Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?

2021-11-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Kan min mor ge bort sitt hus till ett av sina barnbarn medan min mor lever, och hur går man tillväga med detta, inga lån finns på fastigheten. Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en morförälder ge bort en fastighet till sitt barnbarn?

Det korta svaret är att om din mamma vill ge bort en fastighet till ett av sina barnbarn kan hon göra det. Hänsyn måste dock tas till reglerna om förskott på arv som hittas i 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Där anges att i fall din mamma hade valt att ge fastigheten till en bröstarvinge (dvs. barn), hade det utgjort förskott på arv. Det hade då kunnat avräknas vid din mors bortgång till förmån för eventuella syskon.

I 6 kap 1 § ÄB anges vidare att vid arv till annan arvinge (exempelvis barnbarn) ska det endast antas utgöra förskott på arv ifall det är föreskrivet eller om det på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. För att undvika eventuella missförstånd och dispyter kan det vara bra att ange uttryckligen att fastigheten inte är ett förskott i gåvobrevet.

Vad krävs för att ge en fastighet i gåva?

För att ge någon annan en fastighet krävs att formkraven för fastighetsöverlåtelser (i detta fall ett gåvobrev) är uppfyllda. Dessa krav hittar vi i 4 kap 1 § jordabalken (JB). Gåvobrevet ska undertecknas av både gåvogivare och gåvotagare. Det är viktigt att den fullständiga fastighetsbeteckningen anges. Vidare ska det vara tydligt att det rör sig om en överlåtelse av fastigheten och därtill både att det är en gåva och hur stor gåvan är, 4 kap 1 § JB och 4 kap 29 § JB. Gåvotagaren (barnbarnet) måste sedan ansöka om lagfart inom 3 månader från att handlingen upprättades, 20 kap 2 § JB.

Sammanfattningsvis går det bra för din mor att ge bort en fastighet i gåva till ett av sina barnbarn genom att upprätta ett gåvobrev.

Ifall ni behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid med en av våra jurister. Vi har fast pris på gåvobrev - mer information om vad som ingår i priset hittar ni här: https://lawline.se/fixed_price. För utökad information kan ni alltid skicka in en kostnadsfri förfrågan om pris via https://lawline.se/boka.

Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar. Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Josefine Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?