Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

2021-06-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej Lawline, Fråga beräkning förskott på arv. En bröstarvinge av totalt fem syskon, fick för fem år sedan köpa brf lägenhet för 200.000kr, som var ett kraftigt underpris. Mamma sålde lägenheten till det pris pappa och mamma hade betalt för lägenheten för 23 år sedan. Idag är lägenheten värd 1.600.000kr. Vi syskon antar att det betraktas som förskott på arv. Hur beräknas detta förskott på arvet nu när vi gör arvsskifte efter mamma? mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

När värdet på ett förskott på arv ska beräknas utgår man från det verkliga värdet vid tidpunkten för mottagandet av gåvan (6:3 ÄB). Regeln innebär att det är marknadsvärdet på lägenheten när gåvomottagaren köpte lägenheten, dvs. för fem år sedan, som ska avräknas från arvet. Det innebär att dagens marknadsvärde inte blir aktuellt vid beräkningen och man beaktar alltså inte om det har skett någon värdeförändring efter gåvotillfället. Ni måste därmed ta reda på hur mycket lägenheten var värd vid överlåtelsen. Mellanskillnaden mellan värdet och köpeskillingen ska räknas av från arvet.

Denna regel som säger att det är värdet vid gåvotillfället som ska vara avgörande är inte absolut, utan det kan finnas situationer där det av rimlighetsskäl är motiverat att göra en annan värdering. Så kan exempelvis vara fallet om arvlåtaren har lämnat en föreskrift i ett gåvobrev eller testamente om hur en framtida avräkning ska ske. I annat fall gäller huvudregeln om att det är marknadsvärdet vid överlåtelsen som ska avräknas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94567)