Skatt på förmåner

2021-09-07 i Inkomstskatt
FRÅGA
HejJag behöver veta om förmåner som man får från sin arbetsgivare. Vem som betalar skatt på förmåner och hur mycket betalas skatt? Vilka förmåner som är skattefria? Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skattefria förmåner framgår av 11 kap. Inkomstskattelagen. Förmåner som inte tas upp till beskattning är i förekommande fall:
- Förmåner vid tjänsteresa och vid representation
- Förmån av kost i särskilda fall
- Förmån av vara eller tjänst av begränsat värde som arbetstagaren får av arbetsgivaren
- Förmån av arbetskläder i vissa fall
- Personalvårdsförmåner
- Gåvor till anställda som understiger ett visst belopp
- Hälso- och sjukvårdsförmåner
Förmånerna ovan är inte en uttömmande lista utan de förmåner som är vanligast förekommande.

Skatt på förmåner betalas av arbetsgivaren. Enligt 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen skall Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt. Du som arbetstagare betalar skatt på förmåner, undantaget de som nämnts ovan.

Hur mycket du betalar i skatt i inkomstslaget tjänst är beroende av vart i landet du är bosatt och hur mycket du tjänar. Enligt 65 kap. 3 § Inkomstskattelagen ska du som fysisk person och obegränsat skattskyldig betala kommunal inkomstskatt, och eventuellt statlig inkomstskatt enligt 65 kap. 5 § Inkomstskattelagen om du tjänar över en viss nivå.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96499)