Kopior av skuldebrev

2016-10-19 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Ska skriva en skuldbrev med en fd. Kompis som varit skyldig mig pengar sen 2008. Skall låntagaren ha en kopia av skuldbrevet ? Och hur skriver man månads ränta ? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är baserat på hur du väljer att formulera skuldebrevet.

Om brevet formuleras som ett enkelt skuldebrev, dvs. att din fd. vän helt enkelt har en skuld till dig, är själva brevet inte väsentligt. Det är endast att se som ett bevis på att din fd. vän medgivit att det finns en skuld emellan er. Eftersom själva ”orginalbrevet” inte är mer värt än kopiorna, kan kopior bara användas i bevissyfte. Har din vän betalat sin skuld via ett enkelt skuldebrev, kan kopior av detta inte leda till att hen behöver betala igen. Så nej, i sådana fall finns inget krav att hen ska ha kopia, men är heller inte förbjudet om hen vill ha det.

Om brevet formuleras som ett löpande skuldebrev, dvs. att din fd. vän har en skuld till innehavaren av skuldebrevet, är ”originalbrevet” av all väsentlighet. Det är i detta skulden ligger och alla kopior av det är helt utan verkan. När betalning, eller en del av betalningen, skett, måste detta antecknas på skuldebrevet. Det finns därför ingen anledning för hen att ha en kopia.

Angående vad du skriver om ränta, finns regleringar om detta i Räntelagen. Du har självklart rätt att kräva ränta vilket måste stå med på skuldebrevet oavsett vilken art det är, men det finns vissa parametrar att förhålla sig till. Enklast för dig vore nog att använda dig av en färdigtjänst där detta görs åt dig. Du kan förslagsvis fylla i informationen här, http://lawline.se/avtal/skuldebrev, så blir det med säkerhet korrekt.

En avslutande kommentar jag vill lämna, om den än må anses vara lite i förtid, är att skulden till din fd. vän kommer preskriberas 2018, om inget görs av dig. Vad jag förstår har ni inget skriftligt på det här, utan det är bara en muntlig överenskommelse, eller vad juristerna kallar en muntlig enkel fordran, än så länge. Dessa preskriberas enligt 2 § Preskriptionslag (1981:130) tio år efter uppkomsten, om inte ett så kallat preskriptionsavbrott görs.

Preskriptionslagens 5 § går igenom möjligheten till dessa och säger bland annat att ett preskriptionsavbrott uppstår om gäldenären (dvs. din fd. vän) får en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (dig) eller att gäldenären erkänner fordringen mot borgenären. Delger du honom skuldebrevet och ser till att detta dateras på skuldebrevet, kommer du därför ha gjort ett preskriptionsavbrott och en ny tioårig frist kommer börja löpa.

Jag hoppas du fick lite klarhet i din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?