Ersättning för reparation av felaktig bil

2017-09-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpte en begagnad bil av bilfirma för 3-4v sedan. Knappt 3 år gammal bil och endast 2200 mil. Efter att ha kört på motorväg märker jag att bilen slänger/kränger, känns farlig att köra. Kontaktar säljare. De ska titta på och åtgärda på deras verkstad. Det är bara det att det är 40mil dit för mig. Jag får inte reparera den där jag bor. (En verkstad där jag bor gjorde bedömning att bilen är körfarlig och tydligt fel) Jag kan inte ta ledigt fr jobbet för att åka dit utan måste lämna in den på helgen. Kan jag begära skadestånd? Diesel och ersättning för att min helg sabbas och var tvungen ställa in kajaktur? Ytterligare saker jag kan göra? Är också orolig att det är större fel på bilen.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du, i egenskap av privatperson, köpt bilen av en näringsidkare (bilfirman) är konsumentköplagen (KKL) den lag som gäller för ert köp (1 § KKL). Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att bilfirman inte i förväg kan avtala bort de rättigheter som lagen ger dig (3 § KKL).Du beskriver att det är fel på bilen då den inte fungerar som den ska, vilket ger dig vissa rättigheter enligt lagen (16-17 § KKL). Eftersom felet upptäckts inom sex månader från att du fick bilen är säljaren ansvarig för felet (som då antas ha funnits vid köpet). Detta gäller om de inte kan göra sannolikt att felet uppstått efter köpet (20 a § KKL), vilket de dels inte verkar påstå och vilket dels kan vara svårt för dem att visa då du ägt bilen så pass kort tid.Bilfirman kan inte tvinga dig att åka 40 mil för en reparationI och med att det är fel på bilen och du påtalat detta i tid (23 § 1 stycket KKL) har du rätt till reparation av bilen, avdrag på priset, ersättning för att reparera bilen eller rätt att häva köpet i dess helhet (22 § KKL). Oavsett vilket av ovan alternativ du kräver av bilfirman har de rätt att i första hand reparera bilen – detta gäller dock bara om det kan ske inom skälig tid samt utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § 1 stycket KKL). I ditt fall innebär bestämmelsen dels att du skulle kunna ha rätt att kräva en annan åtgärd än reparation då verkstaden ligger 40 mil bort (vilket jag bedömer vara en väsentlig olägenhet), dels att om du gått med på att de ska reparera bilen ska detta inte kosta något för dig. Du har alltså i sådant fall rätt till gratis reparation samt ersättning för transportkostnaden. Skulle du, med hänsyn till det långa avståndet, inte gå med på att bilfirman reparerar bilen har du istället rätt att kräva avdrag på priset motsvarande felets värde eller ersättning för den summa det kostar för dig att reparera bilen hos en närliggande verkstad. (28 § 1-2 styckena KKL) Om bilen inte kan repareras på de villkor som jag redogjort för ovan, och felet skulle visa sig vara mycket allvarligt har du om du vill rätt att återlämna bilen och få tillbaka pengarna istället för att försöka åtgärda felet (29 § KKL).Möjlighet till skadestånd för förlust av friitidI det fall säljaren kräver att få reparera bilen och du går med på detta bedömer jag även att du har rätt till ersättning för ”sabbad helg” (annan förlust på grund av felet). Detta eftersom bilfirman kan ha svårt att visa att felet på bilen berodde på ett hinder utanför deras kontroll som de inte kunde förväntats ha räknat med vid försäljningen eller att de inte kunde ha undvikit eller övervunnit följderna. (30 § 1 stycket & 32 § 1 stycket KKL)Prata med bilfirmanMitt råd till dig är att du kontaktar bilfirman och diskuterar hur ni löser situationen på bästa sätt. Påpeka din rättighet till ersättning för alla dina utgifter och resonera kring om det kanske är lämpligare att de ersätter dig för reparationskostnaden på en för dig närmre verkstad, alternativt att hela köpet återgår. Slutligen vill jag uppmärksamma dig på att du har en skyldighet att hålla nere dina kostnader till följd av felet så gott som det går. Gör du inte detta har du inte rätt till full ersättning (42 § KKL). Jag vill också poängtera att mitt svar utgår från att det faktiskt finns ett fel som bilfirman ansvara för – skulle de på verkstaden upptäcka att felet uppstått efter att du fick bilen har du inte någon laglig rätt till någon ersättning för reparation eller andra utgifter.Behöver du ytterligare rådgivning eller hjälp i en eventuell tvist med bilfirman vill jag rekommendera att du använder dig av vår expressrådgivning där du garanteras snabbt och kompetent svar, eller bokar tid hos en av våra jurister. Lycka till!Vänlig hälsning,

Villkorat köp av hund vid vidareförsäljning?

2017-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag läste frågan om villkorat köp av hund men det gällde foderavtal. Jag skulle vilja veta vad som gäller vid köp av hund när villkoret i fråga är att köparen/adoptören enligt avtal måste gå via organisationen som sålde hunden om köparen/adoptören i ett senare skede behöver omplacera hunden dvs sälja den vidare. Ex organisationer som har hand om adoption av gatuhundar kan ha sådana avtal. Två exempel är organisationerna Friends forever och Hundarutanhem. Tacksam för svar!
Jenny Ångström |Hej och tack för din fråga!En hund ses i juridisk mening som en lös sak. Äganderätten till en lös sak övergår helt på köparen vid ett köp. Skillnaden mot ett fodervärdsavtal är att vid ett sådant har inte äganderätten övergått helt på köparen vilket gör att säljaren fortfarande har något att säga till om. Detta gör att villkorade köp i princip är svåra att göra gällande. Ett sådant villkor som du beskriver skulle förmodligen inte gå att göra gällande rent rättsligt.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Fel i tjänst och eventuellt skadestånd

2017-08-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejvår dotter med sambo blev utan vatten. De anlitade en firma som efter felsökning rådde dem att borra en ny brunn. Firman förklarade att det var det enda alternativet för pumpen satt fast osv osv. De har 3 barn under 5 år, sambon arbetar borta veckovis, ett liv utan vatten är omöjligt.De litade på att undersökningen var fackmannamässig och de fick ett pris på ca 80.000-100.000kr. När det nya hålet inte heller gav vatten trots att de sprängde 2-3 ggr så började firman inse att något var galet. En koppling läkte och gjorde att det vattnet inte kom in i huset. DETTA var det enda felet ända från början. Nu har de fått fakturor på ca 106.000kr + ROTavdrag. De har en uppgrävd tomt, trasig altan och firman anser att de varit "snälla" och inte fakturerat allt. Det gamla borrhålet har blivit inkopplat och det fungerar utmärkt efter lagningen av kopplingen. Vi anser att felsökningen är felaktig och försökt att reklamera till företaget som inte går oss till mötes utan har nu anlitat en advokat. Vad ska vi göra? Vi håller på att lämna en ansökan till ARN. Mvh Eva-Clara Viklund
Ludvig Montan |Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga!Är det fel i tjänsten?Jag antar att er dotter och hennes sambo har agerat som privatpersoner och i så fall är Konsumentjänstlagen (KtjL) tillämplig enligt 1 § KtjL. Tjänsten som utförts ska anses vara felaktig om den inte utförts fackmannamässigt och det inte beror på en olyckshändelse eller liknande (4 och 9 § KtjL). I ert fall verkar det relativt tydligt att tjänsten inte är fackmannamässigt utförd. Det ställs i Konsumenttjänstlagen höga krav på näringsidkares fackmannamässighet och genom att först inte kunna identifiera problemet och sedan förstöra delar av tomten uppfyller firman inte detta krav. Bedömningen av om tjänsten är felaktig ska enligt 12 § KtjL göras vid tidpunkten för uppdragets avslutande, vilket i ert fall redan har inträffat. Vilka påföljder kan bli aktuella?För att kunna göra påföljder gällande krävs att ni reklamerar felet till säljaren inom skälig tid från det att ni märkt eller borde märkt felen. Har ni reklamerat inom två månader är detta alltid inom skälig tid enligt 17 § KtjL. Er dotter och hennes sambo har möjlighet att hålla inne betalningen till firman. De får hålla inne så stor del av betalningen att de har säkerhet för sina krav mot firman, detta kan inkludera pris för avhjälpande och skadestånd (19 § KtjL). Skadestånd för den uppgrävda tomten och trasiga altanen kan också bli aktuellt för er. Om inte firman kan visa att skadorna inte uppkommit på grund av deras försumlighet är de skadeståndsskyldiga (32 § KtjL).Eftersom att det ursprungliga felet redan är avhjälpt kan förmodligen inte konsumenttjänstlagen hjälpa er mer i det hänseendet. Eftersom att priset är mycket högre än vad det borde varit för den tjänst som utfördes anser jag det möjligt är att istället ifrågasätta avtalet som sådant. Genom 36 § Avtalslagen (AvtL) kan ett avtalsvillkor, som priset i detta fall, jämkas och sättas ned. Denna paragraf är särskilt konsumentvänlig. Vad ni kan göra nuNi kan nu använda detta svar och argument mot firman för att hålla inne betalningen och kräva skadestånd. För det fall att ärendet går vidare kan ni alltid kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp på info@lawline.se.

Hävning på grund av dröjsmål enligt konsumentköplagen.

2017-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej har köpt en MC i en affär i shlm som det saknades en del saker på. Hojen skulle vara leverans klar senast inom 3 veckor. Nu har det gått en månad. Jag har skrivit kontrakt samt betalat en handpenning på 5000 kr som står med. Har varit i kontakt med butiken och vill uphäva detta köp samt få tillbaka mina 5000 kr men dem säger att det inte har gått tillräckligt lång tid. Har jag inte rätt att få tillbaka mina pengar när den inte kan hålla vad som lovat?
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köpet av motorcykeln skedde enligt Konsumentköplagen om du handlade som privatperson vid köpet. Ni har kommit överens om att leverans ska skett efter 3 veckor. Det har nu dröjt en tid över dessa tre veckor och ingen leverans har skett. Det föreligger därmed dröjsmål enligt 9§ kkl. Ett dröjsmål kan leda till hävning för köparen i de fall då dröjsmålet är av väsentlig betydelse, 13§ kkl. Utöver det redan nämnda är det möjligt med hävning om du vid dröjsmålets inträde meddelar ett fulgörelsekrav tillsammans med en tilläggstid. Detta innebär att om du meddelar en tilläggstid, som inte är alltför kort, så kan du häva köpet om de inte levererar motorcykeln inom den nya bestämda tiden. Är hävning aktuellt så ska din redan nerlagda betalning återgå.Kan köpet hävas? Det beror lite på omständigheterna i fallet och är för mig svårt att svara på utifrån omständigheterna. Men om dröjsmålet inte är av väsentlig betydelse så kan du meddela en ny tid för att leverera motorcykeln och därefter häva köpet. Utan väsentlig betydelse torde en veckas dröjsmål därmed inte ge rätt till hävning.Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hävning av fuktskadad husvagn

2017-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag hittade en husvagn på blocket och i annonsen stod det att fukt inte fanns och har även fått ett sms där det står 'ingen fukt finns i vagnen'. Betalar en handpenning på 5000 kr då säljaren hävdar att allt han sagt stämmer. Åker dit en vecka senare för att kolla på vagnen och den ser fin ut, känner och luktar men finner ingen fukt. Betalar ytterligare 30000 kr. Nytt golv är lagt, men väldigt fullt gjort. När jag sedan kommer hem tar jag ut golvet då jag ville byta till ett finare, då upptäcker jag en stor fuktskada i hela golvet fram och finner sedan fukt i hela framväggen och även lite på ena sidan. Får redat på att köparen bara ägt vagnen i ca 20 dagar. Kontaktar då föregående ägare som säger att vagnen såldes som ett renoveringsobjekt då fukt finns, och köparen (vår säljare) kände fukten i hörnen och golv, han betalar 15000 kr för vagnen. Och har sen åkt hem och lagt i massa massor i hörnen fram för att stänga in lukten och lagt ett nytt golv för att dölja fuktskadorna (bekräftat av de förra ägarna att han lagt golvet och lagt i alla massor). Skulle även få med en ny portapotti men det finns ingen, stod att golvvärme finns och det finns inte heller. Har kontaktat säljaren men han är inte medgörlig, han la bara på luren. Har även gjort en polisanmälan om bedrägeri. Så vad kan jag göra för att häva köpet?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom säljaren verkar ha lurat dig på så vis att denne kände till fukten men ändå valde att säga att sådan inte fanns avviker husvagnen från den kvalité du med fog kunnat förutsätta. Husvagnen är då felaktig i köplagens mening och då en omfattande fuktskada måste anses vara av väsentlig betydelse, vilket innebär att du ska ha rätt att häva köpet. Om säljaren inte självmant går med på att häva ert avtal är den enda vägen att stämma säljaren. Att gå till domstol är i de flesta fall både tidskrävande och kostsamt (särskilt för förloraren). Detta behöver nödvändigtvis inte vara till din nackdel då du kan hota säljaren om stämning som ett påtryckningsmedel för att få honom att gå med på hävning. Du kan vidare påpeka för säljaren att du har talat med den som sålde husvagnen till säljaren och kommer att kalla in denne som vittne. Förhoppningsvis räcker påtryckningarna för att få till en hävning. Om inte finns som sagt inte mycket annat att göra än att stämma säljaren.Jag hoppas att detta svarade på din fråga. Om inte ber jag dig att lämna en kommentar om du har följdfrågor eller om något var otydligt så ska jag försöka svara så fort jag kan.

Vem bär risken för att varan försvinner i transporten?

2017-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Vi har just öppnat företag och skickar produkten som brev som vi lämnar in hos ombud. ALLA har fått sina leveranser utom EN. Måste jag ge henne en ny vara och stå för ny frakt nu då?Blir ju inte lönsamt om posten inte levererar
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror lite på vem det är som ditt företag säljer sina produkter till. Det är nämligen olika regler som är aktuella om ni säljer till privatpersoner eller företag. Om det är en privatperson som ni sålt tillVid försäljning av lösa saker från företaget till en privatperson så är det konsumentköplagen som är tillämplig (Konsumentköplagen 1§). Konsumentköplagen är en så kallad skyddslagstiftning till förmån för konsumenten. Därför får inte avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten, i jämförelse med lagtexten, finnas (Konsumentköplagen 3§).Du som säljare står risken för varan till dess att den har kommit i köparens besittning (Konsumentköplagen 6§,7§ och 8§). Varan kommer i köparens besittning först när brevet har lämnats över till köparen. Detta innebär att du står för fraktkostnader och för ersättningsvaror om brevet, som i ditt fall, kommer bort. SlutsatsEftersom brevet har kommit bort i postgången så har den ännu inte kommit i köparens besittning och därför är du skyldig att ge henne en ny vara.Om det inte är en privatperson som ni har sålt till.I detta fall så är det köplagens regler som blir tillämpliga (Köplagen 1§). Den är inte en skyddslagstiftning vilket innebär att du och köparen kan avtala bort den (Köplagen 3§). I lagen står det att du som säljare ansvarar för varan till dess att köparen har fått den i sin besittning. Men ni kan alltså ha avtalat om något annat. Om ni inte har avtalat om att köparen står risken för att brevet kommer bort i postgången så är du skyldig att skicka en ny vara (Köplagen 7§ och 13§).SammanfattningOm ni inte har avtalat något annat så är ni skyldiga att ersätta köparen med en ny vara. Ni får i er tur vända er till det bolag som har ansvarat för transporten och begära ersättning för de extra kostnader som den nya leveransen innebär för er.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!MVH

Fel vid köp av bil

2017-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag har köpt en begagnad bil av en privatperson för mindre än tre veckor sedan. Förra ägaren sa att bilen var rökfri och i toppskick (som alla säljare säger om sina bilar). Jag kände inte röklukten då bilen var starkt parfymerad efter städning. På kvällen började bilen lukta och jag ville inte hålla på och tjafsa med säljaren utan bestämde mig för att lämna in bilen på rekond istället för att försöka få bort röklukten. Rekond firman har nu upptäckt att förutom den milda rökdoften så är bilen även mögel och fuktskadad. Jag har ringt och pratat med förra ägaren som inte verkar ha vetat om detta. Jag har även frågat om han nyligen gjort en rekond eller klädseltvätt för att se om detta kan vara grunden till fuktskadorna. Min rekondfirma påstod att fuktskadan är relativt ny och har förmodligen funnits på bilen ca ett år. Förra ägaren säger att han inte gjort någon invändig tvätt, och därmed finns det ingen firma att kontakta. Han köpte i sin tur bilen hos ett företag som säljer bilar och jag kan tänka mig att dom eventuellt har gjort en invändig tvätt som kan vara orsaken till skadan. Bilen kostade 22000 kr och kostnaden för att åtgärda fukt- och mögelskadan ligger på ca 15000kr.Min fråga är:Kan jag åberopa köplagen då jag upptäckt detta fel eftersom ägaren garanterade att bilen skulle vara rökfri och dessutom i "toppskick". Hur ska jag isåfall gå vidare?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kommer jag att undersöka vad som gäller kring röklukten.Då man köper en bil finns det inte någon generell undersökningsplikt, du som köpare får dock inte åberopa fel du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning enligt 20 § Köplagen (KöpL). Det krävs alltså att du utför en noggrann undersökning där det är relativt höga krav på dig som köpare. Om säljaren dock har lämnat lugnande besked minskar detta din undersökningsplikt, det är dock något du som köpare måste styrka.Vid en domstolsprövning görs en bedömning där man ser till omständigheterna kring köpet för att avgöra hur långtgående din undersökningsplikt är. I ditt fall så har säljaren lämnat lugnade besked men det är som sagt ni som måste styrka detta, vilket kan vara svårt då ett sådant besked har givits muntligt. Av vad jag förstår det som är felen relativt uppenbara, något som talar till nackdel för er. De fuktskador du nämner framstår för mig som något du inte kunde ha funnit vid en noggrann undersökning, vilket gör att du kan åberopa de enligt 20 § st 2 Köplagen. Enligt 21 § Köplagen ansvarar säljaren för fel som fanns innan köpet. Då det av fackman är bekräftat att felet fanns innan bör detta inte vara särskilt svårt att bevisa.Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att kontakta oss igen.

Får en person under 20 år köpa alkoholfritt på Systembolaget?

2017-08-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Får en person under 18 år köpa drycker med 2,25% eller mindre på Systembolaget? Om inte, får man som minderårig köpa helt alkoholfritt på Systembolaget?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om försäljning av alkohol finns i alkohollagen (2010:1622).Den som är under 18 år får som huvudregel köpa alkoholfria drycker och alkoholhaltiga drycker med mindre än 2,25 volymprocent alkohol (s.k. lättdrycker) (se 3 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 8 § alkohollagen). Det är således tillåtet för dig under 18 år att köpa dessa trycker, även på Systembolaget.Får Systembolaget vägra att sälja alkoholfritt till de under 18 år?Eftersom det inte finns några särskilda lagar om försäljning av alkoholfria drycker hanteras de som alla andra handelsvaror. Detta innebär att Systembolaget inte har någon skyldighet att ingå avtal gällande dessa varor och kan därför neka dig att köpa dem (på inte diskriminerande grunder).Observera att annat gäller för de drycker som Systembolaget har monopol på.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!