Har sambons arvingar rätt till del i vår gemensamma bostad?

FRÅGA
Jag och min sambo bor sedan 20 år sedan i min fastighet. Denna köpte jag 1979 med min dåvarande man.Vi har i höstas byggt till fastigheten med 15 m2 och i samband med detta belånades fastigheten upp.Dessa nya bolån star på oss båda (tidigare hade jag merparten av lånen på mig och vi hade ett gemensamt konsumtionslån).Vi har inga gemensamma barn, dock har han 2 som han inte träffar och har relation till och jag har 3 barn.Vad hander om min sambo skulle avlida fore mig?Har hans barn någon rätt till fastigheten som jag äger eller är det endast ev lösöre och hans privata saker?Vad behöver vi göra för att inte någon diskussion eller arvstvist skall uppstå gällande det som jag äger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om och i sådana fall vilken rätt din sambos barn skulle kunna ha till er gemensamma bostad som du äger vid händelse av att din sambo avlider före dig.

Reglerna om sambos egendom och bodelning hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Att två personer ingår ett samboskap påverkar inte äganderätt till egendom per automatik. Genom en bodelning mellan samborna kan dock egendom komma att byta ägare. I en bodelning ska samboegendom ingå och fördelas (se 8 § SamboL). Till samboegendom hör gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (se 3 § SamboL). Med hänsyn till att du förvärvat er gemensamma bostad redan innan ni träffades och inte för din och din sambos gemensamma bruk ska din fastighet inte utgöra samboegendom. Att även din sambo har lån som härrör till huset förändrar inte det heller äganderätten eller synen på om det är samboegendom eller ej. Då du ensam äger fastigheten och då den inte genom bodelning kan övergå till din sambo torde din sambos arvingar inte ha rätt att ta del av din fastighet.

För att ytterligare säkerställa att fastigheten inte ska ses som samboegendom finns möjligheten att upprätta ett samboavtal som anger detta. Genom ett samboavtal kan ni vidare även förklara att annan egendom inte ska ingå i en bodelning trots att det är att anse som samboegendom (se 9 § SamboL).

Något som också kan vara värt att tänka på är att en bodelning inte måste genomföras när ett samboförhållande upphör utan det sker endast om någon av samborna begär det. Om ett samboförhållande upphör till följd av att en samborna går bort är det den efterlevande sambon som ensam har rätt att begära bodelning. Den avlidne sambons dödsbo kan därmed inte begära bodelning (se 18 § SamboL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2554)
2020-02-23 Ingår bilar i samboegendom?
2020-02-23 Betalning av hyra efter att ett samboförhållande har upphört
2020-02-23 Vem har rätt till pengarna på en sambos eget bankkonto vid bodelning?
2020-02-23 Vad krävs för att vara sambos i juridisk mening?

Alla besvarade frågor (77278)