Tvist avseende skuld

2014-09-01 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej jag har gått till tingsrätten för att få tillbaka pengar som min syster är skyldig mig. Bland annat har jag då bett vår Far att skriva under ett intyg gällande skulden. När min syster fick ta del av min stämningsansökan och dessa handlingar skrev hon som man ska ett svar till tingsrätten. (Vi inte gått igenom den muntliga förberedelsen ännu) I sitt svar kommenterade hon min fars underskrift på intyget. Hon hävdade att Far 'är gammal och orkar inte längre med nånting utan gör bara som andra säger och vill inte bli inblandad' Hon skriver också att Far börjar bli senil. Hon avslutar med följande: 'Vad jag anser så utnyttjar min syster en gammal man med dåligt minne för att få sin vilja igenom.' Inget av det hon skrivit är sant. Pappa skrev under intyget för att han höll med om vad som stod där och gör defenitivt inte bara som andra säger. Han är väldigt vital och långt ifrån någon senilitet eller annan demenssjukdom. Han låter sig inte utnyttjas så lätt och vi är båda överens om att det inte ligger till på det sättet hon beskriver.Jag tycker att det är uppenbart att hon försöker svartmåla mig som nån som uttnyttjar svaga människor. Hon försöker också se till att Fars vittnesmål inte godkänns genom att så tvivel om hans trovärdighet och hävda att hans underskrift inte är att lita på. Min fråga är om hon inte bryter några regler genom att ljuga för tingsrätten på det här viset? Kan jag anmäla henne för Förtal eller Falsk tillvitelse eller liknande. Både jag och Far har mått dåligt av att bli omskrivna på det här viset.Tack på förhand, ni tillhandahåller verkligen en viktig gratis samhällstjänst! mvh annH
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Till och börja med skall sägas att tvister av detta slag ofta brukar resultera i att en, alternativt båda, parterna svartmålar varandra. Därav är det av stor betydelse att tingsrätten kallar till en muntlig förberedelse, där parterna ges en möjlighet att diskutera och eventuellt förhandla, inför en opartisk och objektiv domare. Syftet med en sådan förberedelse är att säkerställa koncentrationen- vad är ostridigt mellan parterna? Vad är man överens om?

I en sådan muntlig förberedelse skall du även lägga fram de bevis du har och vad som skall styrkas med dessa. Vittnesmålet samt intyget bedömer jag talar för att du får bifall för din talan. Hur högt värde dessa bevis har, är en sak som rätten har att bedöma. Om det blir aktuellt med en huvudförhandling i tingsrätten, kommer det efter vittnesmålet med din far, att tydligt framgå för rätten hur det ligger till avseende hans trovärdighet som vittne. 

Hoppas du fått svar på dina frågor! Om det råder några oklarheter avseende mina svar, så är det bara att återkomma.

Med vänlig hälsning, 

Anes Sabic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?