Äganderätt vid samboförhållande

FRÅGA
Hej. För 3 år sedan köpte jag en bostadsrätt. Det är jag som står på lån och som ägare till bostaden. Nu föll det sig dock så att min pojkvän och dennes son i samma veva hade lite strul med sin bostadssits och jag sa då kan de lika väl flytta in till mig. Vi flyttade alltså ihop samtisigt i lägenheten jag från början köpte för eget bruk och jag har aldrig bott "ensam" i bostadsrätten.Såvitt vi förstår räknas vi särför båda som ägare till lägenheten oavsett vad som står på papper.Om min sambo skulle avlida är vi därför oroliga för att mitt bonusbarns mor skulle kunna kräva att sambons barn får ut sitt arv, och jag därmed blir tvungen att ge barnet värdet av halva bostadsrätten ?Hur gör vi för att undvika detta och jag ensam har rätt till bostadsrätten i detta fall?Samtidigt vill vi att om jag själv trillar av pinn att sambon och mitt bonusbarn ska kunna bo kvar utan att mina syskon/förälder kräver min sambo på halva lägenheten. Med vänliga hälsningarBonusmamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om sambors egendom och bodelning vid samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Att två personer ingår ett samboförhållande ändrar inte per automatik något gällande personernas äganderätt till egendom. Egendom som ena sambon haft innan och även sådan som denne förvärvar under samboförhållandet kommer fortsatt tillhöra denne ensam och inte den andra sambon. Enda skillnaden är att egendom som förvärvats för gemensam användning, vilket ofta gäller för egendom som införskaffats under samboförhållandet (ex. en bostadsrätt för gemensamt boende, husgeråd till den gemensamma bostaden etc.), kan komma att utgöra samboegendom (se 3 § SamboL). Vid upplösning av ett samboförhållande, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap, ska en bodelning av samboegendomen genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § SamboL).

Detta innebär att då det är du som köpt bostadsrätten så är det också du som fortsatt äger den, trots att ni inlett ett samboförhållande. Avsikten med införskaffandet av bostadsrätten dvs om den var tänkt att användas gemensamt av dig och din sambo eller inte blir därmed endast aktuell vid bedömningen angående om bostadsrätten är samboegendom eller inte.

Om bostadsrätten bedöms vara samboegendom kommer detta först få betydelse vid en bodelning där samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna. Som tidigare nämndes sker sambobodelning endast ifall en av samborna begär det, vilket innebär att om ingen av er begär bodelning så kommer inte heller din sambo få del av värdet på din bostadsrätt.

Rätten att begära bodelning tillfaller enbart sambor och kan inte övertas av en sambos dödsbo. För de fall din sambo går bort innan dig är det därmed endast du som kan begära bodelning. Om du väljer att inte begära bodelning kommer din sambos dödsbo därmed inte kunna få del i din bostadsrätt. Vidare finns även möjligheten att ni sambor gemensamt genom ett samboavtal bestämmer att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (se 9 § SamboL) och på så sätt förhindra att sambons dödsbo får del i bostadsrätten även om du begär att bodelning ska ske.

I händelse av att du går bort före din sambo finns möjligheten för din sambo att begära bodelning och genom denna få överta bostadsrätten på sin lott med hänvisning till att din sambo är den som bäst behöver bostaden. Att upprätta ett testamente där du testamenterar bostadsrätten till din sambo är ytterligare en möjlighet att överväga (för formkraven se 10 kap. 1 § Ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2558)
2020-02-25 Rätten att ta en del av vinsten för min sambos bostad som jag investerat i
2020-02-25 Får min sambo räkna av sådant han fått i arv i bodelningen när samboförhållande upphör?
2020-02-24 Kan jag drabbas av min sambos studielån vid separation?
2020-02-23 Samboegendom & 22 § SamboL

Alla besvarade frågor (77418)