Ska gåvor tas upp i deklarationen?

2021-09-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Gåvor är sedan flera år skattebefriade, men måste gåvomottagaren deklarera erhållen gåva`?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till skatteförfarandelagen (SFL) och inkomstskattelagen (IL).Vad är en gåva?För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda. Det ska ha skett en förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren, det ska finnas en gåvoavsikt och gåvan måste ges frivilligt. Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva, och precis som du skriver är gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL).Måste man ta upp gåvor i sin deklaration?Det är endast skattepliktiga inkomster som ska tas upp i deklarationen (31 kap. 2 § andra punkten SFL). Detta innebär att om en gåva uppfyller kriterierna är den inte skattepliktig, och behöver därför inte heller tas upp i deklarationen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Måste man betala gåvoskatt i Sverige?

2020-02-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej måste man betala gåvoskatt om man bjuder sin syrra på en resa ca 40000 ? hälsar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). Jag kommer i mitt svar utgå ifrån svenska skatteregler. Om det gäller skattskyldighet i ett annat land är du välkommen att ställa en ny fråga. Gåvor är skattefriaI Sverige är gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). Vi har med andra ord ingen gåvoskatt. Detta innebär att man kan ge bort gåvor utan att mottagaren blir skattepliktig. För att en gåva ska räknas som en skattefri gåva krävs att den är helt och hållet benefik. Detta innebär att gåvan inte får vara en "betalning" för en utförd eller framtida arbetsinsats eller prestation. Så länge din gåva inte är någon form av "betalning" för en utförd prestation kan du alltså ge den till din syster utan att hon blir skattepliktig för den. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,