Möjligheter till ersättning för brottsoffer

FRÅGA
Min bil brann helt med andra några bilar som vistades på en gratis parkeringplats i Uppsala av ökänd brottsling. Brandkåren och polisen kom inte och bilarna brann hela natten. Tyvärr har jag bara trafikförsäkringen så jag förlurade allt. Min fråga är hur man kan få ersättning i mitt situation. Jag tror att brandkåren och polisen kunde stoppa branden om de kom dit. Inga förebyggande åtgärder gjordes av polisen trots att branden på samma plats var två gånger förut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst har du som brottsoffer möjlighet att få skadestånd för dina skador från gärningspersonen. Detta kan ske i samband med polisanmälan och bestäms när ett misstänkt brott tas upp i rättegång. Om gärningspersonen blir dömd kan domstolen bestämma att denne ska betala skadestånd till dig. Är gärningspersonen okänd, eller kan denne inte betala skadeståndet, har du möjlighet att ansöka om brottsskadeersättning. Det innebär en kompensation från staten. Brottskadeersättning utgår sällan för sakskada, t ex en nedbrunnen bil. För detta krävs att gärningspersonen varit intagen på en kriminalvårdsanstalt eller dylikt. Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen för information om hur du kan kräva skadestånd från gärningspersonen.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll