Fråga om reklamation.

2017-01-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Företaget jag arbetar på har köpt en vara av ett annat företag. Varan motsvarar varken förväntningarna eller det som utlovades när det säljande företaget var på plats i verksamheten. Vi förklarade vårt bekymmer och vad vi behövde få hjälp med och det säljande företaget berättade om en produkt som skulle möta våra förväntningar. Nu när varan är installerad känner vi oss lurade av det säljande företaget då varan varken uppnår det som de lovade eller våra förväntningar. Varan är i princip likadan som den vi hade innan som vi i säljmötet berättade inte fungerade på det sätt som vi ville.Vilka möjligheter har vi som företag att häva, reklamera eller ha åsikter varan och försäljningen?
Elin Gustavsson |Hej Johanna, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att ni köpt varan genom företaget så blir det köplagen (KöpL) som blir tillämplig, här hittar du köplagen. I 18 § framgår det att varan ska anses vara felaktig om den avviker från de uppgifter som säljaren lämnat i marknadsföring av varan eller annars före köpet och det kan antas ha inverkat på köpet. Så som jag förstår situationen så är det de uppgifter som säljaren lämnade om varan som är grunden till att ni valde att köpa varan, därför blir paragrafen tillämplig och varan anses vara felaktig. Påföljder vid fel i vara regleras i 30-40 § KöpL. För det första så är köparen tvungen att lämna säljaren ett meddelande om felet i varan inom skälig tid. Hur lång tid som är skälig regleras inte närmare i lagen, men tiden börjar löpa den dag ni faktiskt upptäcker felet. Om vi förutsätter att rekvisiten i paragrafen är uppfyllda så får ni rätt till omleverans eller avhjälpande av fel. I frågan så kan jag tänka mig att det är svårt att problemet skulle avhjälpas genom omleverans eller avhjälpande. Därför kan ni få rätt till hävning av köpet enligt 39 §. Det förutsätter dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde ha insett detta. Vad gäller fallet så går det att argumentera för att säljaren visste om att han utfäste kvalitéer hos produkten som var avgörande för köpet då ni redan hade en produkt som inte hade behövt ersättas om det inte vore för att säljarens produkt verkade vara mycket bättre, vilket då skulle vara att anse som ett avtalsbrott av väsentlig betydelse som säljaren visste om. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Rätt att kräva ny telefon?

2017-01-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en mobiltelefon av ett företag som även tillhandahåller mitt abonnemang. Köpte telefonen oktober 2015. Har haft problem med den till och från och lämnade in den första gången i maj 2016. Har nu fått lämna in den en 4:e gång. Vet ej om jag gjort bort mig då jag varit på 2 butiker och lämnat in den. Vi har 2 stycken i stan? Tycker iofs inte att det ska ha ngn betydelse. Förra gången jag lämnade in den sa tjejen att om det blir krångel igen så skulle jag reklamera den. Var nu den sista gången i den andra butiken men hon sa att jag skulle lämna in den trots att jag sa vad dem hade sagt gången innan. Fick betala ca 400kr 2:a och 3:e gången. Har jag rätt att reklamera den och begära en ny telefon nu?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler när det gäller köp av en konsument från en näringsidkare kan man hitta i konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932) (KköpL). Man har alltid rätt att reklamera en vara som är felaktig hos säljaren. Vad som räknas som ett fel i vara skrivs i 16-21a § KköpL (https://lagen.nu/1990:932#P16S1) och bland annat är det om varan inte motsvarar det som står i avtalet, som i ditt fall verkar det vara problem på telefonen vilket är ett fel i varan. Uppstår felet inom 6 månader från att man köpte den så räknas det som att felet fanns där från början och annars kan man behöva visa att det är ett fel som inte uppstått på grund av ett felaktigt eller vårdslöst användande.Enligt 23 § KköpL (https://lagen.nu/1990:932#P23S1) måste man gå till säljaren och reklamera varan för att kunna kräva någon påföljd och påföljder som kan komma i fråga är prisavdrag, omleverans, häva köpet och att säljaren avhjälper felet. Viktigt att tänka på är att säljaren alltid har rätt att testa att avhjälpa felet innan man kan kräva omleverans och en ny telefon, detta enligt 27 § KköpL (https://lagen.nu/1990:932#P27S1). Du nämner i frågan att du varit i kontakt med en butik men det oklart om det är en mobilreparatör eller butiken som sålde varan till dig. Har du varit i kontakt med en fristående mobilreparatör måste du vända dig till säljaren till mobilen. Har du varit i kontakt med den företaget som sålde telefonen och de har lagat telefonen till dig fyra gånger ska din kontakt då anses som en reklamation av varan. Det som inte framgår är om det är samma problem du har varit i kontakt med dom om eller om det har varit olika fel på telefonen, detta då har rätt att avhjälpa alla fel innan du får en ny. Är det så att det inte är någon skada från din sida och de har försökt avhjälpa felet genom lagning fyra gånger har du rätt att häva köpet, omleverans eller ett prisavdrag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fel i vara?

2017-01-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej har sålt en begagnad bil, i fint skick, privat, nu 5 dagar senare så säger köparen att värmen inte funkar, eller den funkar på High men ställer man ner graderna så slutar de funka efter ca 2 mil.När jag ägde bilen funkade allt märkte inte av detta problem! Han vill att jag köper tillbaka bilen till fullpris, eller betalar reparionskostnader, men som sagt jag tycker att de är han som haft sönder detta isåfall då allt funkade och han var och provkörde bilen två gånger. Nu ska han ta detta till jurist .
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!BevisbördanHuvudregeln är att köparen har att bevisa att ett fel fanns vid avlämnandet. Köparen måste därmed göra det övervägande sannolikt att försämringen av värmen i bilen beror på något som du som säljare svarar för.Fel i varaOm vi utgår ifrån att det faktiskt förelåg ett fel med värmen utan att du var medveten om detta gäller följande:Köparen har en undersökningsplikt vilket innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde ha upptäckts vid köpet, se 20 § Köplagen (KöpL). Köparens undersökningsplikt kan dock mildras om du som säljare ger ett lugnande besked om ett eventuellt fel. I ditt fall har köparen provkört bilen två gånger innan köpet fullbordades. Problemet med värmen upptäcktes först efter ca 2 mils körsträcka enligt din beskrivning. Avgörande för vad köparen borde ha upptäckt vid köpet blir således hur långt köparen kört under provkörningarna. Om köparen kört runt 2 mil under provkörningarna borde köparen därmed ha upptäckt felet. Köparen förlorar i sådana fall rätten att göra påföljder som avhjälpande (reparation) enligt 34 § KöpL och hävning enligt 39 § KöpL gällande. Vänlig hälsning, William Sandell

Fel vid leasing

2017-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Kan man häva en privatleasing där det visar sig att bilen inte har dom saker man beställt på den? Ny Volvo V90 2017 års modell?
Alban Dautaj |För leasing mellan privata aktörer finns inga speciella regler i Sverige. Leasing hamnar mellan instituten köp och hyra. Man använder sig av de köprättsliga reglerna. I kosumentköplagen finns en katalog av regler vid reklamation och fel i vara som jag ska gå igenom här under. Som avtalsrättslig utgångspunkt gäller att säljare ska avlämna en vara i enlighet med vad som avtalats, i detta fall en fungerade bil som i övrigt är avtalsenlig. Om säljaren misslyckas med att uppfylla sin förpliktelse är detta ett kontraktsbrott. För att kunna avgöra om en konsument har rätt till hävning måste det först utredas vilket fel som föreligger samt om detta fel är av väsentlig betydelse.Fel i vara föreligger när varan inte överensstämmer med konsumentens befogade förväntningar. I detta fall torde det vara frågan om ett faktiskt fel då bilen inte har de egenskaper konsumenten hade förväntat sig. Faktiska fel regleras i konsumentköplagen (KköpL) 16 § och som utgångspunkt gäller att fel föreligger om varan inte överensstämmer med avtalet. Här tas hänsyn till en mängd olika faktorer såsom pris och art. Vidare föreligger fel i vara om varan på annat sätt är avvikande mot vad lagen säger samt vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig. I fallet rör det sig om att du som konsument leasat en ny bil. Alltså har du haft fog att förvänta sig att bilen var avtalsenlig.Detta ger upphov till att följande påföljder, enligt KköpL 22 §, aktualiseras. I första hand ska konsumenten kräva avhjälpande eller omleverans, i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande enligt KköpL 26 § syftar till att försätta konsumenten i samma läge som om denna fått en felfri vara vid avtalets ingående, beroende på vilka "saker som fattas" så är detta mer eller mindre möjligt att kräva. Enligt konsumentköprättslig praxis brukar en säljare få två gånger på sig att försöka avhjälpa fel innan andra påföljder aktualiseras. Det blir då läge att se om konsumenten kan kräva hävning.Enligt KköpL 28 § har en konsument rätt att kräva hävning om avhjälpande eller omleverans inte erbjudits. Hävning ska försätta konsumenten i det läge som om avtalet aldrig ingåtts och de utbytta prestationerna ska återgå till respektive part. Viktigt att komma ihåg är att konsument endast får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse enligt KköpL 29 §. Väsentlighetsbedömningen utgår ifrån det specifika fallet. Av diskussionen ovan torde väsentlighetskravet vara uppfyllt i och med att det rör sig om en ny bil som inte varit avtalsenligt samt att bilen tycks vara av exklusiv art vilket innebär en stor förlust. Du borde därför ha rätt att kräva hävning.Med vänliga hälsningar

Fel av väsentlig betydelse?

2017-01-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har en fråga kring konsumentlagen. Jag undrar vad "väsentligt fel" på en vara innebär. Jag har reklamerat en jacka för att blixtlåset krånglar. Det är väldigt trögt att öppna jackan. Det är ett fel funnits från början och som inte blivit bättre. Företaget har inte godkänt reklamationen då de anser att blixtlåset fungerar. De har erbjudit mig halva summan tillbaka. Kan jag hävda att detta är ett väsentligt fel och att jag därmed har rätt till full återbetalning?Med vänlig hälsning, Ania
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.När du som konsument köper en vara av ett företag gäller konsumentköplagen ( https://lagen.nu/1990:932 ). För att få full återbetalning måste köpet hävas enligt 29 §. Som köpare får du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig. Hävningens omfattande konsekvenser i form av att alla prestationer ska återgå har medfört att det som huvudregel uppställs höga krav att häva avtalet. Därför kan hävning ske om endast om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamation (se 28 §). Exempel på när avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga är köp av husdjur (köparen vill ju då ha den specifika "varan" som inte är utbytbar). I ditt fall är det svårare att argumentera för att avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, eftersom en jacka är utbytbar mot en likadan jacka och att blixtlås i regel kan lagas. Skulle hävning ändå bli aktuell (t.ex. för att avhjälpande eller omleverans inte skett inom skälig tid) måste felet vara väsentligt för dig. Uttrycket ”väsentlig betydelse” ger inte någon egentlig vägledning. Vid bedömningen bör hänsyn tas till sådana omständigheter som köpets typ, varans art och avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara. Beroende på omständigheterna kan även ett i och för sig obetydligt fel ha så stor betydelse för den enskilde konsumenten att kontraktsbrottet måste betraktas som av väsentlig betydelse för honom. Bevisbördan för hävningsrätt ligger hos köparen.I ett rättsfall ansågs en konsument ha rätt att häva ett köp av ett par stövlar där bakkappan inte var tillfredsställande fastsatt och därför redan efter en kort tids användning sjönk ned över hälen. I ett annat fall befanns hävningsrätt också föreligga, där tyget på en köpt barnvagns sufflett konstaterades vara av så undermålig beskaffenhet att vagnen inte ansågs lämpad för sitt ändamål.Utifrån det ovan beskrivna skulle man kunna argumentera för att ett icke fungerande blixtlås gör jackan obrukbar och att felet därför är väsentligt för dig som köpare eftersom den inte kan användas på ett ändamålsenligt sätt. En jacka ska ju kunna öppnas och stängas för att kunna användas. Som tidigare nämnts förutsätter dock hävningsrätt att omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel i vara - konsumentköplagen

2017-01-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en bil för 130000 från en firma, efter ca 2 mån så lossnar en plastlist som sitter på bakskärmen och under den så är det rost. Är handlaren ansvarig?
Malin Brännström |Hej!Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. D.v.s. att du är en konsument enligt 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL). En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL. Din vara (d.v.s. bilen) ska anses vara behäftad med fel eftersom att listen har lossnat och att det finns rost där listen tidigare satt fast. Graden av kvalité kan således ifrågasättas. Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL. Eftersom att felet visade sig efter två månader anses felet på bilen ha funnits från början. Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 24, 26-29 §§ KköpL. För att få häva bilköpet måste felet varit av väsentlig betydelse för dig, 29 § KköpL.Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.Firman bär ansvaret för de felaktigheter som finns på bilen. Jag rekommenderar dig att kontakta firman för att göra en reklamation. När du reklamerar är det viktigt att du förklarar vad felet är. Du har sedan rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL regler. I första hand brukar man åberopa avhjälpande (dvs. reparation) eller omleverans eftersom att hävning innebär att felet måste varit av väsentlig betydelse för dig som konsument.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Dispositiva och tvingande köprättsliga lagar

2017-01-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Är KöpL, KKöpL, KTjL och DHL dispositiva, semidispositiva eller ingendera?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Att en lag är dispositiv innebär att det finns en möjlighet för parter att avtala bort den. Köplagen är ett exempel på en dispositiv lag. Att den kan avtalas bort går att utläsas ur 3§ Köplagen: ”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.”En indispositiv eller tvingande lag innebär motsatsen till detta, det vill säga att det inte är möjligt att avtala bort den.Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen samt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (även kallad distanshandelslagen) är alla exempel på lagar som är tvingande till konsumentens fördel. De tre lagarna gäller när en näringsidkare säljer antingen en produkt eller tjänst till en konsument och har som syfte att skydda konsumenten. Att lagen är tvingande innebär nämligen att säljaren inte kan ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen. Att Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel följer av 3§ Konsumentköplagen: ”Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.” Liknande bestämmelse finner man även i 3§ Konsumenttjänstlagen, samt 4§ Distansavtalslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Påföljder vid fel i transportmedel. Kreditköpt vara.

2017-01-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en ny hästtransport från en återförsäljare 32 mil från där jag bor. Vagnen läcker in vatten mellan vägg och golv, jag upptäckte det dag ett när jag kom hem. Ringde säljaren, han säger jag ska köra tillbaka vagnen för åtgärdning. Jag vill inte stå för tid och kostnad isamband med återförandet av vagnen och jag vill ha en annan ny vagn. Laga vattenläckor är nästan omöjligt och vagnen är ny. Jag har inte betalt vagnen än. Vad har jag för rätt att få en ny vagn? Och måste jag stå för återlämnandet, då det är över 30 mil?Jag har köpt vagnen för att jag behöver den, vad händer om jag använder den?Mvh L
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du uppger att betalning inte erlagts för varan än innebär detta att du fått ett så kallat betalningsanstånd för köpet av en näringsidkare, vilket aktualiserar konsumentkreditlagen (2010:1846) (KKrL) se här och konsumentköplagen (1990:930) (KKöpL) se här.Du som konsument har i förevarande fall ett antal rättigheter att begagna dig utav enligt konsumentköplagens regler när ett fel i vara uppstått. Din fråga är om du har rätt att kräva omleverans och inte ansvara för kostnader som uppstått på grund av felet.Enligt 22 § KKöpL har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får även hålla inne så mycket av betalningen som krävs som en viss säkerhet för ditt krav vid fel på varan, se 25 § KKöpL.Du har rätt att kräva att säljaren lagar hästtransportvagnen eller ger dig en ny sådan, såvida detta inte innebär oskälig kostnad för säljaren. I vissa fall kan det innebära oskälig kostnad för säljaren att ge en ny vara istället för att åtgärda felet. Säljaren har nämligen en rättighet i 27 § KKöpL som föreskriver att oavsett vad köparen väljer att kräva som påföljd för varan, har säljaren rätt att på egen bekostnad åtgärda felet i varan. Detta förutsätter att säljaren så fort som möjligt erbjuder sig att åtgärda felet, att reparationen sker inom skälig tid och att det kan ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig.Säljaren har alltså rätt att åtgärda felet på egen bekostnad men har ingen rätt att kräva att du kör vagnen dit. I kreditavtal finns oftast återtagandeförbehåll, vilket innebär att säljaren enligt 38 § KKrL har rätt att ta tillbaka varan när du inte betalar enligt din betalningsplan. Om det finns ett kreditavtal kan du som argument använda detta för att förmå säljaren att ta nyttja sitt återtagandeförbehåll. Nota bene: Pacta sunt servanda är en allmän avtalsrättslig princip som betyder att avtal ska hållas och med detta följer en lojalitetsplikt för avtalsparterna, såsom att betala för varan eller att lämna en felfri vara. Om ett kreditavtal föreligger mellan dig och säljaren kan ett kreditföretag ha köpt din skuld av säljaren. Vid överlåtelser av fordran på detta vis, vilket är tämligen vanligt, har du som kreditkonsument samma rättigheter mot kreditföretaget som du skulle ha mot säljaren vilket framkommer av regeln i 28 § KKrL.Du har ett antal konsumentköprättsliga rättigheter att använda dig av såväl mot säljare som eventuella förvärvare av din fordran. Du har rätt att hålla inne betalningen tills dess att felet åtgärdats. Du har också rätt till prisavdrag om reparationen innebär väsentlig olägenhet för dig eller om den inte sker inom skälig tid. Prisavdraget kan exempelvis avse kostnader för att hyra en annan hästtransportvagn för att transportera din häst. Om du behöver transportera din häst nu i helgen kan du behöva betala runt 3 000 kr per resa, denna kostnad kan du dra av på det slutliga priset.Rent allmänt uppställs höga krav för hävning av köpet, det beskrivs som att felet måste vara av väsentlig betydelse för köparen, se 29 § KKöpL. Av din fråga framgår emellertid inte förhållanden som visar på att felet varit av väsentlig betydelse för dig. Om reparationen däremot tar för lång tid, låt säga 2-3 månader, torde felet anses ha blivit av väsentlig betydelse för dig och du har i det läget rätt att häva köpet dvs. alla avtalsprestationer går tillbaka som om avtalet aldrig hade ingåtts och säljaren hämtar vagnen (jfr. avgörande från allmänna reklamationsnämnden 2006-8478 se här).Min bästa rekommendation är detta: Om du har en häst som ska på många resor kan du påminna säljaren att du avser att räkna av kostnaderna för dessa resor på slutpriset. Priset för den sålda varan kan bli betydligt mindre än det först tänkta priset med anledning av resekostnaderna och när säljaren väl inser detta torde han eller hon efter en tämligen rimlig avvägning gå med på att häva köpet.Med det önskar jag å Lawlines vägnar ett gott nytt år och god fortsättning!Bästa hälsningar