Tillämplig lag vid köp av tjänst då konsumenttjänstlagen inte är tillämplig

2016-05-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |hej!Vid tjänster, där konsumentköplagen ej är alternativet, utan istället köplagen, vilken lag tillämpar man då?När konsumentköplagen är tillämplig så har man ju alternativet konsumentköplagen, samt konsumentjänstlagen att välja emellan.Vad sker när alternativet är köplagen istället?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken som är tillämplig lag är när näringsidkare eller privatpersoner köper tjänster av varandra? Konsumentköplagen (KKL) eller konsumenttjänstlagen (KtjL) är endast tillämplig i konsumentförhållanden, alltså när en näringsidkare säljer en vara eller en tjänst till en privatperson, se 1 § i respektive lagrum. När en näringsidkare köper en vara av en annan näringsidkare blir således köplagen tillämplig, detsamma gäller när privatpersoner köper saker av varandra, 4 § köplagen (KöpL). Dock är köplagen inte tillämplig vid tjänster enligt 1 § 1 st. KöpL. Utgångspunkten när det rör sig tjänster som inte omfattas av konsumenttjänstlagen är att det inte finns någon tillämplig lag. Området präglas istället av avtalsfrihet, branschpraxis och sedvana. Primärt är det vad parterna avtalat om som gäller, om detta inte går att utröna får man istället se till partsviljan, alltså vad parterna avsåg att avtala om. Man skulle även kunna tänka sig att tillämpa köplagen analogt, dvs. använda köplagens bestämmelser trots att den egentligen inte är tillämplig på situationen, men detta bör man göra med största försiktighet. Eftersom det är avtalet som ska gälla i första hand så är det en god idé att alltid dokumentera all kontakt mellan parterna och att försöka upprätta ett så omfattande och tydligt skriftligt avtal som möjligt, så att det inte uppstår några tvister om hur avtalet ska tolkas eller vad som ska gälla i en viss situation. Hoppas detta var svar på din fråga! Om jag har missförstått dig eller om du har ytterligare funderingar får du gärna lämna en kommentar på detta svar.Med vänliga hälsningar,

Rätt till hävning

2016-05-01 i Köplagen
FRÅGA |Snälla ge mig juridiskt råd vad jag ska göra i ett privat sälj ärende. Jag sålde min dam racercykel som jag trodde var storlek smal. Finns inget originalkvitto som talar om detta men jag fick denna information när jag en gång köpte denna även privat. Jag har nu sålt den till en kvinna som var hemma hos mig och provcyklade den och köpte den. Hon fick ett kvitto av mig som jag skrev till henne. På kvittot skrev jag mina personuppgifter, köparens namn, datum, kostnad och information om cykeln ( modell, färg, storlek) Vi skrev inget om ångerrätt. Hon hävdar nu efter en vecka att cykel är en x-smal efter att hon mätt den hemma hos sig. Hon vill häva köpet!Jag förstår att hon känner sig lurad men jag trodde själv att det var den storleken och hon såg den med egna ögon på plats och provade den, vilket jag ville att hon skulle göra för att känna på den då hon var tveksam på storleken. Men hon valde att köpa den efter cykelturen.Jag känner mig stressad av situationen och jag vet ju inte om hon har gjort något med cykeln under tiden den är i hennes ägor och jag har även förlorat de köparna som stod på tur efter henne.Vad har jag för juridisk rätt?Har hon rätt att häva köpet?Har hon rätt att få tillbaka hela beloppet som hon betalade?Tusen tack för all hjälp ni kan ge mig i detta.Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du sålde cykeln privat till en privatperson - köplagen är tillämplig på situationen, se här. Eftersom att ni troligen inte reglerade frågor om hävning etc. i ert avtal blir det som står i lagen gällande på avtalsförhållandet mellan er. För hävning pga. fel enligt köplagen krävs att avtalsbrottet är väsentligt för köparen, samt att säljaren insåg eller borde insett detta. Det är alltså två led som måste vara uppfyllda för att rätt till hävning ska föreligga, (1) väsentligt fel, samt (2) att du insåg eller borde insett felets väsentlighet.Utan att komplicera det ytterligare framstår det som klart att rätt till hävning inte föreligger i detta fall. Speciellt inte när varan undersökts innan köpet. Du behöver alltså inte acceptera en hävning. Inte heller behöver du betala tillbaka någonting. Det kan även tilläggas att det inte finns någon ångerrätt enligt lag i detta fall. Om ni inte avtalade om någon ångerrätt så har köparen alltså inte rätt till någon sådan.Hoppas du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppstår så återkom i kommentarsfältet nedan!Vänligen

Fel på bil - häva köp?

2016-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej .Jagköpte en ny bil under hösten 15 hos en auktoriserad BMW-säljare. Trött på begagnade bilar med massa fel. Nu har den nya bilen redan varit inne på service fyra ggr p.g.a. fel. Plus nu ytterligare en gång eftersom någon varningslampa tändes. Detta har kostat mig tid och planering för service, dock inga pengar. kan ja häva köpet på bilen eftersom mina förväntningar på en den nya bilen långt ifrån har infriats?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.Som jag förstår det vill du häva köpet pga. att bilen inte lever upp till dina förväntningar.Vid köp av en bil som privatperson av en näringsidkare gäller konsumentköplagen (1990:932) (Hädanefter kommer jag hänvisa lagen som KköpL).För att kunna häva köpet, dvs. att BMW tar tillbaka bilen, krävs att det föreligger ett fel i varan, enligt 16§ KköpLEnligt KköpL 16-19 §§ stadgas att en konsument ska kunna kräva att varan lever upp till vad som följer av avtalet samt vad säljaren uppgett i samband med köpet, t.ex. i fråga om varans art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Avviker köpet från vad som följer av avtalet, anses varan vara felaktig. Enligt KköpL 19 st. 1-4 § stadgas det särskilt att fel föreligger om marknadsföringen inte stämmer överens med varans egenskaper. Konsumenten har då rätt att bl.a. häva köpet enligt KköpL 22 § eller rätt att reklamera varan enligt KköpL 23 §.Enligt 26 § KköpL så framgår det att konsumenten har rätt att kräva avhjälpande och omleverans av en felaktig vara. Enligt 27 § KköpL så framgår det dock att säljaren i sin tur har rätt att reparera varan vid en reklamation. Detta innebär att du som konsument inte har någon rättighet att kräva att du ska få en ny vara eller pengarna tillbaka ifall det är så att säljaren istället kan avhjälpa felet. - BMW har alltså rätt att försöka reparera din bil i första hand. Dock framgår det att du nu har lämnat in bilen fyra gånger, samt att du kommer att behöva lämna in den ytterligare en gång, och att det inte verkar som att felet/felen vill försvinna.Dock: Av 27§ KköpL så framgår att säljaren får avhjälpa felet i form av reparation endast ifall det kan ske utan extra kostnad för dig, inom skälig tid samt utan väsentlig olägenhet för dig.Slutsats: Det verkar som att det föreligger fel på bilen. Den lever inte upp till vad som följer av avtalet. För att du ska ha möjlighet att häva köpet krävs det att säljaren inte kan avhjälpa felet för att det föreligger en väsentlig olägenhet för dig. Utifrån vad du beskriver skulle jag påstå att du åtminstone har en möjlighet att häva köpet då reparation av bilen uppenbarligen inte verkar hjälpa. Det verkar helt enkelt vara ett fabrikationsfel eller liknande. Genom att säljaren gång på gång försöker avhjälpa felet utan någon framgång så skulle detta kunna utgöra en väsentlig olägenhet för dig.Min rekommendation till dig är att om du vill försöka häva köpet så ska du göra det med stöd av att reparation på din bil inte verkar hjälpa och att detta därför utgör en väsentlig olägenhet för dig.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Försvunnen mobiltelefon från väska som hängts in i nattklubbs garderob

2016-04-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag var på en nattklubb och lämnade där in min väska i garderoben. Vilken jag betalade. När kvällen var slut och jag kom för att hämta ut den igen, så märker jag att min mobiltelefon saknas. Den låg i väskan.Är jag berättigad till ersättning från nattklubben?Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du erlade ersättning för att få lämna din väska i garderoben så inträder nattklubbens ansvar för din väska. Du ingick då ett avtal om förvaring med nattklubben, vilket innebär att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig. En tjänst ska enligt 4 § KtjL bedrivas fackmannamässigt, att en mobiltelefon försvinner från din väska under tiden den hänger i garderoben kan inte anses fackmannamässigt. Tjänsten är därför felaktig enligt 9 § KtjL och nattklubben blir då skadeståndsskyldiga enligt 31 § 3 st. KtjL om inte de kan visa att det berodde på ett hinder utanför deras kontroll som de inte kunde ha räknat med och vars följder de inte kunde ha övervunnit. Sammanfattningsvis så bör du alltså kunna kräva ersättning från nattklubben eftersom de inte utfört tjänsten (att förvara din väska) fackmannamässigt. Om du behöver hjälp med att rikta skadeståndsanspråk mot nattklubben så kan du boka tid med vår juristbyrå, här, alternativt vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Krav på betalning vid obeställt köp

2016-05-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har fått hem en vara som jag har inte beställt och det finns ingen returport.Det har kommit med en faktura som säger att jag ska betala 1193 kr till dem fast har ej beställt något.Jag är 16 år gammal och har tittat på internet att detta företag (Alektum Group AB) har också skickad till andra obeställda varor. Jag är omyndig och enligt lagen kan jag inte handla via nätet med faktura. Frågan är: hur gick detta till? Vad ska jag göra?Vill inte hålla mycket med det och vill inte heller förlora min tid. Tack på förhand.
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur detta har gått till är svårt att svara på. Det Du bör göra är att ta kontakt med bolaget och bestämt hävda att Du inte har gjort någon beställning och att det skett ett misstag. I sådant fall finns inget giltigt avtal er emellan och företaget har inget egentligt anspråk på att Du ska betala. Så kallad negativ avtalsbindning där man anses bunden av ett köp som man inte beställt om man inte hör av sig till bolaget är inte förenligt med svensk rätt. Vidare är det precis som du säger så att du som 16-åring inte kan handla på kredit. Företaget har alltså inte rätt att kräva dig på betalning. Skulle inte butiken rätta sig efter dina krav rekommenderar jag att vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hoppas att Du har fått svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Hävning av köp gällande trasig bil

2016-05-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en bil från en bilfirma efter en månad går kamremmen av , den var bytt 2 dagar innan jag köpte bilen. De hävdar att jag har förorsakat detta på grund av att bilen har blivit för varm, de säger att det har läckt olja i motorn och att detta har påverkat. Min fråga är nu kan jag häva köpet? Har pratat med dem men vi kommer inte överens, vid första kontakten efter det att jag kört dit bilen så sa de att jag kan få en annan likvärdig bil eller pengarna tillbaka, men nu hävdar de att jag inte har rätt till detta bara att de byter kamremmen.
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du har köpt bilen av bilfirman i egenskap av konsument. Därför är Konsumentköplagen (1990:932) (KKL) (https://lagen.nu/1990:932) tillämplig eftersom den gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument, se 1 § 1 st. KKL (https://lagen.nu/1990:932#P1S1). Bilen som du har köpt och som har gått sönder efter en månads tid är något som avviker från vad du med fog kunnat förutsätta. Bilen är därför att anse som felaktig enligt 16 § 3 st. 3p. KKL (https://lagen.nu/1990:932#P16S3). Om en vara är felaktig får du som köpare kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, se 22 § KKL (https://lagen.nu/1990:932#P22S1). Om du skulle kräva en annan påföljd än avhjälpande av felet eller omleverans, t.ex. hävning av köpet, så har butiken rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans innan köpet eventuellt hävs. Detta förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller betydande olägenhet för dig som köpare, vilket framgår av 27 § 1 st. KKL (https://lagen.nu/1990:932#P27S1). Svaret på din fråga är alltså att bilfirman har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans innan hävning av köpet kan bli aktuellt. Bilfirman kan därför välja att byta ut kamremmen som avhjälpande i detta fall, innan eventuell hävning av köpet kan ske. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning

Säljares rättigheter vid reklamation av vara

2016-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har jag som säljare rätt att vid en reklamation kräva att kunden sänder tillbaka produkten (varvid jag som säljare självfallet betalar frakten) för att jag ska få tillfälle att reparera produkten. Omleverans kan jag inte erbjuda då inga produkter finns tillgängliga vare sig i Sverige eller utomlands.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid reklamation har konsumenten i första hand rätt till avhjälpande eller omleverans och det är konsumenten som har rätt att välja vilken av de två påföljderna som är aktuella. Dock måste avhjälpande eller omleverans kunna ske utan oskälig kostnad för dig som säljare, varvid en jämförelse görs mellan vilken betydelse felet har för konsumenten, vilket värde varan har i felfritt skick samt om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för dig som säljare och utan väsentlig olägenhet för konsumenten. Det valda alternativet ska även ske utan kostnad för konsumenten och utan väsentlig olägenhet för denne.Om det inte finns några produkter tillgängliga för omleverans verkar ett avhjälpande som en rimlig lösning.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Tvesala av byggnad på ofri grund

2016-04-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |hej!byggnad och fastighet som ägs av olika personer anses ju vara hus på annans grund och räknas därmed som lös egendom.Men vid tillämpning av tex tvesala av denna egendom, ska man tillämpa 17:1 trots att lagtexten tydligt skriver "fast egendom" ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver tillämpas jordabalken 17 kap. 1 § vid tvesala av fast egendom, och ett hus på fastigheten som inte ägs av fastighetsägaren är lös egendom. Jordabalken 17 kap. 1 § bör därför inte tillämpas angående tvesala av lös egendom.Istället finns en reglering i handelsbalken 1 kap. 5 § om tvesala av lös egendom. Lagtexten är väldigt gammal och därmed svårtolkad men den innebär i stort sett att då samma egendom sålts till två personer (tvesala) ska den som först köpt egendomen få behålla den.Med vänlig hälsning,