Suppleants ansvar

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man som suppleant kan bli skyldig att betala eventuella kostnader som uppstått 1 år efter att företaget sålts?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 8:3 st 2 ABL tillämpas i fråga om suppleanter i tillämpliga delar de regler som rör styrelseledamöter. De regler som inte är tillämpliga på suppleanter blir tillämpliga när denne suppleant ersatt en ordinarie styrelseledamot.

Grundidén med aktiebolag är att dess bolagsmän inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, eftersom att aktiebolaget är en egen juridisk person. I vissa situationer kan dock ett personligt betalningsansvar uppkomma för styrelsen. Jag tänker här främst på reglerna om kapitalbrist och kontrollbalansräkning, och personligt betalningsansvar enligt 25:18.

Därmed kan suppleanter hållas ansvariga på samma sätt som ordinarie styrelseledamöter om suppleanter ersätt dessa ordinarie suppleanter. Innan detta dock skett bör en styrelsesuppleant aldrig vara personligt betalningsansvarig, jfr SvJT 1995 s 124.

Av detta följer att i detta fall en suppleant inte bör kunna hållas personligt ansvarig för kostnader som uppstått ett år efter att ett företag sålts. Detta bör också gälla under tiden för eventuell kapitalbrist, då ordinarie styrelseledamöter har ett personligt betalningsansvar.

Jag önskar dig en trevlig dag!

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Solidariskt skadestånd (12)
2020-05-10 Hur en uppgörelse med en gärningsperson kan påverka rätten till brottsskadeersättning vid solidariskt skadestånd
2019-07-05 Solidariskt skadestånd och regressrätt
2019-02-25 Om solidariskt skadeståndsansvar
2017-05-14 Två eller fler skadeståndsskyldiga

Alla besvarade frågor (86852)