Måste man vittna i vårdnadstvist?

2021-10-17 i Vittna
FRÅGA |Jag har blivit kallad som vittne i mitt ex exflickväns vårdnadstvist. Exet skall vittna för mamman, och den andre föräldern har kallat mig som vittne och som vill att jag vittnar mot mitt ex. Det är inte något jag vill då vi har barn tillsammans och det hela skulle förstöra så mycket av vad som fungerar bra idag.Jag är dessutom sjukskriven i utmattningssymptom just nu, och är rädd att detta kommer att förvärra mitt tillfrisknande.Kan jag på något vis slippa vittna?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om det finns möjlighet att slippa vittna i en vårdnadstvist där ditt ex ska vittna för den andra parten. VårdnadstvistI Sverige är utgångspunkten gemensam vårdnad, men vid exempelvis separation kan det bli för svårt att ta alla gemensamma beslut rörande barnet tillsammans och samarbetssvårigheter kan uppstå. Då kan det bli aktuellt med ensam vårdnad för en vårdnadshavare. Om det ligger i linje med barnets bästa kommer den andra föräldern fortfarande ha umgängesrätt. Tvistemål Vårdnadstvist är en typ av tvistemål. Rättegången i tvistemål är uppdelad i två delar: förberedelse och huvudförhandling. Det händer att parterna kommer överens redan under förberedelsen. I det fall att parterna inte kan enas kallas de till ett sammanträde som kallas huvudförhandling, med en eller flera domare. Under huvudförhandlingen kan parterna begära att förhör med vittnen ska hållas. Vittnesmål Enligt 36:1 RB får den som inte själv är part i målet höras som vittne. Regleringen utgår från att det är en medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol. Enligt 36:7 RB ska den som kallas infinna sig i rätten och vid frånvaro kan denne åläggas vite. Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten för närstående till part (36:3 RB) och för personer under 15 år samt personer med psykisk störning (36:4 RB). Här kan en läkares intyg vara av vikt, men det är rätten som efter beaktande av alla omständigheter beslutar huruvida en person ska vittna eller inte. Enligt 36:16 RB ska vittnet höras muntligen. Dock finns ett undantag från detta i 25:14 st 2 RB. Enligt paragrafen kan istället skriftlig berättelse åberopas som bevis i rättegången om båda parter godkänner det. I prop 2004/05:131 s 235 står att i vårdnads-eller umgängesmål när förhör med ett större antal personer åberopas och dessa redan hörts i en vårdnadsutredning kan det vara lämpligare att uppgifterna läggs fram som de antecknats i vårdnadsutredningen. Om en vårdnadsutredning föregått huvudförhandlingen kan det således finnas anledning att lägga fram skriftlig bevisning istället för vittnesmål. I 36:19 RB står att förhör med vittne får ske utom huvudförhandling, om en inställelse skulle medföra olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen. Ibland kan ett telefonförhör vid förhandlingarna innan huvudförhandlingen vara ett alternativ. Vittnesstöd Att vittna vid en huvudförhandling kan kännas jobbigt. På de flesta tingsrätter finns vittnesstöd. De kan hjälpa dig när du anländer till domstolen, både med stöd och praktisk information. Sammanfattning Du omfattas av vittnesplikten och kommer sannolikt behöva vittna i vårdnadstvisten om parterna inte lyckas enas under förberedelserna. Det finns en liten öppning för att vittnesmålet istället kan ske skriftligen (om du exempelvis redan hörts i en vårdnadsutredning) eller över telefon, men i de allra flesta fall avläggs vittnesmålet på plats. Jag förstår att det kan kännas otroligt jobbigt, men kom ihåg att det är domarna som fattar beslut i frågan och att ditt vittnesmål kommer öka domstolens möjlighet att döma rätt. På plats finns ofta vittnesstöd som man kan prata med om det känns nervöst inför huvudförhandlingen.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,