Reklamation av bil till en bilhandlare som vägrar samarbeta. Vad är alternativen?

2018-03-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en bil för ca. 100000kr hos en bilhandlare. Två dagar senare efter ca. 30 mil gick motortoppslocket sönder, samt att dieselfilter var igensatt. Jag fick bärga bilen till en auktoriserad verkstad och kunde bara konstarera dom kostsamma fel. Som tur teknade jag en märkes försäkring till bilen vid köpet. När jag meddelade säljaren om ärenden så ville han inte höra ett ord och föreslog hårt att jag bör vända mig till försäkringsbolaget.Jag tycker inte att det känns rätt, jag känner mig lurad och vill inte vara inblandad i en fösäkringsbedrägeri. Vad säger lagen? Hur bör jag agera?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att redogöra för rättsläget och de regler som gäller i en sådan här situation. Jag kommer även samtidigt att tillämpa dessa regler på ditt fall och därefter berätta vad du kan göra i den här situationen.Jag utgår ifrån att du köpt denna bil i egenskap av privatperson. Med det menar jag att du har köpt den här bilen privat och att det inte handlar om köp av någon företagsbil som ska användas i affärssyften.Därmed utgår jag ifrån att du som privatperson har köpt bilen ifrån en näringsidkare, alltså den bilhandlare som du nämner. I sådana situationer gäller den så kallade konsumentköplagen (KköpL). Denna lag reglerar just köp av varor som privatpersoner (som kallas konsumenter) gör av näringsidkare (som då kallas säljaren).Jag utgår dessutom ifrån att det inte finns en garanti på bilen.Vem ansvarar för felet?Jag måste erkänna att jag inte kan mycket om bilar och dess tekniska beståndsdelar. Men som jag förstår det handlar det i ditt fall om fel i bilen som inte borde finnas där och som inte borde ha uppstått så snabbt efter köpet. Detta innebär att det kan ha förelegat ett fel i bilen innan du köpte den. Detta krävs för att säljaren ska ha ett ansvar såvida det inte finns en garanti. Detta regleras i KköpL 19 § där definitionen finns av vad som ska menas med att ett fel finns i varan. I detta fall kan man med säkerhet säga att något är fel med din bil och att den inte fungerar som den ska. Detta följer av att den varken kan anses stämma överens med ert köpavtal, samt att det kan förväntas att en bil inte ska ha dessa brister när man köper dem.Det avgörande för att säljaren ska ansvara är då som sagt att dessa fel fanns innan bilen överlämnades till dig (se KköpL 8 § 2 stycket). Detta kan vara svårt att veta. Eftersom att jag som sagt har en extremt begränsad kännedom om bilar och dess tekniska delar har jag själv ingen aning om det är sannolikt att dessa fel uppstått efter att varan överlämnats till dig, eller om de måste ha funnits innan du fick bilen. Det här kanske du har tillräckliga kunskaper om för att avgöra själv, eller så kan du fråga den auktoriserade verkstaden om detta.Det här är dock inte allt. Det finns nämligen en särskild regel om detta i KköpL 20 a §. Där framgår att man ska utgå från att felet fanns innan avlämnandet, om ett fel visar sig inom 6 månader från det att konsumenten mottagit varan. I ditt fall innebär denna regel att man utgår ifrån att dessa fel (det igensatta filtret och det trasiga topplocket) fanns innan du mottog bilen. Det är då säljaren som måste motbevisa att felen fanns där innan överlämnandet för att säljaren ska slippa ansvara för felen. Denna regel gäller så länge det inte är tydligt att felen måste ha uppkommit efter överlämnandet.Det är alltså som utgångspunkt säljaren som ansvarar för felen i din bil. Detta gäller dock som sagt under förutsättningen att felen faktiskt fanns där redan innan överlämnandet.Vad innebär det att säljaren ansvarar för felen?Att säljaren ansvarar för felen innebär att du kan göra gällande vissa påföljder. Med detta menas att du kan ställa olika krav på säljaren. I ditt fall vet jag inte om jag ska tolka det som att felen är åtgärdade eller inte. Om de nu är åtgärdade och du vill ha ersättning för det kan du kräva det av säljaren med stöd av KköpL 26 §, 27 § 1 stycket och 28 § 2 stycket. I dessa regler framgår det att du som köpare självmant får avhjälpa felet om det är någorlunda brådskande. Det framgår även att du som köpare får kräva ersättning av säljaren för det du betalat för avhjälpandet. Detta innebär alltså att du av säljaren kan kräva betalt för de kostnader du haft i samband med att bilen reparerats.Om det är så att felen ännu inte är reparerade, bör du i första hand be säljaren att reparera bilen eller be om att du ska få en ny bil. Det följer av KköpL 27 § att säljare i första hand ska ha rätt att avhjälpa felen eller att leverera en ny bil innan du har rätt att själv avhjälpa felen genom att till exempel gå till en annan verkstad. Detta gäller dock endast om det inte utgör en väsentlig olägenhet att du ska behöva vänta på att säljaren agerar. I detta fall tycker jag att det verkar som att du inte ska behöva vänta, särskilt med tanke på att säljaren vägrar hjälpa till.HävningDet finns även ett till alternativ som innebär att du häver köpet. Detta betyder att du får pengarna tillbaka, och att du får återlämna bilen. Detta kan du göra om avhjälpandet eller omleveransen inte äger rum inom skälig tid efter att du krävt det från säljaren, eller att det inte kan ske utan stora olägenheter för dig som köpare. I dessa fall får du häva köpet.SkadeståndEnligt KköpL 30 och 32 §§ kan du även kräva skadestånd för andra utgifter du haft på grund av att bilen varit trasig. Detta skulle exempelvis kunna vara skadestånd för taxikostnader om du till exempel behövt åka taxi hem när bilen behövde bärgas.Hur gör du nu?För att du ska kunna göra gällande dessa krav mot säljaren, krävs det att du reklamerar. Detta innebär att du lämnar ett skriftligt meddelande till säljaren där du anger följande:1. Beskriv felen, kortfattat men tydligt.2. Beskriv din uppfattning om att dessa fel förmodligen fanns där vid bilens överlämnande till dig, och att det i vilket fall som helst enligt KköpL 20 a § är säljaren som måste motbevisa att felet inte fanns där vid överlämnandet.3. Ställ dina krav. Vill du ha ersättning för att du betalat för reparation? Om du inte har reparerat den, ange då att du vill kräva att säljaren antingen reparerar bilen eller betalar för reparation, eller eventuellt att du vill häva köpet. Du kan även begära så kallat prisavdrag, vilket innebär att du ska få ett billigare pris för bilen.4. Du kan också kräva skadestånd i ditt meddelande, till exempel för en taxiresa du kan ha behövt göra på grund av att bilen var trasig.5. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter och be säljaren kontakta dig inom till exempel ett par dagar så att ni kan komma överens om en lösning.Skicka detta meddelande i ett rekommenderat brev till säljarens (bilhandlarens) adress. Kom ihåg att göra detta så snart som möjligt. Att du skickar detta brev med dina krav och beskrivningarna kallas för att du reklamerar. Det är viktigt att du reklamerar inom 2 månader från att dessa fel visade sig. Annars kan du gå miste om denna rättighet.Vad händer om säljaren inte går med på detta?Om det visar sig att det nu faktiskt är så att dessa fel är något som säljaren bör ansvara för, därför att de måste ha funnits redan innan överlämnandet av bilen, så är det säljaren som ska ansvara. Men det kan hända att säljaren vägrar att göra detta. Det du kan göra då är bland annat att gå till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och kostnadsfritt löser tvister mellan konsumenter och företag. På deras hemsida (www.arn.se) finns en detaljerad lista över hur det går till och hur man ska gå tillväga för att ARN ska kunna lösa tvisten.ARN kommer sedan med ett beslut om hur de tycker att tvisten ska lösas. Det fungerar alltså ungefär som en domstol. Det måste dock betonas att besluten från ARN inte är bindande. ARN:s beslut är dock baserade på en kvalificerad tolkning av lagen av jurister och ger en indikation på vem som skulle vinna i domstol. Detta innebär att företag mycket ofta rättar sig efter ARN:s beslut om det visar sig att ARN ger konsumenten rätt. Ibland kan det dock hända att företagen vägrar följa ARN:s beslut. I sådana fall kan det behövas att konsumenten tar vidare saken till domstol.Om det inte är säljaren som ansvarar?Det kan visa sig att det inte är säljaren som ska ansvara för dessa fel. Det finns en risk att dessa fel uppstod efter att du mottagit bilen och då är det inte säljarens ansvar att åtgärda dem. Det som gäller då är att det är du som själv får ansvara för felen. Därför är det tur att du har en försäkring. Om det inte är säljaren som ansvarar, ska felen istället kunna åtgärdas med hjälp av din försäkring.Hur fungerar det med försäkringen?Du behöver inte oroa dig för att begå något försäkringsbedrägeri. Försäkringsbedrägeri handlar om att man ljuger eller på annat sätt vilseleder om vad som har hänt för att få försäkringspengar som man egentligen inte skulle ha rätt till. Man lurar alltså försäkringsbolaget. Det krävs att man vilseleder försäkringsbolaget på ett sätt som gör att man tjänar pengar på deras bekostnad. Bestämmelsen om bedrägeri finns i brottsbalken 9 kap 1 §.Detta innebär att du bör kunna kontakta ditt försäkringsbolag och diskutera med dem för att få reda på vad de tycker att du borde göra. Det finns ingen risk att du gör något olagligt så länge du är ärlig med dem och berättar vad som hänt. Det kan vara bra att få reda på deras inställning till denna situation.SammanfattningNu ska jag kortfattat, i punktform, sammanfatta det du bör göra.1. Ta först och främst reda på om säljaren givit dig någon garanti på bilen. Detta ska stå i köpeavtalet. Jag har i mitt svar utgått från att det inte fanns någon sådan. Men det är viktigt att du ser efter om du fått något sådant.2. Om ingen garanti finns, bör du ta reda på om det verkligen är så att felen i din bil med stor sannolikhet måste ha funnits där innan du fick bilen. Om det är så, ska säljaren ansvara för felen.3. I så fall ska du reklamera på det sätt jag beskrivit ovan.4. Du bör också kontakta ditt försäkringsbolag och informera dem om situationen och be dem om deras inställning.5. Om säljaren vägrar följa dina krav bör du kontakta ARN och följa instruktionerna på deras hemsida för att få tvisten prövad av dem.Om säljaren inte ska ansvara, bör du kontakta ditt försäkringsbolag igen. Det är i en sådan situation din försäkring som bör täcka dina kostnader för felen.TelefonrådgivningDu har beställt telefonuppföljning. Jag kommer därför att ringa dig klockan 16:30 på måndag den 19:e mars. Jag kommer att ringa med dolt nummer, vilket kan vara bra att veta i förväg. Om denna tid inte passar kan du maila mig på Joel.Herrault@lawline.se så kan vi bestämma en tid som passar dig bättre.Jag hoppas att mitt svar är informativt och till hjälp. Tveka inte att maila mig med följdfrågor om du har fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

När får jag häva köp på grund av säljares dröjsmål?

2018-03-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har köpt en fönster sim privat person på ett företag , och det har gått 9 veckor dem lovande 4 veckor leveranstid , och dem säger att de inte kan häva köpet , trots att det inte har kommit !
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig i ditt fall om säljarens dröjsmål och eftersom du har köpt fönstren av en näringsidkare är konsumentköplagen (KkL) tillämplig.Enligt 9 § KkL föreligger dröjsmål på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Vid dröjsmål på säljarens sida har du som konsument rätt att kräva påföljder (10 § KkL). Inledningsvis ska också 11 § KkL nämnas, vari stadgas att du har rätt att hålla inne en del av din betalning om dröjsmål uppkommer. Enligt 13 § KkL har du som konsument rätt att häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig som köpare eller om du som köpare före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du som köpare skulle ingå avtalet om köp. Av 13 § KkL kan utläsas av "väsentlig betydelse" att det ställs ganska höga krav för att häva. Detta eftersom hävning anses vara en tämligen drastisk åtgärd som leder till att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman bortfaller (43 § KkL). Noterbart är också att vid händelse av tvist på grund av hävning ligger bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet på dig som konsument. Emellertid finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd enligt 14 § KkL. I regeln föreskrivs att du som köpare som huvudregel har rätt till skadestånd för den skada du lider på grund av säljarens dröjsmål. För att näringsidkaren ska undgå skadeståndsskyldigheten krävs att han visar på ansvarsbefriande omständigheter. Bevisbördan för att sådana omständigheter förelegat ligger på näringsidkaren.Även 15 § KkL om reklamation ska härvid noteras, som säger att du måste meddela att du vill häva köpet eller kräva skadestånd inom skälig tid efter det att du fått kännedom om avlämnandet.Sammanfattningsvis.Det är inte absolut säkert att grund för hävning föreligger i din situation, vissa omständigheter kan emellertid leda till att grund för hävning föreligger, exempelvis om du vid köpet meddelat säljaren att avlämnande viss dag varit avgörande för att du skulle ingå avtalet. Det får dock sägas, att fem veckor utöver ordinarie tid är för lång tid. Oberoende detta har du rätt att kräva skadestånd för den skada du åsamkats genom dröjsmålet, säljaren måste då påvisa ansvarsbefriande grunder för att undgå ansvar. Oberoende av vilken åtgärd du väljer att vidta, glöm inte att reklamera.Du kan även kontakta konsumentombudsmannen för att få ett utlåtande.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad är skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt?

2018-03-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!I oktober 2016 köpte jag en professionell kamera i en kamerabutik. För några veckor sedan började kameran vara defekt, och jag frågade butiken för en reparation.De berättade för mig att garantin bara är ett år och jag måste betala nästan 4000 kronor för att reparera min kamera. Såvitt jag vet finns det ett europeiskt direktiv som säger att minsta garantin är två år från inköp av en produkt.Har jag några rättigheter som kund?Tack!
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag förklara skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti.GarantiGaranti är någonting som försäljaren kan välja att ge sina kunder. Det är dock ingenting som finns stadgar i någon lag. Garanti är något som försäljare ger sina kunder som en utökad rättighet i köpeavtalet. En garanti kan handla om nästan vad som helst och vara utformad nästan hur som helst. Exempelvis finns det försäljare som ger livstidsgaranti på vissa produkter, medan exempelvis telefoner ofta har en garanti på endast ett år. För vissa produkter av vissa försäljare finns det ingen garanti alls. Garanti handlar om att försäljaren gör en utfästelse att produkten ifråga kommer att hålla minst den utsatta tiden. Utfästelsen handlar oftast om att produkten inte ska gå sönder vid en normal användning. Om den inte gör det så kommer försäljaren att antingen reparera eller ersätta den.ReklamationsrättReklamationsrätt finns stadgat i lag. I konsumentköplagen 23 § 3 st ges konsumenter som köper av näringsidkare en rätt att reklamera en vara inom tre år. Denna rättighet handlar inte om att man får lämna tillbaka eller kräva gratis reparation av en vara som gått sönder av normal användning. Reklamationsrätten handlar endast om att man som konsument får lämna tillbaka eller kräva reparation av en vara eller produkt som redan var trasig/defekt vid köpet. Reklamationsrätten handlar alltså om att man inom tre år får "reklamera" varan på grund av en brist som funnits där sedan köpet. Fel eller brister som uppkommit efter köpet täcks alltså inte av reklamationsrätten.Eftersom att det verkar som att felet i din kamera uppstått efter köpet och även efter garantins utgång, har du tyvärr ingen rätt att kostnadsfritt få den återställd. Endast om det skulle visa sig att felet fanns där innan du fick den har du rätt att reklamera varan.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Fel i vara

2018-03-12 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en begagnad bil privat. Ägaren uppgav att det ändå som behövdes byta var tankmätaren som inte fungerade och att den skulle gå igenom besiktningen. När vi fick hem bilen och tog den till verkstad visade det sig att det var en hel del som var i riktigt dåligt skick. Kostnaden för att få den att klara besiktning uppgår till 12.000 kr. Vad har jag för rättigheter enligt köplagen. Jag köper den i befintligt skick med ord muntligt och skriftligt från ägaren att det inte är några fel på bilen men varan motsvarar ju inte detta.Anki
Henrik Berg |HejTack för din fråga. Jag kommer nedan att förklara hur köplagen ser på "befintligt skick". Kort svar finns längst ned.Köplagen:Till att börja med så är köplagen dispositiv. Det är alltså fritt för parterna i ett köp att välja om man ska tillämpa lagen eller. Lagen är mer till för om man ej avtalat om vissa villkor eller om man inte kommer överens. Som du skrev i din fråga köptes bilen i befintligt skick. Detta innebär att varan rent allmänt brukar hålla en sämre kvalité än nyproducerade varor vilket köparen är medveten om. Däremot kan varan inte vara hur dålig som helst. I 19§ köplagen finns 3 scenarier då varan kan anses vara felaktig trots att den sålts i befintligt skick. Dels kan det vara så att varan inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat, dels kan säljaren kan ha underlåtit att nämna viktig information om varan eller så kan varan allmänt vara i väsentligt mycket sämre skick än väntat. Fel i vara:För att kunna reklamera en vara krävs att det är ett fel i varan och att felet fanns där vid varans överlämnande. Vad som är fel är lite mer avancerat däremot. Grundidén till fel finns i 17§ köplagen. Fel är t.ex. om varan inte kan användas för ägnat bruk, inte håller samma kvalité som andra liknande varor, utfäst egenskap eller trasig p.g.a. paketeringen. Vanligaste felet är att den allmänt inte fungerar. Den är med andra ord trasig. Däremot kan man inte förvänta sig för mycket. Även om man köper en helt ny vara görs bedömningen om varan är befäst med fel utifrån priset. En dator som kostar 100 kronor kan man nog inte förvänta sig särskilt mycket av medan en dator för 10 000 förväntas hålla bättre. Sedan krävdes det som sagt att felet fanns där vid överlämnandet (21§ köplagen). Den kritiska tidpunkten som bedömningen utgår ifrån är från dess att köparen mottagit eller ska ha mottagit varan. Alltså samma sekund som man betalar i kassan, sätter sig i sin nya bil etc. så har risken övergått på köparen (6§ 2stycket köplagen/7§ 1stycket köplagen) enligt 13§ köplagen. De fel som uppkommer efter denna tidpunkt är köparens ansvar. Men om varan varit "felfri" vid köpet och ett fel uppenbarar sig senare kan det röra sig om ett "dolt fel". Dolda fel är de som inte synts vid köpet eller uppkommer p.g.a. felkonstruktion eller liknande. Dessa anses ha varit där från början. Undersökningsplikten. Köparen ska enligt köplagen undersöka varan innan köpet (20§ köplagen). Undersökningsplikten innebär att man ska undersöka varan efter fel. Om man undersökt varan och har upptäckt/borde upptäckt fel får man inte göra dessa fel gällande senare. Gränsen för vad som "borde upptäckts" är flytande och beroende på köparen så ställs olika krav. I det normala fallet ska man vara noga och kolla så att allting ser rätt ut men man måste normalt sett inte slita isär varan för att undersöka. När det gäller en bil bör man t.ex. öppna motorhuvan för att kolla men man måste normalt sett inte öppna upp själva motorn och kolla. Fel som, med bara ögonen, går att se får inte göras gällande. Fel som inte gick att se kan vara ett dolt fel. Varan ska även undersökas direkt efter köpet enligt 31§ köplagen. Därmed ges en väldigt kort reklamationstid som kan vara nedåt 2 dagar.Garanti:Lämnar säljaren en garanti svarar han även för denna. Det kräver dock att utfästelsen om garanti är någorlunda preciserad. Man skiljer alltså på en garanti och allmänt "säljsnack". Om man t.ex. säger att en vara är fin eller att man gillar den så är det nog att se som säljsnack. Men om man säger att varan har en speciell funktion eller kvalité är det nog att se som en garanti. Att varan skiljer dig från garantin kan därför vara ett fel enligt 17 och/-eller 18§ köplagen. En garanti kan även minska köparens undersökningsplikt. En garanti har normalt sett till syfte att underlätta köparens undersökning innan köpet för att allt ska gå snabbare. Därmed kan garantin ge köparen en sorts försäkran att varan är av specifik art eller kvalité. Undersökningsplikten faller däremot sällan bort helt och de fel som ändå varit uppenbara får inte göras gällande. Trots garantin. Man kan säga att en garanti ska eliminera risken för de dolda felen. Kort svar. Baserat på ovanstående resonemang bör säljaren utfästelse om "att det inte är något fel på bilen" ses som en sorts garanti. Detta innebär inte att du inte hade någon undersökningsplikt av bilen. Däremot skrev du att först verkstan upptäckte felen. Att du inte såg felen innan talar för att det rör sig om ett dolt fel. Att fel föreligger är relativt säkert beroende på vad verkstan ansåg vara fel. För att kunna göra felet gällande måste du reklamera felet till säljaren snarast. Reklamationstiden enligt köplagen kan vara så kort som ett par dagar (32§ köplagen). Jag råder dig därför att kontakta säljaren. Vänligen/

Köparen vägrar hämta varan, vem ska betala frakten?

2018-03-17 i Köplagen
FRÅGA |TjoHar sålt några saker via blocket och använt blocketpaket som leveranssätt. Vi har kommit överens om pris och allt men sen när väl paketet kommer fram till köparen så hämtar han inte ut den och den kommer nu gå i retur till mig. Kan jag kräva köparen på fraktkostnaderna för både dit och returfrakten och hur går jag då tillväga för det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan att döma verkar det som att ni är två privatpersoner som ingått ett avtal om köp, varför köplagen ska tillämpas. Värt att notera inledningsvis är att köplagens regler kan avtalas bort enligt 3 §. För alla slags avtal gäller som allmän princip att avtal ska hållas och att det krävs speciella omständigheter för att man ska kunna dra sig ur ett avtal som man har ingått. Enligt avtalslagens regler (som också är tillämpliga parallellt med köplagen) kan speciella omständigheter till exempel handla om att man blivit tvingad att ingå ett avtal, att man förletts till det genom svek, eller att det på något annat sätt vore oskäligt att man tvingades fullfölja avtalet. Principen om att avtal ska hållas kallas för pacta sunt servanda.Om ni har bestämt att köparen ska betala fraktkostnaden är ni att förhålla er till det. Man kan säga att avtalet består i att du ska prestera att avsända varan till köparen och köparen ska prestera att betala priset för varan plus fraktkostnaden till dig. Om någon av er inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet är det ett avtalsbrott, som måste kunna rättfärdigas enligt antingen tillämplig lagstiftning (ogiltighetsgrunderna ovan) eller av exempelvis en klausul i avtalet. Se här också 50 § i köplagen som säger att köparen är skyldig att hämta eller ta emot varan. Nu måste köparen visa varför han ska vara berättigad att dra sig ur avtalet. En möjlighet som kan tänkas är om fraktkostnaden är oskälig och att han inte heller bort inse detta. Oskäligheten beror ju på vad det är för typ av varor, vad det normalt sett kostar att frakta sådana och liknande. Det kan hända att köparen tycker att kostnaden blev för hög eller liknande. Det framgår emellertid inte att frakten var för hög. Alla skyldigheter bevisa detta ligger även hos köparen. I utgångsläget gäller avtalet och då är han skyldig att hämta ut varan och betala kostnaden till dig.På frågan om du kan få tillbaka dina pengar blir svaret att om köparen inte lyckas visa att han har rätt att frånträda avtalet så föreligger ett avtalsbrott utan stöd i lag eller avtal och du ska då ha ersättning åtminstone för de kostnader som du orsakats till följd av avtalsbrottet, dvs fraktkostnaden.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan jag häva köpet på en jacka vars dragkedja har gått sönder efter knappt ett år?

2018-03-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Förra vintern köpte jag en jacka för 8000 kr. Nu i januari i år gick dragkedjan sönder vilket innebär att jackan är obrukbar och att jag endast använt den knappt ett år. Företaget har lovat att sätta i ny dragkedja men den är slut och de har nu tagit snart 3 månader.De erbjuder då att sätta i en liknande dragkedja men givetvis vill jag ju ha en orginaldragkedja på en jacka till det priset.Kan jag kräva pengarna tillbaka för jackan då jag nu inte kunnat använda den på hels vintern och behöver köpa en ny jacka som fungerar?Tack på förhand!
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att det är väldigt tråkigt att höra att din nya fina jacka gått sönder och att du inte fått användning för den nu i vinter.Hur jag tolkar din frågaFör drygt ett år sedan köpte du en ny jacka av ett företag och för tre månader sedan gick dragkedjan sönder. Du hörde då av dig till företaget som lovade att de skulle byta ut dragkedjan. Så har inte skett. De erbjuder nu att sätta in en ny liknande dragkedja. Till följd av detta undrar du om du kan häva köpet och få pengarna tillbaka.Tillämplig lagDå köpet rör en jacka, som är en lös sak, mellan dig och ett företag, så kikar vi närmare på konsumentköplagen (KköpL).Fel i varanDu som kund bör rimligtvis kunna förvänta dig att en dragkedja på en jacka som kostar 8 000 kronor håller längre än ett år efter inköp. Det är en vanlig och vital funktion på en jacka, särskilt på en vinterjacka som avses hållas knäppt. Dragkedjan på din jacka fungerar inte. Därför föreligger ett fel i varan (16 § andra stycket första punkten KköpL).Felet är eventuellt relevant, men troligtvis inteFör att ett fel ska vara relevant, dvs. för att företaget ska ansvara för felet, så krävs som utgångspunkt att felet har förelegat redan vid köpet, även om det visat sig först senare (20 § KköpL).Ett fel som visar sig inom sex månader efter köpet ska alltid anses ha funnits redan vid denna tidpunkt, om inte säljaren visar annat eller felet i övrigt är sådant att det måste anses vara orsakat av yttre faktorer (20a § KköpL).Det verkar som att dragkedjan på jackan fungerat felfritt i ungefär nio månader. Därför kan felet enligt mig inte anses ha funnits redan vid köpet.Även tidpunkten för felets uppkomst är problematisk då den ligger utanför gränsen för sexmånadersregeln. Det finns därför ingenting som säger att felet ska anses ha funnits redan vid köpet. Det betyder att kravet överflyttas på dig att bevisa att så är fallet.Om jag ska utgå från vad du har skrivit kan det enligt mig bli svårt att bevisa att felet funnits redan vid köpet, eftersom det verkar att dragkedjan fungerat i nio månader fram till dess att den gick sönder.Företaget har då ingen skyldighet att hjälpa dig.För att svara direkt på din fråga: nej, du kan då inte häva köpet och få pengarna tillbaka.Mitt rådFöretaget har ingen skyldighet att hjälpa dig i ditt fall. Har företaget ingen sådan dragkedja som du behöver är du givetvis inte tvungen att gå med på att de byter ut den till en annan liknande. En dragkedja på en sådan relativt dyr jacka kan däremot bevisa sig vara en kostsam historia. Om du inte är säker på att du kan hitta en originaldragkedja någon annanstans och kan tänka dig att betala för bytet själv, så kan det enligt mig vara en bra idé att låta företaget sätta in en ny dragkedja.Jag kan bara återigen beklaga att din jacka gått sönder.Jag önskar dig en fortsatt fin kväll!

Är det fel i vara?

2018-03-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag anlitade ett företag för att trycka upp en bok jag skrivit, men när leveransen kom motsvarade den inte vad jag beställt. Jag kontaktade genast företaget och meddelade felet, men de påstår att jag inte har rätt att reklamera då de anser sig haft rätt att ändra i min beställning utan mitt godkännande. De har alltså gått in i mina tryckfiler och ändrat avgörande detaljer.Jag har bestridit fakturan tills vidare, erbjudit mig att skicka tillbaka de felaktiga böckerna, sagt mig beredd att göra en ny beställning så fort vi kommit överens om hur vi ska göra med den felaktiga leveransen, samt gång på gång frågat hur vi kan komma vidare. Allt jag får till svar är att de inte har gjort något fel, trots att jag bevisligen beställt en sak men fått en annan.Nu undrar jag om ett företag kan undvika att svara på frågor, eller bemöta en reklamation hur länge som helst? Jag kan ju liksom inte göra annat än vänta på att de behagar höra av sig, så det vore skönt att veta om deras tid någon gång kommer att "löpa ut". Tacksam för svar!
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar utgår jag från att du är konsument i förhållande till företaget och då blir Konsumentköplagen tillämplig. För att hjälpa dig att kunna lämna tillbaka böckerna och beställa nya måste vi reda ut om böckerna du beställde är behäftade med fel. Först tittar man på hur ert avtal ser ut. Egenskaper som avviker från vad man har avtalat om är att anses som fel 16 § Konsumentköplagen. Beroende av vad som står i ert avtal kan ändringarna utgöra fel. När man gör beställningar via internet är det oftast en lite ruta som man kryssar in och genom den godkänner företagets standard villkor. Jag råder dig att leta upp företagets standardvillkor och läsa dig till om de har gjort ett förbehåll för att göra ändringar i kundernas beställningar. Om så är fallet utgör inte ändringarna fel i vara. Skulle det däremot vara så att inget förbehåll gjorts utgör ändringarna fel. Om ändringarna är så väsentliga som du anser så att varan avvek från vad du med fog kunnat förutsätta är det ett fel enligt 16 § 3 st 3 p Konsumentköplagen. När det föreligger ett fel i vara har man rätt att ta till vissa åtgärder. Beroende av situationen kan man kräva avhjälpande, omleverans, skadestånd eller hävning. I ditt fall har du redan erbjudit dig att göra en ny beställning vilket jag ser som en rimlig lösning. Som köpare har man rätt att kräva omleverans om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren 26 § Konsumentköplagen. I ditt fall kan även Lagen om distansavtal tillämpas och avtal utanför affärslokaler. Köparen har ångerrätt och rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren inom 14 dagar efter att köparen har fått varan i sin besittning 2 Kap 10 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och 2 Kap 12 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Företaget får inte avtala om annat än vad som föreskrivs i Lagen som är till nackdel för konsumenten 1 Kap 4 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Sammanfattningsvis anser jag att det föreligger fel i vara och att du har rätt att göra en omleverans. Om du undrar hur du ska ställa kraven gentemot företaget rekommenderar jag våra jurister på Lawline. Jag hänvisar dig till konsumentverket. De hjälper enskilda i tvister som uppstår med näringsidkare. De har något som heter Hallå konsument där man både kan ringa och chatta för att få hjälp. Lycka till!

Reklamation enligt konsumentköplagen

2018-03-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan reklamera två likartade produkter från samma säljare, på samma gång? Jag köpte en laddare till min dator från ett internetföretag för några månader sedan, som slutade fungera efter bara drygt två och en halv månads användning.När jag köpte en ny laddare av samma typ, från samma företag, så börjar även denna att glappa och successivt sluta fungera, dock efter enbart tre veckors användning.Jag undrar om jag kan reklamera båda dessa på samma gång, alltså i ett och samma meddelande? Eller kommer jag ha bäst framgång i att enbart reklamera den senast köpta laddaren?Tack på förhand!
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som privatperson köpt laddarna till din dator från ett internetföretag är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig, 1§ KköpL. Eftersom laddarna har slutat fungera så avviker laddarna från den kvalité de förväntas ha, vilket innebär att laddarna ska ses som felaktiga, 16§ KköpL. Som huvudregel anses fel som visat sig inom sex månader efter det att varan avlämnats ha funnits vid avlämnandet, 20a§ KköpL. Eftersom du anger att den första laddaren slutade att fungera efter drygt två och en halv månad och den andra laddaren efter tre veckor, så har felen uppkommit inom sex månader från det att du köpte laddarna. Detta innebär att laddarna som utgångspunkt anses ha varit felaktiga redan när du fick dem, om inte internetföretaget kan bevisa motsatsen. Eftersom du har upptäckt att laddarna har slutat fungera krävs det att du så snart som möjligt lämnar internetföretaget ett meddelande om felet, dvs. en reklamation. Enligt 23§ KköpL anses en reklamation som lämnats inom två månader efter det att du som köpare märkt felet ha lämnats i rätt tid. Eftersom det inte framgår av din fråga hur lång tid det har gått sedan du upptäckte att laddarna slutat fungera har jag svårt att avgöra om du har möjlighet att lämna reklamationen till internetföretaget i rätt tid. Jag rekommenderar dig dock att kontakta företaget så snart som möjligt och meddela om felen, oavsett hur lång tid det har gått sedan du upptäckte att laddarna slutat fungera. Detta med hänsyn till att företag är måna om sina kunder och oftast hjälper till så gott de kan. När det gäller din fråga att endast reklamera en av laddarna eller båda så rekommenderar jag dig att reklamera båda eftersom båda har slutat fungera inom sex månader efter det att du köpte dem. Om det sedan visar sig att det gått för lång tid sedan du upptäckte felet på den första laddaren och att internetföretaget därför inte godkänner reklamationen så har du i alla fall försökt att reklamera laddaren.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,