Avbrutet webbköp

2016-07-09 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Igår skulle jag beställa en vara över internet. Medan jg håller på att betala (dvs. Jag hade uppe bankens sida med direktbetalning och höll på att välja konto) så avbröts transaktionen. Jag försökte köpa varan igen men då stod det att den var slutsåld. Affären menar på att varan tagit slut medan jag betalade. Kan man verkligen sälja en vata trots att någon håller på att betala den? Mvh
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oturligt nog verkar det som att varan tog slut samtidigt som du lade din order. Eftersom avtalet anses fullbordat då du uppfyllt din del av avtalet - i gällande fall erlagt betalning, är inte butiken skyldig dig att fullgöra sin motprestation, dvs utlämna dig varan.Hoppas att du fick svar på din fråga

Häva poolköp

2016-07-04 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en pool genom blocket till mina tre barn för 4000 kr.Hon som sålde den sa att det bara var att fylla upp och börja bada, den rymmer 17 kubik.Då jag fyllt halvvägs så visade det sig att den såg konstig ut, jag kontaktade henne då via sms och hon skrev att det ät bara fylla på så rätar den ut sig.Så det gjorde jag. Då visar det sig att fästena har ergat / rostat sönder. Och hela Polen brakar och allt vatten forsar ut.Hon sa att de provmonterat den då jag köpte den, och då hade de sett att de var dåliga? Nu är hela semesterpengen borta. Plus 1800 som det kostade att ta hit en tankbil att fylla den med. Och hon vägrar häva köpet, och vägrar ge pengar tillbaka. En pool kan man inte som köpare besikta innan då den måste vara monterad för att felen ska synas.Vad har jag för möjlighet att häva köpet? Få pengar tillbaka? Jag swishade henne och skrev XXXXX (mitt namn) och pool i meddelande. Jag vet ju att hon var medveten om felet då det syns i det hon skrivit i smsen,Mvh XXX XXXXXXX@hotmail.com
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga avser köp av lös egendom, mellan två privatpersoner, är Köplagen (KöpL) tillämplig. I mitt svar utgår jag från att det inte föreligger något avtal som reglerar poolens skick (eller övriga aspekter) vid köpet.FelUtifrån den information du har uppgett framstår det som givet att poolen är felaktig i Köplagens mening. Som köpare ska du med fog kunna förutsätta att poolen, även om den har något år på nacken, åtminstone är funktionsduglig, se KöpL 17§ 3st.Undersökning före och efter köpetVad gäller undersökning av poolen före köpet, så finns det ingen generell undersökningsplikt enligt Köplagen. Men om du har företagit en sådan undersökning, eller om säljaren har uppmanat dig att undersöka poolen innan köpet, får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid en sådan undersökning, se KöpL 20§. Enligt den information du har uppgett framgår att du inte undersökt poolen innan köpet och jag antar vidare att säljaren inte har uppmanat dig att företa en sådan undersökning. Således finns det inget hinder för att åberopa felet på poolen i den delen.Köplagen innehåller också en bestämmelse om undersökning efter köpet. I enlighet med god affärssed ska du, så snart omständigheterna medger det, undersöka poolen efter att du mottagit den, se KöpL 31 §. Av allt att döma finns det ingenting som tyder på att du försummat detta. I själva verket brakar ju hela poolen samman vid första montering och användning. Observera att jag utgår från att monteringen skett inte alltför långt efter mottagandet av poolen. Reklamation Som köpare får du inte åberopa felet, om du inte meddelar säljaren inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, se KöpL 32 §. Vad som är skälig tid får avgöras från fall till fall. HävningEfter reklamationen blir det aktuellt med påföljder. I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, se KöpL 34-36 §. Men eftersom poolen är "begagnad" är omleverans knappast aktuellt. Vidare torde avhjälpande vara kostsamt och olämpligt (om ens möjligt?) om det rör sig om en äldre pool. Om säljaren inte avhjälper felet återstår prisavdrag eller hävning. Med beaktande av att poolen är helt obrukbar är felet av sådan väsentlig betydelse att du kan häva köpet, se KöpL 39 §.Skadestånd Du har också möjlighet att kräva ersättning för kostnaden att fylla poolen. Här kan uppmärksammas att säljaren, med vetskap om felet innan köpet, har varit försumlig genom att uppge att det "bara är att fylla upp poolen och bada". Hon har också, då du vid halvfull pool anmärkte på poolens utseende, återigen försäkrat dig om att det bara är att fortsätta fylla poolen.Sammanfattning och några avslutande rådDu kan häva köpet och kräva full ersättning tillbaka. Jag rekommenderar således att du återigen kontaktar säljaren och framställer dina krav. Det bästa är givetvis om ni kan lösa detta utanför domstolen för att slippa onödig tidsspillan, oro och kostnader. Men om säljaren återigen motsätter sig hävning återstår att ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där säljaren är folkbokförd. Med tanke på att du har kvar sms:en och att din swish-betalning finns i historiken, har du goda möjligheter ur bevishänseende. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende ber jag dig att kontakta oss på telefon 08-533 300 04.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Reklamation av glasögon

2016-07-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Bara undrar att om ens nya glasögon efter de två månader har gått där man kunde ångra sig eller reklamera. Efter den tiden så märker man att glasögonen stämmer inte riktig. Personalen rekommenderar att man ska använda glasögonen en långt tid innan ögonen blir vana. Jag blir yr över att ha mina glasögon på mig. Har jag rätt att reklamera då?MvhMk
Zinar Budak |Hej, du kan reklamera glasögonen om de är felaktiga. Glasögonen är bland annat felaktiga om de inte stämmer överens med avtalet mellan dig och säljaren. 16 § konsumentköplagenVanligtvis är avtalet att du ska kunna använda glasögonen utan bekymmer. Att du blir yr av att ha på dig glasögonen bör anses vara ett fel. Du kan reklamera glasögonen inom 3 år efter att du köpt dem. Du måste dock reklamera inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Om du reklamerar inom 2 månader efter att du märkt felet anses det alltid vara i rätt tid. 23 § konsumentköplagenSammanfattningsvis kan du reklamera glasögonen om det inte gått för lång tid efter att du märkt av felet.MVH

Befintligt skick

2016-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde en vattenskoter för en dryg månad sedan i befintligt skick. Skotern har varit renoverad för ett par år sedan och det finns det inga kvitton på. Detta har jag informerat köparen om. Jag har berättat allt jag som lekman vetat och varit ärlig. Nu kontaktar köparen mig och säger att motorn totalhavererat. De har rivit motorn och säger att den är fuskrenoverad, men jag har använt den en hel del själv efter reparationen samt haft den inne på storservice efter det hos ett stort vattenskoterföretag. Köparen säger att motorn inte "satt på rätt plats", samt att det "saknas vitala delar". Köparen har använt vattenskotern sedan köpet så jag ställer mig frågan hur han kunnat det utan vitala delar? Vattenskoterföretaget borde rimligtvis upptäckt vitala fel vid servicen. Nu hotar köparen med domstol. Om det går så långt, hur går det till? Han bor i Umeå och jag i Stockholm.
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag förstår det som att köparen inte är nöjd med vattenskotern och hävdar fel i vara. Eftersom både köparen och du (såsom jag tolkar det) är privatpersoner och därmed jämställda parter samt att avtalet avser en vattenskoter gäller köplagen (1990:931) i det här fallet. Att sälja något i befintligt skick betyder att man inte att man avsäger sig samtliga fel, utan om det är något särskilt man känner som är felaktigt med varan bör man som säljare säga till särskilt om det. Dock har köparen en mycket mer långtgående undersökningsplikt om varan säljs i befintligt skick, vilket utläses ur 19 § köplagen. Där stadgas att även om varan sålts i befintligt skick ska den anses felaktig i det fall att några av punkterna 1-3 är uppfyllda, se här. Varan ska alltså anses felaktig om1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Enligt dig verkar du ha berättat allt du har vetat om renoveringarna och andra egenskaper om vattenskotern för köparen. Vidare verkar köparen ha undersökt vattenskotern och borde ha upptäckt dessa vitala fel om de hade funnits vid köpet. Jag kan naturligtvis inte uttala mig definitivt om detta eftersom jag känner till vad som har sagts av vem och så vidare, men det låter inte som att en stämning av köparen skulle nå framgång. Framförallt på den grund att om felet på motorn är så allvarligt borde det rimligtvis inte gå att köra vattenskotern. OM det här mot förmodan ändå går till domstol kommer rättegången att ske i Stockholm eftersom du som svarande har sin hemvist där enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken. Jag hoppas att du känner att du har blivit hjälpt av mitt svar! Du är mer än välkommen att höra av dig till Lawline igen i framtiden. Allt gott! Med vänlig hälsning,

Betalningsvillkor

2016-07-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Får man ha hur kort inbetalningstid som helst för fakturor eller finns det någon lag för det?tex 6-dagars betalningstid?
Adrian Nylén |Hej!Det finns ingen minimum-tid vad gäller inbetalning, avgörande för inbetalningstiden är vad köparen och säljaren avtalat om. Om köparen och säljaren inte avtalat om någon specifik inbetalningstid har säljaren rätt att bestämma tid för inbetalning, förutsatt att denne uppfyllt sin del av avtalet.Detta står skrivet i konsumentköplagen 36 §, köplagen 49 § och konsumenttjänstlagen 41 §.Hoppas detta besvarat din fråga!

Dolda fel vid köp av bostadsrätt

2016-07-04 i Köplagen
FRÅGA |Sålde lgh för ett år sedan Köparen kräver skadestånd för el badrum och många dolda fel
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först kan det konstateras att en bostadsrätt utgör lös egendom. Eftersom bostadsrättslagen inte reglerar situationer beträffande fel får vi vända oss till köplagens regler då jag utgår från att både du och köparen är privatpersoner. Vidare jämförs bostadsrätt med vara i köplagen. Inledningsvis gäller det att konstatera vad avtalet säger, se 17 § KöpL. Om avtalet stadgar något om lägenhetens skick och badrummets och elens påstådda fel står i strid med det överenskomna skicket så föreligger fel. Om avtalet inte behandlar de påstådda felen gäller istället att göra en en bedömning med utgångspunkt i vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig, se 17 § 3 st KöpL. Eftersom jag inte har några omständigheter att ta hänsyn till kan jag inte uttala mig huruvida det rent faktiskt skulle kunna utgöra fel. Vad som bör nämnas är att bedömningen ska göras med utgångspunkt i de omständigheter som förelåg vid köpet. Andra omständigheter som ska beaktas är byggnadens skick, om det är en ny eller gammal byggnad. Är lägenheten såld i befintligt skick kan du som säljare få svara för felet om du före köpet har underlåtit att upplysa köparen om väsentliga förhållande rörande varans egenskaper eller användning som du måste kände till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Det rör sig alltså om en så kallad upplysningsplikt från din sida. Se 19 § KöpL, särskilt punkt 2. Vidare bör också nämnas att köparen inte får åberopa fel som hen måste ha känt till vid tidpunkten för köpet, se 20 § KöpL. Hoppas svaret är till hjälp!Vänliga hälsningar,

Fel på köpt demovara - rätt till täckningsköp?

2016-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en Espressomaskin då MediaMarkt hade utförsäljning. Det var ett demoex till ett väldigt bra pris. Efter en tid började den brinna och skickades till lagning. Den har sen dess varit inlämnad flera gånger men problemen kvarstår. Butiken skulle reklamera den men den kom än en gång tillbaka "lagad". Har nu vägrat ta tillbaka den och butiken erbjuder mej pengarna tillbaka men jag vill ha en ny maskin. Ingen av kedjorna har den i sitt sortiment längre, har jag rätt köpa en likvärdig på sk Täckningsköp och kräva MM på mellanskillnaden?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom att du är konsument och MediaMarkt näringsidkare så blir konsumentlagen (KKL) tillämplig, se här. Ja, det stämmer att det finns en paragraf som ger konsumenten rätt att vid fel på vara göra ett täckningsköp, dvs köpa maskinen från någon annanstans eller en likvärdig maskin, och kräva mellanskillnaden från företaget (i detta fall MediaMarkt). Detta framkommer av 33 § KKL. Dock gäller inte denna rättighet om varan med felet hade sålts till reducerat pris om prisnedsättningen är avsedd att utgöra en kompensation för att varan säljs som sekunda, t.ex. på grund av någon defekt. I dessa fall kan köparen inte göra gällande ett anspråk på ersättning för prisskillnad som tar sikte på en vara av fullgod kvalitet till ordinarie pris. Detta framkommer av förarbetena till KKL (prop 1989/90:89 s 138).MEN det är annorlunda om saken emellertid har sålts på rea pga att säljaren endast vill minska ett för stort lager av exempelvis säsongsbundna men i och för sig fullgoda varor. Detta framkommer också av nämnda förarbete. Espressomaskinen hade bra pris pga att säljaren hade utförsäljning, vilket talar för att du har denna rättighet som följer av 33 § KKL. Dock var espressomaskinen ett demoexemplar, vilket talar för en risk för att maskinen exponerats för yttre våld och knapptryckningar av kunder i butiken som slitigt ner maskinen och att säljaren kanske med anledning av detta sänkt priset. Det känns dock ej så troligt att den ska ha blivit så nyttjad i butiken att detta orsakat överhettningsfelet. Det här fallet är därmed inte solklart men min bedömning är att du torde ha rätt till denna möjlighet enligt 33 § KKL.Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom om du har fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Fel i vara / Hävning

2016-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag har köpt en veteranbil av privatperson.Den såldes med ett känt fel vilket var blinkersen ur funktion.Enl.säljaren finns inga andra fel och bilen kändes bra vid provkörning.På vägen hem hände något efter ca.4km.Vattnet sprutar ut ur motor.Verkar som det är en spricka i den.Kunde köra tillbaka den till säljaren som hävdar att det aldrig hänt förut.Felet verkar alvarligt.Har jag rätt att häva köpet?Jag gav 70000kr för bilen.
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det har utförts ett köp mellan två privatpersoner blir Köplagen tillämplig. Enligt huvudregeln går risken för varan över på köparen när varan har överlämnats, säljaren svarar dock för fel som fanns vid tidpunkten då varan gick över på köparen enligt 21 §. Köparen har bevisbördan i frågan om felet fanns redan vid avlämnandet. Gällande beviskravet ska det framstå som övervägande sannolikt att felet beror på säljaren.Köparen får inte som fel åberopa vad han måste ha känt till vid köpet. Har köparen undersökt varan eller blivit uppmanad av säljaren att undersöka den, får han inte som fel åberopa vad han måste ha upptäckt vid denna undersökning.För att kunna häva köpet krävs dels att köparen först reklamerar felet till säljaren samt att felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde inse detta (jfr 39 §). Att det läcker vatten ur motorn Är felet inte att anses som väsentligt kan köparen dock kräva avhjälpande eller omleverans (omleverans blir troligtvis inte aktuellt i ditt fall). Om säljaren inte kan avhjälpa felet kan köparen kräva prisavdrag.Din säljare har inte upplyst dig om felet i motorn och det verkar inte som att du borde ha upptäckt felet vid undersökning eftersom du faktiskt fick provköra bilen och säljaren gjort en utfästelse om att inga andra fel än blinkerserna förelåg. Att det föreligger en spricka i motorn borde anses vara ett fel av väsentlig betydelse eftersom det innebär att du inte kan köra bilen på ett riskfritt sätt. Det borde därför enligt min mening vara möjligt för dig att häva köpet, förutsatt att du kan göra det övervägande sannolikt att felet förelåg innan köpet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express