Pregabalin Narkotika

2020-06-21 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag har en fundering kring läkemedlet pregabalin. Hur ser straffskalan ut? Låt säga att polis lyckats ta 400gram pregabalin i pulver form via brev hos mig, vad förväntas jag få för påföljd? Har en dom på ringa narkotikabrott sen 3 år tillbaka i övrigt inga belastningar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Pregabalin är ett läkemedel som sedan några år tillbaka är narkotikaklassat, därmed kan man bli dömd för narkotikabrott för användning, innehav och smuggling av pregabalin enligt narkotikastrafflagen (NSL). Enligt tidigare domar så kan straffvärdet på pregabalin jämföras med straffvärdet för cannabis.

Att olovligt inneha narkotika är att anse som ett narkotikabrott (NSL 1 §, punkt 6). Det innefattar även att det är ett uppsåtligt brott och handlande. Det är sedan arten och mängden på narkotikan som avgör straffvärdet (NSL 2 §).

400 gram anses vara en ganska stor mängd (om man gör en jämförelse med cannabis), och det bör således ligga på narkotikabrott av normalgraden (NSL 1 §). För narkotikabrott av normalgraden kan man tilldelas högst fängelse i tre år. Det finns därmed en presumtion om fängelse för detta brott (Brottsbalken 30 kap. 4 §).

Omständigheten att du tidigare är dömd för ett liknande brott (narkotikabrott), är inte till din fördel utan ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffet (Brottsbalken 29 kap. 4 §), och kan därmed höja straffet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88421)