Osann uppgift under ed

2015-11-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Min frun blev anklagad till misshandel, vittnet i rätten har sagt först att hon inte känner till varken målsägaren eller tilltalad ( min fru ) lite senare när försvararen frågade att det verkar ni känner till målsägande, hon sade att jag såg henne i en annan tillfällen tillsammans med min kompis i hennes butik. När rättegången blev avslutad, hon kom till min fru och bad om ursäkt för att hon vittnade sedan har sagt att hon blev pressad utav sin kompis som också målsägandes kompis. Har hon gjort mened?Tack!
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Mened behandlas i BrB 15:1. Brottet finns i tre svårighetsgrader; ringa, normalt och grovt. Av bestämmelsen framgår att det är otillåtet att under laga ed lämna osann uppgift eller förtiga sanningen. För att avgöra huruvida brottet är grovt eller ej ska det särskilt beaktas om meneden begåtts med uppsåt att oskyldig ska fällas till ansvar för allvarliga brott, eller om synnerlig skada tillfogats annan. Om det visar sig att den oriktiga uppgiften inte är relevant för målet aktualiseras dock inte ansvar, se BrB 15:4. Det är svårt att uttala sig kring hur det blir i din givna fråga, men det är möjligt att en domstol skulle kunna döma vittnet för mened.Hoppas du fick svar på din fråga.

Underskrift med "svenska folket" på flygblad urkundsförfalskning?

2015-11-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Idag har Sverigedemokraterna medgett att de står bakom informations/propagandablad som spritts bland flyktingar på Lesbos. Dokumentet har som avsändare Sverigedemokraterna, SD Kvinnor och Svenska Folket.Jag är svenska folket, tillsammans med miljontals andra som inte ställer sig bakom detta. Detta borde vara olagligt tycker jag, och undrar om denna typ av "urkundsförfalskning" faller under någon juridisk paragraf?MvhÅsa Håkansson
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga!14 kap. 1§ Brottsbalken definierar urkundsförfalkning, och för att det ska klassas som detta ska det vara en falsk underskrift av en person. I paragrafen står det uttryckligen att en urkund ska vara falskt påskriven med "annan persons namn" Att flygbladen är påskrivna med "Svenska folket" är alltså en allt för vag definition för att över huvud taget kunna falla under denna bestämmelse. Detta är inte heller straffbart på annat sätt, yttrandefrihetslagen i Sverige är en grundlag som har strakt skydd. Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra mot falska anmälningar?

2015-10-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag undrar lite hur man kan gå väga för mitt ex anmäler mig för misshandel mot mina barn men inget är sant och allt lägges ner. Hur ska jag kunna anmäla henne så hon slutar. Hon hävdar även för soc att jag är våldsam och jag har misshandlat henne med allt är nerlagt av polis. Så min hjälp att behöva stoppa henne för att göra fler anmälningar för det förstör min familj samt jag måste sätta stopp eller så får inte min dotter komma hem till mig för jag måste skydda mig för anmälan.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag uppfattar det som att anmälningarna din före detta partner gör är falska. Att falskeligen anmäla någon till myndighet, till exempel Socialnämnden eller till polis, är ett brott. Du kan vända dig till polis och upprätta en anmälan om falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1). Det är sedan upp till polis och åklagare att utreda brottet och eventuellt väcka åtal.En anmälan om falsk tillvitelse kan eventuellt få din före detta att sluta upprätta falska anmälningar mot dig. Dock kan man inte hos polis neka din före detta att anmäla om hon vill upprätta en anmälan. Om det däremot inte finns någonting som styrker att brottet hon påstår har skett faktiskt har hänt, kommer anmälan läggas ner precis som det har gjort i ditt fall. Socialnämnden har även en utredningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa, 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K11P1S1). De inleder då en utredning, vilket även den kommer att avslutas om de finner att det inte finns någon anledning att misstänka att barn far illa.Sammanfattningsvis bör du alltså vända dig till polis, eftersom det inte är tillåtet att upprätta falska anmälningar till myndighet.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Hemfridsbrott och olovligt förfogande

2015-10-18 i Övriga brott
FRÅGA |Om en tidigare vän stränger sig in i mitt hem och tidigare haft nyckel utan att lämna tillbaka den frivilligt, klassas det som hemfridsbrott också?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Hemfridsbrott regleras i Brottsbalken (BrB), närmare bestämt 4 kap 6§. Hemfridsbrott innebär att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Eftersom att, så som jag uppfattar situationen, din tidigare vän trängt sig in i din bostad utan din tillåtelse så skulle alltså hemfridsbrott kunna bli aktuellt, men det är upp till domstolen att bedöma.Jag är inte säker på att jag har förstått omständigheterna helt och hållet i det här fallet. Men oavsett om din tidigare vän hade en nyckel eller redan hade lämnat tillbaka den vid det aktuella tillfället så kan personen i fråga dömas för hemfridsbrott om den vistats i ditt hem utan din tillåtelse. En nyckel gör inte per automatik att personen har rätt att vistas i din bostad helt på egna villkor utan det kan fortfarande vara olovligen beroende på situationen. Vidare så kan det faktum att din tidigare vän inte lämnat tillbaka nycklarna till dig när du bett om det aktualisera ytterligare ett brott, olovligt förfogande, 10 kap 4§ BrB. Olovligt förfogande kallas det när den som har egendom som ägs av någon annan i sin besittning, vidtar någon form av åtgärd som gör att egendomen frånhänds den andre. Att din tidigare vän har nycklar som ägs av dig och inte lämnar tillbaka dem på begäran skulle kunna ses som olovligt förfogande, under förutsättning att uppsåt kan fastställas. Som jag har uppfattat situationen skulle alltså både hemfridsbrott och olaga förfogande kunna vara aktuellt, men det är i slutändan upp till domstolen att göra den bedömningen. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Våldsamt motstånd mot ordningsvakt

2015-11-27 i Övriga brott
FRÅGA |Tja!Om man vart polisanmäld för våldsamtmotstånd på en ordningsvakt. Vad tror ni en dagsböter kommer landa på? Jag har nekat till brott då jag verkligen inte håller med men man vet ju aldrig hur dom tänker och jag kanske blir oskyldigt dömd. Sen undra jag också hur det funkar med om jag inte vill ta det till rättegång och bara säger att jag gjorde det om tex polisen och åklagaren tror jag gjort brottet och vill ta det till domstol även fast jag nekat till en början. Blir det billigare för mig då jag inte behöver betala själva rättegången etc? Jag är 22år och har en årsinkomst på ca 900k...Jag gjorde även en motanmälan då dom slet av mitt ledband i tummen och drog min axel ur led när dom skulle lyfta upp mig när jag låg på backen med handfängsel.
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Antalet dagsböter baseras på brottets straffvärde. Våldsamt motstånd (17 kap 4 § Brottsbalken) har en straffskala på böter eller fängelse i högst sex månader. Är omständigheterna inte så försvårande blir straffvärdet inte så högt och antalet dagsböter blir färre. 30 dagsböter är det lägsta man kan få, och 150 är det högsta. Normalt ligger våldsamt motstånd på runt 40 dagsböter.Hur stor varje dagsböter blir baseras på din inkomst. Man säger att dagsbötern ska vara ca en tusendel av årsinkomsten. Den minsta dagsbötern man kan få är 50 kr, och den högsta är 1000 kr. Ungefär hur stor din dagsböter kan tänkas bli kan du räkna ut här: https://rakna.net/berakna/dagsboter/Efter en anmälan blir det upp till förundersökningsledaren (i det här fallet polisen) att utreda brottet. När förundersökningen är klar överlämnas målet till en åklagare som sedan beslutar huruvida åtal ska väckas. Finns det skäl att väcka åtal så gör åklagaren det, och då kommer en stämningsansökan hem till dig.Blir du anhållen eller häktad har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap 3a § Rättegångsbalken). Detsamma gäller om du blir misstänkt för ett brott där påföljden är minst sex månader. Men så är troligen inte fallet här (påföljden är högst sex månader), varför du antingen kan förordna en egen försvarare, eller dyka upp i rätten utan försvarare. Har du ingen försvarare kompenseras detta något genom att rätten ställer fler frågor och försöker hjälpa dig lite på vägen så att allt viktigt framgår, när du berättar om händelsen osv.Anledningen till att jag nämner advokat är att vid en fällande dom, så får du som tilltalad betala vissa av rättegångskostnaderna. Bland rättegångskostnaderna finns just advokatkostnaden. Är advokaten en offentlig försvarare istället för en privat advokat förordnad av dig så kan kostnaderna, trots en fällande dom, stanna på staten i vissa fall. Kostnaderna för en privat försvarare får du däremot alltid betala själv om du fälls. Men eftersom du har god inkomst riskerar du att vid en fällande dom ändå få betala, även om du förordnas en offentlig försvarare (31 kap 1 § Rättegångsbalken). Frias du däremot så betalas advokatkostnaderna av staten, oavsett om det är en offentlig eller privat försvarare, så länge kostnaderna är rimliga (31 kap 2 § Rättegångsbalken).Men vad har då ett erkännande för verkan i detta? Saken är att man i brottmål som huvudregel inte kan låta ett erkännande avgöra ett mål, utan att ”pröva erkännandet”. Erkänner du dig skyldig redan i förväg, för att slippa en rättegång, så kommer det i regel inte ha någon betydelse för huruvida rättegången kommer ske eller inte. Däremot kan erkännandet ha verkan som bevis i själva rättegången. Ett undantag från att rättegången blir av är om åklagaren kan utfärda ett s.k. strafföreläggande på ditt erkännande. Det som händer då är att en fällande dom baseras på att du skriver under föreläggandet och erkänner dig skyldig samt accepterar de påföljder som anges. Då slipper du åtal, rättegång och risk för att tvingas betala rättegångskostnader.För att få utfärda strafföreläggande så krävs att inte strängare påföljder än villkorlig dom och böter kan meddelas pga brottet. Här finns det alltså en möjlighet att ett strafföreläggande utfärdas. Det finns dock en risk att man anser att det ändå måste ske en prövning i rätten, om man är osäker på om du verkligen är skyldig. Bl.a. kan din motanmälan och andra omständigheter skapa viss osäkerhet och göra att man ändå vill pröva målet.Alltså: väljer åklagaren att väcka åtal kommer du att riskera att få betala rättegångskostnader. Om inte ett strafföreläggande utfärdas spelar det ingen större roll om du erkänner eller inte, utöver möjligen det faktum att rättegången och processen kan förkortas och kostnaderna i allmänhet då minskar.

Återkallelse av körkort vid hot mot tjänsteman

2015-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Kan mitt körkort återkallas vid villkorlig dom. Dömdes till villkorlig dom för hot mot tjänsteman. Mvh
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. I 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) stadgas vilka omständigheter som kan leda till att körkortet återkallas. Brottet hot mot tjänsteman, 17 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), leder inte i sig till att körkortet ska återkallas. Vad som kan göra att körkortet ändå återkallas är om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p. 5 körkortslagen) eller om det med hänsyn till brott som körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till kan antas att denne inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av motorpliktigt fordon (5 kap. 3 § p. 6 körkortslagen). Detta gäller exempelvis när någon omhändertagits för berusning och det finns risk för fortsatt misskötsamhet eller om någon dömts för kvalificerad brottslighet som utförts yrkesmässigt eller varit särskilt grov, långvarig eller hänsynslös. Till personliga förhållanden i övrigt hänförs b.la. narkotikaberoende. Se 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) här. Med vänliga hälsningar

Förargelseväckande beteende

2015-10-25 i Övriga brott
FRÅGA |är det olagligt att bajsa på någons tomt?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Den som offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att (det vill säga ha en möjlighet) väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter enligt 16:16 Brottsbalken. Att bajsa på någons tomt är helt klart ett beteende som väcker irritation hos allmänheten. I din fråga gäller dock inte beteendet en offentlig plats, utan någons tomt som därmed blir att betrakta som en enskild plats. Det spelar i det här sammanhanget inte någon roll eftersom allmänheten har en möjlighet att se beteendet och därmed faller det in under begreppet offentligen. Således blir paragrafen tillämplig även fast beteendet utförs på en annan persons tomt. Sammanfattningsvis är beteendet olagligt och den person som utför handlingen kan bli straffrättsligt dömd. Hoppas jag kunde bringa klarhet i din fråga! Vänliga Hälsningar,

Missbruk av urkund

2015-10-14 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag lånade ut mitt ID kort till en kompis som försökte ta sig in på krogen, kompisen blev påkommen och ska åka på förhör. Kan jag bli straffad för att jag har lånat ut mitt ID kort och vad är straffet? vill också tillägga att ID kortet jag lånade ut hade gått ut så det var inte giltigt, är det någon skillnad på straffet då?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!ID kortet som urkundAv lagtexten framgår att det för det aktuella brottet ska röra sig om en urkund. Ett pass, ID eller körkort är exempel på handlingar som utgör en urkund. Den omständigheten att ID kortet passerat sin giltighetstid påverkar inte dess status som en urkund. Missbruk av urkundAtt låna ut sin ID handling till en annan person innebär ett missbruk av urkunden och är straffbart enligt svensk lag, se här. Straffbestämmelsen är tillämplig på situationer där någon lånar ut en äkta handling men som används felaktigt, dvs missbrukas. För att det ska röra sig om ett brott krävs att det rör sig om en urkund och att gärningen innebär ett missbruk. Dessutom ska åtgärden innebära fara i bevishänseende som kan leda till skada eller olägenhet. Detta innebär exempelvis att en vakt på krogen tror att personen som uppvisar ID kortet är den rätte ägaren och släpper in denne på grund av detta.Påföljdsval och straffmätning För brott av normalgraden är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Hur utfallet i det enskilda fallet blir beror på omständigheterna och kan variera. Närmare bestämmelser om påföljdsval och straffmätning hittar du i 29-30 kapitlet brottsbalken, se här. Med vänliga hälsningar