Fel i vara köpt i andra hand på internet

2016-08-15 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt 2 filtar på köp o säljsida enligt mej i fint skick! Dom är ca 60 år ! Jag tog 100kr styck ! Jag skickade en bild av dom till köparen !Jag paketerade in dom ordentligt o skickade dom med Skickalätt på posten! Köpare n tycker inte dom motsvarade min annons vilket jag tycker! Jag gav henne 200kr tillbaka men tyckte att frakten på 178kr får hon stå för då jag absolut inte lurat henne enligt mitt sätt o se det! Har jag handlat rätt?..Eller e jag skyldig o betala frakten?.Med vänlig hälsningChristina samuelsson
Franziska Brüggemann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vara anses felaktig om den inte överensstämmer med vad som får anses avtalat, bl.a. i fråga om varans kvalitet eller egenskaper. Fel föreligger också om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med anledning av varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17-19 §§ Köplagen). Genom att du tagit bild på filtarna i förväg kan du anses ha ”sänkt” köparens förväntningar på ett ärligt sätt, men om 100 kr/st kan anses för dyrt för hur filtarna såg ut på bild kan varorna anses felaktiga. Det hela handlar egentligen om vilka förväntningar köparen har haft fog att ha. Av betydelse i bedömningen är ifall du exempelvis upplyst köparen om att filtarna är 60 år gamla eller inte. Motsvarar filtarna inte förväntningarna i fråga om kvalitet och skick med tanke på pris har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37§ Köplagen). I detta fall verkar endast ett prisavdrag ha skett då det inte framgår att du har fått tillbaka filtarna. Kräver köparen prisavdrag så ska avdraget motsvara mellanskillnaden mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Köparen har fått alla pengarna för varorna tillbaka vilket innebär att även frakten är något mycket begärt, om hon ändå behåller filtarna.Anser sig köparen däremot ha lurats och också har fog för det, kan hon ha rätt att häva köpet. Det innebär både att köpet ska återgå (39 § Köplagen) och att köparen har rätt till ersättning för den skada hon lidit pga att varan varit felaktig (40 § Köplagen). Som skada räknas kostnaden för frakt (67 § Köplagen). Med andra ord skulle jag säga att om köparen behåller filtarna är 200 kr tillbaka mer än tillräckligt för att du ska ha gottgjort för felet. Kan köparen anses helt och hållet ha blivit ”lurad” och därför vill lämna tillbaka filtarna kan de 178 kr i fraktkostnad faktiskt också vara rimliga att få ersatta. Allt handlar egentligen om vad som köparen har haft fog att vänta sig baserat på bilder, beskrivning och pris. En längre bedömning än så kan jag tyvärr inte göra.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hävning, prisavdrag eller omleverans vid fel i vara enligt köplagen?

2016-08-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Har köpt en katt till avel. Hans mamma fick en hjärtsjukdom och han kan därför inte användas i avel och kastrerades i samråd med uppfödaren. Säljaren lovade först en ersättningskatt men det löftet tog säljaren tillbaka då hon själv ville behålla katten i avel. Blev sedan lovad en annan ersättningskatt. Kort därefter vill säljaren ha mer betalt för denna katten. Köplagen gäller då vi är uppfödare båda två. Vi vill ha vår köpeskilling tillbaka då vi inte kunde använda honom i avel och vi inte får vår ersättningskatt som utlovat.Hur går vi tillväga? Reklamera? Ska vi häva köpet? Tacksam för hjälp.
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 30§ köplagen (KöpL) https://lagen.nu/1990:931#R28 stadgas vilka påföljder som kan göras gällande mot säljaren i detta läge. Eftersom säljaren har erbjudit sig att vidta omleverans har du endast rätt till prisavdrag eller hävning om säljaren inte vidtar utlovad omleverans, KöpL 36§. Möjligheten till omleverans är nämligen en rättighet som säljaren har (när det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen).Om du alltså inte får en ersättningskatt i denna situation har du rätt att kräva prisavdrag av säljaren eller häva köpet. För att kunna häva köpet krävs det att felet är hävningsgrundande, dvs av väsentlig betydelse för köparen och säljaren bort inse detta, 39§. I ditt fall tror jag att detta krav är uppfyllt. Eftersom ett prisavdrag som jag förstår er situation inte skulle vara till någon nytta (ni vill ju ha en katt till avel, varför kastrerade katter är ointressanta för er) så skulle jag säga att ni ska meddela säljaren att ni vill häva köpet. Ni har ju ingen nytta alls av en kastrerad katt. Vid hävning återgår prestationerna, dvs köparen får tillbaka sina pengar mot att säljaren får tillbaka sin vara (här katt), 64§ KöpL. Ett meddelande om att du önskar häva köpet måste lämnas till säljaren "inom skälig tid", dvs så snart som möjligt.Sammanfattningsvis bör ni kräva att köpet hävs om inte säljaren ger er en ersättningskatt inom rimlig tid.Med vänlig hälsning,

Fel i hund?

2016-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Har en fråga om hur konsumentköplagen gäller i mitt fall.Vi köpte en hund ((schäfer)) från en privatperson. Hon har tagit vad jag vet 2 kullar på hennes tik. Våran hund är nu 3 år. Vi har under en period av 2 år sökt veterinär hjälp för återkommande hälta och fått olika kanske svar. Nu har vi fått diagnos och det visar sig att han är i bedrövligt skick. Atros i knän och armbågar och troligtvis problem med ländryggen. Han är dessutom en nervös hund. Den mentala biten har jag jobbar hårt med och förbättrat men höger knä som han har haft hälta på i mer eller mindre 2 år ska opereras. Är fler hundar i kullen som mår dåligt har jag fått veta. Min fråga är följande.Kan jag kräva tillbaka köpeskillingen.Kan jag stämma för veterinärkostnader Mvh Tommy Nordin
Sara Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall är inte konsumentköplagen (1990:932) (KKL) tillämplig eftersom den gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument, se 1 § 1 st. KKL (https://lagen.nu/1990:932#P1S1). Personen som du köpte hunden av verkar vara en privatperson, inte en näringsidkare, varför istället köplagen (1990:931) (KöpL) är tillämplig, se 1 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P1S1). Lagen är enligt 3 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P3S1) dispositiv. Detta innebär att avtalsparterna kan avvika från lagens bestämmelser genom avtal. I 17 § 1 st. KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P17S1) står det att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Det hela beror därför på vad ni har avtalat om hundens hälsa och vad som eventuellt ska hända om hunden visar sig vara sjuk. För det fall ni inte har avtalat någonting kring detta är det bestämmelserna i KöpL som gäller. Om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig enligt 17 § 3 st. KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P17S3). Är varan felaktig får köparen enligt 31-40 §§ KöpL kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, 30 § (KöpL https://lagen.nu/1990:931#P30S1). Felbedömningen ska göras med hänsyn till varans beskaffenhet när risken för varan gick över på köparen, dvs. när hunden överlämnades till dig. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, s.k. dolt fel. Se 21 § KöpL (https://lagen.nu/1990:931#P21S1). För att avgöra om felen som nu har uppkommit på din hund är s.k. dolda fel måste en veterinär göra en noggrann undersökning av din hund för att kunna konstatera detta. Om det är så att felen klassas som dolda fel kan du att kontakta personen som sålde hunden och prata med denna och förhoppningsvis komma fram till en bra lösning, t.ex. ersättning för köpeskilling och/eller veterinärkostnader. Om du vill veta mer om ”fel” i hund kan du läsa på Svenska Kennelklubbens hemsida här. De erbjuder även juridisk rådgivning som du kan vända dig till.Jag hoppas att du fick hjälp med det du behövde. Lycka till!Med vänlig hälsning

Ersättning vid dröjsmål från entreprenadfirmans sida vid renoveringsarbeten åt konsument

2016-08-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, har nyligen anlita en entrepenad firma för att göra badrums renovering i min lägenhet. Renoverinen skulle ta 3-4 veckor, men det tog 7 veckor. Dessutom så har de inte gjort flera punkter som fanns på offerten.De bytte inte ut tröskelnDe drog inte el ledningar till ett dolt komondoDe har inte informerat om hur och när golvvärmen kan användasDe har inte gjort byggstädning som ingår i offerten.Har jag rätt till avdrag på fakturan om det blev ändringar i renoveringen som innebar mindre arbete för entrepenad firman? Har jag rätt till avdrag pga de inte har fullföljt avtalet? Har jag rätt till förseningsvite?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det verkar som att entreprenadfirman inte har fullgjort sina skyldigheter enligt ert avtal. Dröjsmål anses då föreligga, konsumenttjänstlagen (KtjL) 24§ https://lagen.nu/1985:716#R17. Detta ger dig som konsument vissa rättigheter, KtjL 25§.Det första du måste göra är att reklamera felet, dvs höra av dig till entreprenadfirman och påtala att de inte är klara ännu. Det ska ske så snart som möjligt, KtjL 26§. Dina rättigheter i den aktuella situationen är att hålla inne så mycket av betalaningen som motsvarar dröjsmålen, dvs så mycket pengar som det skulle kosta att uppföra det som bolaget inte har uppfört, KtjL 27§. Det kan du göra som en tillfällig åtgärd medan du kräver att bolaget ska fixa det som omfattas av offerten, KtjL 28§.Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat (kanske tveksamt i ditt fall), och bolaget borde ha insett detta, så har du rätt att häva avtalet, 29§.Du kan även få skadestånd enligt KtjL 31§ om du har lidit någon faktisk skada till följd av dröjsmålet.Om entreprenadfirman trots påstötningar inte fixar det de är skydliga att fixa enligt avtalet och ni behöver hjälp med att hävda er rätt gentemot bolaget, kan vi på Lawlines juristbyrå hjälpa dig. Du är välkommen att maila mig direkt på alina.borgsen@lawline.se eller ringa 08- 533 300 04 (mån-ons 10-16).Med vänlig hälsning,

Avhjälpande & Omleverans

2016-08-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har ett par tilläggsfrågor på frågeställning. Hur lång är skälig tid för reparation innan man kan kräva omleverans.?Vad avgör om det blir Avhjälpande eller som jag vill Omleverans av bilen.?Kan tillägga att under hela tiden så har jag haft olika lånebilar från firman men inte hela tiden av samma klass och storlek som jag köpt. Kan man kräva ersättning för det?Tack på förhand.Mvh
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall utgår jag ifrån att bilen är köpt av en bilhandlare och därmed är konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL) tillämplig, se 1 § KKöpL. Huvudregeln är att du som köpare kräva omleverans eller reparation i enlighet med 26 § KKöpL, dock ska detta kunna ske utan orimligt höga kostnader för säljaren. Den påföljd som bör väljas är den som medför lägre kostnad för säljaren och olägenhet för dig som köpare. Påföljden ska m.a.o. vara proportionerlig.Skälig tid för reparation definieras inte i lagen utan avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet, detta bör dock inte ta mer än några dagar. De omständigheter som tas i beaktande är bl.a. ditt behov av varan samt varans art dvs. nödvändigheten och användandet av bilen. Är inte felet avhjälpt efter två gånger kan det enligt fall hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) finnas grund för hävning, 29 § KKöpL, om det är en väsentlig olägenhet. I det fall att avhjälpande eller omleverans inte sker inom den skäliga tidsramen kan du som köpare dessutom ha rätt till prisavdrag enligt 28 § KKöpL. Gällande rätten till ersättning för lånebilarna så ska felet på bilen ha berott på bilförsäljaren och varit inom dennes kontroll för att du ska vara berättigad skadestånd enligt 30 § KKöpL. Om bilförsäljaren inte kunde förväntas ha räknat med felet vid bilköpet eller på annat sätt kunnat undvika det så anses bilförsäljaren inte vara skadeståndsskyldig. I det fall att du skulle ha rätt till skadestånd bestäms omfattningen med stöd av 32 § KKöpL. Kostnader som du kan få ersättning för är bl.a. utgifter p.g.a. felet. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Garantifrågor när tillverkaren men inte återförsäljaren gått i konkurs

2016-08-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad gäller i garantifrågor när tillverkaren (Cabby husvagnar)gått i konkurs men ej återförsäljaren? I detta fall är det mellan 2 och 5 års garantier beroende på vad som gått sönder ?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom det är återförsäljaren köparen har avtalet med är det irrelevant för köparen huruvida tillverkaren går i konkurs eller ej. Återförsäljaren har utfäst en garanti och måste därmed upprätthålla den. Detta gäller både om köparen handlat i egenskap av konsument eller näringsidkare. Det enda problemet som kan uppstå är att om köparen vill ha en omleverans, dvs få en ny husvagn, eftersom några nya husvagnar av de modellen antagligen inte tillverkas pga. konkursen. Lämna gärna en kommentar om något är oklart så ska jag försöka att förtydliga!

Köplagen - köparen har inte medverkat till köpet

2016-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Om två privatpersoner ingår ett muntligt avtal gällande ett bilköp och köparen betalar en del av köpsumman men inte hela och sedan inte hämtar bilen, kan säljaren då efter 6 år häva köpet och betala tillbaka erlagd summa, eller har köparen rätt att kräva att köpet går igenom,
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst gäller vad som sagts i ert muntliga avtal. Dock framstår det som att ni varken har avtalat om när full betalning skall erläggas eller när köparen ska hämta bilen. Således får vi använda oss av reglerna i Köplagen, se här.Om ni inte har avtalat om när full betalning skall erläggas, gäller att köparen ska betala när säljaren kräver det, se 49§ 1st. Exempelvis kan säljaren ange att betalning ska ske inom viss tid eller vid hämtning av varan. Om köparen försummar att betala på säljarens uppmaning kan säljaren ha rätt att häva köpet, se 54§. Huruvida säljaren, i din fråga, har krävt betalning framgår inte. Man kan dock tänka sig att så har skett, med tanke på den långa tid som förflutit.Vidare gäller att köparen har en skyldighet att medverka till köpets fullbordan genom att hämta eller ta emot varan, se 50 § 1st 2p. Huvudregeln är att köparen ska hämta varan (bilen) hos säljaren, om inte annat avtalats, se 6 §. I din fråga har köparen tydligt försummat detta. Säljaren kan således häva köpet på denna grund, med beaktande av den långa tid som förflutit sedan avtalet ingicks, se 55 §. Vid hävning gäller att prestationerna ska återgå, d.v.s säljaren får betala tillbaka erlagd (del)betalning. Avslutningsvis bör uppmärksammas att säljaren kan ha rätt till skadestånd för eventuella kostnader som köparens försummelse har åsamkat. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ångerrätt vid köp av privatperson

2016-08-08 i Köplagen
FRÅGA |Köpt en begagnad husbil för två dagar sen. Men känner att de inte är något för mej. Undrar om jag har rätt att få pengarna tillbaka och lämna tillbaka husbilen.
Jens Ödman |Hej! Eftersom att du köpte en begagnad husbil tolkar jag det som att du köpte den av en privatperson. I det fallet gäller köplagen, i köplagen finns ingen lagstadgad ångerrätt, varför du inte har rätt att lämna tillbaka husbilen enbart för att du känner att det inte är någonting för dig. För att ångerrätt ska gälla mellan två privatpersoner krävs det att du och säljaren avtalat om det innan köpet, annars finns alltså ingen ångerrätt. Detta framgår av 3 § köplagen som anger att köplagen är dispositiv: Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.Emellertid har du rätt att kräva åtgärder om det skulle visa sig att det är fel på husbilen, men så som jag tolkar din fråga så är det inte av den anledningen du vill lämna tillbaka husbilen, utan just för att du inte känner att det är någonting för dig. Sammanfattningsvis, har ni avtalat om ångerrätt innan köpet har du rätt att lämna tillbaka den, annars alltså inte! Köplagen finns att tillgå här! Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma! Vänligen,