Förutsättningar straffansvar oaktsam våldtäkt

FRÅGA
Jag var oskuld innan det här. Jag träffade en kille hemma hos honom för att se på film och då skedade vi, sen satte han sig helt plötsligt upp och började ta av sig sina byxor och ta på mig. Sen drog jag ner dragkedjan på min tröja och då stack han handen under min bh och reste sig upp och gick mot sitt sovrum, då gick jag bara efter. Jag var inte sugen, men jag hakade på bara för att han tog initiativet. Sen hade vi sex och han tog fram något glidmedel som jag fick svamp av. Sen började han slicka på mina bröstvårtor utan att ens fråga. När vi skulle sova började han ta på mig igen för att han sa att han inte kunde låta bli. Efter några veckor träffade jag honom igen för att jag tänkte att han var värd en chans till, men i efterhand har jag insett att jag inte ville och han borde ha frågat innan. Räknas det här som oaktsam våldtäkt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar straffansvar för våldtäkt respektive oaktsam våldtäkt

6 kap 1 § 1 stycket Brottsbalken (1962:700) (BrB) anger att den som med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag, eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt. Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.

I 6 kap. 1 a § BrB anges att den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheterna att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt.

Centralt i båda brottsbeskrivningarna är rekvisitet frivilligt. För att en person ska anses deltagit frivilligt i ett samlag förutsätts till och börja med att frivilligheten består under hela samlaget. Utgångsläget är att en person som deltar frivilligt på något sätt uttrycker sin vilja att delta. Om en person inte på något sätt visar sin vilja, ska det normalt tolkas som att deltagandet inte är frivilligt. Huruvida en person har deltagit frivilligt utgår från en helhetsbedömning av situationen. En individs inre vilja att inte delta är däremot inte tillräckligt för att straffansvar ska inträda för den andre parten eftersom individen ändå "går med" på samlaget. Utgångspunkten är att personen ska ha kunnat ta ett fritt val om hen vill delta i samlaget, prop. 2017/18:177 s. 30 ff.

För att straffansvar ska inträda krävs att personen därutöver har haft uppsåt (för att dömas till våldtäkt) eller varit grovt oaktsam (för att dömas till oaktsam våldtäkt) i förhållande till att den andre personen inte deltog frivilligt i samlaget eller den sexuella handlingen som är jämförbar med samlag.

För våldtäkt krävs därmed att personen antingen avsiktligt genomför samlag med en person mot dennes vilja (avsiktsuppsåt) eller att personen visste om att den andre inte ville men genomförde samlaget ändå (insiktsuppsåt) eller att personen var likgiltig i förhållande till att personen inte deltog frivilligt i samlaget (likgiltighetsuppsåt).

För oaktsam våldtäkt krävs att personen istället är grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen inte deltar frivilligt. Med det avses att personen är medvetet oaktsam, att personen misstänker att den andre inte deltar frivilligt men genomför samlaget eller den sexuella handlingen ändå.

I ditt fall

För bedömningen om du deltagit frivilligt eller inte är som nämnt att du på något sätt uttryckte att du ville genomföra de sexuella handlingarna, t.ex. genom ord eller handling. Om det var så att du inte uttryckte din vilja att delta på något sätt, ska vidare killen du hade samlaget med ha misstänkt att du inte deltog frivilligt och genomfört samlaget ändå. Däremot om det är så att du deltog frivilligt vid tidpunkten för samlaget men efteråt ångrade dig, är det inte något killen kan åläggas straffansvar för.

Hoppas du fått svar på din fråga och ta hand om dig!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98575)