Reklamation av bil köpt begagnad

2007-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, jag sålde en bil av 93 årsmodell. Jag hade själv ägt bilen i endast 9 dagar. Köparen ringde efter en vecka och sa att kamremmen hade gått av. I första hand ville han häva köpet och i andra hand få reparationen betald. Enligt honom skulle det kosta 20 000:-. Han gav 18 000:- för bilen. Är jag skylig att betala eller ta tillbaka bilen?
SVAR
Eftersom det är fråga om en affär mellan två privatpersoner är det KöpL se http://www.lagen.nu/1990:931 som är tillämplig. Har köparen och säljaren (ni) avtalat särskilt om något gäller det före köplagen, som är dispositiv. Även muntliga avtal gäller!

När du lämnade över bilen gick risken för den över på köparen och efter den tidpunkten är han skyldig att betala för den även om den skulle bli förstörd eller försämras genom en händelse.

Köparen får undersöka varan innan köpet genomförs och de fel han borde ha märkt vid undersökningen kan han inte åberopa i efterhand. Har köparen underlåtit att undersöka varan trots säljarens uppmaning får han ändå inte åberopa sådana fel han borde ha märkt om han hade undersökt varan. Om varan sålts i befintligt skick, såsom i detta fall, får varan inte vara i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Det är svårt för mig att avgöra om en sliten kamrem kan upptäckas vid en undersökning, men det förefaller som om en köpare bort inse att en bil som kostar 18,000:- och är 14 år gammal förmodligen inte är i toppskick och kan behöva repareras.

Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när risken går över på köparen, d.v.s. i ert fall när bilen överlämnades. Då var kamremmen som jag förstått saken hel. En försämring som uppstår efter köpet är bara säljarens ansvar om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Gick kamremmen av efter en vecka är detta sålunda köparens ansvar och inte ditt.

Har du som säljare däremot garanterat att bilen är i särskilt bra skick eller om du har åtagit dig att svara för bilens användbarhet skall varan anses felaktig trots att remmen gick av efter avlämnandet och i så fall har köparen rätt att häva eller kräva att du åtgärdar felet, d.v.s. att du själv lämnar in den på reparation, eller att du betalar vad det kostar köparen att få den reparerad.

Med vänlig hälsning
Louise Hjelm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)