Reklamation av tröja

2017-06-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi ville reklamera en tröja och vill ha tillbaka pengar då vi anser att det är dålig kvalitet. Eftersom tröjan också gått sönder vid en söm efter bara någon dags användning skulle vi få reklamera. Men de anser att de har rätt att ersätta med ny vara 3 ggr innan man har rätt att få igen pengar. Stämmer verkligen detta?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga.Då ni som privatpersoner köpt en tröja av en näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KköpL) enligt 1 § KköpL. En vara anses vara felaktig om den avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta, detta enligt 16 § KköpL. Ni beskriver att varan inte hållit den kvalitet ni förväntat er och detta är därför enligt köprättslig mening ett fel i vara.Som köpare har man rätt att vid fel i vara kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag/ ersättning för att avhjälpa fel eller hävning, se 22 § KköpL. Viktigt att komma ihåg som köpare är att felet måste relameras inom skälig tid från dess att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, se 23 § KköpL. Ni önskar att återlämna varan och få pengarna tillbaka, alltså häva köpet vilket ni har rätt till enligt 22 samt 28 §§ KköpL. Men enligt 27 § KköpL. har säljaren alltid rätt att i första hand avhjälpa fel eller omleverera varan i den mån det inte uppstår olägenheter i form av onödigt dröjsmål för köparen.Som svar på din fråga är det alltså okej att butiken väljer att omleverera istället för att häva köpet under förutsättning att det inte blir en stor olägenhet för er som köpare. Hoppas att detta svar hjälpte er! :)Med vänliga hälsningar,

Ogiltigt avtal pga felaktig bindningstid och fel i vara

2017-06-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! I november kom en kille hem till oss & var säljare hos viasat. Han sålde en boxer till oss med nått kanal paket som var billigt i 6 månader (för att kunna testa på alla deras kanaler). Vi frågade honom flera gånger om det var någon bindningstid vilket han lovade att det inte var. Innan dessa 6 månader sa han att det skulle komma hem papper till oss där vi skulle fylla i om vi ville fortsätta med kanalpaketet, ändra eller säga upp. När vi sedan ringde Viasat efter dessa 6 månader så sa det att avtalet vi hade skrivit på hade en bindningstid på 24 månader. Nu står vi med en hög faktura varje månad med en viasat boxer som inte ens fungerar så vi inte kan kolla på våra kanaler som vi betalar för. Kan vi på något sätt upphäva detta avtal då "säljaren" har ljugit oss rakt upp i anskitet och boxen inte ens fungerar?
Hanna Karlsson |Hej Emilia! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen och avtalslagen är tillämpliga i det här fallet.Muntliga kontrakt är lika bindande som skriftliga men självklart är det en svår bevisfråga om ni inte har något som styrker att det verkligen var 6 månader. Det som gör det svårt är också om säljaren sa en sak men på kontraktet ni skrev under när han var hos er framgår det tydligt att bindningstiden är en annan. Oavsett om ni har bevis eller inte för dessa 6 månader detta råder jag er att vänligt men bestämt påpeka detta för Viasat och be dem säga upp kontraktet. Det kan hända att de är tillmötesgående ändå, men det får ni inte veta om ni börjar med att ta fram stridsyxan så att säga.Om boxen inte ens fungerar är det en annan fråga. Då ska ni göra en felanmälan till Viasat och frågan är då om den någonsin fungerat eller om den plötsligt slutat fungera. Det ni har kommit överens om med säljaren är ju en fungerande tjänst (oavsett bindningstid) och om boxern är trasig uppfylls naturligtvis inte avtalet emellan er. Av 20 a § konsumentköplagen följer att säljaren (Viasat) är ansvarig för fel som uppkommer på varan inom 6 månader från att du tagit emot varan förutsatt att varan använts normalt, om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Det är därför viktigt att reklamera så fort som möjligt. Enligt 26 § konsumentköplagen har du rätt att kräva att Viasat reparerar varan eller skickar en ny, motsvarande vara utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad för Viasats del. Men nu är du inte intresserad av att ha kvar det här avtalet så det viktiga i frågan är det avtal ni hade mellan säljaren. Om felet i varan dök upp innan dessa 6 månader gick ut blir det alltså två frågor för er att driva, dels att visa att varan var felaktig så att ni ska få tillbaka pengar, dels att avsluta kontraktet.Vänligen,

Ingen skyldighet att utföra reparationer kostnadsfritt

2017-06-21 i Köplagen
FRÅGA |HejJag har konstruerat och tillverkat en relativt avancerad specialmaskin till ett företag.Projektet avslutades i dec. 2011 och företaget meddelade att "allting funkar väldigt bra"Nu i april 2017 återkommer företaget och säger att vissa utlovade funktioner inte fungerar.Funktionerna var speciellt efterfrågade i slutskedet av projektet då maskinen redan var levererad och jag själv hade begränsad möjlighet att testa den i drift.Teknikutvecklingen inom mitt område går fort och dataprogram uppdatteras ständigt så det är tidsödande att ta upp tråden igen.Mina frågor är:Jag tänker givetvis försöka åtgärda felet men kan jag ta betalt?Vilket ansvar har jag som säljare av tjänsten att åtgärda felet efter så lång tid?Vilket ansvar har köparen att återkomma med reklamation inom rimlig tid?Vad gäller om jag avvecklar företaget och går i pension under tiden? Med vänlig hälsningYngve Nyman
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga din fråga rör dina skyldigheter att åtgärda vissa fel i en specialmaskin som du har utvecklat. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning. Gällande rättEftersom det rör en transaktion mellan två näringsidkare där du tillverkat en vara är köplagen (1990:931) tillämplig lag. Lagens bestämmelser kan åsidosättas av avtal. Efter som du inte nämner ett avtal i frågan förutsätter jag att lagreglerna i köplagen är tillämpliga. I annat fall får du komplettera med avtalet i efterhand.När det gäller frågan om reklamation så finns det en regel som säger att köparen inte kan åberopa fel om två år passerat om det inte är så att säljaren uppställt en garanti som säger något annat. I 21 § andra stycket köpL behandlas garantier. Jag antar att du inte har avtalat om en tidsgaranti så där finns inte ett problem. Du har heller inte i frågan angett något om en hållbarhets eller funktionsgaranti vilket gör att jag inte kan bedöma den frågan. Beroende på vilken typ av maskin det är och hur den förväntas användas kan det vara så att du lämnat någon form av funktionsgaranti som kan ställa till det. När det gäller frågan om fel, om det i detta fall finns en garanti, så är huvudregeln att frågan ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när risken går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, se 21 § första stycket köpL. Avgörande är om felet har sin grund i förhållanden som fanns vid riskövergången. Bevisbördan ligger inledningsvis hos säljaren men flyttas över till köparen allt eftersom denne dröjer med sitt meddelande. I det här fallet är det alltså köparen som har bevisbördan för att visa att felet beror på omständigheter som förelåg vid transaktionen för 6 år sedan och som inte är ett resultat av normalt slitage efter 6 års användning. Det kommer i slutändan bli en fråga om bevisning där köparen inte bara ska visa att maskinen vid reklamationstillfället avviker från förväntningar som på grund av förhållandena vid avtalstillfället är befogade, utan också att maskinen antingen avvek redan vid riskövergången eller att anledningen till att den vid reklamationstillfället avviker fanns redan vid riskövergången. På din fråga verkar det som att det är mer eller mindre klarlagt att maskinen inte fungerar såsom förväntat men det är antagligen mycket svårt att bevisa att felets ursprung fanns redan vid riskövergången. När det gäller frågan om avveckling av bolaget beror det lite på vilken typ av associationsform du driver bolaget i. Jag antar att det är ett AB och därmed faller alla krav som kan riktas mot dig när bolaget är avvecklat.LösningMin bedömning är att du inte har någon skyldighet att utföra reparationer gratis eftersom reklamation skett för sent. Detta förutsätter att du inte lämnat en garanti. Har du lämnat en garanti beror det på utformningen. Så länge det inte är en strikt garanti så har köparen bevisbördan för att ursprunget till felet fanns redan vid riskövergången. Skulle du avveckla ditt AB kan inte några krav riktas mot dig. Min rekommendation är att du fakturerar för utfört arbete precis som du brukar göra. För kortare uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.seHälsningar,

Vad gäller för reklamation av katt?

2017-06-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag föder upp katter och har sålde nyligen katt som efter leverans visade sig må dåligt vilekt inte kändes bra. Som jag förstår så har jag inte rätt att ta tillbaka katten eftersom jag sålt den. Jag förstår också att jag behöver ersätta köpare för att katten har defekter. Min fundering är nu vad som gäller för själva katten. Om köpare reklamerar katten betyder detta då att jag ska få tillbaka katten eller ska jag ersätta katten med hela försäljningsbeloppet och veterinärvården och dessutom låta dem ha kvar katten?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lagens mening är en katt en sak (lös egendom) och som uppfödare driver du en sorts näringsverksamhet vilket omfattas av konsumentköplagen. Vid reklamation har köparen i första hand rätt att kräva avhjälpande och omleverans, i andra hand prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet (konsumentköplagen 26-28 §). Köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för hen (konsumentköplagen 29 §). Vid reklamation av en sak är reparation, d v s avhjälpande av felet som försätter kunden i samma läge som om hen från början fått en felfri vara, aktuellt. I det här fallet när saken är en katt och köparen sällan accepterar omleverans av en annan katt skulle det i första hand vara att ta katten till veterinär (avhjälpande) eller i eftersom köparen har katten i sin besittning i andra hand att ersätta köparen för veterinärkostnaderna (ersättning för att avhjälpa felet). Detta förutsätter att ett veterinärbesök återställer samtliga kattens defekter. Om katten efter ett eventuellt veterinärbesök fortfarande skulle ha defekter och det är väsentligt för köparen har köparen rätt att häva köpet, eller så kan prisavdrag bli aktuellt. Håll en dialog med köparen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att katten blir återställd efter veterinärbesöket. Med vänlig hälsning,

Reklamation - förslitningsavdrag/nyttoavdrag

2017-06-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en väska för 18 månader sedan som nu gått sönder.När jag skulle reklamera denna väska till butiken så sa dom att dom skulle dra bort 40% av de ursprungliga värdet för förslitningsavdrag. Får man göra detta?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp mellan en privatperson och en butik (näringsidkare) ska konsumentköplagen tillämpas, se reklamationsreglerna 16-29 §§. Lagen säger att man har rätt att reklamera en vara om det visar sig vara fel på varan. Ett fel på varan är om varan inte överensstämmer med den art, mängd, kvalitét och/eller andra egenskaper som framkommer i avtalet eller enligt vad som kan förväntas av en sådan typ av vara. Att en väska inte håller längre än 18 månader kan definitivt tyda på att väskans kvalitet inte håller måttet. När man bedömer detta ska man givetvis ta hänsyn till hur mycket man har betalat för väskan samt om det finns något som tyder på att väskan inte har använts på ett sådant sätt som den är ägnad att användas till. Ett exempel på att man inte använt den till vad den är ägnad till kan exempelvis vara om man burit tunga saker i en vanlig handväska, exempelvis dator och tjocka skolböcker, dvs saker som man troligtvis behöver en stabilare ryggsäck för att bära. I ditt fall verkar det dock som att butiken har godtagit att det är ett fel på varan men att de vill dra av ett förslitningsavdrag på väskan.Om det är fel på varan ska säljaren i första hand reparera felet eller byta ut varan. Om detta inte är möjligt ska säljaren göra ett rimligt prisavdrag, dvs betala tillbaka det köparen betalat för varan. Eftersom att ursprungspriset gäller för en oanvänd vara har säljaren rätt att göra ett förslitningsavdrag eller nyttoavdrag som jag väljer att kalla det för då det låter rimligare. Ett sådant avdrag görs för att du faktiskt har haft nytta av varan i 18 månader innan den gick sönder. Att dra av en del av priset för den tid du felfritt använt väskan är därmed tillåtet. Hoppas du fick hjälp av mitt svar!Med vänliga hälsningar,

Felaktig begagnad vara enligt köplagen

2017-06-21 i Köplagen
FRÅGA |HejMin son (13 år) har köpt en begagnad cykel på blocket, cykeln var av ett bättre märke med ett nypris enligt säljaren på 12.000 (stämmer säkerligen)Då vi bor i Uppsala och säljaren i Helsingborg så fanns inte möjlighet att åka och titta, därför ställdes frågor i vilket skick cykeln var i via sms.Säljaren skriver att den är i bra skick och lite använd (inga repor i lack osv) 4 år gammal (när vi googlar på märke och modell så värkar den vara 6 år gammal) och den säljs för 2500+500 i frakt.När vi fick cykeln så ser den ut som skit rent ut sagt, det syns att den är väl använd, mycket sliten, mycket skador, saker som fattas och saker som är trasiga, samt att en del som håller framgaffeln lagom spänd är trasig så att det glappar mycket vilket gör att cykeln inte går att använda.Vi har kontaktat säljaren och erbjudit att antingen får han köpa tillbaka cykel för samma pris alt att han betalar 1000 kr som vi anser att det minst kostar att få den i närheten av det skick han utlovat, men vi får inget svar alls tillbaka.Frågan är om vi kan gå vidare med det här då jag tycker vi har rätt enligt köpslagen.Hur går jag isf till väga ? polisanmäla, skaffa ett ombud och sen tingsrätten eller hur gör vi ?
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som är aktuellt i ditt fall är frågan om cykeln du köpt är felaktig i köplagens (KöpL) mening. Vad som är fel och vad följderna blir är en rätt invecklad fråga, så ursäkta om svaret blir långt! Till att börja med måste konstateras att cykeln i fråga är begagnad vilket kan påverka bedömningen. En vara som köps begagnad kan inte lika enkelt anses vara felaktig som en ny vara, eftersom den redan är använd. Däremot kan även dessa vara felaktiga. Enligt 19 § KöpL kan varor som säljs i "befintlig skick" (vilket får inkludera begagnade varor) vara felaktiga under vissa omständigheter. Enligt 19 § första punkten är en vara felaktig om den inte stämmer överens med egenskaper som säljaren har sagt innan köpet, om dessa kan antas ha inverkat på köpet. I ditt fall har säljaren på sms sagt att cykeln är i ett visst skick, vilket inte stämt överens med verkligheten. Att hävda att cykeln är i bra skick och lite använd när den i själva verket är oanvändbar måste anses vara felaktigt uppgiftslämnande som kan påverka ens vilja att köpa. På den grunden borde cykeln anses vara felaktig enligt KöpL.För att man ska få rikta krav mot säljaren krävs inte endast att varan är felaktig dock. Dels måste felet på varan ha uppstått medan säljaren bar risken. Den som bär risken ansvarar för de fel som uppstår under den tiden. I ditt fall gäller det ett köp med transport mellan olika orter. Då övergår risken enligt 7 § andra stycket när varan överlämnas till transportören. Alltså måste felet ha uppstått innan varan lämnades för transport. Förmodligen har inte alla de skadorna som du beskriver uppstått under transporten vilket gör att de borde kunna gå att kräva rättelse för. Man måste även underrätta säljaren om felet snabbt efter man upptäckt det enligt 32 § KöpL. I frågan står inte beskrivet hur snabbt efter ni upptäckt felet som ni meddelat säljaren, men om detta gjorts inom någon dag borde det vara godtagbart. Vid fel kan flera olika påföljder bli aktuella. I första hand kan säljaren behöva åtgärda felet för egen räkning enligt 34 § KöpL. Dock ska krav på detta ha gjorts när man underrättar säljaren om felet enligt 35 § KöpL. Visserligen har ställt krav på säljaren i samband med underrättelsen, dock kan ingen av dessa anses vara ett krav på att säljaren ska åtgärda felet riktigt. I ditt fall får antingen säljaren erbjuda sig att åtgärda felet enligt 36 §, utan kostnad för dig. Om inte detta kommer i fråga får ni istället begära prisavdrag enligt 37 §, vilket innebär att ni får tillbaka det som ni betalat som är över vad priset bör vara. I ert fall är det nog rimligt att fundera på om ni vill ta ärendet till tingsrätt eftersom säljaren inte verkar samarbetsvillig. För att göra detta bör ni rimligen kontakta ett ombud som kan hjälpa er med processen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vem ansvarar för en felmonterad motor vid köp av begagnad bil?

2017-06-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! Vi har köpt en begagnad bil en Volvo v70 av en firma i Karlstad, har haft bilen i 16 dagar, plötsligt stoppa bilen, bilen blev kört in till Volvo i Säffle, där dom konstaterar att delar som är bytt i motorn är felmonterad av firman vi köpte den av, så att hela motorn har skurit sig, så ny motor måste sättas in, bilfirman frånsäger sig allt ansvar för att rätta till felet !Volvo har skickat bilder och bedömnings rapport av skadan som säger att felet skyllas felmonterad !Min fråga är då om det är jag som ska betala ny motor när felet ligger i att bilfirman har gjort fel , eller har jag rätt till att bevara köpet då firman frånsäger sig allt ansvar ??Tacksam för svar.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga finns det mycket som talar för att du inte ska behöva betala för en ny motor. Även om det inte direkt framkommer i din fråga, kommer jag nedan i mitt svar utgå från att du som privatperson köpt bilen från bilfirman, vilket gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Är det fel på bilen i juridisk mening?Huvudregeln måste enligt mig vara att en felmonterad motor utgör ett fel enligt (16 § KköpL). I denna nyss nämnda paragraf tas en mängd olika fel upp, bland annat står att en vara ska kunna användas för ändamålsenligt bruk (16 § andra stycket första punkten KköpL). En bils huvudsakliga ändamål är självfallet att den ska gå att köra med, vilket den felmonterade motorn, som jag förstår frågan, i detta fall inte tycks tillåta. Det föreligger alltså här ett fel i juridisk mening på bilen. Viktigt för dig att ha i åtanke är att bilen, då den är begagnad, kan vara såld till dig i ”befintligt skick” vilket aktualiserar (17 § KköpL). Här anses bilen vara felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kan förvänta dig. Här får du alltså ställa dig frågan om bilens pris eller övriga omständigheter vid köpet gör att du som köpare bör inse att bilen har en bristfällig motor. Ett extremt lågt pris i jämförelse med liknade modeller kan exempelvis vara en varningsklocka. Att påpeka är också att en säljare kan göra avtalsmässiga förbehåll och frånsäga sig ansvar för exempelvis motorfel likt detta. Dessa förbehåll ska dock enligt förarbete till den aktuella paragrafen vara tydliga och konkreta (prop 1989/90:89 s 101). Ingenting i din fråga tyder på att säljaren skulle avsagt sig ansvar för det aktuella felet med ett sådant förbehåll . Min slutsats blir således att det, även om bilen är såld till dig i ”befintligt skick”, föreligger ett fel på den i juridisk mening. Vem bär ansvaret för felet?Efter att vi nu konstaterat att fel i varan föreligger blir nästa steg att ställa sig frågan om säljaren ska bära ansvaret för felet eller inte. Skicket på bilen vid avlämnandet är avgörande för vem som ska bära risken och därmed ansvara för felet. Avlämnandet innebär helt enkelt den tidpunkt när bilen överlämnas till dig som köpare (6 § KköpL). Från och med denna tidpunkt bär du som köpare också risken för bilen (8 § andra stycket KköpL). Problemet i ditt fall är dock att det aktuella felet visar sig först senare, efter 16 dagar. Grundregeln säger att säljaren bär ansvaret för fel som funnits vid tiden för avlämnandet (20 § första stycket KköpL). Att bevisa att felet föreligger redan vid avlämnandet, då det först visar sig efter 16 dagar, får du som konsument naturligtvis svårt att göra. Därför finns en bevislättnad för dig som konsument i lagen, nämligen att fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet ska anses funnits där redan vid avlämnandet (20a § KköpL). Då detta fel visar sig efter endast 16 dagar är det med klar marginal inom denna tidsfrist. Då det i din fråga inte finns något som tyder på att du själv skulle orsakat motorfelet, genom exempelvis vanvård, blir min slutsats att säljaren ska bära det juridiska ansvaret för felet, då det får antas att felet funnits där redan vid avlämnandet. Reklamation och aktuella felpåföljder Efter att vi nu konstaterat att detta är ett fel som säljaren ska bära ansvaret för är det viktigt att du inte glömmer bort att reklamera, genom att meddela säljaren om felet. Lämnar du detta meddelande till säljaren senast två månader från det att du upptäckt felet anses du alltid ha lämnat det i rätt tid (23 § första stycket KköpL). Slutligen finns ett antal felpåföljder som kan göras gällande i ditt fall (22 § KköpL). Då vi här har att göra med en begagnad bil känns det enligt mig som att den rimligaste påföljden är avhjälpande, det vill säga att säljaren helt enkelt får reparera motorn på sin egen bekostnad (26 § KköpL). Viktigt är att säljaren måste få valmöjligheten att avhjälpa felet innan du kan kräva övriga påföljder (27 § KköpL). Är det så att säljaren av någon anledning inte skulle vilja avhjälpa felet kan du sedan gå vidare och kräva exempelvis prisavdrag (28 § KköpL) eller hävning (29 § KköpL). Prisavdrag känns väl kanske inte så rimligt i detta fall, då bilen inte är körbar, men hävning skulle mycket väl enligt mig kunna bli aktuellt, då felet i detta fall är att anse som väsentligt (bilen går ju inte att köra med). Sammanfattningsvis anser jag alltså att detta är ett fel på motorn som du som köpare inte ska behöva betala för. Rimligaste påföljden är att säljaren får avhjälpa felet. Vägrar säljaren detta kan du gå vidare och kräva exempelvis hävning. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Ersättningsskyldighet då fel på bil upptäckts efter köptillfället

2017-06-19 i Köplagen
FRÅGA |HejJag sålde en Peugot-04 11300mil den 15/8-17, Pris 27', spricka i rutan samt lite dåliga däck blev priset 23'.Köparen fick provköra tillsammans med sin far, då bilen såldes fanns det inga fel på bilen, inga varnings-lampor samt inga felkoder på bilen.Nu 09/06 så kontaktar ägaren mig och säger att det är fel på tänboxen, vill att jag ska stå för rep. eller göra återköp på bilen. Kan kanske tänka mig att stå för en del av rep, men ej återköp eller hela summan av rep.Vad är rimligt.Med vänlig hälsningR G
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I din fråga uppfattar jag det som att det skett ett köp mellan två privatpersoner. Då frågan gäller ett köp av en bil är köplagen (1990:931) tillämplig. Huvudregeln är att risken för varan går över på köparen när varan avlämnats. Det är således köparen som burit ansvaret vid det tillfälle då det upptäckts fel på bilen. För att du som säljare ska bli ersättningsskyldig måste köparen kunna visa att felet funnits redan vid köptillfället, trots att det framkommit under en senare period. Man tar då stor hänsyn till varans beskaffenhet vid riskövergången. Bilen var 13 år gammal och gått många mil vid försäljningen. Vidare har köparen en undersökningsplikt av varan före köpet. Sådana fel som borde ha upptäckts och som köparen måste antas ha känt till vid köpet får denne inte åberopa som fel vid ett senare tillfälle. Undersökningsplikten kan både bli större och lägre beroende på vad du som säljare uttalat dig om vid försäljningen. Dock framkommer inga sådana omständigheter i din fråga.Köparen har nu undersökt bilen genom att provköra den. Det fanns då inga tecken på att bilen skulle vara felaktig på något sätt. Huruvida köparen borde ha upptäckt ett eventuellt fel på bilens tändbox kan diskuteras. Mina kunskaper om bilar är vid denna diskussion begränsade. Dock förutsätter jag att ett fel på en sådan bildel är märkbar, antingen vid provkörning eller genom felmeddelande. Det kan därför vara svårt för köparen att visa att felet redan funnits från början. Resultatet blir då att du inte har någon skyldighet att ersätta den uppkomna skadan. Vidare med hänsyn till bilens ålder och att du inte lämnat köparen någon garanti eller liknande har du ingen skyldighet att ersätta den uppkomna skadan. Skulle du trots detta vilja ge någon form av ersättning väljer du storleken på detta på egen hand. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,