Kan jag fortsätta amortera som vanligt, eller kan mina svärföräldrar kräva att min skuld ska förfalla till betalning?

2021-09-02 i Skuldebrev
FRÅGA |HejVi har lånat 100.000 av mina svärföräldrar. Vi har skrivit papper att vi lånat, utan ränta och med avbetalning 500/månad. Nu när vi separat och sålt fastigheten måste jag betala allt eller kan jag fortsätta att betala 500/ månad till det är slut betalt. Vi har inte skrivit någon slutbetalningdatum eller att det ska betalas när vi sålt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörfallodatumI ditt fall har dina svärföräldrar lånat ut pengarna med en amorteringsplan som framkommer av skuldebrevet. Det innebär att det underförstått finns ett förfallodatum om du följer amorteringsplanen. Du kan alltså fortsätta att amortera som vanligt, utan att dina svärföräldrar kan kräva att skulden ska förfalla till betalning i förtid. Ett skuldebrev som inte har någon amorteringsplan eller ett förfallodatum förfaller till betalning när borgenären (Svärföräldrarna) så önskar, se 5 § skuldebrevslagen.Olika typer av skuldebrevDet finns olika typer av skuldebrev, vilket kan få betydelse för hur en skuld kan överlåtas eller hur borgenären kan göra anspråk på skulden.Om det är ett enkelt skuldebrev tar det sikte på själva skulden mellan er och är inte avsedd att överlåtas till någon annan.Ett löpande skuldebrev går att överlåta till någon annan. Då är det viktigt att ni har antecknat dina amorteringar på skuldebreven. Annars kan en ny borgenär (Ägare av skuldebreven) kräva dig på hela beloppet som fanns från början. Det vill säga 100 000 kr, se 15 § skuldebrevslagen.Anteckning och kvittoÄven en amortering som görs i förtid för att du vill vara ordentlig och betala i tid, kan göras ogiltig mot en ny ägare. Det är därför mycket viktigt att det regleras på skuldebrevet varje betalning som du gjort. Om du kommer överens med dina svärföräldrar att betala skulden i förtid, ska du begära att få tillbaka skuldebrevet, så att ingen annan kan göra skulden gällande, se 21 § skuldebrevslagen. Det är nämligen du som måste bevisa att skulden är betald om någon kräver det.SammanfattningEftersom det finns en amorteringsplan kan dina svärföräldrar inte kräva skulden i förtid. Du kan alltså fortsätta att amortera som vanligt. Var noga med att anteckna varje amortering på båda skuldebreven för att säkerställa att inte någon ny borgenär kommer och kräver dig på hela skulden en gång till. Om ni kommer överens om att du ska betala i förtid, var då noga med att kräva tillbaka skuldebrevet. Om du behöver hjälp med att ta reda på vilken typ av skuldebrev ni har skrivit, hjälper vi på Lawline dig gärna. Vänligen

Vi vill låna ut en handpenning till vår dotter och hennes sambo, så de kan bygga ett hus. Hur kan vi på bästa sätt reglera att ingen löper ekonomisk förlust vid en eventuell separation?

2021-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Min dotter har varit sambo i 2 år och de vill nu bygga hus tillsammans. Jag och dotterns pappa har lovat låna ut pengar för hjälp till handpeng. Vi är överens om att det är ett lån och att pengarna ska återbetalas och vi litar till 100% på dottern och har tänkt skriva någon form av skuldebrev. Vi litar på dotterns sambo också, men känner inte honom så bra än. Nu till frågan: Vilket är bäst - att skriva varsitt skuldebrev till dottern och sambon och låna ut hälften var, eller endast till dottern? Och undrar vad som är viktigt att skriva i skuldebrevet/breven? Jag vill varken att vi eller dottern ska förlora något ekonomiskt om dottern och sambon går skilda vägar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din dotter och hennes sambos avser att bygga ett hus för gemensamt bruk kommer det att räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen, oavsett vem som betalar. Det innebär om de skulle separera någon gång i framtiden räknas det som de äger huset med lika delar. Då måste de antigen sälja huset och dela på pengarna, eller så den ena ta över huset mot att den som tar över huset löser ut den andra, se 16 § sambolagen. Jag tolkar ditt brev som de går in med lika delar i husbygget bortsett från det handpenningslån som kommer från dig och pappan. För att undvika eventuella tvister i framtiden finns det olika sätt ni kan säkra det på.SamboavtalDin dotter och sambon kan komma överens genom ett samboavtal att huset ska utgöra enskild egendom, se 9 § sambolagen. De kan sedan reglera handpenningen som ett skuldebrev mellan dem. Vilket innebär att om de säljer huset, ska skuldebrevet förfalla till betalning och räknas av vid försäljningen från sambons del till din dotters del. Om de önskar amortera till er kan de även reglera sambons del av amorteringen i skuldebrevet mellan dem. På det sättet kan din dotter betala av till er med säkerhet att sambon också betalar en lika stor del.SkuldebrevNi som föräldrar kan med er dotter upprätta ett skuldebrev gällande hela handpenningen. Det ni måste tänka på är att reglera om det ska finnas en amorteringsplan och ni vill han någon form av ränta. För att det ska räknas som ett skuldebrev krävs det att det finns en bestämd summa som avser en skuld, att det är en ensidig handling, att det är ett fristående dokument samt att det finns en skriftlig utfästelse med underskrift. I övrigt finns det inga formkrav på innehållet.Det finns dock olika typer av skuldebrev. Enkla skuldebrev avser till viss man, se 26 § skuldebrevslagen, och löpande skuldebrev, se 11 § skuldebrevslagen. Löpande skuldebrev kan regleras till innehavaren, viss man eller order.Skulle ni vilja skriva ett skuldebrev till sambon som ni inte känner så bra, är ett löpande skuldebrev att rekommendera. Då kan ni reglera att det ska gälla för innehavaren. I det fall sambon inte kan betala skulden, kan ni överlåta skulden till någon annan att driva in.SammanfattningFörslagsvis ber ni er dotter och sambon att upprätta ett samboavtal som reglerar att huset är enskild egendom. De kan sedan skriva ett skuldebrev mellan dem gällande handpenningen och hur den ska återbetalas. Ni kan sedan skriva ett skuldebrev mellan er och dottern. Summan det handlar om är förhållandevis hög. Jag rekommenderar därför att ni anlitar en jurist som hjälper er med detaljerna, för att förhindra att en eventuell framtida tvist. Om ni behöver hjälp med att upprätta samboavtal och skuldebrev, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.Vänligen,

Gäller ett lån om jag har förmåtts att ingå lånet för annans vinning?

2021-06-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Mamma fick mig att ta ett lån för hon fick inte själv ! Kan jag bli av med detta lån nu
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett lån är ett sorts avtal således gäller principen om att avtal ska hållas. Du behöver därmed fullgöra din prestation för att bli av med lånet och således avtalet. Däremot skriver du att din mamma "fick dig" att ta lån för hennes skull, om detta skedde genom exempelvis tvång om hot eller våld som inneburit trängande fara så kan det utgöra en grund för att ogiltigförklara avtalet det vill säga lånet (28 § avtalslagen). Det kan också utgöra ocker om du står i beroendeställning till henne och hon har utnyttjat denna position för att få detta lånet, vilket också är en grund för att ogiltigförklara ett avtal (31 avtalslagen). Ett lån är dock ett sorts skuldebrev, i 34 § avtalslagen regleras att om långivaren var i god tro om denna situation det vill säga inte hade någon misstanke om att något inte stod rätt till så gäller avtalet ändå oavsett vad som har föranlett att avtalet ingicks.Vänliga hälsningar,

Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?

2021-04-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur vet jag om ett skuldebrev är äkta? Vem vänder jag mig till för att få det bekräftat?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar kring giltigheten av ett skuldebrev. Reglerna om skuldebrev och giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). I lagtexten finner vi inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas men det framgår i förarbetena till lagen att ett skuldebrev ska vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Den beskrivningen kan vara svårbegriplig men det betyder helt enkelt att det finns fyra formkrav för hur ett giltigt skuldebrev bör vara utformat. Ett giltigt skuldebrev bör vara: 1. Skriftligt. 2. Till det yttre fristående (d.v.s. det ska bara ge uttryck för en fordran). 3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå i skuldebrevet). 4. En utfästelse om ett penningbelopp (hur mycket pengar det rör sig om). Om skuldebrevet är utformat på det sättet kan du anta att det är giltigt eller äkta. Om det skulle vara så att en tvist uppkommer om huruvida skuldebrevet är giltigt eller inte, så avgörs det i slutändan hos en domstol. Om en person som du anser är skyldig dig pengar till följd av att ni har ett skuldebrev men den vägrar att betala och hävdar att skuldebrevet är ogiltigt, kan du alltså vända dig till en domstol. Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen,

Ex som har tagit lån på mitt namn - vilka åtgärder kan vidtas?

2021-08-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej. Mitt ex tog lån i mitt namn för lite mer än ett år sedan. Alla skulderna har nu hamnat hos kronofogden och jag har inga ägodelar vid större värde kvar sedan separation. Är det för sent att ta upp detta ärende nu och finns det något att göra åt detta?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ta ett lån är detsamma som att ingå ett avtal, enligt svensk rätt gäller principen att avtal ska hållas. Det finns däremot situationer där man kan komma undan från sina förpliktelser i ingångna avtal, sådana situationer är exempelvis om avtalet har ingåtts genom råntvång, tvång, svikligt förledande, ocker med mera (se 3 kap. avtalslagen). Om ditt ex har tagit lån på ditt namn utan ditt medvetande så kan det utgöra en urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken) och ditt ex kan dömas för det.Frågan om det är försent att ta upp något eller inte styrs av preskriptionstiden. Lån kan preskriberas - huvudregeln är att lån preskriberas inom 10 år (2 § preskriptionslagen). Möjligheten att ta upp brott kan också preskriberas. Preskriptionstiden för brott skiljer sig beroende på dess svårighetsgrad men den lägsta preskriptionstiden är 2 år (35 kap. 1 § brottsbalken). I ditt fallJag har inte tillräckligt med information om du har varit med på att lånet har tagits eller inte. Men svaret jag kan ge är att om du har godkänt lånet så finns det dessvärre inget mer att göra än att följa avtalet och betala av skulden. Om du däremot inte har godkänt låneavtalet så kan åtgärder vidtas beroende på hur situationen i fråga ser ut. Avseende preskriptionstiderna är de inga problem då varken låneavtalet eller, om det skulle vara en urkundsförfalskning, brottet har preskriberats. Vänliga hälsningar,

Min son har ett muntligt avtal som nu överlåtits till någon annan, som kräver återbetalning och ränta. Till vem ska han betala och vilken ränta gäller?

2021-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA |HejBehöver hjälpa min son lite, då han inte vet riktigt hur han ska göra, frågar därför er :)Min son var sambo med en person under tiden 2014-2020. Under denna tid köpte de lite möbler där pengarna kommer ifrån sambons far, då han lånade min son den 2016-01-01, 20.000 kr hans ex-svärfar dvs. Det var ett muntligt lån och inga villkor hade nämnts mellan dem. Min son försökte flera gånger att betala av på lånet men ex-svärfar sa varje – "det tar vi sen", men förra veckan i torsdags den 12/8 kom det ett brev från en för min son okänd person, , med krav på 20.000 kr och ränta enligt lag från 2016-01-01 (begärd ränta är ca 8.000 kr). Måste min son betala, i så fall till vem. Från och med när kan ränta utgå?Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Än så länge behöver inte din som betala ränta. Frågan är också om hela skulden är hans?Muntliga avtalTill att börja med kan vi konstatera att det finns ett bindande avtal enligt avtalslagens principer om anbud och accept. I det här fallet har fadern lånat ut pengar till din son (Eller din son och hans sambo), se 1 § avtalslagen. Detta gäller även om det är ett muntligt avtal, se 3 § avtalslagen.När det kommer till att tolka oklarheter i ett avtal, måste en sammantagen bedömning av omständigheterna göras. I det här fallet är det sambons far som har lånat ut pengar till din son för att sambon och din son ska kunna köpa möbler till det gemensamma hemmet. Faderns avsikt med pengarna är att de ska gå till deras gemensamma hem. Eftersom de var sambos räknas de möbler som de köper gemensamt till bostaden som samboegendom, se 3 § sambolagen. Om din son hade lånat pengarna av sambons far till privata inköp, är det att tolka som ett avtal mellan din son och sambons far. Faderns avtalsavsikt var således att pengarna skulle gå till det gemensamma boendet. Likaså kan din sons avtalsavsikt anses vara att lånet var till för deras gemensamma hem. Tolkningen bör därför vara att pengarna de lånade av fadern skulle gå till möbler som avser det gemensamma boendet. Avtalet är således mellan Fadern som ena parten och samboparet som andra avtalsparten. Ur den tolkningen är således även sambon skyldig att betala skulden. Eftersom det är ett muntligt avtal blir det svårt att bevis hur det var sagt från början. Men det är den mest rimliga lösningen. Om ni trots allt är överens om att avtalet gäller mellan fadern och din son, måste situationen tolkas enligt reglerna för enkla skuldebrev.SkuldebrevI lagen om skuldebrev regleras vad som gäller mellan gäldenär och borgenär (Låntagare och långivare). Lagen är även analogt tillämplig på muntliga låneavtal. Det vill säga då det inte finns andra lagar att tillämpa vad som gäller vid muntliga avtal, gäller reglerna om enkla skuldebrev, se 26 § skuldebrevslagen.I din sons fall rör det sig om ett skuldebrev utan förfallotid eller datum. Det finns inte heller någonting avtalat om vilken ränta som ska gälla. Det innebär att din son har rätt att betala av skulden när han vill. Det framgår även av brevet att han har försökt, men blivit avfärdad. Det innebär också att sambons far kan på anmodan kräva betalning. Det vill säga han kan kräva återbetalning när han vill, se 5 § skuldebrevslagen.RäntanOm det inte finns någon avtalad ränta ska enligt 6 § skuldebrevslagen, reglerna i räntelagen gälla.Enligt 4 § räntelagen ska ränta börja löpa från trettio dagar från det skulden förefaller till betalning. Om inget förfallodatum är angivet, förfaller skulden till betalning omedelbart den 12/8­­­-2021, då din son fick brevet. Räntan ska då börja räknas från 12/9­­-2021.Om ingen fastställd ränta är avtalad, gäller beräkning enligt 6 § räntelagen. Vilket innebär Riksbankens referensränta (Som för närvarande är 0 %) + 8%. Det vill säga räntan blir således 8 %. Det innebär att din son blir skyldig att betala 133 kr/ månad i ränta efter den 12:e september 2021, tills det han, alternativt de båda har betalat skulden.Till vem ska din son betala?Enkla skuldebrev kan överlåtas, men då krävs vissa moment för att det ska vara giltiga överlåtelser. I det här fallet är den en muntlig överenskommelse, där skuldebrevslagen blir tillämplig. Men i praktiken finns inget undertecknat avtal med villkor att överlåta. Det blir en överlåtelse om en utfästelse, vilket inte fungerar. Skulden ska därför betalas till fadern.SammanfattningTill en början måste det fastställas om lånet gäller mellan fadern som en part och samboparet tillsammans som andra part, eller endast mellan din son och fadern. Vid muntliga avtal blir reglerna i skuldebrevslagen analogt tillämpbara. Skulden har i samband med brevet till din son förfallit till betalning den 12/8. Eftersom ingen ränta är avtalad gäller reglerna om dröjsmålsränta i räntelagen. Räntan i det här fallet börjar räknas från trettio dagar efter den 12/8. Räntan är i nuläget 8 %, vilket blir 133 kr/månad. Skulden är i form av ett muntligt avtal, och kan därmed inte överlåtas till någon annan med stöd av skuldebrevslagen. Skulden ska därför betalas till fadern. Om du behöver hjälp med att bemöta faderns kravbrev, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan ett skuldebrev ingås digitalt?

2021-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan man skriva under skuldebrev digitalt via Kivra?Behöver man fortfarande vittnen då?Kan även vittnena skriva under på Kivra?Tack!
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att tillämpa lagen om skuldebrev i mitt svar. Krävs det vittnen för att ett skuldebrev ska vara giltigt? I lagen om skuldebrev finns det inget krav på att skuldebrev behöver bevittnas för att vara giltigt. Däremot kan vittnen ha ett värde när det gäller bevisning. Den som har bevittnat skuldebrevet kan exempelvis styrka underskrifternas äkthet, att parterna ingick avtalet med fri vilja och att parterna var i ett normalt sinnestillstånd vid antalets ingående. Vittnena har ansetts ha ett större värde om de har varit opartiska och därmed inte haft ett personlig intresse av skuldebrevet. Kan ett skuldebrev ingås digitalt? Det finns ingenting i lagen om skuldebrev som säger att skuldebrev inte kan ingås digitalt. Avtalslagen ställer inte heller några formkrav för avtal, utan det finns en huvudregel om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). En elektronisk signatur i detta fallet innebär att man skriver under avtal med hjälp av e-legitimationer som BankID. Dessa underskrifter är lika juridiskt bindande som en orginalpåskrift med handskriven signatur. Sammanfattning och rådgivning Skuldebrev och avtal i sin helhet kan alltså ingås digitalt. Jag kan inte se att det skulle vara något problem att ha vittnen. Att parterna och vittnena signerar skuldebrevet digitalt borde fungera. Om du behöver mer vägledning gällande ditt skuldebrev, skulle jag rekommendera att du tar kontakt med vår byrå. De kan hjälpa dig att skriva ett juridiskt korrekt skuldebrev. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?

2021-03-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, om jag ska låna ut 350,000 till min sambo vilka dokument bör jag och han skriva oss emellan? Vi bor i ett hus men jag äger inte huset utan betalar en överenskommen hyra. Han har dessutom en dotter sedan tidigare. Jag står skriven på adressen men i övrigt finns inga avtal oss emellan.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man ska låna ut pengar till någon annan är det lämpligt att upprätta ett skuldebrev för att undvika framtida tvister och tveksamheter. Ett skuldebrev utgör en skriftlig handling om utlåning av pengar och upprättas främst för att tjäna som bevis. Ert avtal om att låna ut pengar ligger alltså till grund för skuldebrevets upprättande. Genom skuldebrevet kan ni klargöra vilka villkor som gäller för lånet, exempelvis ränta, återbetalningsplan och förfallodag m.m. Eftersom du planerar att låna ut relativt stor summa pengar och för att allting ska bli så korrekt som möjligt, rekommenderar jag dig att boka en tid hos en av våra jurister som kan hjälpa till med skuldebrevet. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,