rattfylla och behov av bil i arbete

2017-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |HejPolisen stannade mig för att blåsa och jag vägrade så fick åka in och ta ett blodprov. Igår fick jag veta att det låg på 0.57 promille. Jag har fått ifrån transportstyrelsen där jag kan skriva med mina egna ord.det jag undrarHur kan jag fylla i den lappen och förklara att jag har jätte stort behov att ha bilen i arbetet?När det visar sig 0.57 är det rattfylleri el grovt rattfylleri? Vad kan domem bli? Behöver hjälp snarast.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och välkommen till Lawline!0,57 promille innebär som huvudregel att man döms till brottet rattfylleri. Straffet för rattfylleri är oftast böter men kan också innebära fängelse upp till 6 månader. Utöver detta brukar körkortet också återkallas i ungefär 12 månader enligt trafikverket. Det är transportstyrelsen som bedömer huruvida ditt körkort ska återkallas eller inte. Det är därför myndigheten skickar ut en sådan "lapp", så att du med egna ord ska kunna berätta vad som hände. Hur länge ditt körkort spärras beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken. Alltså kan faktorer som att du aldrig tidigare är straffad och att du är i stort behov av bil för att klara av ditt arbete spela in för att förkorta hur länge du blir utan körkort. Jag hoppas att jag har klarlagt rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Ett körkortstillstånd kan blir återkallat p.g.a fortkörning

2017-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag blir fäld för fortkörning med min a traktor. Vad händer med mitt körkortstillstånd för vanlig personbil?Blir mina föräldrar bestraffade?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om du blir dömd för fortkörning finns det risk att ditt körkortstillstånd blir återkallat om händelsen inte kan anses som ringa (se 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen). Detta gäller även för körkortstillstånd trots att det bara står körkort i lagtexten (se 5 kap. 2 § körkortslagen). Om fortkörningen inte varit allvarlig är det möjligt att du får behålla ditt körkortstillstånd. Men om tillståndet blir återkallat kan det bli aktuellt med en spärrtid på mellan en månad och tre år (se 5 kap. 6 § körkortslagen), under den tiden kan du inte få ett nytt körkortstillstånd. Spärrtidens längd beror på hur allvarligt trafikbrottet varit.Dina föräldrar kan inte straffas för ett brott du har begått. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Regler om att föra oväsen på allmän plats

2017-07-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! I kommunen där jag bor finns en allmän parkering. Jag och några andra bekanta från diverse andra kommuner brukar träffas där, prata och spela lite fotboll på planen intill. Vid denna parkering finns också hus, mannen i huset närmst parkeringen brukar alltid gnälla, vi låter för mycket, stör honom och han vill vi ska åka därifrån. Vad gäller just kring lagar om att föra "oväsen" på en allmän plats? Samt vad händer om polis tillkallas, då mannen hotar med detta när vi säger att vi inte vill lämna, och att det inte är hans tomt. Mvh J.R
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förargelseväckande beteende finns i brottsbalkens 16:e kapitel som handlar om brott mot allmän ordning. I 16 kap. 16 § brottsbalken står det att den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten kan dömas för förargelseväckandebeteende till penningböter. Det förargelseväckande beteendet måste typiskt sett vara sådan att den duger för att förarga allmänheten. Tiden på dygnet kan påverka den bedömningen här, dvs jämför om ni stör folks sömn eller om ni är där när de flesta är på jobbet under dagen till exempel.Ljud kan även vara ett miljömässigt problem som omfattas av miljöbalken om det innebär en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Det krävs att olägenheten för människors hälsa är medicinskt påvisbart, så om ni endast vistas där under normal vakentid och ingen i närområdet är särskilt känslig mot ljud pga en sjukdom eller liknande (t ex kronisk huvudvärk) lär det inte anses vara en sådan olägenhet. Om de som bor i närområdet inte kan sova på natten skulle det självklart kunna vara en olägenhet för människors hälsa.Det som händer om polis tillkallas är att polisen pratar med er och ber er vara tystare. Problemet är inte er rättighet att befinna er på platsen, utan det ljud ni skapar.Vänligen,

Vad blir straffet för en stöld då man lämnat tillbaka det stulna?

2017-07-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om man har gått in i någons bostad och stulit saker för 15-20.000kr men det lämnats tillbaka då man blev påkommen men oxå får anmälan på sig. vad får man för straff då? Kan de bli bara böter, eller blir de fängelse?Hur funkar det?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Att gå in i någon bostad och stjäla saker är olagligt även om man lämnat tillbaka sakerna senare, eftersom brottet fullbordas då gärningspersonen tar med sig sakerna från bostaden utan att ha rätt till det. För stöld går straffskalan upp till två års fängelse. Om brottet har skett genom inbrott i en bostad anses det i regel vara en grov stöld, och straffskalan löper då mellan sex månader och 6 års fängelse. Det är svårt att säga någonting om vad straffet kan landa på eftersom man tar hänsyn till många olika faktorer vid den bedömningen, bland annat värdet som det stulna godset har. Eftersom böter inte finns i straffskalan är de påföljder som kan väljas huvudsakligen tre stycken; fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn. De två sistnämnda kan kombineras med böter, men gör det inte alltid.

Vem är ägare till egendom

2017-07-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vem är ägare av en bil som stått i en ladugård länge. Bilägaren och ägaren till ladugården har blivit oense om det.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Som jag förstår det så äger ena personen bilen och den andra personen är i besittning av bilen då den har stått i ladugården länge. Det är svårt för mig att förstå problemet och vad de två hävdar. Möjligheterna är oändliga men ifall det via transportstyrelsen är den ena som är ägare till bilen och den andre inte kan visa att denne på något vis har köpt/fått eller på något annat vis erhållit rätten till fordonet så torde bilägaren ha rätt till bilen. Detta innebär dock inte att denne kan "ta tillbaka" bilen på något sätt då denne kan göra sig skyldig till självtäkt och skall således kontakta polisen på 114 14 eller på deras hemsida så att dem kan beslagta bilen och ge tillbaka den. Jag rekommenderar bilägaren att boka tid med en av våra jurister för att på så vis gå igenom just dennes fall och få hjälp att få tillbaka bilen. Detta kan ni göra här på hemsidan eller genom att kontakta oss på info@lawline.se.Mvh,

Vad kan man göra när man blir utsatt för förtal?

2017-07-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En fd väninna har hängt ut mig på facebook, dock ej med mitt fullständiga namn, men tar kontakt via pm och berättar. Bla att jag är kriminell, finns med i lexbase, att jag inte får jobba inom det yrke jag har. Att mina barn tar avstånd till mig och att min hund är vanskött. Detta har pågått under flera månader. Jag har bett henne att sluta, anmält till facebook, polis, men det läggs ner. Jag mår dåligt av det här o då det hon gör sprids till så många som sen i sin tur kontaktar mig o undrar gör det situationen än mer påfrestande. Vad ska/kan jag göra?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om din f.d väninna enbart gör detta för att andra ska tycka sämre om dig så gör hon sig troligen skyldig till förtal (se 5 kap. 1 § brottsbalken). Om informationen som sprids än sann eller inte spelar ingen roll, man får bara sprida den typen av information om man har ett berättigat syfte med att dela den. Förtal är ett brott som inte faller under allmänt åtal, och en åklagare kommer därför inte ta saken till domstol (se 5 kap. 5 § brottsbalken). Det du kan göra är att själv stämma den f.d väninnan och kräva skadestånd för förtal. Om du vill göra det råder jag dig att träffa en jurist som kan titta närmare på ditt ärende och bedöma dina chanser är att vinna i domstol innan du går vidare och stämmer den f.d väninnan.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vållande till kroppsskada av barnmorska i samband med förlossning

2017-07-21 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande vållande till kroppsskada/oaktsamhet. Vår son föddes för 10 månader sedan. I samband med förlossningen så fick min fru värkstimulerande dropp, dock följdes inte riktlinjerna gällande administration och man kom fram till att barnmorskan överstimulerade min fru trots vetskapen om att syrebrist är stor, är tydligt beskrivet i SFOG's riktlinjer. Han föddes med en svår nervskada på ena armen och behövde operaras vid 4 månader. Han kommer ha en permanent nedsättning av funktion i armen. Ärendet är anmält som lex Maria och till ivo, men jaf vill anmäla det till polisen för vållande till kroppsskada eller kroppsskada efter grov oaktsamhet. Tacksam för hjälp att klargöra om denna handling kan ligga inom någon brottsrubriceringen.Med vänlig hälsning,AH
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap. 8 § brottsbalken hittar du brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom. Den som genom oaktsamhet som inte är ringa vållar annan kroppsskada eller sjukdom kan dömas till fängelse eller böter. Brottet kan bedömas som grovt om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Paragrafen är skriven på ett väldigt allmänt sätt så den kan definitivt vara tillämplig i ert fall. Nu har ni anmält till IVO så ni skulle kunna avvakta vad IVO tar för beslut. IVO ska nämligen själva anmäla händelser som kan vara brottsliga till polisen. Om IVO bedömer vårdpersonalen som olämplig i sitt yrke gör IVO en anmälan till HSAN som gör en separat utredning om repressalier mot vårdpersonalen såsom avstängning eller indragen legitimation.Om ni själva väljer att göra en anmälan, tänk på att det kommer krävas starka bevis på att barnmorskan har varit oaktsam eftersom vårdpersonal som tar livsavgörande beslut i sitt arbete måste kunna ta sådana beslut utan att riskera straffrättsliga påföljder. Om det finns något som tyder på att hon hade fog att ge extra mycket dropp för att trygga en säker förlossning lär hon inte anses ha varit oaktsam. Vänligen,

Mord, dråp och vållande

2017-07-19 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Vad är skillnaden mellan dråp, mord, överlagt mord och vållande till en annans död. Tack på förhand. Med vänliga hälsningar Basim Al-Jawari
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är ganska generellt hållen. Jag redogör lite för vardera av brotten här nedan. MordFör att dömas för mord krävs att man uppsåtligt dödar en annan person. I andra länder har man grader på mord (first degree osv) vilket spelar in på själva brottet, men det tillämpar vi inte i Sverige. Huvudregeln är att den som dödad, döms för mord. Vissa tilläggsregler finns om det exempelvis rör sig om ett terroristbrott. Då tar terroristbrottet över och man döms i sådana fall för terroristbrott genom mord. Lagtexten säger: Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.DråpFör att dömas för dråp är det samma krav som för mord, men brottet aktualiseras om det finns så kallade förmildrande omständigheter. Det man letar efter då är om det i allmänhet finns något som kan ge förståelse för det som gärningsmannen gjort. Typexemplet här är om någon hjälpt en svårt sjuk människa att dö. Det är inte försvarligt, men förståeligt till skillnad från om det rör sig om en nödvärnssituation (dvs. att man blir påhoppad och försvarar sig själv) vilket är både förståeligt och försvarligt. Lagtexten säger: Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.Vållande till annans dödTill skillnad från det som står ovan kräver inte vållande-brottet att den som döms haft uppsåt till själva dödandet. Här är det oaktsamhet som krävs. Man skiljer även på medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet, där den första kan leda till att brottet ses som grovt. Lagtexten säger: Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Överlagt mord I Sverige är dråp och mord de enda graderna vi har för uppsåtligt dödande (förutom barnadråp). Vi tillämpar inte regler om ”överlagt mord” så som i andra länder. Däremot kan det spela in på vilket straff man får om man planerat mordet osv. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,