Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

2021-05-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vad för följande konsekvenser kunna uppkomma ifall man arbetar som student men studerar inte?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om du arbetar som student så förutsätter jag att du har ett anställningsavtal. Om det framgår av anställningsavtalet att du är student eller att det är ett krav för anställningen, men du däremot inte är det, så kan en följd bli att avtalet blir ogiltigt då detta skulle kunna betraktas som svek enligt 30 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. För att svek ska föreligga krävs att du med avsikt att vilseleda har lämnat felaktiga faktauppgifter som är av betydelse samt att du var medveten om att din motpart, i detta fallet din arbetsgivare, inte var medveten om hur det verkligen låg till.

I detta fallet skulle jag bedöma det som att det faktum att du uppger dig vara student fastän du inte är det är dels en felaktig faktauppgift, dels en faktauppgift av betydelse då det handlar om ett anställningsavtal som just student. Jag har däremot ingen information om vad din arbetsgivare visste om eller inte visste om och jag har inte heller någon information om du hade som avsikt att vilseleda - därmed kan jag inte ge en heltäckande bedömning.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om du vänder dig till info@lawline.se kan du även få ytterligare juridisk rådgivning!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (352)
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet

Alla besvarade frågor (93266)