Utveckla sjukdom under avtjänande av fängelsestraff

2016-09-25 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Mina elever på vård- och omsorgsprogrammet har en fundering som jag tänkte att ni kanske kan hjälpa till med. Vad händer om en äldre person som avtjänar ett långt fängelsestraff utvecklar en demenssjukdom under tiden i fängelse?
Niclas Friberg |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Utgångspunkten är att den som utvecklar en sjukdom, under ett långt fängelsestraff, ska vårdas enligt läkares anvisningar i anstalten. Om den intagna inte kan behandlas på ett lämpligt sätt i anstalten ska den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs ska den intagne föras över till sjukhus, se Fängelselag (2010:610) 9 kap 1 §. En sjukdom är inte nödvändigtvis en anledning till att bli frisläppt eller för att bli överförd till en annan inrättning. Endast om särskilda behov föreligger som medför att det inte går att ge vård i anstalten kan den intagne föras över till allmän sjukvård.Vad utvecklandet av en sådan sjukdom sannolikt kan påverka är om personen kan bli villkorligt frigiven i förtid. Bedöms återfallsrisken som lägre p.g.a. sjukdomen kan detta ge ett "positivt utfall" för den enskilde. Med vänliga hälsningar

Fick i mig kokain men tänkte inte mer på det, narkotikabrott?

2016-09-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag och min kompis var på festival. Första dagen hade vi träffat en gäng och suttit med dem och druckit alkohol. Vi drack av varandra. En kille sa, smaka på det här, du blir pigg (engelskt tal) Jag kunde tänka mig vad det var och smakade med tänkte inte mer på det. Vi kände oss inte konstiga under kvällen men var berusade. Dagen efter när vi ska träda in på festivalområdet blir vi stoppade av varsina poliser som visiterade oss och undrade vad vi har tagit eftersom vi ser höga ut. Vi har då druckit varsin flaska bubbel. Vi får kissa. Det visar positivt på kokain för båda. Min vän förnekar allting och blir chockad medans jag blev så nervös och försträckt eftersom jag förstod varför det visade positivt. Eftersom jag aldrig har varit med om detta tidigare visste jag inte vad jag skulle säga eftersom jag var rädd att de skulle ta med hela insatsen och hundar till där vi hade suttit och ta in allihopa i vagnen och jag skulle då troligtvis ''satt dit alla'' så jag ljög.Hon pressade mig och ville veta hur mycket det var och vad jag har fått tag på det. Jag ljög och sa att jag tog med det, att det var 1 gram och jag betalde 100 kr. När jag har googlat ser jag hur mycket det är och att man inte betalar så lite. Så till mig fråga: när ska jag ta tillbaka mitt erkännande? Blir mitt ''erkännande'' grunden för mitt straff eller kan dem se hur antagligen väldigt lite jag har i mitt urin på analysen? Blir mitt straff mildare eller har jag en chans att vinna rättegång o jag säger sanningen?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1§ Narkotikastrafflagen (NSL) ses i princip all kontakt med narkotikaklassade preparat som narkotikabrott. Enligt 1§ 6p NSL begår man narkotikabrott om man innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika. Då du testat positivt för kokain i urinen har du alltså brukat narkotika. För att det ska ses som narkotikabrott krävs dock uppsåt till att du fick i dig kokain. Inom straffrätten finns tre olika typer av uppsåt:- Avsiktsuppsåt- Insiktsuppsåt- LikgiltighetsuppsåtÅklagaren har bevisbördan för att du haft uppsåt och att du därmed begått narkotikabrott. Du skriver att du kunde tänka dig vad det var, detta talar för att du haft insiktsuppsåt eller i vart fall likgiltighetsuppsåt, alltså att du misstänkte att det kunde vara kokain i drickan men att du var likgiltig inför huruvida drickan innehöll kokain eller inte. Kan åklagaren inte bevisa att du haft uppsåt kan du inte fällas till ansvar för narkotikabrott. Då vårdslöshet med narkotika enligt 3a§ NSL inte omfattar brukande av narkotika kan du därmed inte heller hållas ansvarig pga. grov oaktsamhet. Ditt "erkännande" blir inte grunden för ditt straff då det som sagt är åklagaren som ska bevisa din skuld. Du bör dock absolut berätta sanningen!Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Vilket straff kan övningskörning med en handledare som inte är godkänd för mig leda till?

2016-09-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Om min handledare är godkänd som handledare men inte just för mig och jag har körtillstånd, ifall jag övningskör med honom och stoppas av polisen, vad är straffet?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om handledare och körkortstillstånd finns i Körkortslagen (KörkortsL), den hittar du här. Regler för vilka straff som kan utdelas vid trafikbrott finns i Lag (1952:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL), den hittar du här.Enligt KörkortsL 4 kap. 5§ 4p måste övningskörning ske med någon som har godkänts som din handledare. För varje person en handledare ska övningsköra med krävs en ny ansökan om att bli handledare. Med ditt körkortstillstånd har du endast rätt att köra tillsammans med en handledare som är godkänd för just dig. Skulle en handledare som inte är godkänd för dig tillåta dig att övningsköra med honom eller henne, skulle han eller hon kunna dömas till brottet tillåtande av olovlig körning. Det framgår av 3§ 3st TBL. Eftersom ditt körkortstillstånd endast gäller när du kör med en handledare som är godkänd just för dig och du alltså inte har rätt att köra utan denna handledare skulle även du kunna dömas för olovlig körning. Det framgår av 3§ 3st TBL. Straffet för både tillåtande av olovlig körning och olovlig körning är böter. Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Gallring ur belastningsregistret

2016-09-20 i Påföljder
FRÅGA |HejJag blev dömd för rattfylla med 1 månads fängelse som påföljd. Brottet ägde rum för ca 5, 5 år sedan och jag avtjänade mitt straff med boja. När kan jag igen söka ett jobb där dom gör utdrag från brottsregistret och det inte syns? Alltså, när blir denna pinsamma händelse glömd och begraven?Hälsningar en som är dömd och bedrövad
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om gallring (med andra ord borttagning ur belastningsregistret) regleras i 16-18 §§ lagen om belastningsregister. Ett fängelsestraff finns kvar i belastningsregistret i 10 år efter avtjänat straff (se 17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Därefter gallras uppgifterna bort automatiskt, förutsatt att inget nytt brott begås.Med vänlig hälsning,

Straff för ringa narkotikabrott

2016-09-24 i Påföljder
FRÅGA |Jag greps med 3.55 gram cannabis så min fråga är vad påföljden sannolikt kommer att bli? och kan man komma att dömas till villkorlig dom, eller skyddstillsyn för det brottet jag är misstänkt för? jag är 25 år gammal och straffad sedan tidigare dock var det över 6 år sedan. Jag lever för övrigt ett ordnat liv där jag är heltidsstudent. Det jag oroas för är belastningsregistret då en villkorlig dom, eller skyddstillsyn kommer att synas i 10 år vilket skulle vara förödande för mig så jag hoppas verkligen på att det leder till en dagsböter och därmed syns det enbart 5 år i registret
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrotten återfinns i narkotikastrafflagen; nedan NSL, se här.I 1 § NSL framgår olika former av straffbar befattning med narkotika. I 2 § NSL anges att om brott som stadgas i 1 § är att anse som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Om den cannabis du ertappades med var för eget bruk, och inga andra försvårande omständigheter föreligger, kommer brottet bedömas som ringa.Straff för ringa narkotikabrott brukar i domstolen bestämmas med hjälp av schablontabeller som har framställts av Riksåklagaren. I tabellerna framgår att 50 g cannabis brukar motsvara ett straffvärde om lägsta möjliga fängelsestraff, dvs. 14 dagar. Dessa fall, och fall med ungefär lika stor mängd, brukar föranleda villkorlig dom eller skyddstillsyn som straff.Det kan förstås finnas försvårande omständigheter som gör att brottet anses grövre även om det rör sig om en mindre mängd. Exempel på detta är om narkotika smugglats in på anstalt eller liknande.I ditt fall är det troligt att det kommer att bli ett bötesstraff, såvida narkotikan var för eget bruk. Det rör sig i ditt fall om en mycket mindre mängd än 50 g.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Möjlighet till ersättning för brott efter en längre tid

2016-09-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När jag var 14 år gammal blev jag misshandlad av okänd man och blev inlagd på sjukhus samt fick opereras av skadorna. (Fick ett Okbensinplantat). Blev mycket lidande efterhöndelsen, försämrad syn och mått psykiskt dåligt av händelsen. Polisen fick inte tag i gärningsmannen men sa att jag kunde få ersättning. Hade ingen myndig som kunde hjälpa mig med detta så nu när jag själv är det så vill jag söka om ersättning! Är det möjligt efter 6 år? Om man också tar hänsyn till omständigheterna!
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som drabbats av skada till följd av brott kan ansökan om brottsskadeersättning från staten, 1 § brottsskadelagen (2014:322) (BSL) (https://lagen.nu/2014:322#P1S1). En ansökan om brottsskadeersättning måste normalt sätt skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter det att brottet begåtts eller det att förundersökningen lades ned, 15 § 1 st. BSL (https://lagen.nu/2014:322#P15S1). Barn som utsatts för brott har dock alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till den dag hon eller han fyller 21 år, 15 § 2 st. BSL (https://lagen.nu/2014:322#P15S2). En ansökan om brottsskadeersättning prövas av brottsoffermyndigheten, 21 § BSL (https://lagen.nu/2014:322#P21S1). Du skriver att du blev utsatt för brott när du var 14 år och att det är sex år sedan, du bör således fortfarande ha möjlighet att ansöka om brottsskadeersättning. Mera information om hur du ansöker om brottsskadeersättning hittar du på brottsoffermyndighetens hemsida, http://www.brottsoffermyndigheten.se. Många har också någon försäkring som ersätter skador vid brott. Det är dock i regel viktigt att man så snart som möjligt efter brottet anmäler sin skada till sitt försäkringsbolag. För uppgifter om vad som gäller för just din försäkring bör du kontakta ditt försäkringsbolag.Med vänlig hälsning,

Ansvar för förtal

2016-09-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev som barn utsatt för sexuella övergrepp av en anhörig. I vuxen ålder anmälde jag övergreppen. Förövaren fälldes för drygt sju år sen i tingsrätt och friades sedan i hovrätten. Jag ämnar nu ut och föreläsa kring övergrepp på barn. Jag vill då kunna dra paralleller till egna erfarenheter. Vad ska jag tänka på för att undvika att anklagas för förtal etcetera? Räcker det att undvika att säga hans namn och relation till mig? Med vänlig hälsning, /E
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om brott återfinns i brottsbalken, se här.Såvida du undviker att säga namnet torde det inte finnas något utrymme för att du skulle kunna bli ansvarig för förtal. För förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) krävs (1) utpekar någon (2) såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Du kan fritt dra paralleller till egna erfarenheter om du inte pekar ut personen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Lycka till!Vänligen

Stöld av nödhammare

2016-09-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad är påföljden för stöld av en nödhammare?
Adrian Nylén |Hej!Då er fråga rör stulna föremål aktualiseras 8 kapitlet i Brottsbalken (1962:700) (BrB). Enligt 8:1 § BrB dömes den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det till stöld. Dömes någon för stöld enligt 8:1 § BrB, blir påföljden fängelse upp till två år.Av vikt för frågan är dock 8:2 § BrB. Enligt 8:2 § BrB ska man istället för stöld dömas till snatteri, om brott enligt 8:1 § BrB anses vara ringa, med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader.Avgörande för frågan blir alltså vilket värde ett föremål ska ha för att utgöra snatteri. Enligt rättsfallet (NJA 1985 s. 384) dömdes en person som stulit bensin för drygt 100 kronor till snatteri. Då en nödhammare är värd ungefär 65 kronor, blir min slutsats att brottsrubriceringen i det här fallet blir snatteri.Slutsatsen blir alltså att påföljden av att stjäla en nödhammare blir böter eller högst sex månaders fängelse.Hoppas detta har besvarat er fråga!