När kan man jämka ett testamente? Gåva eller förskott på arv? och vad händer om min far dör före min mor?

2021-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Mina gamla föräldrar är gifta. Min far har stått som ensam ägare av deras villa. De har två vuxna söner, A och B (jag). Nyligen fick jag erfara att lagfarten på villan just blivit överförd på min bror, son A, som nu står inskriven som ägare. Samtidigt har pappa upprättat ett testamente vars enda innehåll är att villan i sin helhet skall tillfalla son A, och en framtidsfullmakt, även där står samma son A som fullmaktstagare. Son B. finns ej omnämnd.Jag har förstått att pappa gjort detta i syfte att undanhålla mig, den andre bröstarvingen, son B, min laglott.Några andra dokument eller betydande egendom finns ej, och min mor är dessutom fortfarande i livet.1. Kommer son B att kunna jämka testamentet när villan redan blivit formellt inskriven på son A? 2. Skall villan räknas som gåva, eller förskott på arv?3. Vad gäller om min far dör före min mor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar dina frågor.

När kan man jämka ett testamente?

Din första fråga är om du kommer kunna jämka testamentet som din far har ordnat. Eftersom du är son till testatorn (din pappa) räknas du som bröstarvinge och har därmed rätt till din laglott (2 kap. 1 § ÄB). För att du inte ska förlora din laglott måste du därmed begära jämkning av testamentet i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB. Det du behöver göra är att säga till testamentstagaren (din bror) att du vill få ut din laglott eller framföra ett laglottsanspråk hos tingsrätten (om det uppstår en tvist mellan er). Du måste dock begära jämkning inom sex månader från att du delgivits testamentet, d.v.s. när du fått ta del av testamentet (14 kap. ÄB). Om ett sådant anspråk inte har framförts inom sex månader blir testamentet gällande och du förlorar din rätt till laglotten, men fram tills dess har du alltid rätt att begära jämkning.

Gåva eller förskott på arv?

Din andra fråga är om villan ska räknas som gåva eller förskott på arv. Det som en förälder ger bort i gåva till sitt barn ska räknas som förskott på arv om det inte anges särskild att gåvan inte ska räknas som det (6 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är således att gåvan ska ses som ett förskott på arv såvida det inte står att gåvan inte ska räknas som det eller om det anges i testamentet. Det verkar som att din far i ditt fall har nämnt i testamentet att villan ska räknas som en gåva och inte förskott på arv.

Vad händer om min far dör innan min mor?

Din tredje fråga rör vad som händer om din far dör före din mor. Om din far är gift när han avlider är det hans make som ärver egendomen först (3 kap. 1 § ÄB). Ett undantag från detta är om den avlidna maken upprättat ett testamente, vilket är så fallet nu. Detta innebär att det inte är din mor som kommer ärva villan efter din far eftersom din far har testamenterat bort den till din bror. Din mor har dock alltid rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Viktigt att notera är dock att när en make dör ska en bodelning förrättas innan arvet efter denne fördelas (9 kap. 2 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 §. ÄktB). Enskild egendom är i sin tur egendom som inte faller in under punkterna i 7 kap. 2 § ÄktB, d.v.s. egendom som inte gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v.. Om villan inte räknas som enskild egendom ska den därmed delas lika mellan din far och mor och den hälft som egentligen skulle tillfalla din far som nu är avliden kommer att tillfalla din bror.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1288)
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?
2021-11-28 Räknas fri nyttjanderätt till bostadsrätt som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (97441)