Hur får jag ut skadestånd för en kroppskada?

FRÅGA
Hej! Jag bröt flera leder i foten pga en person som sviktade en trampolin medans jag hoppade och inte ville det. Jag har fått gått med skena för foten i ca 3 månader och doktorn säger att det är en skada för livet. Hur anmäler jag personen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns lite olika vägar att gå för att du ska få kompensation för din skada. Jag kommer att redogöra för två av dessa nedan.

Till att börja med, då detta kan utgöra ett brott kan du få ersättning via ett s.k. enskilt anspråk i en brottmålsprocess. För detta krävs det en polisanmälan och att brottet leder till åtal, mer om detta nedan.

Det andra alternativet är att driva en skadeståndsprocess mot personen där du kräver ersättning för personskada till följd av den andres oaktsamhet enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. För detta krävs en stämningsansökan. Detta blir en s.k. civilrättsligt tvist där jag råder dig att anlita en jurist för att få de bästa förutsättningarna till framgång. Värt att notera är att ett enskilt anspråk i en brottmålsprocess fungerar på samma sätt som ett skadeståndsmål, bara att en fällande dom ligger till grund för skadeståndet i det förstnämnda fallet.

Brottmålsprocess

De brott som kan vara aktuella i ditt fall är misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken, eller vållande till kroppskada eller sjukdom, 3 kap. 8 § Brottsbalken . Rekvisiten är att någon uppsåtligen har orsakat någon annan kroppsskada (misshandel) eller av oaktsamhet orsakat någon annan kroppskada som inte är ringa (vållande till kroppskada).

Då du nämner att du behövt uppsöka läkarvård och har fått en skada för livet så bedömer jag det som att skadan i vart fall inte är ringa. Vad gäller bedömningen av om personen har begått gärningen uppsåtligen eller av oaktsamhet spelar det ingen roll för skadebedömningen eller ersättningen men däremot hur högt straff personen kan få (böter eller fängelse i högst två år respektive högst sex månader).

Åtal

En polisanmälan kan leda till åtal men i fallet vållande till kroppskada eller sjukdom, om brottet inte är grovt, krävs det att målsäganden, dvs du, anmäler brottet till åtal och att det är påkallat ur allmän synpunkt, 3 kap. 12 § Brottsbalken. Det är således svårare att få till ett åtal om gärningen bedöms som vållande till kroppskada, då det krävs att det är påkallat ur allmän synpunkt, till exempel att gärningen är någon form av allmän fara.

Jämte brottmålet så begär du också som målsägande enskilt anspråk, 22 kap. 1 § Rättegångsbalken. Bedöms brottet som misshandel får du hjälp av åklagaren att bereda skadeståndsmålet, annars måste du göra denna framställning själv eller med hjälp av ett ombud, 22 kap. 2 § Rättegångsbalken.

Civilprocess

Om du av någon anledning väljer att inte polisanmäla, kan du kräva skadestånd i en vanlig domstolsprocess. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du klargör varför du anser att personen i fråga ska ersätta din skada och hur mycket ersättning du vill ha. Blanketter för stämningsansökan hittar du på Domstolsverkets hemsida.

Beräkningen av skadeståndet som domstolen utgår från finner du i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. (Obs. samma beräkning vare sig det är en civilrättslig process eller enskilt anspråk i brottmål).

Vad du bör göra nu

Det är alltså upp till dig om du vill driva en skadeståndsprocess i ett brottmål eller i en civilprocess. Jag råder dig att ta kontakt med en jurist i vilket fall som helst då det är troligt att du kommer att behöva ett ombud i en skadeståndsprocess. Du kan boka tid med en av våra jurister via: http://lawline.se/boka.

Ta även kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ut någon ersättning där.

Jag hoppas detta var till hjälp!

Mvh,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll