Påföljder för stöld när man är under 18 år!

2020-05-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag vill vara anonym. Idag greps jag av polisen för cykelstöld, jag blev väldigt mycket påverkad av grupptryck, jag är snart 17 år. Jag kommer att få prata med socialen. Vad kommer det bli för konsekvenser? Mvh
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld eller ringa stöldI Sverige blir man straffmyndig vid 15 års åldern, 1 kapitel 6 § Brottsbalken. Ringa stöld eller snatteri som det kallas har en straffskala som sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse 8 kapitel 2 § Brottsbalken. Men om man döms till stöld kan man få fängelsestraff upp till 2 år, 8 kapitel 1 § Brottsbalken. Gränsen mellan stöld och ringa stöld är 1 250 kronor enligt ny praxis. Det vill säga om cykeln värde var över 1 250 kronor så kommer du bli dömd för stöld. PåföljderFör någon som har begått brottet innan denne fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga vid exempel grova våldsbrott, av det du har skrivit kan jag göra den bedömningen att du inte kommer att dömas till fängelse för stölden. 30 kap 5 § brottsbalken. När personer under 18 år begår brott är det vanligt att åklagaren beslutar om straffläggande eller åtalsunderlåtelse. Om åklagaren i ditt fall gör detta blir det ingen rättegång, men brottet kommer ändå synas i ditt belastningsregister. Vid åtalsunderlåtelse beslutar åklagaren att inte väcka åtal trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet. Detta kan åklagaren göra om brottet är lindrigt och den misstänkte ung. Har åklagaren beslutat om åtalsunderlåtelse tas brottet bort från belastningsregistret tre åt efter beslutet. Annars är brottet kvar i belastningsregistret i fem år. 17 § punkten 9 Lag om belastningsregister.När en person under 18 år begår brott kopplas socialen in för att utreda de sociala förhållandena och ta reda på om det finns behov av stöd.Sammanfattning.:Jag har alldeles för lite information för att kunna göra en bedömning om vad som kommer ske i förväg och vilken straff du kommer att få. Blir det rättegång så kommer domstolen som beslutar vad straffet blir efter de omständigheter som föreligger i just ditt fall. Om du inte är straffade tidigare är det sannolikt att du döms till villkorlig dom, 30 kapitel 7 § brottsbalken. Villkorlig. Dom kan förenas med böter eller ungdomstjänst dvs oavlönat arbete. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Biobiljetter stulna ur skickat paket, vilket brott?

2020-05-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Vi är ett företag som för en vecka sedan skickat paket med biobiljetter i till våra kunder som tack. Paketet skickades med Postnord och någon under processen har öppnat paketet och tagit ur innehållet, förseglat det igen och skickat vidare till kunden, misstänker vi. Inget som stod utanpå paketet kunde avslöja att det fanns värdepapper i vilket måste betyda att någon på måfå öppnat och kollat igenom det, inte heller mottagaren av paketet kunde kopplas till att det skulle varit värdepapper i paketet. En dispyt har nu uppstått mellan oss och Postnord då dem anser att det är vi som har gjort fel då vi skickat ett postnord-parcel med förbjudet innehåll. Min fundering är om dem har rätt att öppna paket utan misstanke och ta värdepappren utan att kontakta oss om detta? Gäller balken "brott mot frihet och frid" även i detta fall? Om inte så handlar väl detta om en intern stöld på Postnord. Mvh,
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du misstänker att en anställd på posten har öppnat ett paket du skickat och vill veta huruvida detta kan utgöra ett brott. Jag kommer även kort att beröra den konflikt mellan dig och postnord som du beskriver i din fråga. Vad säger lagen?Det är korrekt som du redan antagit att kapitel 4 i brottsbalken (BrB) om brott mot frihet och frid är tillämpligt om någon öppnar ett brev som skickats men som ännu inte nått fram till mottagaren. Detta brott kallas för brytande av posthemlighet och regleras i 4:8 BrB. I det här fallet framgår det dock att paketet inte bara öppnades, utan biljetterna är dessutom stulna. Det brott som då i första hand är aktuellt att utreda är stöld enligt 8:1 BrB. Stöld föreligger när någon tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (dvs syftet med tagandet var att att tillgodogöra sig det som togs). Det krävs dessutom att tillgreppet innebar skada för den som bestulits. Eftersom biobiljetter har ett värde på en öppen marknad är detta krav uppfyllt. Brottet stöld konsumerar brottet brytande av post och telehemlighet, detta betyder att om den person som ligger bakom stölden avslöjas så är det stöld som blir det brott som han skulle kunna fällas till ansvar för. Möjligheterna att faktiskt få upprättelse i detta fall kan jag dock tyvärr inte uttala mig om eftersom jag inte vet hur postnords säkerhetsrutiner ser ut osv. Det framgår även av din fråga att du hamnat i lite av en konflikt med postnord eftersom de anser att du gjort fel som skickat värdepapper med posten. Detta kan beroende på om postnord har fog för den uppfattningen påverka din möjlighet att få ersättning för de förlorade biljetterna. Enligt postnords allmänna villkor (punkt 10.2) tar postnord inget ansvar för en försändelse med förbjudet innehåll. SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det av informationen av din fråga att döma är så att biljetterna har blivit stulna, det är då brottet stöld enligt 8:1 BrB som är aktuellt att utreda. Tyvärr kan det även vara så att du inte har rätt till någon ersättning från postnord för biljetterna eftersom försändelsen möjligtvis strider mot postnords villkor. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Straffskala ringa stöld

2020-05-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som hon hade tyvärr tjuvat två par byxor från Stadium och blev fångat av polisen. Men byxorna tog tillbaka personalen i stadium. Därmed har hon fått ett brev som kallar henne till domstol. Jag vill veta att vad finns straff för henne eller vad kommer det hända med henne. Och det var hennes första gång.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag fått så förstår jag frågan som att du vill veta hur stort straff din vän kan komma att få för att ha stulit 2 par byxor. Eftersom jag inte vet värdet på byxorna kommer jag att utgå från att deras värde var lågt. I och med att det som tagits har ett ringa värde, bör din vän vara åtalad för brottet ringa stöld, 8 kap 2 § brottsbalken. Ringa stöld har en straffskala på böter upp till 6 månaders fängelse. I och med att din vän är förstagångs förbrytare och om din vän är under 21 år, så finns det mycket som talar för att brottet endast kommer att straffas med böter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man bli portad från en butik?

2020-04-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Får man bli portad för snatteri när summan gäller inte ens två hundras kronor toltalt?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I nuläget har vi i Sverige inte någon lag som gör det möjligt för butiker (eller butiksinnehavare) att "porta" kunder. Denna fråga har tagits upp i Högsta domstolen (förkortat HD) i domen NJA 1995 s 84, där HD uttalade att man visserligen kan uppmana någon att lämna butiken, men det är inte att se som brottsligt om personen sedan går in i butiken igen. Som en parentes kan dock tilläggas att det lagts fram ett lagförslag om att butiker ska kunna neka den som begått brott eller trakasserat någon i lokalen att vistas där, men detta är fortfarande under utredning i riksdagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Vad kan jag få för straff när jag glömt skanna varor i matbutik?

2020-05-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad kan jag förvänta mig för straff. Jag brukar handlar i våran närmaste matbutik nästan dagligen och använder på senare år mest skanning för att det är enkelt och snabbt. Vi brukar handla i denna butik för nästan 60 000kr per år jag och min fru och aldrig haft strul med skanning eller gjort fel. Men sist glömde jag skanna i ICA butiken för ett värde på 255kr. De misstänkte att jag har haft planer att inte betala för dessa varor. Jag hade bara jobbig dag på, har varit helt stressad, helt ofokuserad denna dagen och jag såg när jag skulle börja betala att alla varor är inte med, drag ut kortet och tillkallade person. Det blev en avstämning och då plötsligt fick jag panik, och behåll två varor kvar i påsen utan att lägga på bandet för kontroll, personalen frågade om jag har något mer i påsen och då visade jag detta. Personalen tillkallade väktare och sen polisen. När polisen frågade mig hur jag ställer mig till detta. Svar: Jag kan erkänna att jag har gjort fel men syfte har inte varit att inte betala för dessa varor , jag har helt enkelt glömt skanna dessa varor av all stress och att jag idag har blivit uppsagd från jobbet och är helt ofokuserad. De har gjort en anmälan och jag tror att vi kommer stängas från ICA självskanning (ICA kortet är registrerad på min fru) ej mig. Vad kan jag förvänta mig nu från polisen /åklagare, dock jag är mår extremt dåligt och är rädd vad blir för konsekvenser för mig eftersom jag hade gjort 2 duma grejer tidigare i mitt liv. För ca.10 år
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det brott som blir aktuellt är stöldEftersom värdet på de varorna som du glömde skanna var 255 kr ses det som en ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i max 6 månader. Det är svårt för mig att svara mer exakt på vilket straff du skulle kunna få om du blir dömd. När rätten bedömer vilket straff du får för brottet tar de bland annat hänsyn till om du har begått brott tidigare i livet. De tittar på hur lång tid det har gått sedan du begick det förra brottet, och vilken typ av brott det var (29 kap. 4 § BrB). Att det har gått 10 år sedan du gjorde "dumma grejer" talar för ett mildare straff. Om de "dumma grejerna" du gjort tidigare också var stöld kommer du troligtvis bedömas hårdare i det här fallet. Du kan inte dömas för stöld om du inte hade för avsikt att strunta i att skanna varornaFör att du ska kunna dömas för stöld krävs uppsåt, det vill säga att du hade för avsikt att strunta i att skanna varorna. Som jag tolkar din text har du inte haft för avsikt att strunta i att skanna varorna, utan det var en olyckshändelse på grund av stress. Att det var en olyckshändelse på grund av stress för att du blivit uppsagd skulle jag säga är ditt bästa försvar. Att du drog ut kortet och tillkallade personal när du såg att alla varor inte var med visar på att du inte ville stjäla varorna. Du visade också upp varorna som var kvar i påsen när du fick frågan. Åklagaren måste bevisa att du har haft avsikt att stjäla varorna, och om åklagaren inte kan bevisa det så kan du inte dömas för stöld. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Straff för grov stöld (mobiltelefon)

2020-05-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej.Jag har blivit kallad till förhandling, gällande en grov stöld (mobiltelefon) i en butik. Jag kan själv inte minnas händelsen, men vet att jag hittat en mobil och efter det lämnat in den till polisen. Jag har erkänt att jag tagit med mig telefonen men inte haft för uppsåt att behålla den. Kommer inte ihåg händelsen och det var till och med min sambo som frågade om telefonen som låg på sätet i bilen. Varpå jag lämnade in den hos polisen. Vad kan jag vänta mig för straff? Har aldrig tidigare varit i trubbel med rättvisan.Tacksam för svar...//Dödsångest
Erik Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt min bedömning och utifrån det som du beskrivit i din fråga kan du som mest vänta dig villkorlig dom med dagsböter för det fall du skulle dömas för grov stöld. Det kan dock variera beroende på vilken bedömning domstolen gör under rättegång. Nedan beskriver jag mer kring den bedömning jag gjort, och vad villkorlig dom innebär.Jag rekommenderar förövrigt att du begär en advokat om du inte redan gjort det. Eftersom du är misstänkt för grov stöld har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap 3 a § rättegångsbalken). Behöver du hjälp med detta kan du kontakta oss på info@lawline.se.Straffet beror i första hand på vilket brott du faktiskt döms förI första hand är det avgörande vilket brott du döms för. Jag tolkar det som att du står åtalad för grov stöld och kommer ha detta som utgångspunkt i mitt svar. Det kan nämnas att grov stöld inte nödvändigtvis kommer vara det brott du faktiskt döms för. Som du beskriver det har du saknat uppsåt att behålla telefonen, vilket givetvis är avgörande för huruvida du döms för grov stöld eller inte. Det utesluter dock inte att du inte döms för det lindrigare brottet egenmäktigt förfarande, eftersom du ändå tagit mobilen i din besittning (8 kap 8 § brottsbalken). Eftersom detta är en ren bevisfråga är det dock svårt för mig att säga någon konkret om hur utfallet kommer bli, då jag inte vet mer än det du beskrivit i din fråga. Det är upp till åklagaren att bevisa sitt påstående om att du gjort dig skyldig till grov stöld (eller något annat brott).Vilket straff kan du vänta dig?Möjligt straff för grov stöld är fängelse mellan minst sex månader och högst sex år (8 kap 4 § brottsbalken) Utgångspunkten brukar vara det lägsta straffet. Domstolen gör sedan en bedömning av vad som är utrett kring vad som hänt, vad som stulits, och hur det stulits. Då tittar man främst på den skada eller kränkning som brottet inneburit och ditt handlande i samband med gärningen.Då det rör sig om en mobiltelefon är skadan (förhållandevis) begränsad, men den är definitivt kännbar, och det kommer beaktas. Däremot har ditt handlande inte utsatt någon för fara och dessutom har du själv lämnat in telefonen till polisen, vilket talar för att straffvärdet hamnar lägre.Enligt min bedömning är straffvärdet är inte högre än fängelse åtta månader. Om straffvärdet är lägre än fängelse i ett år ska inte fängelse utdömas i regel. Istället brukar domstolen i dessa fall döma ut villkorlig dom eller skyddstillsyn.Eftersom du inte tidigare är dömd för brott kan du vänta dig att dömas till villkorlig dom (30 kap 7 § brottsbalken). Villkorlig dom brukar som regel alltid förenas med dagsböter (30 kap 8 § brottsbalken).Vad är villkorlig dom?Villkorlig dom innebär att du hamnar på prövotid i två år (27 kap 3 § brottsbalken). Under prövotiden ska du vara skötsam och efter förmåga försörja dig (27 kap 4 § brottsbalken). Skulle du missköta dig (vilket ofta innebär att du begått ett nytt brott) kan du meddelas en varning eller så kan straffet omvandlas till en ny påföljd såsom skyddstillsyn, eller i värsta fall fängelse (27 kap 6 § brottsbalken)Hur mycket böter du kan vänta dig är svårt för mig att svara på, men som högst kan du få 150 dagsböter. SammanfattningBeroende på vilket brott du döms för (om du över huvud taget döms) kan straffet du kan vänta dig variera. Under förutsättningen att du döms för grov stöld kan du vänta dig att dömas till villkorlig dom med böter. Detta eftersom straffvärdet för det brott du eventuellt gjort dig skyldig till är relativt lågt och då det skulle vara första gången du döms för ett brott. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler!

Medverka till brott utan att veta om det?

2020-04-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |min kompis hjälpte sin kompis att bära några kartonger med stulna datorer från enlägenhet, dock utan att veta eller misstänka att det var fråga om stöldgods eller att ettbrott ägt rum. Kan min kompis misstänkas för något brott? I så fall vilket?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mittkortfattade svar är att din kompis kan misstänkas för brottet stöld alternativt grov stöld och beroende på omständigheterna kan din vän gjort sig skyldig till medhjälp till stöld. Emellertid är det mest sannolikt att din kompis inte blir skyldig till brott på grund av att denne förmåtts att medverka till brottet genom oförstånd. Jag kommer nedan att utveckla vad jag grundar min bedömning på och redogöra för fallet.Frågor gällande brott återfinns i Brottsbalken (BrB). Vilket brott har begåtts? Att bära kartonger med stulna datorer ifrån en lägenhet ger uppfattningen att brottet stöld har begåtts. För att rekvisitet för brottet ska vara uppfyllt måste alltså personen i fråga olovligen tagit något som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det, 8 kap. 1 § BrB. I detta fall krävs det alltså uppsåt att tillägna sig föremålet för att kunna göra sig skyldig till brottet.Det kan även handla om brottet grov stöld beroende på omständigheterna. Exempelvis om värdet på stöldgodset är högt eller om det handlar om ett inbrott i en bostad. Det väsentliga att ta hänsyn till vid bedömningen om brott är av normalgraden eller grovt är hur pass stor inverkan brottet haft på den personliga integriteten, alltså är ett inbrott i en bostad allvarligare än ett inbrott i ett vindskontor, 8 kap 4 § BrB. Kan man bli ansvarig för stöld även om man inte haft uppsåt?Om man varit delaktig i brottet genom att man exempelvis hjälpt sin vän att bära kartonger som innehåller stöldgods kan man gjort sig skyldig till brottet medverkan till stöld alternativt grov stöld, 23 kap. 5 § BrB. Däremot ska den som medverkat till brottet genom oförstånd att ett brott pågick få ett mildare straff eller gå helt fri från ansvar beroende på omständigheterna.SammanfattningUtifrån frågan är min bedömning att det finns möjlighet att din kompis misstänks för brott, men däremot är det osannolikt att denne faktiskt blir misstänkt. Om det skulle vara fallet att din kompis skulle bli misstänkt, kan det i detta fall endast röra sig om medverkan till brottet då din vän antagligen inte haft uppsåt att tillägna sig dessa stulna datorer. Vidare är frågan om brottet ska betraktas som grovt eller av normalgraden, vilket beror på om denna lägenhet var någon annans bostad, värdet på de stulna datorerna och andra omständigheter. Oavsett om brottet betraktas som grovt eller av normalgraden finns det däremot möjlighet att din vän blir misstänkt för medhjälp till stöld. I detta fall har din vän varit i oförstånd om att ett brott pågick och därmed borde din vän gå fri från ansvar, medan den som förmått din vän att begå brottet bör få ett strängare straff. Sammanfattningsvis innebär detta att din vän kan misstänkas för brott, men däremot borde din vän utifrån omständigheterna gå fri från ansvar. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vid ringa stöld hur länge finns man i belastningsregistret och vad blir bötesbeloppet?

2020-04-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min vän stal smink på cirka 800kr, och fick som svar att det var ringa stöld. Min fråga är hur det kommer bli för henne om hon om 5 år söker till jobb som är i akademisk form? Hon har erkänt brottet. Polisen sa att hon får böter. Hur mycket böter kan hon få? De sa att det beror på hennes årsinkomst. Hon tjänar under 140000kr/år
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Böter försvinner ur belastningsregistret efter fem årEftersom din vän dömts till böter kommer informationen finns i belastningsregistret i fem år(17 § p.9 lagen om belastningsregister). Det kommer därför inte påverka henne om hon söker ett jobb efter fem år.Summan beror på flera omständigheterEnligt åklagarmyndighetens praxis så döms man till 80 dagsböter om man blir dömd för ringa stöd av ett värde tom 800kr. Summan på varje dagsbot beror på din väns ekonomiska situation och kan variera mellan 50 och 1000 kronor. Om din vän har barn, make eller sambo som är ekonomiskt beroende av din vän kan beloppet bli lägre. Min bedömning utifrån praxis är att boten kommer ligga på max cirka 95kr per dag och alltså totalt bli cirka 7500kr(detta utifrån att hon tjänar 140.000 kr).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,