Försäljning till underpris - förskott på arv?

2021-09-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Jag ska köpa min mammas hus för 6 miljoner kronor. Huset är värderat till 8 miljoner. Vi är två bröstarvingar. Jag antar att detta räknas som gåva då det är underpris? Hur ska man sedan räkna för att den andra bröstarvingen får 50% av det totala arvet så småningom? Anta att vid bortgång finns ytterliggare 4 miljoner att dela upp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är reglerad i ärvdabalken (ÄB).

Gåva till bröstarvingar

Huvudregeln beträffande förskott på arv till bröstarvinge är att det som arvlåtaren givit ska presumeras vara ett förskott. Att det är en presumtion innebär att din mamma kan välja att frångå denna regel. Detta görs antingen uttryckligen i överlåtelsehandlingen eller om omständigheterna i övrigt talar för att avsikten ej är att gåvan ska vara ett förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB).

Är försäljningen en gåva?

En gåva är en överlåtelse av egendom utan motprestation. I ditt fall finns det emellertid inslag av både motprestation (s.k oneröst fång) och gåvoinslag (s.k benefikt fång). Ovannämnda bestämmelse är tillämplig även vid köp med benefika inslag. Det vill säga, mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det du erlägger i betalning anses vara ett förskott på ditt arv.

Hur beräknas arvet när det finns ett förskott?

Beräkningen företas på så sätt att det du mottog som förskott på arv adderas till kvarlåtenskapen varefter vardera bröstarvinge får lika mycket av denna hypotetiska kvarlåtenskap. Sedan avräknas värdet på förskottet från din arvslott (6 kap. 5 § ÄB). Avräkningen sker med gåvans värde vid mottagandet, vilket praktiskt taget innebär att du drar fördel av eventuell värdeförändring (6 kap. 3 § ÄB).

Beräkningen, utifrån de uppgifter du angav i din fråga, blir således såhär. Kvarlåtenskapen efter din mor uppgår till tio miljoner (sex miljoner från försäljningen plus de ytterligare fyra miljonerna). Sedan adderas ditt förskott på arv till kvarlåtenskapen. Med andra ord är den hypotetiska kvarlåtenskapen tolv miljoner. Vardera bröstarvinge erhåller lika mycket, det vill säga sex miljoner var. Men eftersom du fått ett förskott på ditt arv á två miljoner, avräknas detta från din arvslott. Din arvslott blir således fyra miljoner, och den andra bröstarvingens sex miljoner.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?