om polisen tar cannabis i ens lägenhet är man dömd för ringa narkotikabrott då?

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, poliserna kom i en lägenhet där det log cannabis på bordet men de tog nt med oss t stationen ändå så är vi dömda för ringa narkotikabrott eller
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om poliserna kom in i er lägenhet när ni hade cannabis där och beslag tog det är det brottet som kan vara aktuellt innehav av narkotika. Beroende på mängden som beslagtas kan det röra sig om ringa narkotikabrott, normalgraden av narkotikabrott eller grovt narkotikabrott (Narkotikastrafflagen 1-3§).

Ni är inte dömda per automatik bara för att polisen beslagtagit cannabisen, och speciellt inte utan att få någon som helst information. När polisen beslagtagit cannabisen, har de förmodligen också skrivit ned era personnummer. Polisen utreder då tillsammans med åklagaren om det finns misstanke för brott. I detta stadie kan de ta kontakt med de brottsmisstänkta. När brottsutredningen sedan är färdig bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol. Om förundersökningen kommit fram till att någon skäligen är misstänkt för brottet, så ska den misstänkte att underrättas om misstanken och kallas in på förhör (Rättegångsbalken 23 kap. 18 §). I detta skedet kommer ni alltså informeras om ni är misstänkta för brott.

Ni kommer alltså inte att dömas för ett brott utan att ni delges eller får information om det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88385)