Avhjälpande av fel i tjänst är kostnadsfritt enligt lag

2016-10-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej;Vi har låtit borra en dricksvattenbrunn. Avtalet är reglerat i ett kontrakt med fast pris till ett visst djup, och därefter meter-pris. I kontraktet beskrivs en sk servicegaranti, där det anges att firman skall åtgärda ev fel beträffande borrning och pumpinstallation utan kostnad för kunden. Efter installationen var vattnet missfärgat av sand/sediment och efter en tids väntande på att vattnet skulle klarna utan att så skedde, beslöt sig firman för att åtgärda detta. De satte in nya foderrör ned till berggrund, och nån slags expansionsmassa. Så småningom klarnade vattnet efter detta. Firman menar att detta inte faller under servicegarantin, och kräver oss på ytterligare 21000;-, ca 20% ytterligare av totbeloppet. Jag förstår detta som ett fel beträffande borrning och därför faller under servicegarantin. Vill ni ha en kopia av kontraktet? Hur uppfattar ni denna tvist och vad föreslår ni att jag skall göra vidare?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr har vi inte någon möjlighet att ta emot avtal eller andra handlingar på gratisdelen av vår rådgivning. Men utifrån vad du berättat ska jag försöka besvara din fråga så tillfredsställande som möjligt.Du har två frågor i din fråga och jag tänkte dela upp dem. Jag börjar med frågan hur vi uppfattar denna tvist och går därefter in på vad du ska göra.Jag antar att du låtit borra denna brunn i form av en privatperson, och alltså inte anlitat ett företag. Är det så anses du vara en konsument och konsumenttjänstlagen blir tillämplig (se länk https://lagen.nu/1985:716). Har du anlitat dessa i form av ett företag är lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare tillämplig (se https://lagen.nu/1984:292).Men det verkar som att du är en konsument så jag kommer gå in på reglerna i konsumenttjänstlagen.Vad som är aktuellt i din fråga är om det är ett fel i tjänsten. Vad som anses vara fel i tjänst regleras i 9-11 §§ i konsumenttjänstlagen. I ditt fall skulle jag säga att 9 § 1 punkten konsumenttjänstlagen är aktuell.Du som konsument har med all rätt att förvänta dig att få rent vatten i kranen. Det skulle nog ingen kunna säga något emot. Detta medger också företaget, eftersom att de har åtgärdat problemet efter att du reklamerat det, sagt att något var fel.Vad de då gjort anser jag vara ett avhjälpande enligt 20 § konsumenttjänstlagen och enligt 20§ 4 stycket konsumenttjänstlagen så ska avhjälpande ske utan kostnader för konsumenten. De har alltså inte rätt att kräva betalning av dig. Det spelar alltså ingen roll om detta ingår i deras avtal som servicegaranti, utan det står i lagen att avhjälpande ska ske kostnadsfritt. Att de då försöker kräva betalning är dåligt gjort av dem, men det leder in mig på din nästa fråga.Vad ska du göra? Du behöver inte göra någonting. I alla fall så behöver du inte betala. Antingen så inser de att de inte kommer få pengar för detta avhjälpande, eller så kommer de försöka att ta ärendet vidare till kronofogden och kanske domstol. Skulle de ta det till kronofogden är det inte svårare än att du bestrider deras anspråk. Efter att du gjort detta så måste de ta ärendet till en domstol och då kan du behöva skriva ett svaromål och själv fara till en tingsrätt alternativt anlita ett juridiskt ombud som, om du vinner, inte behöver betala för.Detta tvivlar jag däremot skulle hända, utan jag tror att de kommer som längst gå till kronofogden, men efter det så kommer de nog att sluta försöka. Värt att komma ihåg är att du måste så klart betala det ursprungliga priset ni kommit överens om, men inte detta avhjälpande. Vad som också är viktigt att tänka på är att efter installationen är de klara. Det är helt orimligt att de skulle hävda att de inte var klara med vattenbrunnen efter att de säger att de är färdiga med installationen, men det är något de kan försöka säga för att få dig att betala. Det kanske först verkar lite oroväckande att ”hamna hos kronofogden” men så länge du bestrider fakturan de skickar så kommer de måste ta ärendet till en tingsrätt och då kommer du inte ha något mer att göra med kronofogden angående det här. Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du några ytterligare funderingar så lämna en kommentar på här på Lawlines sida så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Är det lagreglerat hur många förfallodagar det ska vara på en faktura?

2016-10-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |finns det någon lag på hur många dagar det ska vara mellan fakturadatum och förfallodatum från företag till privatperson?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns inte någon lag som reglerar hur lång förfallotid en faktura ska ha. Det är upp till säljaren att bestämma hur lång tid köparen har på sig att betala, såvida det inte finns några andra avtalsvillkor som säger annat. Dock finns en del riktlinjer att förhålla sig till vad gäller förhållandet mellan konsument och näringsidkare. I 36 § konsumentköplagen stadgas nämligen att förfallotiden inte får vara utsatt innan varan hålls köparen till handa. Vad gäller tjänster mellan konsument och näringsidkare blir istället 41 § konsumenttjänstlagen tillämplig. Där framgår att konsumenten är skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren har utfört tjänsten, om inte annat följer av avtalet. Har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han eller hon inte skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom eller henne till handa. Vad gäller köp mellan privatpersoner och köp mellan näringsidkare blir istället 49 § köplagen tillämplig som har en snarlik reglering som ovan nämnt. Sammanfattningsvis går alltså att nämna att det inte finns någon lag som reglerar hur lång förfallotid en faktura ska ha. Dock finns riktlinjer att förhålla sig till vilket betyder att säljaren inte ges helt fria tyglar till att på egen hand bestämma förfallotiden. Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Hälsningar,

Fel i bostadsrätt

2016-10-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Någon dag innan vi skulle flytta in i vår bostadsrätt upptäckte vi att golvet i ett av rummen var skadat. En bit av golvet följde med när säljaren flyttade sin säng. Vi reklamerade skadan dagen innan vi köpte och fick tillträde till lägenheten. Det visade sig vara fukt som kom genom hål och sprickor i fogen utifrån. Föreningen anser att dom gjort sitt genom att åtgärda fogen, men att golvet ligger på säljaren att åtgärda. Säljarens försäkringsbolag vill inte betala ut något. Säljaren säger att han kan betala max en tredjedel av kostnaden eftersom han anser att det är föreningen som ska betala. I kontraktet finns ingen friskrivningsklausul utan det står att säljaren är ansvarig för fel och brister som inträffar innan tillträdesdagen. Nu har det gått en och en halv månad sedan vi flyttade in och vi har för närvarande sängen i vardagsrummet på grund av att vi inte vet om det finns mögel därunder eller inte. Vi har gjort allt för att påskynda detta och varit medlare mellan säljare och föreningen eftersom dom inte alls kommer överens. Men nu känns det som att vi inte kommer längre. Vad gäller och hur ska vi lösa detta? Vad har vi för rättigheter?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom en bostadsrätt är lös egendom, till skillnad från en fastighet, regleras ert problem i köplagen. Lagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Man får alltså först se till ert kontrakt/avtal. Du skriver att ert kontrakt säger att säljaren är ansvarig för fel innan tillträdet. Risken för bostaden går alltså över på er vid tillträdet. I 17 § köplagen kan vi se att bostaden är felaktig eftersom det inte kan anses överensstämma med avtalet att golvet ska vara trasigt. Ni har därmed rätt till att kräva påföljder enligt 30 § köplagen. Av reglerna som följer ser vi att en reklamation ska göras och att ni sedan kan kräva avhjälpande. Detta verkar ni redan ha gjort.Frågan blir då vem ni har rätt att vända er till. Det finns en princip om förbud mot hoppande regresser. Denna princip innebär att ni endast har rätt att vända er till er avtalspart med krav. Man menar alltså att ni inte kan "hoppa förbi" en avtalspart och ställa (regress)krav mot någon som ni inte har avtal med. Alltså är det viktiga att se till vem som ert kontrakt är skrivet med. Är det föreningen eller "säljaren". Kontraktet säger tydligt att säljaren är ansvarig för fel innan tillträdet, vilket detta är eftersom det upptäcktes direkt vid tillträdet. Den som kontraktet är skrivet med är därför ansvarig för avhjälpandet. Då det rimligtvis är den tidigare ägaren av bostaden får han ta sina dispyter med föreningen efter avhjälpandet. Avhjälpandet görs först, och när ni sedan inte längre berörda får säljaren försöka kräva ersättning av föreningen. Men ni får alltså börja med att ta en extra titt på ert kontrakt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Undersökningsplikt vid hästköp

2016-10-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har en fråga ang hästköp o undersökningsplikten. Måste man provrida hästen för att uppfylla undersökningsplikten?
Marcus Carlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till en början kan det konstateras att det vid köp mellan privatpersoner är tillämpligt att använda Köplagen. Om det rör sig om ett köp av en näringsidkare så är Konsumentköplagens tillämplig. Enkelt kan uttryckas att lagarna är liknande förutom den skillnad att konsumentköplagens innehåller bestämmelser i syfte att skydda konsumenten. Det ska även framhållas att djur räknas som ”lös sak” i juridisk mening.I din fråga framgår inte förhållanden kring det potentiella köpet, jag kommer därför att utgå ifrån köplagen. Du får gärna kommentera nedan om det är något du vill tillägga.När det talas om undersökningsplikt åsyftas med all säkerhet din som köpare rätt till att åberopa fel i vara. Gällande varans beskaffenhet (hästen) så säger 17 § Köplagen att varan ska överensstämma med avtalet. Som köpare ska du få vad du förväntar dig, om avtalet inte säger något annat. Detta innebär att om du vid köpet förutsätter att du köper en frisk häst så ska du också få en frisk häst. Om inte så ska du kunna göra påföljder gällande. Vad gäller undersökningsplikt finns det inte något sådant generellt krav i köplagen, alltså vid köp av häst etc. Alltså är huvudregeln att du inte behöver göra en undersökning, du måste inte provrida hästen. Däremot finns det undantag till denna huvudregel. Det är om säljaren av hästen uppmanar dig att göra en undersökning. Följer du då inte denna uppmaning får du inte som köpare åberopa fel som borde ha märkts vid en undersökning, 20§ Köplagen. Sammanfattningsvis: Nej du behöver inte provrida hästen för att uppfylla någon undersökningsplikt.

Fråga om hävning vid brunnen motor på båt såld i befintligt skick

2016-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde för två månader sedan som privatperson en styrpulpitbåt med 60 hk motor till en annan privatperson för 91000:-. Både båt och motor är från 2003. Köparen var med och inspekterade båten och testkörde den tillsammans med mig. Båten såldes på plats i befintligt skick vilket också framgår av det kvitto på köpet som jag lämnade till köparen. Jag är andra ägare på båten, köpte den själv privat 2011. Motorn är årligen servad och genomgången på auktoriserad verkstad. Några veckor efter köpet hör köparen av sig eftersom delar i motorn har brunnit under en av hans turer. Köparen har nu haft inne motorn på samma verkstad som servat den då jag ägde den och säger nu att kostnaden för att laga motorn är 9700:-. Han vill att vi skall dela på den kostnaden eller så kommer han att försöka häva köpet med hänvisning till köplagen.Är det rimligt att han kan häva köpet pga ett fel som inträffat veckor efter övertagandet? Motorn har alltid fungerat mycket bra för vår del och jag hade inga misstankar om att något "var på gång att hända". Jag vet ju inte om han gjort några ändringar i motorn som fått den att börja brinna...Om köpet hävs: vad händer då? Han får tillbaka sina pengar och jag får tillbaka en båt med brunnen motor? Eller kan jag hävda att jag skall ha tillbaka båt och motor i samma skicka som jag lämnade ut?
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Det är som köparen säger köplagen (KöpL) som gäller i ert fall eftersom det har skett ett köp av en båt, dvs en lös sak, mellan två privatpersoner, se 1 § 1 st KöpL. Risken, dvs ansvaret, för eventuella fel går över på köparen när en vara avlämnas som överenskommet, se 13 § 1 st KöpL. Fanns det ett fel vid tiden då risken övergick svarar du som säljaren för det felet även om det visar sig efter köpet, se 21 § KöpL. En båt som har sålts i "befintligt skick" anses vara felaktig i 3 fall, se 19 § KöpL. 1. Båten stämmer inte överens med uppgifter om egenskaper eller användning som du har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köparens beslut att köpa båten. 2. Du har före köpet inte upplyst köparen om om något viktigt rörande båtens egenskaper eller användning, som du måste antas ha känt till och som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om. Det krävs även att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köparens beslut. 3. Båten är i mycket sämre skick än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till båtens pris och övriga omständigheter. Så länge du har lämnat korrekta uppgifter, inte undanhållit någon viktig information (du hade ju inte misstänkt att något var fel med motorn) och priset inte var så pass högt att köparen kunnat förvänta sig ett väldigt mycket bättre skick föreligger inget fel på båten som du är ansvarig för. Skulle det mot förmodan anses föreligga ett fel skulle du kunna hävda att köparen borde ha upptäckt felet då denne inspekterade båten och provkörde den. Dina chanser att få igenom detta beror på vad som gjorde att motorn började brinna. Köparen får inte åberopa ett fel han borde ha upptäckt vid en undersökning, se 20 § 1 st KöpL.Föreligger inget fel eller om köparen inte kan åberopa felet kan köpet inte hävas. Vid hävning återgår köpet, du får då tillbaka båten och köparen får tillbaka pengarna, se 64 § KöpL. Köparen måste kunna lämna tillbaka varan i ett skick som i huvudsak motsvarar skicket vid köpet, annars får hävning inte ske, se 66 § KöpL. Dock inräknas inte den förändring i skicket som felet orsakat. Detta innebär att du, vid en eventuell hävning, kommer få tillbaka en båt med brunnen motor. Du har inte rätt att kräva något annat. Jag hoppas du fått någorlunda svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Åberopa fel i vara trots undersökning

2016-10-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Har nyligen köpt en begagnad båt där motor och "drev" var bytta mycket nyligen. Inför köpet hade jag med en motorkunnig mekaniker som framförallt letade efter ett fel som innebär att det kan börja läcka sjövatten in i motorummet på båten. Han hittade inga tecken på detta.1 vecka efter köpet ser jag att det läcker och dessutom rätt stora mängder från precis det här stället. Av rost och övrigt att dömma betyder detta att läckaget har funnits en längre tid.Mekanikern anser att han gjorde det bästa han kunde och vill inte ta ansvar.Har jag några som helst möjligheter att kräva säljaren på något rent juridiskt? Köpeavtalet är tyvärr dåligt ifyllt men det framgår vilken båt det är, att motor och drev är i nyskick samt köpeskilling och undertecknande (dock saknas säljarens personnummer).Jag frågade också muntligen om den automatiska länspumpen i aktern fungerade vilket det nu visar sig att den inte gör, endast vid manuellt påslag. Det är alltså ren tur att båten inte sjunkit eller allvarligt skadats då vi varit och tittat till den så ofta. Detta adderar också till sannolikheten att säljaren måste känt till problemet då han skulle fått ett vattenfyllt motorrum om han inte då och då körde länspumpen.Tacksam för svar!
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det är både du och säljaren privatpersoner, därmed blir Köplagen tillämplig enligt 1§ Köplagen. Dina möjligheter att kräva säljaren på juridiska grunder i det här fallet är förmodligen att åberopa fel i varan. Enligt 17§ 3st. Köplagen ska en vara anses som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, att det läcker stora mängder sjövatten in i motorrummet skulle mycket väl kunna vara en sådan avvikelse. Vidare stadgas i 18§ Köplagen att fel i vara även föreligger om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren lämnat före köpet och kan ha antas inverkat på köpet. Utifrån sista stycket i din fråga verkar det som att säljaren antytt att länspumpen fungerade, alltså skulle även det kunna vara grund för fel i vara. I 20§ 2st. Köplagen stadgas att om en köpare har undersökt varan före köpet får köparen inte som fel åberopa vad denne borde ha märkt vid undersökningen såvida inte säljaren handlat i strid mot tro och heder. Alltså kan du endast åberopa felen om du inte märkt eller borde ha märkt felen vid din undersökning om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder. Förutsatt att fel i vara är påvisat kan man som köpare göra gällande någon av påföljderna i 30§ Köplagen, avhjälpande eller omleverans(34-36§§ Köplagen),prisavdrag eller hävning(37-38§§ Köplagen)och dessutom skadestånd(40§ Köplagen). Notera att prisavdrag och hävning endast kan komma i fråga om inte avhjälpande eller omleverans kan ske samt att det för skadestånd krävs att felet inte legat utanför säljarens kontroll. Eftersom jag inte vet alla detaljer kring köpet blev det svårt att ge ett klart svar men jag hoppas att detta lite generella svar ändå kan vara till hjälp! MVH

Hävning av husbilsköp

2016-10-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en husbil av ett företag. Husbilen var begagnad men skulle enligt köpeavtal ha exvis AC i bodel, backkamera mm. När vi använde AC i bodel första gången började den brinna. Räddningstjänst fick komma till platsen och skära bort hela AC:n.Jag vill häva köpet av husbilen med hänvisning till Kköpl. Felet reklamerades inom en månad från leveranstillfället vilket jag menar innebär att Kköpl §20a borde vara tillämplig. Att en del av husbilen brann innebar också en stor konsekvens för mina barn som inte längre vill färdas i husbilen pga av rädsla. Det gör att jag med hänvisning till Kköpl §29 vill häva köpet. Jag har försökt få en dialog med företaget i fråga men möts enbart av tystnad. Är detta en fråga jag kan gå till Tingsrätt med? (Mina yrkanden är isåfall hävning av köp samt skadestånd. Vi köpte husbilen för 275 000 kr i år).
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Konsumentköp regleras i konsumentköplagen (KKöpL) (1990:932) se här.Eftersom Du reklamerat inom två månader från att Du upptäckt felet, samt att felet visade sig inom sex månader från köpet ska felet anses ha funnits vid överlämnandet och Du har rätt att åberopa fel (se 20 a och 23 § KKöpL). Fel i konsumentköp beskrivs i 16 § KKöpL som bl. a. avvikelser från avtalade egenskaper, varans ändamål i allmänhet eller vad köparen med fog kunnat förutsätta. Varan är också felaktig om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa, enligt 18 § KKöpL. Det föreligger härtill inga konstigheter om att fel föreligger i varan och att Du har rätt att åberopa dessa fel.När Du som konsument kräver hävning så kan säljaren istället först åta sig att åtgärda felen eller företa omleverans, om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller utan väsentlig olägenhet för köparen (se 27 § KKöPL). Nu har felet emellertid orsakat ett antal olägenheter som bl. a. inneburit att barnen blivit rädda av husbilen. Säljaren har därför inte rätt att åtgärda felet själv.Frågan återstår huruvida Du som konsument har rätt att häva köpet av husbilen. En konsument har rätt att häva ett köp, om felet är av väsentlig betydelse för köparen (se 29 § KKöpL). Som jag tolkar Ditt fall har Du rätt till hävning på grund av felets art, omfattning och effekt på barnen. Som svar på Din fråga stämmer det att Du kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten i Din ort för att kunna hävda felet och få ersättning för priset och skadestånd för kostnader som uppkommit i och med felet (se 30 och 32 §§ KKöpL). Eftersom Du kommer yrka mer än ett halvt prisbasbelopp, kan Du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader om Du förlorar (vilket inte är särskilt troligt men värt att nämna). Du kan också ha rätt till rättshjälp genom Din hemförsäkring.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Kan man starta en konkurrerande verksamhet efter att man sålt en verksamhet?

2016-10-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!I våras köpte jag en befintlig nätbutik med inrednings produkter. Säljaren skulle byta bransch helt. Nu 6 månader senare har personen öppnat en nästintill identisk nätbutik igen. Kan man göra så? Kan jag kräva pengar tillbaka?Med vänlig hälsning,
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.Du har ett flertal möjligheter att kräva skadestånd. Det avgörande är dock säljarens inställning till dina krav samt eventuella bevismöjligheter i en domstol om ni väljer att ta det så långt. Hur du i praktiken ska göra det hela är svårt att ge råd om, men här kommer lite information samt några mer eller mindre handfasta råd.Allmänt om konkurrensklausulerDet du undrar över är en relativt vanlig företeelse inom exempelvis arbetsrätt. Ofta avtalar arbetsgivare med arbetstagare att de under tjänsten eller inom ett par år efter avslutad tjänst inte får syssla med konkurrerande verksamhet. Antingen för att inte avslöja affärshemligheter, eller för att inte ta med sig kunder helt enkelt. Det här kallas i avtalssammanhang för konkurrensklausuler.Konkurrensklausulen är alltså en del av avtalet, men för att bevisa det krävs ofta att det är skriftligt.Konkurrensklausuler vid överlåtelser av verksamheter.Konkurrensklausuler är även användbart vid överlåtelser av verksamheter, som den du nämner ovan. Man får avtala relativt fritt om vad man vill egentligen och därför avtalar man ofta att säljaren av verksamheten inte får starta eller delta i konkurrerande verksamhet inom något år efter försäljningen. Ofta med skadeståndskrav mot säljaren om han bryter mot löftet. Det finns mängder av lösningar som är mer eller mindre komplicerade beroende på hur stora företag det handlar om och hur speciell kunskap som finns i bolaget. Vilka möjligheter har du?Eftersom personen som sålde verksamheten till dig skulle byta bransch så har du ju till viss del blivit vilseledd. Dock inte vilseledd såpass mycket att hela köpeavtalet är ogiltigt, och det vill du kanske inte heller. Men det finns även möjlighet att till viss del jämka ett avtal om det hänt saker efter avtalet som gör det oskäligt. I det här fallet är det oskäligt att du skall betala så mycket som du gjort för verksamheten när säljaren påstår sig byta bransch och sen startar en konkurrerande verksamhet istället. Och därför borde köpesumman jämkas (sänkas) till viss del för att du ska gottgöras och inte betala för mycket. Detta kan göras med stöd av 36 § Avtalslagen. Ett annat alternativ här är att hävda att "varan" (i det här fallet verksamheten) faktiskt är felaktig enligt köplagens regler (köplagen 18 §) eftersom de inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat till dig som kan anses ha inverkat vid köpet. Om du visste att köparen skulle starta en konkurrerande verksamhet hade du antagligen betalat mindre helt enkelt. Vad du kan göra:1. Kräv skadestånd av säljaren enligt köplagen. Säg att verksamheten helt enkelt är felaktig för att information du fått gällande framtida konkurrens var lögn och att du därför kräver att köpesumman som du köpte verksamheten för sätts ner och att viss del återbetalas till dig enligt köplagen 18 § och 40 § 3 st.2. Kräv skadestånd av säljaren eftersom det uppkommit händelser efter köpet som gör att köpesumman helt enkelt är för hög. Här kan man hänvisa till 36 § Avtalslagen. 3. Kräv att hela köpet skall återgå med hänvisning till 33 § Avtalslagen eftersom du vilseleddes av säljaren och aldrig hade köpt verksamheten om de var uppenbart att säljaren skulle starta konkurrerande verksamhet direkt. Hur gör du ovanstående?Det är bara att kräva säljaren på skadestånd själv. Du kan formulera det hur du själv vill, men försök skriv exempelvis att du kräver en viss summa i skadestånd för att personen genom att starta en konkurrerande verksamhet gjort att verksamheten du köpte är felaktig pga 18 § köplagen.Om säljaren väljer att betala dig och inser att du har en ganska god grund för ditt krav på skadestånd så kommer han/hon kanske betala självmant... Om så inte sker krävs dock att ta det till domstol och då blir det en dyrare historia som kräver bevisning och rättslig grund för skadeståndet.I en domstol hade en skriftlig konkurrensklausul i köpeavtalet gett dig en riktigt stor fördel. Om det är en muntlig överenskommelse mellan dig och säljaren så har du en uppförsbacke tyvärr eftersom ord står mot ord i domstolen då. Jag hoppas mitt långa inlägg gett dig viss rådgivning för hur du kan agera och vilka möjligheter du har. Lycka till och behöver du vidare hjälp med avtalsfrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,