina frågor och jag önskar dig en trevlig dag Vänliga hälsningar,

Belastningstegister - Villkorlig dom

2016-02-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge ligger man kvar i polisens register efter en villkorlig dom för misshandel? (ringa). Finns det möjlighet att få en förkortad tid i registret, för att kunna börja arbeta och försörja sig själv?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som svar på din första fråga kan jag börja med att nämna att bestämmelserna om hur länge ett brott som en person begått är registrerat i belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister, som du hittar här. Hur lång tid man kommer att finnas med i belastningsregistret beror på vilken påföljden till brottet blir. Tidsgränsen du frågar efter framgår av 17 § p.4 i den ovan nämnda lagen, se här. Bestämmelsen säger att om man får en villkorlig dom så kommer detta att synas i tio år. Denna tid påverkas dock beroende på om man var 18 år eller äldre vid tidpunkten för brottet. Om man varit under 18 år kommer belastningen bara att synas i fem år.Som svar på din andra fråga så finns det ingen möjlighet att förkorta tiden som man är registrerad i belastningsregistret. Det är alltså inte möjligt att ta bort någonting i förtid ur detta register. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Olovlig försäljning av alkohol

2016-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar lite över vad som kan hända, vad man kan få som straff om man är 20 år gammal och köper alkohol av langare.Är det olagligt att köpa såväl som sälja?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av 11 kap 3 § alkohollagen följer att den som säljer alkohol i strid med alkohollagen döms för olovlig försäljning av alkohol. Den som köper alkohol som är såld i strid med alkohollagen kan inte bli straffad för det. Vänliga hälsningar,