Utredning om fel vid köp av båt

2016-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Jag har gjort ett privatpersonsköp på en båt för 85000 där säljaren uppger både i annons och muntligt att båten är i fint skick, servad osv. Av priset att döma i förhållande till båten så är det satt utifrån att båten ska vara vid mycket gott skick.Vid köptillfället talar jag om för säljaren att jag inte kan någonting om motorer utan måste gå på visuellt skick och ber honom informera mig om det finns någonting jag bör känna till innan köpet. Jag får till svar att allt är ok och inga problem. Vi kör en liten sväng och trailar sedan upp båten.Jag ifrågasätter däcken på trailern och undrar on det ska var så lite luft i, varav säljaren säger att det ska det pga att det ska vara bättre vid transport. Jag får punktering och måste bärgas, varav bärgaren utan osäkerhet menar att det är pga för lite luft i däcket och ett ganska vanligt problem.När jag väl kommer hem startar inte båten.Den har stått hos en båtmek sedan jag fick hem den som nu har kommit till slutsatsen att båten har tagit in vatten till motorn, oljan är vit samt att den bara går på 4 av 6 cylindrar och att det brukar vara så den typen av motorer slutar sina liv. Säljaren påstår att den gått utan problem (sms) men vi misstänker att säljaren har försökt serva båten själv utan kunskap vilket medfört att den tog in vatten vid provkörningen och därmed aldrig kommer starta för mig.Så vad kan jag göra nu? Har jag någon chans att kunna få hjälp av säljaren?
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En båt är lös egendom och eftersom att ni båda verkar vara privatpersoner gäller därför Köplagen (KöpL), det framgår av KöpL 1 §. Har ni kommit överens om något annat än KöpL regler då gäller avtalet istället för lagen enligt KöpL 3 §. Har ni inte kommit överens om något annat så bottnar din fråga i huruvida båten är "felaktig" i juridisk mening. Huruvida fel föreligger utreds utifrån KöpL 17 §. I detta fall handlar det om att båten avviker mot vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Även KöpL 18 § spelar in som anger att det betraktas som fel om varan inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat vid marknadsföringen och som kan antas ha inverkat på köpet. Du nämnde att säljaren uppgett både i annons och innan köp, direkt till dig, att båten var i gott skick och fungerade. Eftersom att motorn inte fungerade och det är en beståndsdel till båten stämmer inte varan överens med de uppgifter som säljaren lämnade. Alltså kan vi konstatera att det föreligger fel. Vid köp av lös egendom finns det ibland en undersökningsplikt redan före köpet. Undersökningsplikten kommer till i samband med att man undersöker varan (båten) eller blir uppmanad av säljaren att undersöka varan. Alltså har du undersökt båten eller har du blivit uppmanad till det? Om svaret är ja, så får du inte åberopa som fel det du skulle hittat vid en sådan undersökning.Du nämnde att ni körde en bit, vilket jag tycker tyder på att felet inte var möjlig att upptäcka utan att titta så noggrant på motorn som båtmekanikern gjorde. I så fall bör inte undersökningsplikten förta dig din möjlighet att åberopa fel i båten. Då ska du reklamera ditt köp enligt KöpL 32 §, det gör du genom att skicka ett meddelande om felet till säljaren. Det ska göras inom "skälig tid" och vad skälig tid är, är olika från situation till situation men jag skulle rekommendera dig att göra det omgående (om du inte redan gjort det). Sen kan du kräva att säljaren avhjälper felet enligt KöpL 34 §, om det inte är aktuellt för dig så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet. För att kunna häva köpet krävs att felet är väsentligt och att säljaren borde insett att det var väsentligt vilket framgår av KöpL 39 § att båten inte fungerar anser jag nå upp till detta krav. Om du vill häva köpet måste du lämna ytterligare en reklamation till säljaren där du anger att du häver köpet. Häver du köpet ska prestationerna återgå vilket innebär att säljaren ska få tillbaka båten och du får tillbaka pengarna. Om du vill ha närmare juridisk rådgivning i samband med detta så ring oss gärna, du hittar numret nedan!Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med ditt köp du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Köp av hörlurar - pengar har dragits men vara har ej levererats

2016-07-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har beställt hörlurar från elektronikkedja, och jag har inte fått någon kvitto eller bekräftelse till min mejl. Pengarna har dock dragits av och varan har inte alls levererats. Hur ska jag gå tillväga?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du bör kontakta elektronikkedjan via telefon eller mail och fråga dem hur du ska gå till väga. Om du skickar mail till dem bör du skicka ett bevis på att de dragit pengarna med mailet. Gör en skärmdump på din internetbank på den aktuella transaktionen och bifoga den till mailet. Om de inte svarar så får du försöka flera gånger. Om det är en seriös elektronikkedja bör de kunna lösa ditt problem inom kort. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Fel i konsumentköp

2016-07-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejJag har köpt en valp som dog 6 dagar efter att jag hämtat den. Kan jag kräva pengarna tillbaka?
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att valpen dog av sjukdom eller liknande, alltså inte en olycka.Oavsett om du köpte valpen av en näringsidkare eller en privatperson finns bestämmelser om "fel i varan". Se Konsumentköplagen 16 § och Köplagen 17 §. I båda lagarna finns bestämmelser vilket ger köparen, alltså du, rätt att kräva pengarna tillbaka. Se Konsumentköplagen 28 § och Köplagen 37 §. Frågan huruvida ett fel föreligger avgörs främst utifrån vad ni har avtalat, men även vad man kan förvänta sig när man köper en valp. Eftersom valpen dog snart efter köpet kan det förmodas att valpen redan vid köpet var sjuk. När man köper en valp bör man kunna förlita sig på att den är frisk, alltså finns det goda grunder för dig att kräva prisavdrag alternativt häva köpet. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Dolt fel vid köp av hund

2016-07-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag undrar om konsumentköplagen gäller dolda fel på min hund även om det står på pappret där jag köpte min hund från uppfödaren att uppfödaren inte står för dolda fel efter köpet av hunden? Min hund har nämligen fått demodex och är endast 10 månader.
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Eftersom hundar betraktas som lösa saker och förutsatt att säljaren driver uppfödning av djur som en del av hans näringsverksamhet så gäller konsumentköplagen (KKöpL). Enligt 16 § KKöpL ska det anses föreligga ett fel på köpet när det avviker från vad som följer av avtalet och sådant som köp av liknande varor är ägnade att användas för. Detta innebär att om hunden inte kan användas som sällskapshund (förutsatt att detta är syftet med köpet) så föreligger det ett fel på köpet.I ert fall torde det anses föreligga ett fel med hunden. För fel som förelåg vid köpet svarar köparen enligt 20 § KKöpL. Ansvaret för fel gäller även för dolda fel, det vill säga sådana fel som förelåg vid köpet men visar sig först sedan. Köparen måste dock reklamera varan inom skälig tid efter att ha upptäckt felet, enligt 23 § KKöpL ska reklamation som sker högst två månader efter att felet upptäckts alltid anses vara inom skälig tid.Det som återstår är för er att bevisa att felet förelåg redan vid köpet. Om felet visar sig inom 6 månader från avlämnandet ska man utgå från att det fanns redan vid köpet, därefter kommer säljaren att ha behöva bevisa motsatsen för att undgå ansvar enligt 20 a § KKöpL.Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Försäljning av vattenskoter i befintligt skick

2016-07-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min vattenskoter, som såldes i befintligt skick. Köparen har nu ringt mig och vill häva köpet pga att han påstår att motorn är bytt i den. Skotern har inga fel och fungerar precis som den ska men motorn är äldre än vad skotern är. Köparen vet dock och visste vid köpet hur många timmar motor hade gått. Motorbytet är ingenting jag har vetat om och inget man ser med ögat. Köparen vill att jag ska köra 60 mil för att hämta den och betala tillbaka hela summan. Pengarna finns inte längre då jag redan köpt ny båt. Har jag gjort något brottsligt? Kvittot vi skrev innehåller bara att det är en vattenskoter samt chassienummer, pris och att den säljs i befintligt skick. Tack på förhand.
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Det framgår inte av frågan om du sålt bilen i samband med näringsverksamhet eller inte. Jag kommer därför fortsättningsvis att utgå från att du inte sålt bilen i egenskap av näringsidkare vilket innebär att köplagens regler blir tillämpliga istället för konsumentköplagen.Enligt 19 § köplagen ska varan anses felaktig, trots en klausul om att den sålts i befintligt skick, om du som säljare underlåter att meddela köparen om ett väsentligt förhållande som du måste antas ha känt till och som köparen kan ha räknat att bli upplyst om, samt att detta utelämnande kan antas ha inverkat på köpet. Detta innebär i aktuellt fall att varan inte lär anses felaktig. Att motorn är bytt torde inte anses vara ett förhållande som är så väsentligt att det kunde antas ha inverkat på köpet, inte heller lär det ses som ett förhållande som du måste antas ha känt till vid köpet.Förutsatt att vattenskotern i övrigt stämmer överens med det skick som den borde ha med hänsyn till dess pris och beskaffenhet, samt att du inte har lämnat några felaktiga uppgifter om skotern, så lär det inte anses föreligga ett fel. Om det mot all förmodan skulle anses föreligga ett fel med vattenskotern är den första lämpliga åtgärden i denna situation att köparen begär prisavdrag enligt 37 § köplagen. Endast om felet är av väsentlig betydelse för köparen, och om du insett eller borde ha insett detta, får köparen begära hävning av köpet enligt 39 § köplagen.Som sagt torde inte den omständighet att motorn är utbytt innebära att det föreligger ett fel på vattenskotern, speciellt inte om den fungerar som den ska och om den sålts i befintligt skick.Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Köp av kvalitetsprodukt

2016-07-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte ett par glasögon hos min optiker för 22 månader sedan. Nu har ena skalmen gått av, och det går inte att få tag in någon ny skalm. Vad kan jag kräva av min optiker? Blir det avdrag för den tid jag haft glasögonen? Priset var c:a 8 000 kronor.
Patrik Magnesved |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt köp regleras av Konsumentköplagen. I konsumentköplagen 16 § framgår vad som utgör ett fel i lagens mening. För att du ska kunna kräva optikern på något måste ett fel föreligga. Felet måste även förelegat vid köpet, enligt Konsumentköplagen 8 §. I ditt fall är det svårt att hävda att ett fel förelåg vid köpet, att en skalm har gått av kan mycket väl bero på slitage. Eftersom detta skedde en relativt lång tid efter köpet skulle det vara svårt att med framgång hävda att fel förelåg vid köpet. Något som talar i motsatt riktning är priset, ett par glasögon för 8000 kronor bör vara av bra kvalité. Om skalmen gick av utan att du var vårdslös vid din hantering av glasögonen kan du möjligen hävda att ett fel föreligger, eftersom mer kan förväntas av ett par glasögon för 8000 kronor. I sådana fall är det aktuellt att kräva avhjälpande enligt Konsumentköplagen 26 §.Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Påföljder vid obrukbar vara. Köplagen.

2016-07-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag vann en budgivning via Tradera för ett Nintendo Game Boy-paket.Enligt beskrivningen så skulle allt i paketet vara i "mycket gott skick" och det var också därför jag budade eftersom jag samlar på spelkonsoler med tillbehör.Paketet skickades via DB Schenker och jag hämtade ut det samma dag som det anlände. Efter att jag hade hämtat ut paketet och öppnade det så visade det sig att varken spelkonsolen eller tillbehören var i bra skick. Spelkonsolen var i så pass dåligt skick att den i 48/50 fall inte startade. Det gick heller inte att ändra volymen på konsolen utan att bilden försvann, något som i vanliga fall självklart ska fungera. De två gångerna som konsolen faktiskt startade så flimrade bilden och kontrasten ändrades från och till och det var därför omöjligt att använda konsolen. Det ena tillbehöret som var en lampa + förstoringsglas hade en batterilucka där den ena koppar-pinnen var täckt av ett tjockt svampaktigt lager blått, helt sönderfrätt från batterisyra som gjorde att tillbehöret inte fungerade att starta över huvud taget. Det framgick inte att tillbehöret var trasigt i annonsen. Jag använde helt nya batterier vid försöken.Jag har försökt kontakta personen som sålde detta till mig för att lösa detta men han har gjort klart att han absolut inte tänker ge tillbaka några pengar i utbyte mot paketet då allting enligt honom fungerade en månad innan han lade ut annonsen på Tradera.Ska jag anmäla det här som bedrägeri eller finns det någon annan väg att gå?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Jag förutsätter att ni båda ingick köpavtalet i egenskap av privatpersoner. I dessa fall regleras frågor om fel och påföljder i köplagen (1990:931). Fel enligt köplagenEnligt 17 § 1 st. köplagen gäller det att en vara ska bl.a. i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Av 17 § 2 st. 1 punkten köplagen följer det vidare att, om annat inte följer av avtalet, ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Om spelkonsolen och lampan avviker från det som sagts i 17 § köplagen, dvs. om skicket på spelkonsolen inte följer avtalat skick (att den ska ha varit i "mycket gott skick") eller att den inte går att användas såsom spelkonsoler ska göras eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är den att anse som felaktig. Du anger i frågan att spelkonsolen är i så pass dåligt skick att den inte går använda, volymknappen fungerar även inte samt tillbehören är förstörda av batterisyra. I detta fall anses då varorna vara felaktiga. Av 18 § köplagen ska en vara även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som säljaren lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har det i annonsen nämnts att spelkonsolen är i mycket gott skick och det senare visar sig inte vara fallet ska varan anses vara felaktig.Tiden för bedömningen om fel i varaEnligt 21 § köplagen ska frågan om huruvida en vara ska anses vara felaktig bedömas när risken för varan går över på köparen. Om inte villkoren för riskövergången av varan följer av avtalet gäller det i detta fall enligt 7 § 2 st. köplagen att varan anses överlämnad när säljaren lämnat över varan till en transportör. Innan avlämnandet står säljaren för risken av varan och ska ansvara för dess fel och efter avlämnandet är det köparen som ansvarar för fel. Om dock varan varit felaktig redan innan den avlämnats och uppvisar sig först efter avlämnandet är det säljaren som ansvarar för fel. Alltså är det i detta fall säljaren som ansvarar för att spelkonsolen och tillbehöret är felaktigt. Påföljder vid fel i varaAv 30 § köplagen får köparen vid fel i vara kräva bl.a. avhjälpande, omleverans. prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. I detta fall torde avhjälpande (såsom reparation), omleverans (en ny spelkonsol) eller prisavdrag inte komma i fråga eftersom även säljaren var en privatperson och antagligen inte har flera spelkonsoler i lager samt att spelkonsolen kanske inte går att reparera utan betydande oväsentlighet (spelkonsolen kanske är så pass gammal och obrukbar att det inte finns verkstäder som reparerar dem). Utan den aktuella påföljden i detta fall anser jag vara hävning. Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Jag rekommenderar att du reklamerar till köparen om att du häver avtalet, avtalet blir ogiltig och prestationerna ska gå åter. Du ska få tillbaka dina pengar och säljaren ska ha tillbaka sin spelkonsol och tillbehör. Väljer säljaren att inte gå med på en hävning har du rätt att gå till domstol. I så fall ska du skicka in en stämningsansökan till den domstol som säljaren har sin bostad i. Värdet på köpet i detta fall kanske är litet i förhållande till hur mycket en rättegång kan fungera. Men nämnder du detta till säljaren kan det fungera som ett påtryckningsmedel särskilt om han vet att han har fel och inte väljer att tvista om saken. BedrägeriEnligt 9 kap. 1 § brottsbalken gäller det att den som vilseleder någon att förmå en handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde dömes för bedrägeri. Det säljaren i detta fall gjort kan vara bedrägeri. Om han med uppsåt sålt en helt obrukbar vara till dig och tagit betalt för den gör han sig skyldig till bedrägeri. Du kan välja att göra ett anmälan. Blir det rättegång kan du i samband med brottmålet yrka att få skadestånd för det du betalat för spelkonsolen för att få tillbaka dina pengar. Meddelar du detta för säljaren kanske han väljer att gå med på att häva avtalet så att det inte blir några rättsprocesser. Väljer dock säljaren att tvista och anser han sig ha rätt så kan det komma att bli en rättegång. Som tidigare nämnt kommer antagligen kostnaden för rättegången dock att överstiga värdet på spelkonsolen. Vinner du rättegången kommer dock domstolen att ange motparten ska stå för dina skäliga rättegångskostnader.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Ägarförhållanden under ett förhållande

2016-07-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag och min fd pojkvän har bestämt oss att fortsätta bo ihop för barnens skull. Vi har båda nya partners. Han köpte vår lägenhet och står ensam på papprena från banken. Jag har dock varit skriven på lägenheten sedan vi flyttade in. Om han säljer lägenheten, har jag då rätt till hälften av dess värde?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du beskriver att din fd pojkvän har köpt en lägenhet. Detta betyder att han äger lägenheten, oavsett om lägenheten är köpt under, innan eller efter ert förhållande. Att du har varit skriven på lägenheten medför ingen ändring av ägarförhållandena. Skulle din fd pojkvän således välja att sälja lägenheten har du ingen rätt till halva dess värde. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!