Rätt till skadestånd då ett avtalsbrott har medfört skada

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska ha fest i helgen och idag (måndag) får vi ett mail av den förening vi ska hyra lokalen av att det blivit en dubbelbokning och lokalen "sedan länge varit uthyrd". Vi har sedan i maj när bokningen ägde rum haft mailkontakt med kansliet där det klart och tydligt stod i ett mail "då bokar vi in detta". Föreningen påstår att de har försökt att kontakta oss via telefon men vi har inga missade samtal eller sms. Vi har bjudit in släkt och vänner till festen samt köpt in all mat och dricka. Har vi någon rätt till kompensation eller liknande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns, enligt huvudregeln, inga formkrav för hur ett avtal ska upprättas utan avgörande är att parterna kommit överens. Detta kallas för löftesprincipen och innebär mer konkret att då en part lämnar ett anbud som sedan motparten godkänner så uppstår ett avtal (1 § avtalslagen).

Som jag förstår det har ni genom mailkontakt med föreningen kommit fram till, och bekräftat, denna bokning. Detta innebär alltså att det föreligger ett bindande avtal. Att frånträda avtalet är således brottsligt.

Till följd av denna händelse kan ni kräva skadestånd för ren förmögenhetsskada. Detta då ni har lidit ekonomisk skada till följd av avtalsbrottet. Det är vidare den som vållat denna skada som ska ersätta den, i ert fall föreningen (2 kap 2 § skadeståndslagen).Tanken med skadestånd är att man ska sättas i samma ekonomiska läge som innan en skada ägt rum.

Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (176)
2020-11-30 Kan man få ut skadestånd om man fått bluffakturor skickade till sig?
2020-11-30 Solidariskt ansvar för springnota
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

Alla besvarade frågor (86926)