Kräva sina pengar då tid för betalning inte är reglerat i skuldebrevet

2016-05-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Om man har ett skuldebrev (handskrivet )och det inte står sista betalningsdagen på, när kan man då tidigast kräva att få sina pengar?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (SkrbL)(se här). I denna lags allmänna delar finns det en bestämmelse om när innehavaren av ett skuldebrev har rätt att få betalt om någon tid inte har avtalats med motparten. Enligt 5 § 1 st SkrbL (se här) har innehavaren rätt att få betalt när hon eller han framställer sitt krav.

Hur lång tid den som är skyldig pengar har på sig att ”skaffa fram pengarna” från dess att innehavaren har framställts sitt anspråk har diskuterats i den juridiska litteraturen. Vissa hävdar att denne har en viss tid medan vissa hävdar motsatsen. En vägledning kan vara rättsfallet NJA 1991 s 217 där en bank blev skadeståndsskyldig för att de väntade 2 timmar med att betala ut pengar från ett konto. Från detta rättsfall kan en viss slutsats dras; att det inte handlar om någon lång tid. Dock måste man alltid se till omständigheterna i det enskilda fallet vilket gör att det i ett annat fall kan handla om längre tid.

Svaret på din fråga enligt ovanstående information är att du har rätt att kräva pengarna när du själv behagar om ni inte avtalat om någon tid skulden ska vara betalad. Dock kan den som är skyldig dig pengar få en viss tid på sig att ”skaffa fram” pengarna.

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?