Varför skulle man visa leg vid köp av trisslott när vi är över 25?

2018-01-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.Var på wyllis och köpte en triss lott. Hade min flick med mig som är öite yngre än mig men är över 25. På disken ser jag att det står " för köp av cigg och spel, var god visa legitimation om du är under 25" men ändå kräver personalen att vi ska visa ID. När jag säger att vi båda är över 18 säger hon att det finns ändå misstanke för brott. Jag är 30 o min flickvän är 27. Varför skulle man visa leg då? Det är stor skillnad på en 18 åring och en 27 åring utseendemässigt
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lotterilagen 35 § får den som anordnar lotteri eller är ombud inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet. Detta omfattar försäljning av trisslotter. Det är anordnarens/ombudets skyldighet och ansvar att försäkra sig om att denna regel följs. Om personalen misstänker att personen är under 18 år eller att trisslotten ska överlämnas till någon som inte har fyllt 18 år och personen/personerna inte kan bevisa sin ålder kan personalen alltid neka köpet. 25-årsskyltens syfte brukar vara att personer under 25 år automatiskt visar sin legitimation utan att personalen behöver be om det. Personer över 25 år brukar man oftast kunna se har åldern inne, men är personalen är osäker på ålder kan den alltså be om att ni visar legitimation båda två. Om ni då inte bevisar er ålder genom att visa legitimation, kan personalen neka köpet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad blir straffet för den som köper och den som utför ett svartjobb?

2018-01-16 i Övriga brott
FRÅGA |Om jag betalat 30000 kr för ett jobb svart vad blir straffet för mig och vad blir det för straff för den som tar emot pengar?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Tillämplig lagHär kan det röra sig om ett eventuellt skattebrott, varför vi kollar närmare på skattebrottslagen (SBL). Skattebrotten regleras i en enskild lag utanför brottsbalken, och tillhör därför specialstraffrätten.Kort om mitt svarInledningsvis vill jag säga att jag endast kommer att fokusera på det juridiska i din fråga. Svartjobb är förenat med flertalet andra risker, främst ekonomiska, vilka du kan läsa mer om på bland annat Skatteverkets hemsida, men dessa kommer jag alltså inte att ta upp i mitt svar.Båda två riskerar att bli åtalade för skattebrottDet är olagligt att anlita en person som inte tänker deklarera inkomsten från arbetet hos Skatteverket. Likaså är det olagligt att ta betalt för en tjänst personen inte tänker redovisa hos samma myndighet. Eftersom ni verkar införstådda med att det är ett "svartjobb" som utförts, så får bedömningen göras att ni agerat uppsåtligt, det vill säga att ni medvetet undandragit er ifrån att redovisa summan för det utförda arbetet och att ni därigenom gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna. För detta riskerar ni att dömas för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Nu vet jag inte hur länge sedan detta var, men viktigt att känna till är att ni gör er skyldiga till skattebrott först när den felaktiga deklarationen skickas in. Har inte personen du anlitat deklarerat efter att arbetet utfördes, så kan han eller hon alltså fortfarande redovisa beloppet på 30 000 kronor i deklarationen och på så sätt slipper ni båda två ett eventuellt åtal.Om skattebrottet är att bedöma som ringaSkulle skattebrottet bedömas som ringa är det att beteckna som skatteförseelse och för detta döms man till böter. Beloppsgränsen är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet om huruvida brottet ska anses ringa eller inte, men skatten av 30 000 kr får vanligtvis anses som ett mindre belopp, varför ni, åtminstone enligt min mening, kan förvänta er att dömas till böter och inte fängelse om åtal skulle väckas (3 § SBL).SammanfattningNi döms alltså för samma brott. Enligt min mening är det mer sannolikt att ni kommer att dömas för skatteförseelse till böter, snarare än för skattebrott till fängelse då beloppet förmodligen är att anse som ringa. Detta förutsätter givetvis att ni blir åtalade för något av brotten. Notera även att personen du anlitade har en möjlighet att deklarera beloppet, om inte detta har skett sedan arbetets genomförande för att ni ska slippa eventuellt åtal.Jag hoppas att rättsläget klarnade, och att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Böter vid ringa stöld

2018-01-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag åkte fast för snatteri på ett apotek slutsumman blev ca 3500, vad kan man få för böter ca?
Emma Rathsman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt Brottsbalken (BrB) 8 kap. 2 § ska den som döms för ringa stöld (snatteri) betala böter eller avtjäna fängelsestraff i högst sex månader.Bestämmelser om böter finns i 25 kap. BrB. Enligt 1 § finns dagsböter, penningböter eller normerade böter. Om ingen viss bötesform är föreskriven för ett brott döms bötern ut som dagsböter eller, om brottet bör föranleda lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter. Eftersom att ingen speciell bötesform är föreskriven för ringa stöld är det alltså dagsböter eller penningböter som kan bli aktuellt i ditt fall.Dagsböter bestäms enligt BrB 25 kap. 2 § till minst 30 upp till 150 dagsböter. Beloppet bestäms mellan 50 kr till 1000 kr där domstolen tar hänsyn till din inkomst och andra ekonomiska förhållanden. Minsta beloppet för dagsböter är 750 kr.Penningböter bestäms enligt BrB 25 kap. 3 § till lägst 200 kr och högst 4000 kr.Penningböter är således ett "mildare straff" då beloppet maximalt kan bli 4000 kr. Om du döms till dagsböter kan beloppet bli högre, men som sagt beaktar domstolen din ekonomiska situation och din betalningsförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

50 km/h med A-traktor, vad kan straffet bli?

2018-01-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej min son körde 50 på en 50 väg med sin A Traktor han körde med enkel låda på fordonet och polisen stoppade honom och beslagtog fordonet det var i Juni 9/6 2017 - Polisen ringde idag och vill att vi kommer på ett förhör med advokat kan dom döma honom efter så lång tid och vad kan straffet bli?Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En A-traktor ska vara konstruerad för att kunna köras i högst 30 kilometer i timmen. Att köra 50km/h innebär således olovlig körning, vilket regleras i 3 § st. 1 TBL. Detta brott kan resultera i att din son blir av med sitt AM-kort. Det kan dessutom bli svårt att få lämplighetsintyg inför övningskörning till B-körkort. Vad gäller preskriptionstiden följer av 35 kap. 1 § 1p brottsbalken (BrB) att påföljd ej kan utdömas om den misstänkte inte häktas eller erhåller åtal om brottet inom två år sedan brottet begåtts. Det är således inte försent att bli kallad till förhör eller dömas för brott. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Kan ett körkort på prövotid bli indraget när personen kört 57km/h på en 50-väg?

2018-01-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Har prövotid på mitt körkort, och jag åkte 57km/h på en 50 väg kl 23:30 och självklart var jag nykter. Blir jag av med mitt körkort? Har fått ett brev från polisen med ett foto och infon som jag skrev.
Matilda Hetlesaether |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten vid återkallelse av körkort under prövotiden är densamma som återkallelse av körkort efter prövotidens utgång. Alltså, du måste begå ett brott som i normala fall också hade lett till att körkortet hade återkallats även om du inte varit på prövotid. Den största skillnaden är givetvis att om du får ditt körkort indraget under prövotiden måste du göra om teori, riskettan, risktvåan och uppkörningen medan någon som inte haft prövotid hade fått tillbaka det efter viss tid [5 kap. 15 § körkortslagen].Att du kör 7 km för fort på en 50-väg föranleder bara en varning och böter. Beroende på hur du körde, hur vårdslös du var, hur trafikerad vägen är, om någon skada inträffade etc. kommer bötesbeloppet se annorlunda ut. Som huvudregel krävs att du kör 31 km över en hastighet på en 40-120 väg för att ditt körkort ska bli indraget. Att överskrida 7 km på en 50-väg räcker alltså inte för att få sitt körkort återkallat.Hoppas du fick svar på din fråga! Lycka till!Med vänlig hälsning,

Äktenskapstvång och rätten att anmäla brottet som utomstående

2018-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om en person(er) från annat land kommer hit med avsikten att tvinga en annan person - son eller dotter - till ett arrangerat äktenskap. Son/dotter har uppehållstillstånd i Sverige och är bosatt här. Kan man som helt utomstående göra en anmälan om detta.
Julia Zarour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar frågan som att en person har åkt till Sverige för att tvinga sitt barn till äktenskap med annan person och utgår därför från detta i svaret. I 4:4c brottsbalken regleras brottet "äktenskapstvång". Den som tvingar någon till äktenskap eller utnyttjar dennes utsatta belägenhet förmår en person till att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där äktenskapet ingås eller där minst en av makarna har medborgarskap döms till äktenskapstvång. Brottet är även kriminaliserat på försök och förberedelse nivå enligt 4:10, 23:1 eller 23:2 BrB. Om bestämmelsen om äktenskapstvång inte blir tillämplig kan åklagaren istället försöka gå vägen igenom olaga tvång i 4:4 BrB. Vad avser rätten som utomstående att anmäla dessa brott så gäller följande. Vem som helst kan anmäla brott. Däremot kan åklagaren inte alltid väcka åtal om inte denne har målsägandes godkännande. Just för brotten äktenskapstvång och olaga hot så går detta under allmänt åtal varför åklagaren inte behöver målsägandes samtycke för att väcka åtal. Det är viktigt att benämna att om målsägande förnekar att detta har hänt så påverkar detta däremot åklagarens beslut om han eller hon ska gå vidare med att väcka åtal.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Kan jag anmäla ett butiksbiträde för falska anklagelser?

2018-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Finns det möjlighet att anmäla ett butiksbiträde som ryter åt mig att lämna affären för att enligt butiksbiträdets falska anklagelse skulle jag ha snattat/stuligt i affären vilket som sagt är en falsk anklagelse och påstår att dom har film på vilket också inte stämmer med tanke på att de är falskt och sedan hotar med att ringa polis?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Visst kan du anmäla händelsen till polisen men närmsta åklagarkammare kommer troligtvis inte att väcka åtal i ärendet utan du får processa själv. Att anklaga någon för att vara en tjuv, när ett sådant påstående helt saknar grund, kan utgöra förtal om uppgiften dessutom lämnas i syfte att förmå andra personer att tycka sämre om dig, se 5 kap. 1 § 1 stycket brottsbalken. Om beskyllningen är kränkande men inte lämnades i syfte att få andra att tycka sämre om dig eller om beskyllningen enbart ägde rum internt mellan dig och butiksbiträdet utan att någon annan hörde kan det istället vara fråga om förolämpning, se 5 kap. 3 § 1 stycket brottsbalken. En person som gjort sig skyldig till något av dessa brott kan dömas till böter och som brottsoffer kan du också kräva skadestånd av butiksbiträdet för den kränkning denne utsatt dig för. Att hota med polis kan utgöra olaga tvång men gör det inte om butiksbiträdet hade skälig anledning att tro att du faktiskt snattat. Likaså kan butiksbiträdet inte ådömas några böter om dennes agerande anses försvarligt p.g.a. att denne t.ex. förväxlade dig med någon annan som butiksbiträdet genom en videoinspelning faktiskt sett stjäla från butiken, se 5 kap. 1 § 2 stycket brottsbalken. Både förtal och förolämpning utgör så kallade målsägandebrott. Det innebär att i regel är det du själv som får väcka åtal och stämma in butiksbiträdet till närmsta tingsrätt för att låta domstolen avgöra butiksbiträdets skuld. I undantagsfall kan närmsta åklagarkammare, när de går igenom polisanmälningar, besluta att ändå väcka åtal om brottet skett mot en person under 18 år eller om du har gett ditt godkännande att en åklagare sköter processen och det "anses påkallat från allmän synpunkt". När det gäller förtal anses det t.ex. "påkallat från allmän synpunkt" om det varit fråga om en stor spridning av påståenden om att den utpekade gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet och det är särskilt ägnat att utsätta personen för andras missaktning. När det gäller förolämpning anses det "påkallat från allmän synpunkt" vid återkommande förolämpningar under viss tid eller allvarliga förolämpningar av särskilt kvalificerat slag. För att en allmän åklagare ska besluta om åtal, d.v.s. besluta att butiksbiträdet ska stämmas in till tingsrätten för avgörande av skuldfrågan, måste - när det gäller förolämpning - uttalandet vara kränkande med anspelning på antingen en A) tjänstemans myndighetsutövning, personens ras eller personens sexuella läggning, se 5 kap. 5 § 1 stycket brottsbalken. Sammanfattningsvis kan du anmäla brottet till polisen men troligtvis kommer det inte leda till några åtgärder från vare sig polis eller åklagare. Istället kan du själv stämma in butiksbiträdet till närmsta tingsrätt. Regler om vad stämningsansökan ska innehålla och hur processen går till finns i 47 kap. rättegångsbalken. Observera än en gång 5 kap. 1 § 2 stycket brottsbalken som säger att butiksbiträdet kommer gå fri från ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt för butiksbiträdet att lämna uppgifterna – en stämning kan i sådana fall bara kosta dig tid och pengar. Huvudregeln är nämligen att den förlorande parten betalar sina egna och motpartens rättegångskostnader. Visserligen kan dessa kostnader till viss del täckas av en rättsskyddsförsäkring (ingår oftast i hemförsäkringen) eller av staten genom beviljad rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Staten är dock återhållsam med att bevilja rättshjälp när det rör sig om enskilt åtal. Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller vanligtvis bara kostnader som uppstår för att du själv krävs på skadestånd för person- eller sakskada.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

När gallras bötesbrott ur belastningsregistret?

2018-01-16 i Påföljder
FRÅGA |hej jag hade sönder ett fönster 2012 blev bötesfälld på detta hur länge sitter detta i polisregistret?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!När du dömts till böter gallras uppgifterna om dig i belastningsregistret efter fem år (17 § pt 9 Lag om belastningsregister). Fick du böter redan 2012 så ska dina uppgifter vara gallrade nu.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00