Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

FRÅGA
Min sambo har fått en tomt av sina morföräldrar där vi om ca 5 år ska bygga hus. Vi går in med en gemensam kontantinsats där vi lägger 50/50 av summan på huset. Vem kommer stå som ägare på tomten? Hamnar jag automatiskt som ägare av tomten+huset när vi flyttar dit? Vad händer när vi säljer huset, får jag en mindre summa än min sambo pga att det är hon som står på tomten som hon har fått av sina morföräldrar?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Den lag som gör sig aktuell för din fråga är Sambolagen (SamboL).

Utgångspunkten är att samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Med gemensam bostad räknas byggnad som är avsedd för gemensamt hem på fast egendom eller tomträtt som ägds av någondera av samborna (5 § 1 p. SamboL). Sambolagen kräver alltså att bostad och bohag måste ha förvärvats med avsikten för gemensamt bruk. Det finns dock undantag. I samboegendom ingår inte egendom som ens sambo erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (4 § 2 p. SamboL). Avgörande är alltså vad som står i testamentetn. Om det inte specificeras i testamentet att egendomen ska uttgöra motagarens enskilda egendom bör det förutsättas att ett arv av en tomt som sedan används för gemensamt, stadigvarande bruk ska utgöra samboegendom.

Det är dock lite komplicerat i detta fall, då arvet inte utgjordes av en bostad utan endast mark. Avgörande blir då ifall den nu uppförda bostaden och marken är att räkna som samma fastighet, eller ifall endast marken utgör en fastighet och byggnaden är att räknas som en så kallad byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund är en byggnad som byggts på någon annans fastighet. Frågan som måste besvaras för att fastställa detta är: var avsikten med arvet att ett gemensamt boende skulle uppföras på den? Om så är fallet, eller ifall det åtminstone kan antas vara fallet, så anser jag att mycket talar för att fastigheten "förvärvats för gemensam användning", och den således bör utgöra samboegendom.

Enligt 2 kap. 1 § Jordabalken framgår det att byggnader som uppförts på en fastighet tillhör denna, varför den uppförda byggnaden och tomten (som din sambo fått i arv) blir en och samma fastighet. Min bedömning och slutsats är följande: förutsatt att din sambos morföräldrar inte fastställt i testamentet att egendomen ska utgöra enskild egendom så torde den, då ni uppfört ert gemensamma hem på denna, räknas som samboegendom, vilket då även huset bör göra. Kontentan borde alltså bli att du äger rätt till hälften av fastighetens värde. Detta förutsätter även att ni inte avtalat bort sambolagens bodelning i ett separat samboavtal.

Med detta sagt så måste poängteras att detta inte är en helt lätt situation. Det finns många oklarheter, och för att säkra din rätt till din del i fastigheten så är mitt råd att du kontaktar en jurist om detta, förslagsvis någon av våra jurister på Lawline.

Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2996)
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?
2021-09-12 Tvinga ex sambo att sälja bostad efter tre år?

Alla besvarade frågor (95663)