Vad kan man göra om man vill behålla sin egna egendom vid en eventuell skilsmässa?

2020-11-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min vuxna son ska gifta sig och min fråga är hur han ska gå tillväga för att skydda sina pengar så att de förblir hans även som gift? Han har mycket pengar placerade i aktier, fonder och en del insatta på banken. Han fick ett gåvobrev skrivet av en jurist för att dessa pengar ska vara hans enskilda egendom, men skyddar det även hans pengar så att han får behålla dem till fullo vid exempelvis en skilsmässa? Mycket tacksam för svar!
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).När man gifter sig blir all ens egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild egendom bland annat genom att den ena maken har fått en gåva med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Detta gåvobrev gäller även om det skrevs innan mottagaren var gift. Alltså kommer egendomen som angivits i gåvobrevet fortsätta vara din sons enskilda egendom även efter att han har gift sig.Egendom kan även bli en makes enskilda egendom genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § första stycket första punkten ÄktB). Om din son har egendom som han vill ska vara hans enskilda egendom och som inte står med i gåvobrevet, kan han och hans partner upprätta ett äktenskapsförord som anger vilken egendom som ska vara enskild egendom. Detta kan göras både innan de gifter sig och under tiden de är gifta (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).Något som är viktigt att tänka på är att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Det innebär att den avkastning som din son får från sina aktier och fonder blir giftorättsgods även om aktierna och fonderna är enskild egendom. I gåvobrevet och i ett eventuellt äktenskapsförord bör det alltså stå att även avkastningen ska utgöra enskild egendom.Vid en skilsmässa ska en bodelning göras där makarnas egendom fördelas mellan dem och det är då deras giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (9 kap. 1 § första stycket och 10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om din son och hans partner skulle skilja sig, kommer egendom som är skriven som din sons enskilda egendom inte ingå i bodelningen och han får då behålla det själv.Om det blir aktuellt att upprätta ett äktenskapsförord kan ni ta hjälp av Lawlines avtalstjänst.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med gemensamma bolån vid dödsfall?

2020-11-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Min pappa gick bort hastigt för ett tag sedan och lämnade kvar min mamma med skulder. Skulder i form av använda krediter på diverse kreditkort. Jag har läst att skulder inte ärvs utan det är dödsboet som skall stå för dessa. Min fråga är, huset som de bodde/bor i räknas detta som en tillgång som kan användas för att lösa krediterna (värdet av huset överstiger skulderna) ? Vad händer då med att 'sitta i orubbat bo' då min mamma önskar att bo kvar? Kan bolagen kräva att huset skall säljas för att de skall få in sina pengar?
Maryam Naqqar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makar svarar för sina skulder: Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att du inte kan bli ansvarig eller betalningsskyldig för din makes lån och krediter. I första hand ska din makes skulder betalas med de tillgångar som finns i dödsboet efter honom.Bodelning om den avlidnes tillgångar inte täcker dennes skulder: Däremot kan det vara så att din makes enskilda egendom inte täcker hans skulder. I sådana fall ska en bodelning ske för att beräkna vad som kan användas för att betala av din makes skulder, (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Som efterlevande make kan du vid en bodelning välja likadelning eller att var och en som sin andel behåller sitt giftorättsgods. (12 kap 2 § äktenskapsbalken).Pensionsrättigheter är undantagna bodelning och ska inte räknas med, (10 kap 3 § äktenskapsbalken). Om privat och tjänsteförsäkringarna enligt testamentet ska vara din enskilda egendom är de också undantagna från bodelning, (7 kap 2 § punkten 4 äktenskapsbalken). Är privat och tjänsteförsäkringarna inte testamenterade som din enskilda egendom kan delar av det komma att användas till att betala av din makes skulder.Gemensamt bostadslån: Om lägenheten till följd av äktenskapsförord är enskild egendom är den undantagen bodelning, (7 kap 2 § punkten 1 äktenskapsbalken). Däremot står ni båda på bostadslånet vilket innebär att ni svarar solidariskt gentemot banken. Det innebär att banken har regressrätt och kan vända sig till dig för betalning av din makes andel om han avlider. När den ena maken dör bildas ett dödsbo som består av tillgångar och skulder som tillhörde den avlidne. I första hand kan banken kräva dödsboet på betalning men det är vanligt att efterlevande make tar över makarnas gemensamma lån efter ett dödsfall, vilket kräver långivarens godkännande.Sammanfattningsvis: Enligt huvudregeln svarar du inte för din makes skulder men om hans tillgångar inte täcker hans skulder ska en bodelning göras. Vid bodelning kan välja att egendom likadelas eller att var och en behåller sin andel som sitt giftorättsgods, väljer du likadelning kan utfallet indirekt bli att du delvis betalar för din makes skulder om du har mer tillgångar än honom.Eftersom ni båda står på bostadslånet svarar ni solidariskt för lånet vilket innebär att banken kan kräva dig på din makes andel om han avlider.Med vänlig hälsning,

Betalningsansvar för exmakes lån

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min x man har ett lån skrivet på sig på 600000.Kan han kräva att jag ska betala när inte mitt namn står någonstans? Vi har inte gjort något avtal heller. Han har även lagt om lånen så att dom är tagna efter våran skilsmässa. Känns som att han försöker lura mig på en alldeles för stor månadskostnad. Vill ju gärna veta vad lånen har gått till för så högt va inte lånen när vi var gifta.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall du riskerar att ansvara för lån som din exmake har tecknat. Jag har även förstått det som att dessa lån är upptagna efter eran skilsmässa.Svaret på din fråga är reglerad inuti Äktenskapsbalken (ÄktB).Kan du bli ansvarig för din exmakes lån?Mot bakgrund av att ditt namn inte återfinns på lånen som din exmake har tecknat så är du inte ansvarig för att återbetala dessa.Även i det fallet din exmake hade tecknat dessa lån under erat äktenskap så skulle du inte ansvara för dessa skulder. Detta framgår av 1 kap. 3 § ÄktB där det står att varje make ansvarar för sina egna skulder.Kan en makes skuld påverka den andra maken?När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Innan bodelningen sker så kommer en skuldtäckning att ske. Detta innebär att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods (11 kap. 1 §, st. 1 ÄktB) innan allt giftorättsgods som kvarstår blir fördelad mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Vid en bodelning så kommer den ena makens skulder dras av på sitt giftorättsgods. Ifall den skuldsatta makens skulder är stora på kommer alltså du få ut mindre egendom vid en bodelning efter en skilsmässa. Däremot så kommer aldrig den skuldsatta makens skulder att påverka den andra makens giftorättsgods. Skulderna kan inte heller förflyttas från den skuldsatta maken till den andra maken.Sammanfattningsvis så ansvarar du inte för eventuella skulder som din make hade under erat äktenskap såsom lån han har valt att teckna efter skilsmässan. Ifall din exmake upptog lån under erat äktenskap så skulle detta eventuellt ha påverkat din utdelning av giftorättsgods vid en bodelning. Men eftersom han har tecknat lånen efter eran skilsmässa så bör detta inte ha påverkat din utdelning.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen,

Hur upphävs ett äktenskapsförord?

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Återkalla eller upphäva äktenskapsförord. Räcker det om vi båda makar skriver på ett nytt som ska ersätta tidigare eller behövs två vittnen även nu?Mvh
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att upphäva ett tidigare äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt och skicka in det till Skatteverket för registrering. Det nya äktenskapsförordet ska vara skriftligt och daterat. Dessutom måste det vara undertecknat av dig och din make/maka (7 kap. 3 § ÄktB). Precis som du skriver krävdes det tidigare att äktenskapsförord bevittnades, men det kravet har numera tagits bort. Det krävs alltså inte längre några vittnen när man skriver äktenskapsförord, vare sig man skriver äktenskapsförord för första gången eller om man ska skriva ett nytt som ersätter det tidigare. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. Vänligen,

Upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet

2020-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gamla och har bett mig om hjälp utifrån deras situation.Pappa är mycket sjuk och har avancerad vård i hemmet. Mamma,som hjälper pappa, är inte heller helt frisk.Pappa har ett eget konto i en bank dit hans pension går. Mammas pension går till ett, för dem, gemensamt konto i annan bank.De är gifta sedan ca 55 år. De äger inte sin bostad utan bor sedan ett par år i hyreslägenhet.De sålde för ca två år sedan sitt hus, som de ägde tillsammans.De har skrivit ett testamente men har inget äktenskapsförord.Pappa har ett barn sedan tidigare dvs särkullbarn.Mamma vill nu, om pappa dör, undvika att det barnet ärver henne, vilket väl blir fallet om de endast har gemensamma konton?Mamma önskar nu att öppna eget konto och föra över sina pengar från deras gemensamma konto samt skriva ett äktenskapsförord för att säkerställa att särkullarnet inte ärver hennes del.Jag talade med Länsförsäkringar (där de har sina gemensamma konton) om detta, de sa att det inte var några problem för henne att öppna ett nytt eget konto och överföra sina pengar till det. Att hon kan göra det via internetbanken. Frågan är om det är så enkelt, måste inte pappa skriva under det?Den andra frågan är om det är möjligt för er att hjälpa till med att skriva ett äktenskapsförord?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och under äktenskapet Ett äktenskapsförord kan ingås både innan ett äktenskap och under ett äktenskap, vilket framgår av 7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken. Det är dock viktigt att vara medveten om att äktenskapsförordet inte får strida mot testamentet som dina föräldrar har skrivit, enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken. Genom att skriva ett äktenskapsförord där dina föräldrar uttrycker att viss egendom, exempelvis ett visst konto eller en viss summa pengar ska bli enskild egendom kommer inte din pappas särkullbarn att ärva din mammas pengar, då enskild egendom inte ingår i en bodelning, enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Din pappa måste samtycka till att pengarna blir din mammas enskilda egendom Din mamma har rätt att öppna ett nytt konto hos deras gemensamma bank. Däremot behöver hon din pappas samtycke för att pengarna ska kunna bli enskild egendom. Äktenskapsförordet ska nämligen signeras av båda makarna, vilket framgår av 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken. Om din pappa skulle vara så pass sjuk att han inte är kapabel att förstå vad han skriver under och står under antingen förmyndarskap eller förvaltarskap, så ska förmyndaren eller förvaltaren lämna sitt skriftliga medgivande. När äktenskapsförordet är påskrivet ska det skickas in till Skatteverket. Lawline hjälper dig och dina föräldrar mer än gärna med att upprätta ett äktenskapsförord. Vi rekommenderar att du fyller i dina kontaktuppgifter på vår hemsida, så tar någon av våra jurister kontakt med dig inom kort. Vänliga hälsningar,

Kan man häva ett äktenskapsförord efter att man har skilt sig?

2020-11-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man häva ett äktenskapsförord om man redan har skilts sig och båda är överens? eller gäller det bara om man är gift?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om äktenskapsförord finns i 7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord kan upprättas av ett par som ska gifta sig eller av ett redan gift par. För att häva ett äktenskapsförord krävs det att man skriver ett nytt äktenskapsförord. Eftersom ett äktenskapsförord endast kan skrivas av makar alternativt blivande makar, är detta inget man kan göra efter att man har skilt sig. Det går alltså inte att häva ett äktenskapsförord om man inte längre är gifta.Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Samäganderätt av bostad

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar hur det fungerar. Då min man och jag hyrde en bostad som sen blev så vi fick köpa den. Där fanns en överlåtelseavtal som enbart han står som ägare på när man köper av en förening. Hur fungerar det då? Jag står med på lånet men tydligen inte som ägare? Vi har även skrivit äktenskapsförord där allt mitt är mitt och allt hans är hans. Så han äger lägenheten helt själv då? Om vi skulle skiljas så får jag inte något?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först klargöra hur jag tolkat din fråga. Det framstår som att ni under äktenskapet har köpt en bostad tillsammans varav enbart din make står på överlåtelseavtalet. Ni har även ett äktenskapsförord som fortfarande gäller.Svaren på dina frågor regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vem äger lägenheten?Vid bestämmande av vem som äger lös egendom (ex. en bostad) så är utgångspunkten att det är personen som ingått som medpart i köpet som är ägaren. I detta fall är det din make som har skrivit under överlåtelseavtalet som presumeras vara ägaren.Däremot så finns det vissa undantag till detta. Det kan nämligen vara så att samäganderätt föreligger, det vill säga att bostaden ägs delvis av dig samt din make. Principen kallas för dold samäganderätt och har utvecklats i domstolsavgöranden och är således inte kodifierad, men är fortfarande juridiskt giltig. Denna princip gäller fastän bostaden är din makes enskilda egendom.För att dold samäganderätt ska anses föreligga så måste tre olika krav vara uppfyllda.Det första kravet som måste uppfyllas är att en av makarna har köpt bostaden i eget namn men att själva syftet med bostadsköpet var att den skulle brukas av båda makarna. Det andra kravet är att den make som inte står på kontraktet (Du) ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet. Det tredje kravet är att båda parterna ska ha avsett att äganderätten för bostaden skulle vara gemensam.Utifrån informationen du har lämnat så framstår det som att ni bodde tillsammans innan ni köpte bostaden. Du står på lånet för lägenheten och därmed så har du lämnat ett ekonomiskt tillskott för inköpet av bostaden. Att ni i efterhand har flyttat in i bostaden och bott tillsammans talar för att ni har avsett att bruka bostaden gemensamt.Från det lilla jag vet så talar dessa omständigheter för att principen om dold samäganderätt är uppfylld i ditt fall. Ifall dold samäganderätt anses föreligga kommer det presumeras att du och din make äger hälften vardera av bostaden.Vad händer vid en skilsmässa?När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).Enligt uppgifterna du har gett mig så har alla dina respektive din makes egendom omvandlats till enskild egendom genom äktenskapsförordet. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.Eftersom en bodelning enbart sker ifall det finns giftorättsgods att dela upp så kommer en bodelning inte att ska ske i ditt fall. Däremot så kan du ha rätt till hälften av pengarna vid en försäljning av bostaden förutsatt att kraven för dold samäganderätt är uppfyllda i ert fall.SammanfattningMin slutsats är alltså att äganderätten tillfaller din make såvida du inte skulle uppfylla kraven för principen om dold samäganderätt. I och med att det är osäkert ifall kraven för dold samäganderätt skulle uppfyllas i ert fall så skulle jag rekommendera dig att bli delägare av bostaden. På detta sätt så är din äganderätt av bostaden nedskriven. Detta skulle fastställa din rätt till din andel av bostaden och därmed dess värde.Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Makarna ansvarar för sina egna skulder

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min sambo undrar en sak. Jag är från Norge och har skuld där, fast bor nu i Sverige, och har blivit Svensk medborgare. Och hon är Svensk medborgare. Om vi då gifter oss. Blir hon då betalningsskyldig ? Och vill det ev påverka hennes ekonomi?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Skulder innan äktenskapet blir ej gemensamma när man gifter sigEnligt 1:3 ÄktB råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Den ene makens skulder går alltså inte på något sätt över på den andra makens vid ett giftermål. Det innebär att din sambo inte har någon skyldighet att stå för dina lån eller skulder om ni gifter er. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,