Förskott på arv

2012-03-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Min mormor gick bort för några månader sedan. Hon hade två barn, min mamma och morbror. Min mamma gick bort för 10-talet år sedan. Vid mormors bouppteckning framgick att mormor för ca 4 år sedan vid flytt till äldreboende skrev ett gåvobrev till min morbror där hon gav honom sin bostadsrätt. Inga villkor eller förhållanden angavs i gåvebrevet. I bouppteckningen registrerades detta enbart som en gåva till morbror. Övriga tillgångar var minimala. Har jag som min mammas arvinge någon rätt till del av värdet på lägenheten som den gav vid försäljning ? Vart bör jag vända mig i så fall för att gå vidare ?
SVAR
Hej!

Om inget särskilt har föreskrivits i gåvobrevet så förutsätts gåvan vara förskott på arvet, 6 kap. 1 § ärvdabalken (förkortas ÄB, kan läsas här: här ).
Detta innebär att gåvans värde ska avräknas från din morbrors del av arvet, 7 kap. 2 § ÄB.
Av din fråga verkar det som att bostadsrätten var mer än av din morbror skulle ha fått som arvslott. Enligt 6 kap. 4 § ÄB är han dock inte skyldig att "återbära överskottet". Däremot får gåvan inte kränka din laglott. Av 7 kap. 4 § ÄB följer då alltså att din morbror blir skyldig att ge dig ersättning för din laglott. Om boets tillgångar var 100 000 kr så blir din arvslott 50 000kr och laglotten därmed 25 000kr.

Observera att du måste väcka talan vid domstol inom ett år efter bouppteckningen avslutades för att du inte ska bli av med din rätt, 7 kap. 4 § ÄB. Rätt domstol är den domstol där "den döde hade att svara i tvistemål i allmänhet" enligt 10 kap. 9 § rättegångsbalken.

Hälsningar
Olle
Olle Lindberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (755)
2018-05-24 Förskott på arv vid penninggåva
2018-05-23 Vad avgör om det räknas som förskott på arv?
2018-05-23 Förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2018-05-22 Ska bröllopsgåva ses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (54460)