Om näringsidkares rätt att bortskaffa sak som ej hämtats

2017-01-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,En bekant till mig har en liten motorverkstad, enskild firma. För ett par år sedan lämnade en kund in en stor utombordsmotor i väldigt dåligt skick. H*n ville få ett kostnadsförslag på vad det skulle gå på att få ordning på motorn. Min bekanta tittade på den och meddelade kunden att det knappt var värt att renovera motorn, då kostnaden troligen skulle bli högre än att skaffa en fungerande begagnad motor. Kunden skulle fundera på saken och har sedan dess inte hörts av. Min bekanta har försökt få tag i kunden utan att lyckas. Kunden svarade först inte på telefonsamtal och bytte senare nummer. Försök att kontakta via Facebook har också misslyckats.Motorn tar upp stor plats i den lilla verkstaden och har alltså legat utan åtgärd i över två år.Vad har min bekanta för juridiska möjligheter här? Vad kan han göra för att bli av med motorn om ägaren är helt omöjlig att få tag på? Han är mycket noga med att inte göra något olagligt, så han vill vara säker på att han har torrt på fötterna innan han gör något. Motorns värde är 0 (noll) kronor, så kommer inte ägaren och hämtar den så kommer den skrotas.
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (här) behandlar situationer såsom din väns situation. Till att börja med täcker lagen situationen när någon lämnat in en sak för en förberedande undersökning av saken i syfte att utreda omfattningen eller kostnaden för arbete på saken, 1 § stycke 2. Som jag förstår det är det detta som har skett i din väns fall. Enligt 4 § får näringsidkaren sälja saken utan att först uppmana kunden att hämta saken om: 1 - Mer än ett år har förflutit från det att uppdraget slutfördes, i din väns fall den förberedande undersökningen.2 - Saken har ett försäljningsvärde understigande 1/100 av ett prisbasbelopp. Eftersom att motorn har ett värde på 0 kr är även detta uppfyllt.Observera att både 1 och 2 måste vara uppfyllda för att näringsidkaren ska få sälja saken med stöd av 4 §. I din väns fall verkar det dock som om båda rekvisiten är uppfyllda.Enligt 4 § är det alltså möjligt för din vän att sälja motorn. 8 § stadgar att om förutsättningarna för försäljning är uppfyllda, vilket de är i enlighet med 4 §, får saken bortskaffas istället för att säljas om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde. Om det är uppenbart att motorn är värd 0 kr får din vän därför skrota motorn.Sammanfattningsvis kan sägas att det bör vara tillåtet för din vän att skrota motorn eftersom att det har gått två år och motorn saknar försäljningsvärde.Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågorVänligen

Prisavdrag för skada vid städtjänst

2017-01-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Bakgrund: Har sålt en villa och anlitat städfirma för flyttstädning. Vid utdrag fr vägg för städ bakom spis har man lyft o dragit i ugnsluckan så gångjärnen blivit skadade med följd att den ej kan stängas. Ett vred för inställning av ugnsgrader blev också skadat. Firman bytte till ett annat vred som inte fungerar rätt. Vid försäljningen av huset var spisen i mycket gott skick. Allt fungerade felfritt, dessutom rengjord med blank o helt ren ugn. Helt oanvända ugnsplåtar. Spisen är dock 13 år gammal och reservdelar går ej att få tag på. Fråga: vad kan jag som köpare av flyttstädtjänsten kräva, då ett "proffs", (som rekommenderats av fastighetsmäklaren) orsakat att Fastighetsköparen är utan fungerande spis. Med vänlig hälsning och hopp om svar
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du som konsument anlitar en städfirma för att utföra en flyttstädning i din villa omfattas ni av konsumenttjänstlagen (1985:716)När städfirman utför sitt städuppdrag ska tjänsten utföras fackmannamässigt med tillbörlig omsorg för att ta tillvara dina intressen som konsument. 4 § KtjLDet faktum att städfirman skadat gångjärnen och tvingats byta ut ett temperaturvred tyder på att tjänsten utförts felaktigt, oavsett om felet berott på en olyckshändelse. 9 § KtjLAllra först ska du reklamera felet hos städfirman 17 § KjtL, när detta är gjort kan städfirman drabbas av påföljder. I första hand kan städfirman välja att avhjälpa felet genom att byta ut gångjärnen och temperaturvredet. I detta fall kan det komma att bli svårt, då reservdelar saknas och ett försök att installera ett nytt vred tidigare misslyckas.Steg nummer två är att du begär prisavdrag. 21 22 §§ KtjL Avdraget ska motsvara vad det kostar dig att få felet med ugnen avhjälpt. Prisavdragets storlek bör svara mot det minst kostnadskrävande sättet att avhjälpa felet. Risken är att prisavdraget kan bli oskäligt stort i förhållande till ugnen ålder, dock ska prisavdraget svara mot felets betydelse för konsumenten. I det här fallet betyder det att köparen av fastigheten i slutändan fått en defekt spis, men att prisavdraget inte kan motsvara inköpet av en ny spis. Med tanke på att spisen är 13 år gammal, skulle jag anse att ett prisavdrag för flyttstädningen bör motsvara den kostnad som en vitvarureparatör fakturerar för en liknande åtgärd. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Rätt att dra sig ur ett köp

2017-01-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Hittade en häst jag ville köpa. Betalade en handpenning på 5000:-. Innan jag han betala de resterande 45.000:- så var jag tvungen att dra mig ur pga att vi var tvugna att använda pengarna till att fixa vårt hus. Finns det någon risk att säljaren (privatperson) kan tvinga igenom köpet?Skrev kontrakt på handpengen och att jag skulle betala resten senast den 30/1 men den 25/1 fick jag dra mig ur köpet. Accepterar att jag förlorar handpenningen då jag förstår att detta är jobbigt för säljaren också.Tack på förhand!Linda
Gustav Sannegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I din situation kommer mycket att avgöras av vad som avtalats mellan dig och säljaren. Det framgår av din fråga att du skrivit kontrakt på handpenningen men inte vad som mer har avtalats mellan säljaren och dig. Den lag som är tillämplig på situationen är köplagen. Enligt 3 § i den lagen tillämpas lagens bestämmelser inte om annat följer av avtalet mellan parterna. Det är just därför som det blir avgörande vad som avtalats mellan er två. Eftersom jag inte vet om ni avtalat något om köparens (alltså din) rätt till att dra sig ur köpet kommer jag härifrån att förutsätta att den frågan inte behandlas i avtalet. Ger inte avtalet svar på en viss fråga tillämpas reglerna i köplagen. I 51-60 §§ finns regler om köparens avtalsbrott. Den regel som främst är av relevans är 51 §, som anger att en säljare får hålla fast vid ett köp och kräva betalning av köparen. I samma paragraf anges dock att säljaren förlorar rätten att kräva betalning om varan ännu inte överlämnats och han väntar orimligt länge med att framställa kravet. Applicerat på din situation betyder det ovanstående att säljaren förmodligen kommer ha möjlighet att hålla fast vid ditt köp av hästen och kräva betalning av dig. Eftersom hästen, som jag tolkar det, inte ännu har avlämnats finns en möjlighet för dig att komma ifrån köpet. Detta förutsätter dock att säljaren väntar orimligt länge med att kräva betalning från dig. Som jag nämnde inledningsvis gäller dock avtalet mellan dig och säljaren framför köplagens regler. Du bör därför börja med att granska avtalet och se om det där framgår att du har möjlighet att dra dig ur köpet. Hoppas detta var tillräckligt svar på din fråga!

Tvingande regler då konsument köper en bil

2017-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Min son köpte en gasdriven caddy årsmodell 2007 på en bilfirma 3/12 ganska snart började bilen rycka, jul till efter trettonhelgen stog bilen still pga resa, sen gick den knappt framåt, min son ringde firman som säger att det är bara 2 veckor garanti, han lämnade in den på atteviks för att felsöka, då säger dom att gastankarna är ej bytta som dom ska vara och att en tryckventil till gasen är sönder det blir en kostnad på 25.000kr, bilen kostade 41,900kr i inköp, vi har nu försökt få tag i firman som inte vill svara, vad gör vi?Mvh Kate
Therese Yngwe |Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Då en privatperson köper en bil av en bilfirma blir Konsumentköpslagen (KKöpL) tillämplig. Lagen innehåller tvingande regler till konsumentens fördel som din son nu kan göra gällande mot bilfirman.KKöpL innehåller en reglering om reklamation som säger att en konsument ska reklamera ett fel inom skälig tid efter att han/hon upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Har reklamationen skett inom två månader, så ska den alltid anses ha gjorts inom skälig tid. En annan reglering stadgar att om ett fel visar sig inom 6 månader från leveransen, ska det presumeras ha funnits vid köpet. Säljaren ansvarar då för detta om han/hon inte bevisar att felet uppstod efter köpet och beror på konsumenten. Dessa regler är tvingande och innebär att bilfirman inte kan frånsäga sig ansvar på grund av den garantitid du nämnde.Bilfirman ansvarar för de fel som funnits vid leveransen, dvs. ”ursprungliga fel”. Man kan däremot inte som konsument göra gällande fel som man blivit upplyst om av bilfirman innan köpet. Även om din son har köpt bilen begagnad och ”i befintligt skick” så kan han enligt lagens regler åberopa att bilen han köpt var i sämre skick än vad han kunnat förutsätta med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter.Det är högst troligt att din son kan åberopa fel då du nämner att gastankarna inte är bytta som dom ska samt att en tryckventil till gasen är sönder. Har inte bilfirman vid köpet nämnt något om detta, utgör de således ”ursprungliga fel” som bilfirman bör åtgärda. Din son har då rätt att få felen avhjälpta av bilfirman, åberopa prisavdrag på köpet eller att få köpet upphävt. Dessutom kan han ha rätt till skadestånd för de kostnader han haft på grund av felet.Mitt råd är att se till att din son skriftligen klagar till bilfirman för att kunna bevisa att han inom rätt tidsfrist har gjort felet gällande. Gör bilfirman inte rätt för sig, bör din son anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan rekommendera hur tvisten ska lösas. Negligerar bilfirman ARN:s utlåtande måste din son stämma bilfirman för att få ärendet prövat i domstol, vilket dessvärre kostar en del pengar.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till bokning@lawline.se för ytterligare rådgivning!

Ångerrätt köp av privatperson

2017-01-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej köpte en bil på blocket och nu har jag ångrat mig pga att den inte går som den ska. Har hört att man har 2veckor ånger rätt stämmer det ?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med gäller inte Konsumentlagstiftningen vid ett köp mellan privatpersoner såsom sker vid köp/sälj via Blocket. Det innebär att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag.När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick. Så i första hand är det eventuella avtalet mellan dig och säljaren som gäller. Så när du ångrar dig för att varan inte är som du förväntade dig vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller. Varan kan ändå anses felaktig om varan inte är som säljaren har sagt att varan är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar, säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som hen kände till. Om ni inte hade ett avtal eller tillämpa ett avtal som Blocket givit er så gäller som sagt Köplagen. Enligt 32 § köplagen får köparen reklamera (ångra köpet) inom två år från det att du har tagit emot varan. Vidare måste du åberopa att varan är felaktig, genom att lämna meddelande säljaren om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det har skett i rätt tid. Men skälig tid kan även vara längre än två månader. Allmänna reklamationsnämnden prövar inga tvister om du köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, kan du kontakta tingsrätten.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Växellåda på bil trasig - kan man häva köpet?

2017-01-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpt en bil av en bilfirman i Stockholm. Åtskilliga gånger Oman jag flög upp för att köpa fråga ja om växellådan va ok. Han sa att de va de om o om igen. Hämtad med en varm bil på flygplatsen fick provköra tillbaka med massa snack i bilen. Gjorde affär sen körde till MALMÖ 110 på farthållare hela vägen !Morgonen efter börjar Jag höra ljud från lådan å de luktar. Troligtvis påväg och gå sönder. Kan man häva köpet ?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig när en privatperson, huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, köper en vara av en näringsidkare, 1 § KKL (här). Förutsatt att du köpte bilen huvudsakligen för privat bruk är det alltså konsumentköplagen som reglerar dina rättigheter i förhållande till säljaren (i annat fall är köplagen (här) tillämplig). Det är viktigt att komma ihåg att bestämmelserna i konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel. Du och bilfirman kan med andra ord inte med bindande verkan avtala om villkor som avviker från lagen, såvida inte villkoren är till din fördel.Den första frågan som måste besvaras är om det föreligger ett fel i konsumentköplagens mening. Detta är en förutsättning för att göra påföljder, ex. hävning, gällande. Det framgår inte av din fråga om bilen var begagnad eller helt ny. Detta kan ha betydelse för bedömningen om fel föreligger. Bilen ska oavsett om den var ny eller begagnad stämma överens med avtalet, 16 § KKL (här). Avviker den från vad som framgår av köpeavtalet i fråga om bilens egenskaper etc. föreligger alltså ett fel. Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, 19 § (här). Säljarens upprepade svar om att växellådan var ”ok” bör betraktas som en sådan uppgift, vilken bilen uppenbarligen inte överensstämmer medOm det är så att bilen är begagnad och sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig om den är i sämre skick än du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, 17 § (här). Att växellådan ska fungera bör man enligt min mening som köpare med fog kunna förutsätta, särskilt om priset motsvarar vad en normalt fungerande bil av samma årgång och modell kostar.Utifrån den kortfattade beskrivning du gett mig talar enligt min mening det mesta för att bilen är behäftad med ett fel i konsumentköplagens mening. Säljaren svarar för fel som har funnits vid avlämnandet, alltså när du fysiskt tog hand om bilen, även om felet visar sig först senare , 20 § (här). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas, 20 a § (här). Eftersom felet tycks ha visat sig väldigt nära inpå avlämnandet är det upp till säljaren, för att undgå ansvar, att bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för avlämnandet, ex. genom att visa att du orsakat felet. Om du som köpare vill göra gällande felet måste du göra en reklamation, alltså lämna ett meddelande till säljaren om felet. Varan ska enligt 23 § (här) reklameras hos säljaren inom "skälig tid". Reklamation som sker inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid skett inom skälig tid, varför det är viktigt att du gör en reklamation så snart som möjligt för att undvika att säljaren kan hävda att reklamationen skett för sent.Kräver du att få häva köpet har säljaren trots det rätt enligt lag att avhjälpa (åtgärda) felet, förutsatt att åtgärden kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare, 27 § (här). Det är möjligt att det långa avståndet mellan Malmö och Stockholm skulle utgöra väsentlig olägenhet för dig. Det är endast om avhjälpande eller omleverans (du får en annan, likadan bil) inte kommer i fråga som du antingen kan kräva prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse. Är det så att växellådan är helt trasig skulle detta enligt min mening peka mot att felet är av väsentlig betydelse, eftersom bilen då är obrukbar. Om du och säljaren inte kan komma överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel i vara - påföljder?

2017-01-26 i Köplagen
FRÅGA |Den ideella förening som jag är ordförande i köpte sent 2016 en begagnad utombordsmotor av en privatperson. Köpeskillingen var 150 000 kr. Denna motor ska användas på föreningens nya båt. När den nya båten nyligen blev klar för motormontage upptäcktes att en väsentlig del på motorn var trasig. Vid närmare kontroll av denna upptäcktes att hela växelhuset (en stor del av motorn) kommer från en annan motortyp av äldre modell än den som specificerats. Skillnaderna på det växelhus som egentligen hör till motorn och det vi fått är stora på insidan, men kan för en icke sakkunnig knappt urskiljas på utsidan. Att köpa ett nytt växelhus och få det monterat beräknas kosta runt 50 000 kr. Föreningen har under lång tid försökt få kontakt med säljaren för att resonera om hur problemet ska lösas, men säljaren håller sig medvetet undan. Säljaren har angett årsmodell 2013, årsmodellen är 2012. Säljaren ha angett att motorn ursprungligen är såld i Sverige (vilket gett 7 års garanti), men den är importerad från Storbritannien. Säljaren har även uppgett att motorn är i nyskick och fullt fungerande samt vilken motormodell det är. Dessa uppgifter finns i det köpekontrakt som är upprättat och undertecknat av säljaren.Vad har föreningen för möjligheter att få ersättning för de tillkortakommande som finns eller för att få köpet hävt?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av varor är köplagen (KöpL) (https://lagen.nu/1990:931) tillämplig. Jag kommer först redogöra för reglerna när det anse fel i en vara enligt köplagen och vilka påföljder som finns och sedan sammanfattningsvis redogöra för föreningens möjligheter. En vara man köper ska anses antingen hålla den kvalité som framgår av avtalet och om det inte står något i avtalet ska det anses vara normal standard som köparen kan förvänta sig, detta framgår av 17 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P17S1). Där nämns också att saker som art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska överensstämma med avtalet. Är det så att sakerna ovan avviker från vad som står i avtalet ska varan anses vara felaktig enligt 17 § 3 st. KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P17S3). Dessa regler går också att applicera på sådana löften som säljaren ger vid marknadsföringen av varan enligt 18 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P18S1). Viktigt att tänka på är att köparen inte kan åberopa fel enligt ovan om denne visste om felen vid köpet. Inte heller kan köparen säga att varan är felaktig om köparen undersökt varan vid köpet eller inte undersökte varan trots att säljaren sa att man skulle undersöka och man hade upptäckt felet vid en sådan undersökning. Detta framgår av 20 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P20S1). Det som också är viktigt att titta på är när felet upptäckts och om det antas ha funnits när man köpte varan eller om det har uppkommit senare, tiden man kollar på är när risken för varan övergår på köparen vilket oftast är i samband med överlämnandet av varan. Anser man att ett fel som upptäckts senare fanns redan vid köpet är säljaren ansvarig. Men är det ett fel som uppstår efteråt är säljaren inte ansvarig, se 21 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P21S1). Det är köparen som har bevisbördan för att felet inte har uppstått efter köpet. Vilka påföljder som kan bli aktuella när det är fel på en vara finns i 30 § - 40 § KöpL. För att kunna åberopa felen som upptäckts måste köparen lämna ett meddelande om reklamation till säljaren enligt 32 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P32S1) och detta ska ske inom skälig tid ifrån att man upptäckte felet, alltså får det inte gå för lång tid från att man upptäcker felet tills att man reklamerar det hos säljaren.Som köpare har man rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller omleverans av en ny vara enligt 34 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P34S1). Är det så att säljaren inte vill avhjälpa felet eller en omleverans inte kan ske får köparen kräva ett prisavdrag enligt 37 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P37S1). En köpare kan också få häva ett köp, då ska pengarna återgå, om det är så att felet är av väsentlig betydelse för köparen enligt 39 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P39S1). Sammanfattningsvis för föreningen. Det du beskriver är enligt köplagen att se som fel i vara. Detta då säljaren har uppgett saker om motorn i ert avtal som inte stämmer och är uppenbart oriktiga. Är det ett fel som ni inte visste om vid köpet ska det anses vara ett fel i varan och ni bör reklamera till säljaren. Då har ni stora möjligheter att kräva påföljder. Då det verkar vara en privatperson är omleverans inte ett alternativ men här har ni goda möjligheter att kunna kräva prisavdrag eller att häva hela köpet och få pengarna tillbaka. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fel som upptäcks senare på en häst och vad man kan göra

2017-01-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!För tre månader köpte jag en häst från ett företag, hästhandlare. Hästen besiktigades utan anmärkning av säljare och ingen röntgen gjordes då köpet var precis under kravet i pris för livförsäkringen. Jag själv valde alltså att inte röntga hästen vid detta tillfälle.Nu har hästen blivit halt och det visar sig på röntgen finnas en skada som funnits innan köpet som påverkar hästens användningsområde, alltså då tävlingshäst, hoppning. Hästen rekommenderas att opereras för att kunna fungera vilket är en väldigt dyr process och en lång tid att kunna rida på hästen igen för att den ska fungera felfritt framöver. Försäkringen står inte för detta. Min fråga är, har jag som köpare, privatperson rätt att ta tillbaka köpet? Kräva ersättning, prissänkning, eller byte mot annan häst på något sätt?Tack för svar! MVH Sanna
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Eftersom du är en privatperson och företaget är en näringsidkare samt att en häst anses som lös sak så är det konsumentköplagen som är tillämplig enligt 1 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P1S1. Gällande skicket på en vara så ska den vara i det skick som avtalet säger. Eftersom jag inte vet vad som står i ert avtal här så är det svårt att avgöra om hästen stämmer överens med avtalet. Jag kan dock generellt säga att hästen ska stämma överens med avtalet gällande t.ex. art, kvalité och andra egenskaper enligt 16 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P16S1. Står inget i avtalet finns det andra krav på hästen som till exempel att hästen ska vara ägnad åt det ändamål som den vanligen används för eller till speciella ändamål den är ägnad att användas för. Hästen ska även ha de egenskaper som säljaren menar att den har enligt 16 § 2 stycket konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P16S2. Avviker hästen från något av detta är köpet felaktigt enligt samma paragraf som ovan. Hästen anses också vara felaktig om säljaren underlåtit att berätta något för köparen som köparen bör räkna med att få reda på och som påverkar köparens beslut att köpa hästen enligt 16 § 3 st konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P16S3. Utifrån det ovan sagda så bör det alltså anses att det finns ett fel i köpet av hästen eftersom du inte blivit informerad om en skada på hästen. Det faktum att du inte röntgat hästen själv bör inte vara ett problem eftersom det finns särskilda bestämmelser för konsumenter som handlar av näringsidkare i 20 § konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932#P20S1) och 20a § konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932#P20aS1). Här stadgas nämligen att fel som upptäcks efter köpet men som finns redan innan köpet står säljaren för. Om felet visar sig inom 6 månader efter köpet så anses det att felet fanns där redan vid försäljningen. Det finns alltså en presumtion om att felet fanns innan köpet om det visar sig inom 6 månader från köpet och denna presumtion gäller om inte säljaren kan visa att felet uppkom först efter köpet. Sammanfattningsvis bör du alltså kunna hävda ett fel i din häst om felet fanns redan vid köpet. Det blir dessutom betydligt lättare att hävda detta om felet visat sig inom 6 månader. Det du har rätt till vid fel i vara (häst i detta fall) är t.ex. prisavdrag, avhjälpande, omleverans och ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet enligt 22 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P22S1. Detta förutsatt att du har reklamerat felet inom skälig tid (inom 2 månader anses alltid vara skälig tid) enligt 23 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P23S1. En sista sak att tänka på är att om du väljer att försöka häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet eller en omleverans av annan vara så har hen rätt att göra detta på egen bekostnad enligt 27 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P27S1. Detta gäller dock bara om det sker inom skälig tid, om det inte kostar något för dig och om det sker utan olägenhet för dig. Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har några ytterligare frågor! Med vänlig hälsning