Ångerrätt vid kreditköp

2016-05-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Tjena,Jag läste någonstans att ångerrätt på 14 dagar gäller för alla köp som går genom en kreditupplysning, även i butik. Hur kommer det sig och varför har då t.ex. alla telecombutiker som Telia och Telenor ingen ångerrätt när man gör köp via deras butiker?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är helt riktigt som du är inne på att det finns en 14 dagars ångerrätt vid konsumentkrediter. Detta framgår av 21§ konsumentkreditlagen. Ångerrätten gäller dock själva kreditavtalet (se stycke 5) vilket innebär att om du som konsument exempelvis köper en telefon i en Teliabutik så har du ångerätt på kreditavtalet men inte nödvändigtvis på köpavtalet. Detta innebär att du ändå måste behålla och betala för telefonen. I praktiken blir det då svårt att tala om ångerrätt då kunden kanske har svårt att ordna alternativ finansiering. Men likväl så finns det ångerätt för kreditavtal men det är viktigt att hålla isär kreditavtalet från köpavtaletHoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Undersöknings(plikt?) vid köp av bostadsrätt?

2016-05-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Min sambo sålde sin bostadsrätt i oktober 2015. Nya ägaren flyttade in januari 2015. Köparen tog kontakt med min sambo och började klaga på ett flertal saker samt hon påstod att toaletten samt blandaren vid handfatet är trasiga. Min sambo har inte haft problem toaletten eller badrummet överhuvudtaget sen det renoverades 2009. Slutligen ber köparen om information gällande renoveringen som min sambo ger henne, dvs kvitton på material och bilder som är tagna under själva processen. Renoveringen var gjord av en bekant till min sambo vilket min sambo även meddelat mäklaren. Nu har min sambo fått ett varningsbrev från ett juridiskt ombud från Köparen. De säger de genomfört en besiktning i mars 2016 och bifogar besiktningsprotokollet som har en del anmärkningar. De skriver även att badrumsrenoveringen inte är fackmässigt utfört och de kräver min sambo på en stor summa pengar för att kunna totalrenovera badrummet. Min sambo har aldrig påstått att det är fackmässigt utfört, det står ingenstans i kontrakten att det är fackmässigt utfört och inte heller i själva beskrivningen av lägenheten som trycktes upp när den skulle säljas. Vi undrats nu vad det är som gäller här, det finns en klausul i kontrakten där köparen uppmanar att undersöka bostadsrätten grundligt. Det står även att man köper den i "befintligt skick". Min sambo har inte försökt dölja eller undanhålla någon information. Köparen köper ju i"befintligt skick" som det står i kontraktet? Vad gäller här?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bostadsrätter är lös egendom, varför köplagen https://lagen.nu/1990:931 är utfyllande dispositiv rätt på området. Att lagen är dispositiv innebär att parterna kan avtala om annat än vad som följer av lagen, men om de glömmer att reglera något i sitt avtal så tillämpas köplagen för att fylla i luckorna.Inledningsvis kan sägas att någon undersökningsplikt inte följer av köplagen, såvida inte säljaren har uppmanat till en undersökning, se 20§ KöpL. Köparen får inte åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, vilket förvisso inte är särskilt mycket om inte säljaren har uppmanat till undersökning. Av 17§ första och sista stycket framgår att varan, om ej annat har avtalats, är felaktig om den den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.Nu har din sambo dock uppmanat till en "grundlig undersökning". Frågan är då om en sådan uppmaning innefattar att köparen borde ha upptäckt att badrummet inte var fackmässigt renoverat. Av lagkommentaren till 20§ KöpL på Zeteo framgår att kraven på undersökningens omfattning avgörs av vad som är sedvanligt i branschen. Är det sedvanligt att behöva undersöka om badrummet är fackmässigt gjort? Vidare stadgas att "Även om köparen själv saknar möjlighet att utföra sådana sedvanliga undersökningar före köpet, kan han förlora möjligheten att påtala sådana fel som kunnat upptäckas vid en sedvanlig undersökning. Saknar han egna resurser får han sålunda för att gardera sig använda utomstående."Av 19§ framgår att det saknar betydelse att man i avtalet uppgett att varan sålts i befintligt skick, om bl a "säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet."Eftersom ni även uppmanat till undersökning blir frågan alltså om köparen vid en sedvanlig undersökning borde ha upptäckt felen. Kan man rimligtvis tolka er uppmaning om en "grundlig undersökning" som att säljaren måste undersöka om badrummet är fackmässigt renoverat? Att badrummet inte är fackmässigt renoverat kan vara ett dolt fel som köparna inte rimligtvis borde ha upptäckt. Eller var felen kanske ganska lätta att upptäcka? Om köparen började klaga ganska snart efter köpet, talar ju ganska mycket för att köparen borde ha upptäckt felet vid undersökningen. Här får din sambo argumentera!Min samlade bedömning föranleder att köparen kanske kan göra anspråk gällande pga att felet var ett dolt fel som din sambo inte upplyst om och som köparen inte genom en sedvanlig undersökning kunde ha upptäckt. Det som talar emot det, och som din sambo bör trycka på, är att ni "uppmanat till en GRUNDLIG undersökning av objektet". Din sambo bör påtala att felen inte var dolda utan att köparen borde ha upptäckt dem om han vidtagit den grundliga undersökning som din sambo så tydligt uppmanat till. Vidare bör din sambo trycka på att han/hon aldrig haft för avsikt att vilseleda köparen.Juridik handlar om att listigt kunna argumentera för sin sak, och som ovan nämnt finns det saker som talar till såväl din sambos fördel som till hans/hennes nackdel.Lycka till!Vänligen,

Häva ett köp vid fel i vara

2016-05-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte för 2.5 månader sedan en bil för 130.000 Kr hos en bilhandlare.Vid leverans av bilen så visade det sig att bilen inte fungerade, bilhandlaren gissade på något typ av elfel som gjorde att bilen blir fullständigt obrukbar, men bad att få reparera bilen och leverera den senare under veckan. Jag accepterade detta, men tyvärr fanns samma problem kvar och jag har nu lämnat in den totalt tre gånger för detta fel. Jag påtalade vid tredje gången att jag inte känner mig trygg med bilen och vill häva köpet, men handlaren sa då att han vill försöka att få den lagad en gång till vilket jag accepterade. Nu hände samma sak igen, bilen är alltså inte lagad och handlaren vill att jag ska lämna in bilen en fjärde gång för reparation, medan jag vill häva köpet. Har jag laglig rätt att häva köpet i detta läge? Jag misstänker att företaget inte följer ARNs rekommendationer utan känner att jag behöver vara säker på att jag kan få rätt i tingsrätten för att få min vilja igenom. Vad kan jag göra om bilhandlaren vägrar låta mig häva köpet? Tack på förhand
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline din fråga!Av konsumentköplagen (KköpL) 1 § framgår att lagen är tillämplig vid köp av lösa saker som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer till en konsument. Enligt KköpL 16-19 §§ stadgas att en konsument ska kunna kräva att varan lever upp till vad som följer av avtalet samt vad säljaren uppgett i samband med köpet, t.ex. i fråga om varans art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Avviker köpet från vad som följer av avtalet, anses varan vara felaktig.Av KköpL 22 § framgår det vilka påföljder en köpare kan åberopa när ett fel föreligger i en vara. Är varan felaktig enligt KköpL 19-21§§, får köparen enligt 23,24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Av KköpL 29 § framgår det särskilt att köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom. Enligt KköpL 30 § har köparen även rätt till skadestånd för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig.Utifrån din beskrivning, bör du få rätt att få häva köpet eftersom felet kan anses vara av väsentligt betydelse. Om säljaren har försökt reparera bilen tre gånger men bilen är fortfarande obrukbar, föreligger det ett fel och du bör enligt KköpL 29 § därmed ha rätt att häva köpet. Om bilhandlaren inte går med på detta, kan du ta upp denna tvist i rätten och då är det upp till rätten att avgöra om en hävning ska få ske eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till! Vänligen

Hyra av ersättningsvara

2016-05-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en ny bil för ca 1,5 år sedan och garantin gäller följaktligen. Det är en vanlig familjebil, inget udda fabrikat. Råkade ut för ett elfel och lämnade in bilen för 11 dagar sedan. Fick snabbt veta att de behövde skicka efter en kabel från bilens tillverkningsland Frankrike och att jag inte borde köra med bilen innan felet åtgärdats. Jag är helt beroende av bil för att kunna ta mig till arbetet. Mitt försäkringsbolag betalar 75% av hyrbilskostnaden i 7 dygn. Nu har det gått 11 dygn och verkstaden vet fortfarande inte var kabeln befinner sig. Jag börjar bli irriterad, särskilt för att detta fel, som jag inte framkallat genom vårdslöshet, kostar mig en massa pengar i hyrbilskostnader. Jag tycker helt enkelt det tar oförsvarligt lång tid att få fram kabeln.Vad är skälig tid för en dylik reparation? Kan jag kräva kompensation för mina hyrbilskostnader?Tacksam för svar.
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reparation av fel i vara ska enligt konsumentköplagen ske inom skälig tid. Vad som är skäligt varierar givetvis beroende på situationen. Vanligen säger man ett par dagar och om längre tid behövs bör säljaren erbjuda dig en ersättningsbil. Har du och säljaren inte kommit överens om annat verkar elva dagar vara lång tid. Kan säljaren inte reparera felet inom skälig tid har du rätt till prisavdrag, häva köpet och ersättning för vad det kostar att låta någon annan utföra reparationen. se 28-29§§ Konsumentköplagen. Dessutom kan du göra gällande skadestånd eftersom du haft utgifter med anledning av felet på bilen när du behövt hyra en annan bil. Se 32§ Konsumentköplagen

Distansköp

2016-05-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har köpt en båt på distans utan att titta på den innan köpet gjordes.Vi skrev ett köpekontrakt med bilaga där information om utrustning och drift timmar redogjordes .Säljaren uppgav att båten gått 105h, när jag starta båten ser jag att verkligheten är 150h.Båtens värde är 500 000:-Hur går jag vidare och är det någon mening?
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Köp av näringsidkare: Av din fråga framgår inte om du köpt båten av en privatperson eller en näringsidkare. Detta är av stor betydelse eftersom att om du har köpt den av en näringsidkare är Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (distansavtalslagen), se 1 & 2 §§ i distansavtalslagen. Om du köpt båten av en näringsidkare har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att du fått den i besittning, detta följer av 10 & 12 §§ distansavtalslagen. Då ska du, om ni inte avtalat om annat ombesörja återleveransen av båten till säljaren enligt 13 § distansavtalslagen. Om drifttimmarna är av stor betydelse vid köp av båt finns en möjlighet att du kan slippa betala återleveransen, se 13 § distansavtalslagen i kombination med 5 § & 2 § st 1 p2 i samma lag. Du ska därefter erhålla köpeskillingen enligt 14 § distansavtalslagen. Om ångerfristen enligt distansavtalslagen har passerat har du en möjlighet att erhålla prisavdrag enligt konsumentköplagen istället. Enligt 16 § konsumentköplagen är varan felaktig eftersom den inte stämmer överens med avtalet. Du får då, förutsatt du reklamerar inom 2 månader kräva prisavdrag, se 23 & 28 §§ konsumentköplagen. Prisavdrag blir aktuellt eftersom att varken avhjälpande eller omleverans ställer felet tillrätta. Köp av annan privatperson:Om du köpt båten av en privatperson är Köplagen tillämplig. Enligt 17 § Köplagen ska varan överensstämma med avtalet. Båten överensstämmer uppenbarligen inte med avtalet avseende drifttimmarna, vilket är ett fel i Köplagens mening. Eftersom du inte undersökt båten, och förmodligen inte haft tillfälle till det innan köpet kan du inte anses ha försummat din undersökningsplikt enligt 20 § Köplagen. Det du har en skyldighet att göra är att undersöka båten efter det att den har levererats enligt 31 § Köplagen, vilket du har gjort. För att få åberopa felet måste du reklamera varan inom skälig tid enligt 32 § Köplagen. Eftersom varken avhjälpande eller omleverans är en lämplig påföljd för felet, är prisavdrag närmast till hands enligt 37 § Köplagen. Prisavdraget ska motsvara den värdeminskning dessa extra drifttimmar kan anses bestå i, enligt 38 § Köplagen. Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Köparens rättigheter vid fel i varan

2016-05-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en ny tv från ett väl etablerat företag och vid första användning av tv:n visade det sig att skärmen inte fungerade.Säljaren vägrade därefter att byta ut tv:n då han påstår att den kan ha skadades vid transporten eller vid installationen vilket inte alls är sant.Min fråga är vad jag kan göra i mitt fall?
Carl-Johan Lindman |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då du i egenskap av privatperson köpte en tv från en näringsidkare så är konsumentköplagen aktuell i ditt fall.I ditt fall rör det sig om huruvida tv:n är felaktig enligt konsumentköplagen. Är den felaktig betyder det att näringsidkaren (säljaren) ska ansvara för att felet avhjälps eller att en ny tv av samma typ levereras.I 20 § konsumentköplagens står det att säljaren ansvarar för fel som funnits vid avlämnandet även om felet visas först senare. Med avlämnandet menas vid köpet i ditt fall. Orsakades felet efter köpet kan inte säljaren hållas ansvarig. Ett fel som funnits vid avlämnandet kallas för ursprungsfel. Frågan nu blir att bedöma om det går att framgångsrikt hävda att det är ett ursprungsfel på tv:n.I 20 a § konsumentköplagens står det att fel som visar sig inom sex månader från köpet ska antas vara ett ursprungsfel som säljaren då ansvarar för. Denna presumtion gäller dock inte om att det kan bevisas att det inte är ett ursprungsfel eller att felets art pekar på att det inte kan vara ett ursprungligt fel.I en rättslig tvist om det rör sig om ett ursprungsfel eller inte så ligger det på säljaren att bevisa att det inte rör sig om ett ursprungsfel. Säljaren måste alltså motbevisa denna presumtion enligt 20 a § konsumentköplagen. Gör han inte det så antas det att det är ett ursprungsfel och säljaren är då tvingad enligt lag att avhjälpa felet eller leverera en ny tv. För ytterligare vägledning i beviskraven som säljaren ska uppfylla så kan jag rekommendera en liknande rättslig konflikt ARN 2009-1467. Finns det en synlig skada på skärmen så kan det peka på att skadan skett under transporten eller vid installationen beroende på skadans utseende men det är inte en självklarhet. Av döma av din fråga så låter det som att du reklamerat i god tid enligt 23 § konsumentköplagen. Därmed är det bara frågan om felet är ursprungsfel eller inte som står i vägen för ett avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.Med vänliga hälsningar

Förutsättningar för prisavdrag eller skadestånd vid fel på bilen

2016-05-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |På sensommaren 2011 köpte vi en begagnad Volvo C 30 på en bilfirma i Linköping. Bilen var två år gammal. Eftersom sommarsäsongen var över kollade vi inte ac. Sommaren därpå visade det sig att ac inte fungerade alls. Det har säkert inte funkat när vi köpte bilen. Min fråga är om vi har någon möjlighet att kräva bilfirman på prisavdrag eller skadestånd.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att ni köpte bilen, som är en lös sak, på en bilfirma och bilfirman är en näringsidkare är kosumentköplagen (KKöpL) tillämplig på det här fallet (se lagen här).För att kunna kräva prisavdrag eller skadestånd måste det vara fel på bilen, fel i varan enligt KKöpL. Bilen ska enligt 16 § KKöpL stämma överens med det som ni avtalade med bilfirman, annars är det fel i vara. Priset på bilen kan också vara en indikator på vad ni kunde förvänta er av bilen. Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för konsumenter vid köp av lösa saker, men kan ni inte åberopa ett fel som ni borde ha sett vid köpet av bilen. Frågan blir då om ni borde ha upptäckt att AC inte fungerade. Eftersom att bilen var begagnad borde det föranleda att man undersöker lite mer noggrant. Det varierar från fall till fall vad man bör undersöka. Bilen ska trots detta anses som felaktig om säljaren känt till felet men inte upplyst er om detta eftersom ni antagligen kunde räkna med att bli upplysta om trasig AC och att sådan information påverkade köpet.Enligt 20 § KKöpL ska man vid bedömningen av om det är fel på bilen ta hänsyn till bilens beskaffenhet vid avlämnandet, alltså när ni tog hand om bilen. Bilfirman ska ansvara för ett fel som fanns vid avlämnandet, även om felet visar sig senare. Skulle det vara så att AC var trasig när ni köpte den, men det inte skulle visat sig vid en undersökning utan först senare, är bilfirman ansvarig. KKöpL har en väldigt generös regel för konsumenter i 20a § som innebär att fel som visar sig inom sex månader anses ha funnits vid avlämnandet, och säljaren ansvarar alltså för detta. I ert fall utläser jag att felet upptäckes mer än sex månader efter avlämnandet och det är därför ni som måste visa att felet förelåg vid avlämnandet av bilen.För att ni som köpare ska få åberopa att det är fel på bilen måste ni enligt 23 § KKöpL reklamera till bilfirman. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och reklamation som sker inom två månader från denna tidpunkt ska anses ha lämnats i rätt tid. Även om ni inte borde ha upptäckt felet på bilen tidigare än vad ni gjorde kan ni tyvärr inte åberopa att det är fel på bilen eftersom att reklamation inte har skett i tid. Vad jag kan utläsa av frågan upptäckte ni felet sommaren 2012, nästan fyra år sedan, och ni har därmed inte reklamerat i tid och kan då inte åberopa fel på bilen, vilket är en förutsättning för att kunna kräva prisavdrag och skadestånd enligt KKöpL.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säljarens rätt till avhjälpning vid fel i vara

2016-05-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! Tre veckor efter mitt köp av en stereoförstärkare så slutade den att fungera med jämna mellanrum. Men kunde dock drar ur sladden och sätta i den igen så funkade förstärkaren igen. Men så ska det inte vara, så jag var till butiken och fick den utbytt direkt. Nu har samma fel uppkommit på den nya. Jag var åter igen till butiken och ville lämna tillbaka den, alltså häva köpet. Försäljaren sa att jag inte fick det, utan den skulle skickas in på service. Det är mindre än sex månader sen jag köpte den. Får jag häva köpet utan att dom skickar in den på service? Tack på förhand
Jenny Tylbrant |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument regleras av konsumentköplagen (KKL), se här. En vara ska anses vara felaktig om den på något sätt avviker från avtalet parterna emellan eller på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig, 16 § 3 st. KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P16S3. Frågan om ifall varan ska anses som felaktig ska bedömas utifrån dess beskaffenhet vid avlämnandet av varan, alltså när köparen tagit emot varan av säljaren. Fel som funnits vid denna tidpunkt ansvarar säljaren för, även om felet inte skulle visa sig först senare, 20 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P20S1. I 20 a § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P21aS1, finns en presumtionsregel som stadgar att ett fel som visar sig inom sex månader från varans avlämnande ska anses funnits där vid tiden för avlämnandet. Observera dock att denna presumtion inte är ovillkorligt utan kan brytas av säljaren. Köparen ska inom skälig tid reklamera felet annars förlorar hen sin rätt att åberopa felet. Reklamerar köparen inom 2 månader ska det enligt lagtexten alltid anses vara inom skälig tid, 23 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P23S1. Ifall varan är felaktig och köparen reklamerar inom rätt tid så har hen rätt att kräva följande påföljder: avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P22S1. Om köparen kräver annan påföljd än omleverans eller avhjälpande har säljaren trotts detta rätt att vidta sådan påföljd om detta kan ske inom skälig tid från det att köparen reklamerar felet och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen, 27 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P27S1. Det är först sedan omleverans eller avhjälpande inte kommer på fråga eller kan ske inom skälig tid som köparen får kräva att köpet hävs, 28 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P28S1. Vidare krävs också att felet är av väsentlig betydelse för köparen för att hen ska kunna häva köpet, 29 KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P28S1. Säljaren har alltså rätt att avhjälpa felet innan en hävning kan bli aktuell. Anledningen till detta kan tänkas hänga ihop med den grundläggande princip som gäller inom svensk avtalsrätt, pacta sunt servanda, vilken betyder att avtal ska hållas. Jag hoppas jag kunnat ge dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning,