Ogiltigförklara gåva från någon med Alzheimers

2020-12-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min bror har skrivit ett gåvobrev 2016 med min mamma trots hon har blivit utredd för alzeimers sjukdom 2015,mammas underskrift ser inte ut som den gjort tidigare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag utgår ifrån att du anser att detta gåvobrev inte ska gälla. Det finns två primära grunder att angripa gåvobrevet genom.

(1) Alzheimers är en sorts psykisk störning eftersom det påverkar ens beteende. Ifall det kan bevisas att det, iallafall till viss del, var på grund av denna sjukdom som din mamma utfärdade gåvobrevet är det ogiltigt. Din bror är då skyldig att lämna tillbaka brevet eller motsvarande värde i pengar. Detta följer av Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.

(2) Ifall din bror utnyttjat faktumet att din mamma har Alzheimers har han utnyttjat hennes "trångmål/oförstånd". Eftersom det rör sig om ett gåvobrev föreligger ett uppenbart missförhållande mellan vad han får och vad han presterar. Detta uppfyller ogiltighetsgrunden ocker och innebär även det att gåvobrevet ska lämnas tillbaka. Detta enligt Avtalslagen 31§.

Att din mammas underskrift inte ser ut som den gjort tidigare kan utgöra god bevisning för att hon inte varit kapabel att ingå detta avtal. Det utgör dock inte en grund för ogiltighet i sig, om det inte är så att det faktiskt är din bror som gjort den och alltså förfalskat ett gåvobrev.

Jag kan tillägga att så länge det inte står något annat på gåvobrevet så kommer det ses som ett förskott på arv till din bror. Vilket innebär att hans arv kommer minska med den aktuella summan. Detta följer av Ärvdabalken 6:1.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?