Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?

FRÅGA
Hej, är det koppleri om en prostituerad säger till sin kompis att hon säljer sex och att kompisen borde göra samma sak på grund av att hon anser att det finns många fördelar med detta etc?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att dömas för koppleri krävs att man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättnings. 6 kap. 12 § Brottsbalken (BrB).

I din fråga är det ett eventuellt främjande som skulle kunna bli aktuellt. Vad som innebär främjande framgår inte tydligt av lagen, men det går att läsa sig till vissa exempel i förarbetena. Där står bland annat "Även psykisk påverkan på annan varigenom denne beslutar sig för att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig kan utgöra ett främjande." (prop. 2004/05:45 s. 108)

Att utan några bakomliggande motiv säga till en vän att de borde testa prostitution då du har positiva erfarenheter av det lär ligga i gråzonen för straffbarhet. Som exempel kan nämnas en dom från HD där kvinnans sambo friandes från koppleri då det inte kunde uteslutas att kvinnan fattat beslutet att prostituera sig självständigt.

Huruvida det skulle utgöra ett främjande bedöms alltså från fall till fall. Bortsett från en underliggande osäkerhet i frågan skulle jag göra bedömningen att det inte är straffbart att endast berätta för en vän om fördelarna med prostitution när du själv prostituerar dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96500)