Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?

2021-09-14 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är 3 syskon. Vår mor äger 1 hus. 1 syskon vill gärna överta huset. Hur gör vår mor på bästa sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag tillämpa ärvdabalken (ÄB). I mitt svar antar jag att er mor inte är gift och att hon endast har tre barn och inga fler arvingar.

Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?

Din mor har fri förfoganderätt över sin egna egendom. Detta innebär att hon har rätt att sälja eller ge bort egendomen till vem hon vill. Faktumet att er mor överlåter (säljer, byter eller ger bort) sitt hus till ert syskon är inte någonting som ni kan överklaga rent juridiskt. Det är er mors fria vilja att göra på detta sättet och detta anses inte vara någonting klandervärt.

Däremot finns det en presumtion på att alla gåvor som ges från en förälder till sina barn är förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om er mor ger bort huset till er bror eller säljer det till ett förmånligare pris så kan detta ses som en gåva och därmed förskott på arv.

När er mor avlider ska hennes kvarlåtenskap fördelas lika mellan er tre. Eftersom ert syskon har övertagit huset innan så kommer husets värde att räknas bort från din brors andel av arvet. Alla gåvor som av väsentligt värde från föräldrar till barn anses vara förskott på arv om gåvogivaren inte har angett något annat. För att det ska bli så rättvist som möjligt är det viktigt att övertagandet av huset ses som förskott på arv och att resten av syskonen kan få rätt till lika mycket. Detta beror så klart på hur mycket egendom det finns vid er mors död.

Sammanfattning och vägledning

Om det inte finns ett gåvobrev på att gåvan inte ska utgöra förskott på arv så är det en laglig gåva från en person till en annan, denna går ej att överklaga. Om ingenting har skrivits så ses det som förskott på arv och det kommer då att räknas av på er syskons andel i arvet efter er mor. Om ni alla tre syskon och er mor redan nu är överens om att ni vill att ert syskon ska ta över huset så kan ni komma överens om detta själva. Det är dock viktigt att ni tänker på att er mors egendom kanske inte är lika stor som den är idag när hon går bort. Om ert syskon nu får huset i gåva så skulle detta innebära att ni kanske inte får lika stora andelar vid arvsfördelningen. Jag rekommenderar er att ta kontakt med vår byrå, detta då jag bedömer att jag behöver ha mer information kring hur överlåtelsen är tänkt att ske. Frågor som jag bedömer är viktiga är exempelvis om ert syskon ska köpa huset eller få den som en gåva etc? Du kan boka en tid med byrån här.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?