Beskattning av utdelning till aktiebolag och utdelning till fysisk person

2018-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag ska köpa onoterade aktier i företaget jag för närvarande är anställd i till ett värde på ca 300 000 SEK. Bolaget har sitt säte i Danmark och utdelningen på aktierna kommer att ske därifrån. Blir det någon skattemässig skillnad om jag väljer att köpa aktierna via ett eget AB som jag då lånar ut pengar till, eller om jag gör investeringen direkt som privatperson? Kan räkneexemplet nedan verkligen stämma? Tror att jag missar något?Som privatperson det bli:- Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Skatt i Sverige på bruttobeloppet (25% - avdrag för Dansk skatt á 15% = 10%)= Totalt 25% skatt på bruttobeloppetSom AB skulle det istället bli: - Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Bolagsskatt i Sverige på vinsten (22%)- Skatt privatperson på utdelningen (25%)= Totalt 50,3% skatt
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur blir beskattningen om det aktiebolag du äger köper aktierna?

Först ska jag behandla hur ditt aktiebolag kommer att beskattas för utdelningen från det danska aktiebolaget. Jag utgår från att du äger ett svenskt aktiebolag, dvs. ditt aktiebolag ska vara registrerad hos Bolagsverket i Sverige.

Som huvudregel tar ett aktiebolag upp alla sina inkomster till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att ditt aktiebolag skulle ta upp utdelningen i inkomstslaget näringsverksamhet. När det gäller utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet finns ett antal särskilda regler gällande vad som kallas för näringsbetingade andelar. Det framgår av din fråga att andelarna som ska köpas är inte marknadsnoterade. Detta innebär att de andelar som ditt aktiebolag kommer att köpa hos det danska aktiebolaget kommer att utgöra näringsbetingade andelar (24 kap. 32 – 33 §§ Inkomstskattelagen). Utdelning på näringsbetingad andelar tas inte upp till beskattning, därför ska ditt aktiebolag inte betala bolagsskatt på utdelningen från det danska aktiebolaget (24 kap. 15 § Inkomstskattelagen).

När ditt bolag har delat ut vinsten kommer du att ta upp utdelningen från ditt aktiebolag i inkomstslaget kapital. För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen).

Beroende på hur stor utdelningen är, på ägarförhållanden i ditt aktiebolag samt hur verksamt du är i bolaget, kan ditt aktiebolag anses vara en Fåmansföretag och därför kan utdelningen omfattas av reglerna om kvalificerade andelar (56 kap och 57 kap. Inkomstskattelagen). Detta skulle innebära att en del av utdelningen skulle du ta upp i inkomstslaget kapital, med en skattesats på 20% (enbart 2/3 delar av utdelningen i inkomstslaget kapital ska tas upp till beskattning med en skattesats på 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 20%) och resterande del skulle du ta upp i inkomstslaget tjänst (57 kap. 20 § Inkomstskattelagen) vilket skulle bli föremål för kommunal inkomstskatt (varierar beroende på vilken kommun du bor i) samt statlig inkomstskatt om dina tjänsteinkomster överstiger 438 900 kr (65 kap. 5 § Inkomstskattelagen).

Informationen i frågan är otillräcklig för att kunna bedöma om ditt aktiebolag omfattas av reglerna om Fåmansföretag.

Hur blir beskattningen om du som privatperson ?

En utdelning görs alltid på beskattade medel. Detta innebär att först ska det danska bolaget beräkna sin årliga vinst, på vilken det ska betala dansk bolagsskatt. Efter det, bestämmer bolagsstämman hur stor del av den beskattade vinsten (efter skatt till staten är betald) som ska delas ut till aktieägarna, dvs. aktiebolaget betalar skatt på sin vinst och inte på utdelningen.

Du som aktieägare kommer att ta upp utdelningen som inkomst i inkomstslaget kapital och kommer att beskattas med en skattesats på 30%.

Du har rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Du har rätt att räkna av det belopp som motsvarar summan av den utländska skatt du betalar i Danmark (2 kap. 8 § Avräkningslagen).

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (144)
2020-01-26 Olagligt att jobba svart?
2020-01-25 Dubbelbeskattas en försäljning av aktier pga dubbelt medborgarskap?
2020-01-06 Samåka mot ersättning
2019-12-19 Ska förvärv genom bodelning beskattas?

Alla besvarade frågor (77420)