Dröjsmål med arbetsgivarintyg

2017-01-27 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! För cirka 2-3 veckor sedan blev jag arbetslös efter 8 månaders tillsvidareanställning via ett projekt som satte ut mig på en arbetsplats. Det upp hörde i årsskiftet och för att jag ska kunna få ut min A-kassa behöver dem ha ett arbetsgivarintyg. Jag har varit kontakt med min handläggare via projektet om intyget, men jag har inte fått svar! Jag kontaktade då min andra handläggare via den platsen jag var på och hon skulle kolla upp det. Dock inget brev hem i brevlådan ännu. Vad kan man göra om jag inte får ett intyg så snart som möjligt?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att arbetslöshetskassan ska kunna börja betala ut ersättning till dig behöver de ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet 47 § 2 st lagen om arbetslöshetsförsäkring att utfärda ett sådant, men det kan i många fall dröja.Om du har varit anställd via kommunen rekommenderar jag att du tar kontakt med kommunens ekonomiavdelning och ber dem utfärda ett arbetsgivarintyg. Har du varit anställd av ett privat företag, ta då direktkontakt med ekonomiavdelningen på företaget, snarare än att gå genom projekthandläggaren. Du bör samtidigt ta kontakt med din handläggare på A-kassan och förklara din situation. Arbetslöshetskassorna har rutiner för hur man ska hantera ärenden där arbetsgivarintyg dröjer. Om det är så att du haft en ersättningsperiod hos A-kassan precis innan du påbörjat din tillsvidareanställning och anställningen endast upphört p.g.a. arbetsbrist kan handläggaren i undantagsfall bevilja fortsatt ersättning utan att du först inkommer med arbetsgivarintyget. Detta är dock en rutin som inte tillämpas av alla arbetslöshetskassor. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Arbetsgivarens skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2016-07-28 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Min arbetsgivare vägrar ge mig mitt arbetsgivarentyg, hur gör jag?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Enligt lag är en arbetsgivare skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg om arbetstagaren begär det (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Det finns ingen direkt sanktion mot en arbetsgivare som vägrar ge ett arbetsgivarintyg. Det du kan göra är att vända dig till facket, som kan hjälpa dig att framföra din begäran. I annat fall får du på egen hand påminna arbetsgivaren om dennes skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om du behöver ett intyg för att till exempel söka A-kassa så kan du vanligen använda dig av till exempel lönespecifikationer som styrker att du jobbar på företaget. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2016-02-25 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |En fråga ang provanställning.Om jag har haft en provanställd på ett företag i 6 veckor (enl avtalet är provanställningen 6 mån) har jag som arbetsgivaren då skyldighet att skriva någon form av arbetsintyg? Och om så är fallet, vad ska det innehålla.?Provanställningen upphör då vi som arbetsgivare inte tycker den provanställde har uppfyller det krav som gäller denna tjänst.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arbetsgivarintyg hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring, som du hittar här. Som arbetsgivare har du en skyldighet att skriva ett intyg om den före detta anställda om dennes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma dennes rätt till ersättning från arbetslöshetskassan,lagen om arbetslöshetsförsäkring 47 § 2 st. Ett arbetsgivarintyg kan du fylla i, signera och skicka iväg direkt på arbetsgivarintyg.nu. Detta arbetsgivarintyg gäller dessutom för alla branscher. Om ni istället vill fylla i en blankett finns dessa att hitta på respektive a-kassas hemsida, vilken som blir aktuell för er beror därför på vilken a-kassa som är aktuell. Innehållet kan därför även skilja sig åt endel mellan de olika a-kassorna men som exempel hittar du här unionens a-kassas arbetsgivarintyg.På arbetsmarknaden är det även praxis att arbetsgivaren skriver ett så kallat arbetsbetyg om arbetstagaren frågar om det, dock finns ingen uttryckt skyldighet förutom i vissa kollektivavtal att göra det. Ett arbetsbetyg ska innehålla personuppgifter, uppgifter om anställningens omfattning, anställningstid, befattning, ev. längre tjänstledighet och orsak till att anställningen upphör. Vidare ska arbetstagarens arbetsuppgifter beskrivas genom tex ansvar och befogenheter. Nästa del i arbetsbetyget är befattningens krav, tex. krav på utbildning, erfarenhet och personlighetsmässiga krav som behövs för att inneha befattningen. De två sista delarna i arbetsbetyget är vitsord och sammanfattande betyg, vitsord ska innehålla en bedömning av arbetsskicklighet vilket man gör genom att jämföra arbetstagarens insatser mot befattningskraven, sammanfattande betyg som alltså är sista delen ska innehålla en avslutande totalbedömning. Hoppas du fick svar på din fråga!MVH

Arbetsgivare skyldig att utfärda arbetsgivarintyg

2015-10-30 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jag har svårt att få tag i ett arbetsgivarintyg av min chef efter jag har slutat ifrån mitt jobb. och han svarar inte iheller i sin telefon när man ringer vad kan jag göra? jag står utan någon ersättning från mina A-kassa fördom kräver arbetsgivareintyg av mig.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring https://lagen.nu/1997:238. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Det finns tyvärr ingen sanktion i de fall arbetsgivaren inte utfärdar ett intyg. Du kan emellertid försöka kontakta arbetsgivaren via brev eller liknande sätt, och hänvisa hans skyldighet enligt lagen. Annars kan facket hjälpa dig att försöka få arbetsgivaren till att utfärda ett intyg, de har emellertid inga mer påtryckningsmedel än du har, vilket gör att det inte är säkert att det heller ger resultat. Skulle det föreligga mycket stora svårigheter att få ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren kan du styrka ditt arbete hos arbetsgivaren med hjälp av t.ex. lönespecifikation eller facklig representant på företaget. A-kassan får enligt ett flertal beslut av Justitieombudsmannen inte bedöma sådan information annorlunda än ett arbetsgivarintyg. Lycka till!Vänligen,

Rätt till arbetsgivarintyg

2017-01-19 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |HejEnligt min arbetsgivare måste jag tala om vart jag ska lämna mitt arbetsgivarintyg?Måste jag berätta vart och varför jag vill ha detta?
Niklas Junker |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetsgivarintyg hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring.Enl. 47 § 2 st är arbetsgivaren är skyldig att skriva ett intyg om dina arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma din rätt till ersättning från a-kassan. Du behöver alltså inte ange något skäl till varför du vill ha ett intyg.Det är även god sed (ej reglerat i lag) att arbetsgivaren skriver ett så kallat betyg eller rekommendationsbrev om arbetstagaren begär det. Betyget ska beskriva anställningen som varit med till exempel anställningens omfattning, arbetsuppgifter, ansvarsområden osv. Även vitsord eller rekommendationer bör tas med.Kolla på https://www.arbetsgivarintyg.nu/ så ser du hur det kan vara utformat.Behöver du vidare hjälp i juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Arbetsgivarintyg

2016-06-29 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej!Jag behöver ha ett arbetsgivarintyg från en arbetsplats jag jobbade på mellan 2002-2006. Har arbetsgivaren en skyldighet att utfärda det trots tiden som gått? Han hänvisar nämligen till att "det inte är några papper dom har kvar".Tack på förhand!Med vänlig hälsning,Emil Fransson
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej Emil! Tack för ditt mail och för att du vänder dig till Lawline! Regler om arbetsgivarintyg finner du i lagen om arbetslöshetsförsäkring, som du hittar här. Som arbetsgivare har man en skyldighet att skriva ett intyg om den före detta anställda, om dennes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma dennes rätt till ersättning från arbetslöshetskassan, lagen om arbetslöshetsförsäkring 47 § 2 st.På arbetsmarknaden är det praxis att arbetsgivaren skriver ett så kallat arbetsbetyg om arbetstagaren frågar om det, dock finns ingen uttryckt skyldighet förutom i vissa kollektivavtal att göra det. Ett arbetsbetyg ska innehålla personuppgifter, uppgifter om anställningens omfattning, anställningstid, befattning, ev. längre tjänstledighet och orsak till att anställningen upphör. Vidare ska arbetstagarens arbetsuppgifter beskrivas genom till exempel ansvar och befogenheter. Nästa del i arbetsbetyget är befattningens krav, tex. krav på utbildning, erfarenhet och personlighetsmässiga krav som behövs för att inneha befattningen. De två sista delarna i arbetsbetyget är vitsord och sammanfattande betyg, vitsord ska innehålla en bedömning av arbetsskicklighet vilket man gör genom att jämföra arbetstagarens insatser mot befattningskraven, sammanfattande betyg som alltså är sista delen ska innehålla en avslutande totalbedömning.Hoppas du fick svar på det du undrade över! Vänliga hälsningar,

Begäran om utfärdande av arbetsgivarintyg/betyg

2015-12-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jobbat som servitris i ca 1.5 år, med slut i augusti (2 mån sen). Sa själv upp mig eftersom arbetsgivarna var totalt oseriösa, rent ut sagt förjävliga mot all personal. Inga anställningsavtal, schema skrevs och lades upp dag för dag, lönen utbetalades alltid 1 vecka+ försenat..att tjata ihjäl sig många gånger för att få den utbetald var normalt och den utbetalades alltid kontant - svartjobb? -> Nej. Kontrollerade skattedeklarationen i våras som stämde. En månad innan jag slutade (uppsägningstillfället), bad jag om att få ut alla mina papper - arbetsintyg och lönespecifikationer - i samband med min sista löneutbetalning i september. Lönespecarna fick man aldrig se, utan varannan månad skrevs det på nåt papper och sen såg man det aldrig igen. När vi frågade om dem så svarade de aldrig. Nu har det gått ca 3 mån sedan uppsägning och då kom jag överens med arbetsgivaren om att hon skulle skicka hem alla papper via post till mig "eftersom det skulle ta tid att räkna"..? Hon själv bad om min adress vilken jag angav, men sedan dess har inget inkommit. Har försökt nå henne 3-4 ggr utan svar, åkt till restaurangen flera gånger för att få tag på henne,.men nej. Behöver mina papper och åtminstone en överenskommelse enligt lag bör ha rättsverkan, så undrar om jag kan använda lagrum för att hon ska tvingas ge mig mina papper? Lönespecar och arbetsintyg är ej något de är tvungna att utfärda, men finns det nåt jag har att "komma med" om vi säger så?Tack på förhand!!! Mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kan inte hitta något som talar för att du kan kräva att få lönespecifikationer. Du kan däremot kräva att få ett arbetsgivarintyg enligt rättspraxis och 47 § andra stycket lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Du kan även kräva att få ett arbetsbetyg. Får du det inte kan du vända dig till tingsrätten som kan ålägga arbetsgivaren att utfärda det (Arbetsdomstolens dom AD 1986 nr 22). Om du planerar på att stämma arbetsgivaren inför domstol är det viktigt att du sparar bevisning som talar för att du har varit anställd hos din tidigare arbetsgivare och att du har försökt förmå arbetsgivaren att utfärda intygen vid flera tillfällen.Notera att andra regler kan gälla enligt ett kollektivavtal om ett sådant fanns.Med vänliga hälsningar,

Skyldigheten att utfärda arbetsintyg

2015-09-12 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jag har haft en tillsvidare anställning hos ett företag under en tid. I det avtal som skrevs under skulle lönen skulle betalas ut den 25:e varje månad. När detta datum inföll fick dock jag och de andra anställda ett mail som sa att lönerna inte skulle skickas ut, och att vi inte kunde förvänta oss att få dem på ytterligare en vecka. När vi då försökte få kontakt med vår chef skyllde han förseningarna på oss anställda och att lönerna helt enkelt "kommer när de kommer". Efter ytterligare försök till kontakt men utan svar, liksom kontakt med facket, Skatteverket och ledningen för köpcentrumet där företaget är situerat får tillslut större delen av personalen den lön de var berättigade till. Tyvärr är det dock en anställd som fortfarande väntar på sina pengar, mer än tre veckor senare. Många av de anställdas kontrakt, inklusive mitt eget, avslutades efter den här incidenten. När vi nu vill ha ett arbetsgivarintyg vägrar han att ge oss detta och menar att han inte vet vad det är och att han inte har någon skyldighet att ge ut något sådant. Företaget har inte kollektivavtal, men min fråga är om de trots detta inte är skyldiga att förse sina anställda med att arbetsgivaravtal då kontraktet avslutats? Jag undrar också vad mer, ur ett juridiskt perspektiv, skulle kunna vara relevant i frågan? Tack!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att du inte får lön på avtalad dag innebär ett avtalsbrott från din arbetsgivares sida. Jag uppfattar frågan så att du och dina arbetskamrater av egen fri vilja avslutade era anställningar till följd av incidenten. Om inte är du välkommen att höra av dig igen med fler detaljer kring uppsägningen/avskedet.Din arbetsgivare är absolut skyldig att ge dig och dina kollegor ett arbetsintyg! Av rättspraxis framgår att arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg då anställningen upphör, se Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, 3 uppl, s. 161. Arbetsgivaren kan vid vite åläggas att utge arbetsintyg (AD 1986 nr 25). http://databas.infosoc.se/rattsfall/14961 Du har rätt att kräva att betyget innehåller uppgifter om anställningstiden, arbetsuppgifter och sysselsättningsgrad. Om du begär det ska intyget även innehålla omdöme om ditt uppförande och skicklighet vid utförandet av arbetsuppgifter, samt anledningen till att anställningen upphörde. Du har dock rätt att kräva att arbetsgivaren utesluter sådana uppgifter samt andra uppgifter som får anses ovidkommande.Skyldigheten att utge arbetsgivarintyg gäller oavsett om kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller ej.Angående vad som mer kan vara relevant i frågan kommer jag inte att tänka på något särskilt, förutom att jag hoppas att du inte har blivit uppsagd utan saklig grund.Vänligen,