Köp och fel i varan

2016-06-13 i Köplagen
FRÅGA |A-traktor köpt i februari. Omgord Volvo 442. Bilen var på annons via Blocket. Vi betalade 49000 SEK. Ägaren hade lackat bilen rätt fint, men det var då det enda som var bra på bilen. För vi hann bara hem med A-traktorn så fungerade inte bilen. Tog då kontakt med ägaren som endast hänvisade oss att byta ut först det ena och så det andra. Nu har bilen kostar oss minst 53000. Och fortsatt går den inte. Vi fick alltså nöja oss med en skrothög i frack. Min fråga är. Det går väl inte att få någon som helst ersättning för detta?
Patrik Magnesved |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du köpt fordonet som privatperson av en annan privatperson.Köplagen är av intresse för ditt köp av bilen. Enligt 17 § Köplagen ska varan, alltså bilen, överensstämma med vad som framgår av avtalet avseende kvalitet. Du har köpt bilen begagnad och även en omgjord sådan. För att du ska erhålla någon ersättning för defekterna i bilen krävs det att det enligt Köplagens mening kan anses föreligga ett fel. Huruvida ett fel kan anses föreligga är beroende på vad som kan förväntas av en produkt av detta slaget, alternativt om vad ni har avtalat. Om säljaren inte givit några garantier avseende kvaliteten på bilen eller annars uttryckt sig på liknande sätt ska bilen, enligt 17 § st2 1pKöplagen vara avsedd för dess ändamål. Alltså att kunna användas som transportmedel, om bilen gick sönder snart efter leverans är det tvivelaktigt om detta kan anses vara uppfyllt. Det är dock viktigt att påpeka att om defekterna på bilens delar inte fanns redan vid köpet, utan uppstod först efter köpet anses inte ett fel föreligga i Köplagens mening, se 13 § Köplagen & 21 § Köplagen.Om ett fel anses föreligga, och du enligt 31 & 32 §§ Köplagen har undersökt bilen efter avlämnande och reklamerat, kan du enligt 37 & 38 §§ Köplagen kräva prisavdrag. Har du haft några ytterligare ”skador” av defekterna kan skadestånd bli aktuellt enligt 40 § Köplagen.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Dolt fel i begagnad båt – konsumentköp

2016-06-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Häva båtköp pga. dolt felHejKöpte 2015-07 en begagnad båt på båtfirma, värde ca 235000:-Jag visste att bottenfärgen var i dåligt skick då den hade börjat släppa. Min intention var att inte använda någon bottenfärg.Jag nu har skrapat bort all färg och det visar sig att båten är lagad på många ställen.Detta hade jag inte förutsett och fick ingen information om att båten hade varit lagad. Hade jag vetat om det då hade jag aldrig köpt båten.Besiktning som nu har gjorts visar att båtens konstruktion är ok. Båtfirman vill inte ta tillbaka båten utan hänvisar till besiktningsprotokollet. Har jag rätt till häva köp eller prisavdrag då båtens värde betingar ett för mig ett mycket lägre värde och skick? Jag måste även informera framtida köpare om dessa lagningar.
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Relevant lagSom jag förstår det från din fråga har du köpt båten från en näringsidkare, dvs en person som driver yrkesmässigt bedriver en ekonomisk verksamhet. Som jag förstår det köpte du inte båten för att använda i någon näringsverksamhet. Det innebär att du finner de regler som gäller för ditt avtal i konsumentköplagen (1990:932) (hädanefter förkortad KköpL), enligt dess 1 §. Reglerna i KköpL går före reglerna i ditt avtal som är till din nackdel, se 3 § KköpL.Finns det ett fel?Vad som är fel regleras i 16–21 a §§ KköpL. För ditt fall finns de mest relevanta bestämmelserna i 16 § och 19 § KköpL. Den allmänna regeln för vad som är ett fel framgår av 16 § tredje stycket tredje punkten KköpL, och innebär att båten är felaktig om den avviker från vad du med fog kunde förutsätta.Som jag förstår det säger ditt avtal ingenting om att båten var lagad. Den mer specifika bestämmelsen som nog är mest relevant för dig är därför 16 § tredje stycket andra punkten KköpL, vilken säger att båten är felaktig om följande villkor är uppfyllda:1. Säljaren upplyste inte dig om en omständighet som rörde varans egenskaper.2. Säljaren borde åtminstone ha vetat om omständigheten som du inte upplystes om.3. Du hade fog att räkna med att upplysas om omständigheten.4. Säljarens underlåtenhet att upplysa dig om omständigheten påverkade ditt köp.Det du främst kan ha problem med mot båtsäljaren är att hävda att villkor 3 är uppfyllt. Frågan om det är uppfyllt eller inte avgörs mot bakgrund av det konkreta fallet. Här kan det spela roll hur båten såldes och vad du pratade om med säljaren. Har frågan om båtens skick varit på tal kan man kanske anse att säljaren också var skyldig att upplysa om att båten har lagats flera gånger.Om lagningarna av båten innebär att den inte kan användas lika bra som vanligt eller om de gör det finns särskilda risker med att använda båten kan du kanske hävda att säljaren borde ha upplyst dig om dem. Om det av besiktningsprotokollet framgår att båten har lagats kan du nog inte hävda att det finns ett fel på båten, för då har du ju upplysts om det.Eftersom det är en så fallinriktad bedömning kan jag tyvärr inte komma med några tydligare rekommendationer än de jag nu har gett dig. Vill du läsa mer kan rättsfallet NJA 2001 s 155 vara användbart.ReklamationDet framgår inte av din fråga när du skickade meddelandet om fel. Därför är det viktigt att hålla i åtanke att du bör göra det så snabbt som möjlig. Annars kan du eventuellt förhindras att åberopa felet mot säljaren, enligt 23 § KköpL.Om du skickade meddelandet senast två månader efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt att båten var lagad kommer du inte att orsakas några problem av kravet på reklamation. Annars gäller att du måste reklamera felet ”inom skälig tid”, men eftersom du är konsument är bedömningen ganska generös.Här kan det vara bra att du funderar över om du inte borde ha märkt felet tidigare. Tiden för reklamation börjar nämligen att löpa när du borde ha märkt felet – inte när du faktiskt har märkt det. Som konsument har du dock en relativt säker ställning eftersom det normalt bara krävs att du måste ha gjort en ytlig granskningSom jag förstår det gick lagningarna inte att märka vid en ytlig granskning. Om du reklamerade inom två månader efter att du märkte att båten var lagad har du alltså nog inga problem där.Vad som händer om det finns ett felOm det finns ett fel som du har reklamerat i tid så är det i första hand avhjälpande av felet eller att säljaren levererar en annan båt som i första hand kan komma ifråga, enligt 26 § KköpL.Om det inte kommer ifråga, inte sker inom skälig tid, eller inte kan ske utan att du orsakas väsentliga olägenheter så kan du ha rätt till prisavdrag enligt 28 § KköpL eller att häva avtalet enligt 29 § KköpL. Om inte felet gör båten oduglig är det dock osannolikt att du skulle kunna häva avtalet.Parallellt med dessa åtgärder kan du också kräva skadestånd enligt 30 § KköpL, men det förutsätter att du faktiskt har lidit en skada eller att säljaren uttryckligen sade till dig att båten inte var lagad.SammanfattningDu kan – beroende på omständigheterna i ditt fall – ha lite svårt att hävda att det finns fel, men det är inte uteslutet. Om det finns ett fel måste du ha reklamerat det i tid. Bara därefter kan du komma med eventuella påföljder för felet, vilka i första hand ska vara att felet avhjälps eller att säljaren levererar en annan båt. Endast om de nämnda påföljderna inte går att utföra eller inte sker i tid kan du kräva prisavdrag eller häva avtalet. Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med dolda fel i båtar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fel på motorn till bil köpt av bilfirma

2016-06-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte men bil i god tro av en bilfirman för ca 1 år sedan och nu har jag fått motorhaveri, jag har fått lämna in bilen till en verkstad för att byta ut motorn, det kostade mig 19000krDet började med att motorn började läcka olja och sedan började det knacka i motorn... fyllde i olja men det hjälpte inte till slut visade det sig att motorn var skadad.vad kan jag göra? jag köpte bilen av en bilfirman i god tro att bilen ska inte ha några dolda fel och så händer detta.... skulle uppskatta svar.Mvh
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du köpte bilen såsom konsument, dvs att bilen huvudsakligen är inköpt för andra ändamål än näringsverksamhet. Då tillämpas konsumentköplagen, som du hittar https://lagen.nu/1990:932. Jag kommer att ange lagrum (lagparagrafer) ifall du själv skulle vilja gå in och läsa dem.Bilen tycks vara felaktig (16§). Felet har rimligen förelegat (legat dolt) redan när du köpte bilen (20§). Det är dock du som måste kunna bevisa att felet förelåg från början, eftersom det gått mer än 6 månader (20a§). Det första du måste göra är att reklamera felet hos bilfirman. Det måste göras så snart som möjligt, annars kan du förlora din rätt att väcka anspråk mot bilfirman. En reklamation inom två månader från det att köparen märkt felet anses alltid vara lämnat i rätt tid (23§).Istället för att gå till en annan verkstad och reparera bilen borde du ha vänt dig till bilfirman för att låta dem reparera felet. Det framgår av reglerna om avhjälpande och omleverans (26§ och framåt). De facto att du gått till ett annat företag gör att det inte är säkert att du kan att få ersättning av bilfirman för hela beloppet som du betalat för reparationerna, om bilfirman kan visa att de hade kunnat laga bilen till en lägre kostnad.Det du bör göra är att väcka en skadeståndstalan mot bilfirman. Det kan Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Du är välkommen att kontakta mig på alina.borgsen@lawline.se för att få en offert för arbetet.Med vänlig hälsning,

Fel i utförd tjänst

2016-06-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag bokade en flyttstädfirma som skulle städa min lägenhet. När jag kollade hur resultatet blev 2h efter dom var klara fick jag panik. Det var fruktansvärt dåligt. Smuts över allt. Jag ringde och reklamerade jobbet dom hade gjort till deras chef. Vi bestämde en ny tid dagen efter så dom skulle kunna rätta till det som jag var missnöjd med. Han sa att jag får en chans att reklamera och visa vad som skall städas.Kl 16:00 skulle vi träffas. Ingen kommer.dom skiter totalt i att ja var missnöjd trots att dom har städgaranti.Dom svarar inte när jag ringer heller. Det slutar med att jag själv får städa hela kvällen då jag skall lämna över lägenheten dagen efter. Jag har tagit massa bilder som visar hur dåligt städat det var. Kan jag bestrida fakturan som kommer dimpa ner i brevlådan inom kort. Hur går jag till väga? Jag vill ju inte få betalningsanmärkningar heller. Det handlar om 1800kr efter rutavdrag.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag gör bedömningen att Du är en privatperson och att den städfirma du beställde arbetet av är en näringsidkare. Detta leder till att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig på det beställda arbetet (se 1 och 1a §§). Städfirman får enligt 3 § inte avtala om sämre villkor än som följer av KtjL om inte annat följer av lagens bestämmelser. Det du beskriver låter som ett typiskt fel i en utförd tjänst. Enligt 9 och 4 §§ ska tjänsten (den utförda städningen) anses felaktig om den avviker från vad som kan förväntas då en fackman utför tjänsten. Huruvida det du beskriver är en sådan avvikelse är svårt att bedöma utan mer vetskap om hur städningen är utförd etc, men det låter som att du kan åberopa fel i tjänsten. Enligt 16 § har Du då rätt att bl.a hålla inne betalningen eller kräva att felet avhjälps (alltså att mer städning utförs). Du bör berätta detta för städfirman inom två månader, då en sådan reklamation alltid är godtagen enligt 17 §. Jag rekommenderar därför att du snarast berättar för firman att du inte tänker betala innan de avhjälpt felet. Observera dock att du endast får hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att du ska få säkerhet för ditt krav på grund av felet.7Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga1

Ord mot ord - privatpersoner

2016-06-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Hur gör jag när ord står mot ord i en affär mellan privatpersoner? Det handlar om en MC som jag köpt som jag på 2 dagar upplever 4 motorstopp med helt oprovocerat och oförklarliga stopp. Ägaren har sålt en "fullt fungerande" motorcykel och vägrar återta hojen då den enligt honom fungerar när han kör den.Hjälp.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 17§ Köplagen (1990:931) (KöpL) ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, om varan avviker från något av ovanstående är varan att anse som felaktig. I detta fall bör MC:n vara att anse som felaktig då oprovocerade och oförklarliga stopp avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 18§ KöpL föreligger det även fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Enligt 20§ KöpL får dock inte köparen åberopa fel som han måste ansetts ha känt till vid köpet. Om du undersökte MC:n före köpet eller underlät att följa säljarens uppmaning att undersöka MC:n får du inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen. MC:n ska ha varit felaktig då risken gick över på köparen enligt 21§ KöpL, alltså vid avlämnande av MC:n till dig enligt 13§ KöpL. Om MC:n är att anse som felaktig får du enligt 30§ KöpL kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Enligt 34§ KöpL har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Du får enligt 37§ KöpL kräva prisavdrag eller häva köpet om avhjälpande eller reklamation inte kan komma ifråga. Du får enligt 39§ KöpL häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Du får dock inte häva köpet om du inte inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet meddelar säljaren att du häver köpet. Det du kan göra om ni inte kan nå en överenskommelse är att vända dig till Tingsrätten och lämna in en stämningsansökan mot säljaren.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Påföljder vid fel i bil. Köplagen.

2016-06-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej satte ut en annons på blocket om att ville sälja min bil eller byta mot en annan bil så det blev byte köparen kommer och vi provkör varandras bilar och inga fel fanns att klaga på. Och nu visar det sig att bilen jag bytte bort har börjat slira på växlar detta är en automat låda och han vill häva köpet! Vad är rätt o vad e fel menar jag vill inte ha till bax en trasig bil?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Jag förutsätter att ni båda ingick avtalet om byte i egenskap av privatpersoner. Aktuell lag i detta fall är köplagen (1990:931). Av 1 § 2 st. köplagen framgår det att lagen i tillämpliga delar gäller, utöver köp av lös egendom, även byte av lös egendom. Lös egendom är t.ex. en bil (egendom som inte är fast egendom, såsom fastigheter, är lös egendom).När man ingår bytesavtal om en bil och bilen visar sig vara behäftad med fel kan man i vissa fall häva köpet. Jag kommer härnäst först gå igenom reglerna om vad som anses vara ett fel i bilen och sedan gå igenom reglerna för påföljder vid fel i bilen, inklusive hävning. Fel i bilenAv 17 § 1 st. köplagen följer det att bilen ska bl.a. i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Av 17 § 2 st. 1 punkten köplagen följer det vidare att, om annat inte följer av avtalet, ska bilen vara ägnad för det ändamål för vilket bilar av samma slag i allmänhet används. Om bilen avviker från det som sagts i 17 § köplagen eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.När man byter bort eller säljer en bil och det följer av avtalet att den är ägnad för det ändamål bilar används till, dvs. att köra, ska det inte finnas ett fel med växlarna. Givetvis kan man sälja en bil där både parterna är medvetna om att växlarna är behäftade med fel, men då är utgångspunkten att båda parterna är medvetna om det. Frågan uppkommer också om köparen med fog kunnat förutsätta att det inte skulle vara fel i bilens växlar. Hade köparen med fog kunnat förutsätta att det inte skulle vara fel i bilens växlar och det senare framkommer att så är fallet anses bilen vara felaktig.Av 18 § köplagen ska bilen även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som säljaren lämnat vid marknadsföringen av bilen eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har du t.ex. i annonsen eller vid köpetillfället nämnt att bilen är felfri, och det senare visar sig att växlarna är behäftade med fel anses bilen vara felaktig. Av 19 § köplagen följer det vidare att bilen ska anses vara felaktig i vissa fall även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. Bilen ska anses vara felaktig enligt 19 § köplagen om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Köparens undersökningspliktEnligt 20 § köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt bilen eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Om köparen borde ha märkt vid köpet, t.ex. vid provkörningen, att växlarna varit felaktiga och trots detta genomgått affären kan han inte åberopa att växlarna är felaktiga. Säljarens felansvar utsläcks endast om köparen faktiskt haft kännedom om felet. För att säljaren inte ska ansvara för fel krävs att köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på fel och förstått sambandet mellan denna och felet.Tidpunkt för bedömning av om fel föreliggerEnligt 21 § köplagen ska frågan om bilen ska anses vara felaktig bedömas när risken för bilen går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av bilen. Innan avlämnandet står du för risken för bilen, efter avlämnandet övergår risken på säljaren. Har felet uppkommit efter avlämnandet står köparen för risken och det är därmed köparen som ansvarar för fel på bilen. Motsatsvis gäller det att fel som uppkommit före avlämnandet svarar säljaren för, även om dem uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om växeln är felaktig innan avlämnandet men felet inte gått att upptäcka utan först visat sig efter avlämnandet ansvarar säljaren för felet. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått.Påföljder vid fel i varaAv 30 § köplagen får köparen vid fel i vara kräva bl.a. avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Andra påföljder såsom omleverans torde inte vara aktuellt i detta fall.Enligt 34 § köplagen har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt enligt 36 § 1 st. köplagen att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Detta innebär att även om köparen kräver prisavdrag eller hävning så har du rätt till att stå för ett avhjälpande av bilen, så att du inte behöver ta tillbaka bilen. Av 37 § 1 st. köplagen framkommer det att om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att köparen reklamerat det, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Enligt 38 § köplagen beräknas prisavdraget så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis gäller vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna att hänsyn kan tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande. Kan felet inte anses vara av väsentlig betydelse och du inte borde ha insett detta har köparen inte rätt till hävning. Som sagt aktualiseras i första hand påföljder såsom avhjälpande och prisavdrag i så fall.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,

Fel i båtmotor

2016-06-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en båt via Blocket för ca 2 månader sedan. Nu har nya ägaren kontaktat mig då motorn har gått sönder. Han påstår att det har gått sönder då jag inte har skött service på ett fackmannamässigt sätt. Jag påtalade tydligt att jag enbart servat båten själv i höstas (bytt oljor) och ej haft den hos någon verkstad. Jag sa då att jag ej gjort så kallad vinterkonservering, vilket han nu påstår att jag vid visning har sagt att jag gjort. Ord står alltså mot ord och nu vill han häva köpet á 170kkr, hur löses detta?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är Köplagen (1990:931) (KöpL) (https://lagen.nu/1990:931#P1S1) tillämplig eftersom det avser köp av lös egendom mellan privatpersoner. Enligt 17 § 1 st. KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P17S1) ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Med avtal menas både skriftliga och muntliga avtal. I detta fall ska således köparen kunna förvänta sig att motorn håller den kvalitet som ni har avtalat om, både muntligen och skriftligen. Om motorns kvalitet avviker från vad avtalet stadgar så är det därför att anse som fel på varan. I detta fall verkar du dock ha varit tydlig med att motorn inte har servats på en verkstad, vilket medför att köparen inte kan förvänta sig samma kvalitet på motorn som om den hade varit fackmannamässigt servad. Problemet i det här fallet verkar dock vara att ni endast muntligen har avtalat om motorns kvalitet, vilket gör det hela ganska svårutrett. Förslagsvis kan du försöka reda ut med köparen om vad ni faktiskt har avtalat om och inte, vilket kan hjälpa er att komma fram till en lösning. Ni kanske kan kompromissa på något sätt och mötas på mitten. Hoppas att du fick den hjälp du sökte och lycka till!Med vänlig hälsning

Köp av bil i befintligt skick

2016-06-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en bil av en privatperson i befintligt skick. Efter tre dagar upptäckte jag en oljeläcka och lät en bilverkstad kolla upp felet. Oljeläckan visade sig ha pågått ett tag före köpet, något som säljaren sade sig inte veta något om när jag ringde upp och påtalade det. Säljaren tycker inte att den gjort något fel medan jag tycker att den borde betala reparationen eller dra av det belopp reparationen kostar. Vad har jag för rätt i detta fall ? När säljaren säljer bilen i befintligt skick borde den väl veta vilket skick den är i eller!
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att du köpte bilen (lös egendom) av en privatperson är det Köplagen (KL) som gäller, den hittar du här, se 1 § KL. 19 § KL reglerar den situationen då lös egendom sålts med förbehållet "befintligt skick", i denna paragraf anges att även om varan sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig om: 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Att sälja bilen i "befintligt skick" innebär alltså inte att man kan friskriva sig från allt ansvar, utan bilen kan fortfarande enligt ovan angivna förutsättningar anses felaktig. Vad gäller oljeläckage skulle det kunna vara ett väsentligt förhållande som säljaren måste anses ha känt till och som du med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, alternativt att varan är i väsentligt sämre skick än du som köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter har kunnat förutsätta. Av 20 § KL följer dock att du som köpare inte får åberopa fel som bort upptäckts vid en undersökning av bilen. Ytterligare krävs, för att få göra fel gällande, att du som köpare reklamerar bilen inom skälig tid enligt 32 § KL, det framgår av din fråga att du gjort detta, det finns vidare inga formkrav för reklamation utan det kan vara både skriftligt och muntligt. Tidsfristen för reklamationen börjar löpa när du som köpare faktiskt upptäckte felet, men fristen kan också börja löpa när du borde upptäckt felet (se 31 § KL om undersökning av varan efter avlämnandet). Av din fråga framgår inte exakt när du reklamerade, men jag uppfattar din fråga som att du handlat i princip så fort du har kunnat, varför jag antar att du reklamerat inom skälig tid. Vidare, förutsatt att varan kan anses som felaktig och att detta inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida, får du enligt 31-40 §§ KL kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, detta enligt 30 § KL. Notera att säljaren också inte bara har skyldighet att avhjälpa enligt 34 § KL, utan även har rätt att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare enligt 36 § KL om detta kan ske utan olägenhet. Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag enligt 37 § KL, vidare kan du häva köpet enligt 39 § KL, det krävs för hävning att felet varit av väsentlig betydelse för dig som köpare samt att säljaren bort insett detta. I ditt fall föreligger förutsättningar som talar för att ett fel föreligger, jag skulle i ditt fall i första hand kräva avhjälpande, i andra hand prisavdrag. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,