Straffvärdet vid narkotikabrott

2014-03-13 i Narkotikabrott
FRÅGA
Straffvärde ca 70 g amfetamin?
SVAR

Hej!

Tackför att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brott som aktualiseras är narkotikabrott som definieras i narkotikastrafflagen.

Straffetför narkotikabrott är fängelse upp till tre år. 70 gram skulle antagligen gerunt fem-sex månader. Domstolen kommer även se till vad som är skärpande ochförmildrande omständigheter, detta kan du se i Brottsbalken 29 kap.

Medvänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (481)
2021-01-26 Strafföreläggande vid ringa narkotikabrott
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika

Alla besvarade frågor (88489)