Ångerrätt vid hemförsäljning av bil

2015-11-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag fick besök av en bilförsäljare vid min bostad. vi skrev ett kontrakt om köp av en bil han hade haft med sig till min adress för att visa upp den. Efter en dag ångrade jag mig och ville annullera köpet. Det gick om jag betalade en viss summa i skada till honom. I detta fall 5000:-.Nu undrar jag om detta faller under ångerveckalagen. han var ju hemma hos mig.med tack på förhand
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Eftersom bilförsäljaren sålde bilen till dig hemma hos dig gäller mycket riktigt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt lagen (2 kap 10 §) har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du fick bilen. Du behöver inte betala någon skadeavgift. Det verkar som att du fick bilen hemkörd till dig i och med försäljningen, då behöver du inte heller betala för eller ordna retur av bilen, utan säljaren ska hämta bilen på egen bekostnad (2 kap 13 § 2 st). Eftersom du kontaktat säljaren i tid ska han ge dig pengarna tillbaka inom 14 dagar från att du sa att du ångrade dig (2 kap 14 §).Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen

Villkor för öppet köp

2015-11-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej.Är det på näringsidkarens villkor att varan lämnas tillbaka på öppet köp i just en butik? Jag var i kontakt med ett företag där jag köpt en vara som jag vill lämna tillbaka på öppet köp och de erbjöd bara returneringar via butik, inte via post - som är att föredra just av mig då jag bor i en annan stad. Är ganska säker på att det är upp till dem att bestämma returneringarnas villkor, såsom det är att de bestämmer att de har öppet köp. Tänkte bara om du/ni kunde bekräfta detta?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Gällande öppet köp finns ingen lagreglering. Öppet köp är alltså en service som säljaren erbjuder utan att denne måste göra så. Detta innebär även att de villkor som säljaren uppställer för att ”servicen” ska få utnyttjas gäller. Du var alltså på rätt spår i spekulationerna om returvillkoren och du måste nog därför dessvärre besöka butiken för att få lämna tillbaka varan.Vänligen,

Risken för varan - transportköp

2015-11-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Om jag som näringsidkare köper en vara kontant av en annan näringsidkare förstår jag det som att risken övergår till köparen redan innan transporten 7§ 2 st Köplagen. Spelar det någon roll om jag köper varan kontant eller kredit just med avseende gällande riskövergången?Tacksam för snabbt svar! :)
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga tillämpas Köplagen vid köp mellan näringsidkare vilket följer av 1 § KöpL. Värt att nämna är att denna lag är dispositiv vilket enligt 3 § KöpL innebär att lagens bestämmelser inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna. Som du nämner tillämpas 7 § KöpL då det är fråga om transportköp. Förutsatt att det inte är fråga om en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, ska 2 st tillämpas och risken övergår då när varan överlämnas till transportören. Om det är fråga om ett kontantköp eller ett kreditköp spelar inte någon roll för riskens övergång. Vänligen,

Avbeställning av tjänst

2015-11-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag hade ett inbokat återbesök hos kiropraktor/massör och vid bokningtillfället eller på den lapp jag fick som bekräftelse på bokningen sas ingenting om särskilda om- och avbokningsregler. 2 dagar innan besöket (tisdag) fick jag ett sms som sa att avbokning måste ske 24 h innan besöket annars debiteras full kostnad. Att jag då får ett ensidigt meddelande om detta tycker jag inte kan leda till att vi ingått avtal om detta. Eller? Pga att jag blev sjuk natten mot onsdag så ringde jag kl 11 och avbokade tiden jag hade dagen efter kl 9. När de stod fast vid att faktura skulle skickas så ville jag omboka besöket men det var inte heller möjligt utan att jag skulle få betala för första tiden i vilket fall.Kan jag verkligen bli skyldig att betala detta?Mvh
Gilbert Leijon |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle här kunna gå in på huruvida avtalet om 24h uppsägningstid är ingånget eller inte, men det är i slutändan inte relevant, då konsumentlagstiftningen är mer fördelaktig för konsumenten än ett sådant avtal (åtminstone i denna situation). Vilket leder till att avtalet blir ogiltigt och lagen tillämpas istället enligt 3§ konsumenttjänstlagen (KtjL). I detta fall, då det är fråga av en behandling, är inte konsumenttjänstlagen direkt tillämplig. Men i brist på annan lagstiftning inom detta område gör då rättsväsendet en "analog tolkning" av lagen, och tillämpar den ändå. Jag förutsätter här att du beställt behandlingen i egenskap av konsument.I KtjL stadgas det i 42§ 2 st att näringsidkare vid en avbeställning har rätt till "ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget". För detta krävs enligt NJA 2002 s. 644 att näringsidkaren (massören) kan visa att det är sannolikt att han avböjt annat uppdrag (relativt lågt beviskrav). Massören är även skyldig att minska sin skada, vilket är en allmän rättsprincip som framkommer i bland annat 70§ Köplag. Det vill säga att om massören haft möjlighet att boka en annan kund så är du inte längre skyldig att ersätta skadan. Och om massören faktiskt har bokat en annan kund är du inte skyldig att betala någonting enligt 42§ 3 st KtjL. Så huruvida du faktiskt blir skyldig att betala eller inte kan jag inte svara på, det beror på omständigheter jag inte vet.Om du vill bestrida betalningskravet har jag vid ett tidigare tillfälle skrivit hur ett sådant bestridande formuleras. Jag bifogar här en länk dit. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Vara anses felaktig till följd av avtalsbrott

2015-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har köpt ett par stövlar på blocket och har sagt , vid flera tillfällen att jag vill ha i storlek 40, och har blivit lovad detta. När de kom fram med posten visade det sig att det var storlek 42, och att någon har försökt att dölja märket som visar storleken med en blå bläckpenna. Vad kan jag göra?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om köp mellan två privatpersoner regleras i köplagen. Du skriver att ni har avtalat om att stövlarna som skulle levereras skulle vara i storlek 40. Enligt 17 § ska varans beskaffenhet överensstämma med vad som avtalats. Om den inte gör det är varan att anses som felaktig, se 3 st. Om varan är felaktig och det inte beror på köparen (vilket jag utgår från att det inte gör utifrån din fråga), har köparen rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Dessutom har köparen en rätt att hålla inne betalningen (30 §). För att få rätt till någon av dessa påföljder krävs det först och främst att köparen inom skälig tid, efter att denne har upptäckt/borde ha upptäckt felet, meddelar detta till säljaren (32 §). Enligt 34 § har säljaren i första hand rätt att avhjälpa felet utan kostnad för köparen, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen, och säljaren insåg/borde ha insett detta, har köparen rätt att kräva omleverans. I detta fall är det troligt att säljaren inte har några stövlar i storlek 40 att leverera, vilket innebär att denna bestämmelse inte blir aktuell. Istället för avhjälpande/omleverans kan då köparen kräva prisavdrag (38 §) eller häva köpet (39§). I ditt fall blir det troligtvis mest aktuellt att häva köpet. För hävning krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg/borde ha insett detta. Av frågan att döma borde dessa två krav anses uppfyllda. Förutom att häva köpet har köparen även en rätt till skadestånd. Skadestånd p.g.a. avtalsbrott omfattar ersättningar för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledningen av avtalsbrottet (67 §).För att sammanfatta det hela ska stövlarna anses vara behäftade med fel eftersom storleken avviker från vad ni avtalat. För att några påföljder ska kunna aktualiseras måste du, inom skälig tid från det att du upptäckte felet, ha underrättat säljaren om detta. Du har då rätt att hålla inne betalningen samt kräva påföljder. Om avhjälpande/omleverans eller prisavdrag inte blir aktuellt, har du rätt att häva köpet samt rätt att kräva skadestånd. Om det blir aktuellt för dig att häva köpet kan du exempelvis kräva att få ersättning för de utgifter du har att skicka tillbaka stövlarna och dylikt. Du är välkommen att höra av dig igen om du vill att jag ska förtydliga något eller om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Reklamation av bärbar dator

2015-11-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, har en fråga om reklamation! Köpte en bärbar dator för 10 månader sen, (1 års garanti) har inte använt hdmin förens nu dock! och inser att hdmin inte funkar. Vad har jag rätt till gällande reklamation? Häva köpet och få pengar tillbaka? Helt ny produkt? Eller helt enkelt vänta några veckor på reparation? Just nu är hdmin ganska viktigt för mig!MVH
Azra Huzejrovic |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du är en konsument är konsumentköplagens (1990:932) (KKöpL) bestämmelser gällande reklamation tillämpliga. KKöpL finner du här. För att du ska ha reklamationsrätt måste felet omfattas av lagens bestämmelser. Eftersom säljaren i ditt fall har utgivit en garanti anses fel förekomma om varan försämras under garantitiden enligt 21 § KKöpL. I ditt fall har problemet uppstått under garantitiden. Som köpare har du enligt 22 § KKöpL rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt ersättning för att åtgärda problemet. För att dessa påföljder ska bli aktuella måste du reklamera enligt 23 § KKöpL. Reklamationen löper på 3 år och ska göras inom skälig tid från när du upptäckte felet. För konsumenter är 2 månader att anse som skälig tid. Du måste alltså inom två månader meddela säljaren om felet. Enligt 26 § KKöpL har du rätt till en omleverans eller reparation. Om du istället skulle kräva hävning eller prisavdrag har säljaren rätt att erbjuda reparation på eget initiativ enligt 27 § KKöpL. Detta ska säljaren erbjuda direkt vid reklamationen. Reparationen ska då ske inom skälig tid. För att få häva köpet krävs det att felet är av ”väsentligt betydelse” enligt 29 § KKöpL. Du har därmed enligt konsumentköplagen i första hand rätt till reparation av felet eller omleverans. Om du kräver hävning eller prisavdrag har säljaren rätt att istället erbjuda reparation. Värt att notera är att hävning enbart är möjligt om felet är avgörande. Hoppas detta var till hjälp och lycka till! Vänligen,

Felaktig båge levererad

2015-11-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Beställde ett par glasögon i guld hos synoptik. Hämtade ut dom en vecka senare och då var bågarna svarta! Jag sa att det blivit fel och dom skulle skicka tillbaka dom men då kostade dom guldiga 800kr mer vilket jag inte var inställd på, jag trodde ju slutpriset var den summan jag redan betalat så jag ville inte ha glasögonen! Det blev för dyrt. Hon påstår att jag inte får göra så och att dom ska behålla dom 1700:- jag redan betalat för dom svarta glasögonen.. Eller åtminstone 25%Får hon göra så?Är ju inte mitt fel. Jag visste ju inte att det skulle bli så dyrt?
Martin Persson |Tack för din fråga.Eftersom detta handlar om dig som konsument gentemot en näringsidkare blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell författning att tillämpa på din fråga.För att du ska kunna häva köpet krävs det generellt sett att ett fel föreligger i enlighet med 16 § KköpL. För att avgöra detta ser man till huruvida varan överensstämmer med vad som avtalats. Såväl muntliga som skriftliga utsagor gäller, där det dock förefaller vara så att den förstnämnda kan vara svår att bevisa.Om det skulle framgå på ditt kvitto att det är just den guldaktiga bågen som beställts till det billigare priset, föreligger ett typiskt fel i köprättslig mening sett till den tidigare nämnda 16 § KköpL. Denna paragraf aktualiserar sedermera ett antal påföljder till följd av felet som du som köpare kan åberopa gentemot säljaren. I ditt fall är vad som blir aktuellt således avhjälpande av felet, d v s den svarta bågen byts ut kostnadsfritt mot den guldaktiga, alternativt hävande av köpet, med hänvisning till 26, 28 & 29 §§ KköpL.Skulle det däremot inte framgå på ditt kvitto att det är den guldaktiga bågen som gäller för beställningen uppstår en svårighet sett ur bevishänseende. Såvida inte säljaren medger det enligt dig avtalade blir det ytterst svårt att kräva ovanstående rättigheter vilket innebär att risken finns att du måste fullfölja avtalet. Dock kan man tycka att ett så pass väletablerat företag borde värna om sina kunder och försöka nå en förlikande lösning, men det är tyvärr ingen garanti.Hoppas det löser sig.Vänligen,

Returnera Blocket-köp

2015-11-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt ett par dyra stövlar på blocket i början av oktober. Klargjorde för säljaren via mejl att jag bodde avskilt och frågade om retur var möjligt om storleken skulle vara fel, vilket hon svarade var helt ok. Fick dem den 13 oktober och de var för små, hon svarade att jag kunde skicka tillbaka dem åter igen. Bokade frakt via schenker och skickade kolli id till henne, skulle sedan invänta pengarna innan jag lämnade in skorna. Nu har det gått 3 veckor och inga pengar är tillbaka på mitt konto ännu heller. Hon hör dessutom inte av sig på sms eller samtal, så hur kan jag få igen pengarna? Har somsagt fått lovat via mejl och sms (bildbevis) att retur var ok.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en svår sits du har hamnat i och jag försöka beskriva vad som gäller rent rättsligt. Eftersom ni är två privatpersoner som har gjort en affär på Blocket tillämpas köplagens bestämmelser, KöpL 1 §. Det som utgör grunden för affären är det avtal ni har slutit, d v s innehållet i era mail- och smskonversationer, 3 §. Eftersom säljaren inte låter dig returnera varan (häva köpet) vilket ni har avtalat om, har hon gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Om du inte kan få tag på säljaren men har hennes namn och adress är det slutliga alternativet att stämma henne. Du kräver i domstol att hon ska fullgöra sin del av avtalet och ge dig pengarna tillbaka. Denna fullgörelsetalan ska väckas i den domstol där hon har sin hemvist, rättegångsbalken 10 kap 1 § och 13 kap 1 §. En stämningsansökan som denna kostar 900 kronor i ansökningsavgift och kan göras via domstolens hemsida. Det är dock svårt att rekommendera någon att gå in i en rättegångsprocess som tar lång tid och som inte kommer ge dig mycket mer än maximalt pengarna tillbaka. Jag tycker att du ska höra av dig till henne igen och förklara att du har kollat upp vad som gäller och att du hade kunnat stämma henne i domstol om du inte får dina pengar tillbaka. Även att åka hem till henne med stövlarna kan vara en bättre lösning, du behöver ändå åka till hennes stad om det skulle bli rättegång. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att du får dina pengar tillbaks!Med vänlig hälsning,