Är gåvor förskott på arv?

2018-04-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, måste det stå i gåvobrev att en gåva inte är förskott på arv för att att det inte ska ska tas upp i bouppteckningen? Om det inte står något om arv i gåvobrevet, ska det då redovisas i givarens bouppteckningen när denne dött?Tack på förhand
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om förskott på arv regleras i ärvdabalken 6 kap. Enligt 1 § ska gåvor till bröstarvingar antas vara förskott på arv, om inget annat anges. Motsatsen gäller vid gåvor till andra än bröstarvingar. Är gåvan i din fråga riktad till gåvogivarens bröstarvinge, bör det därför anges att gåvan inte ska utgöra förskott på arv i gåvobrevet. Det finns inget formkrav som säger att det måste göras just i gåvobrevet, men det är enklast och tydligast ur bevissynpunkt.

Ingen kontakt med föräldrar - ger pengar till övriga syskon

2018-04-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej ! Hur går man tillväga om man bara blir helt avstängd av sin mor och far .Jag har försökt att få kontakt flera gånger då jag försöker på ett positivt sätt och att vi ska börja på nytt , även påvisat orättvisor mellan oss syskon .Min mor blir bara arg och säger att hon vill ta livet av sig om jag säger hur jag upplever det .Det är ett väldigt låst läge.Jag har två yngre syskon och tre äldre .Dom yngsta har fått mycket hjälp med både pengar o fördelaktiga fastighetsaffärer som dom köpt av mina föräldrar .Mycket har skett utan att jag ens har fått information först flera år efter .Det handlar om mycket pengar som jag är rädd för att det går förbi mej och mina barn .Min yngsta syster har dessutom hand om ekonomin både för Mor och far trots att dom kan ta hand om sej själva ,men far börjar bli lite dement emellanåt . Är detta ok ? Vad gör jag ? Eftersom jag inte kan tala med dom blir detta väldig konstig situation .Ska man bara vänta och se vad det blir efter deras död .Känns naturligvist oerhört tråkigt och tungt för oss alla att inte ha kontakt med vare sig Mor eller Far eller Mormor och Morfar eller svärmor och svärfar . Tack
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en tråkig situation du beskriver, men tyvärr finns det inte mycket du kan göra ur juridisk synpunkt för tillfället. Den dagen dina föräldrar går bort och arvet ska fördelas finns det däremot regler som kan vara till din hjälp, ur ekonomisk synpunkt. Den ekonomiska hjälp som dina syskon har fått kan eventuellt räknas som förskott på arv, alternativt gåvor som kränker laglotten. Ett förskott på arv innebär att den ersättning som dina syskon fått avräknas från deras del av arvet, vilket i sin tur innebär att du får en större del av det arv som finns kvar. En gåva som anses vara en laglottskränkning innebär att dina syskon kan bli återbetalningsskyldiga till den del som kränker laglotten. Detta kan vara knepiga arvsrättsliga frågor som bäst reds ut av en boutredningsman. En boutredningsman kan utses när dina föräldrar har gått bort och du och dina syskon behöver hjälp att reda ut boet. I dagsläget skulle jag råda dig att skriva ner de transaktioner och fastighetsaffärer som du känner till, det kan komma väl till pass när boutredningsmannen ska reda ut hur arvet bör fördelas. Lycka till och jag hoppas att allt löser sig för samtliga inblandade! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Gåvor till arvtagare/förskott på arv

2018-04-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min farmor tänker skriva över hennes sommarstuga på hennes ena barnbarn. Har jag ingen rätt att ta del av den? Eller min pappa som fortfarande är i livet? Har hon rätt att bara skriva över stugan på vem som helst, utan att någon ska köpa ut den och den eller att vi andra har någon rätt till stugan? Mvh Isabell
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din farmor är ensam ägare av sommarstugan hon har full äganderätt över egendomen. Vid denna utgångspunkt har hon rätt att själv råda över sin egendom och kan därmed välja att sälja den eller att ge bort den. Svaret kommer vidare utgå ifrån att det inte finns något testamente som reglerar fördelningen av arvet. Förskott på arv När det kommer till arv är utgångspunkten att gåvor att ges till bröstarvingar ses som förskott på arv, detta gäller så länge inget annat med hänsyn till omständigheterna får anses ha varit avsikten. Denna utgångspunkten följer av 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar är arvlåtarens barn, framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Om någon av barnen är avlidet men har barn vid livet träder dessa in i deras förälders ställe och kommer nu att betraktas som bröstarvingar. I ditt fall innebär detta att för att man ska kunna föra en diskussion där förskott på arv är utgångspunkten krävs det att barnbarnet är bröstarvinge alltså att dennes förälder är avliden. Om barnbarnet som fått gåvan inte är bröstarvingen (dennes förälder som är barn till din farmor är vid livet) följer det av 6 kap. 1 § 2 st ÄB att gåvan endast ska ses som förskott på arvet om det har framkommit att det rör sig om förskott på arvet genom att detta angetts eller genom andra omständigheter. Avräkning från arvslottenJag utgår nu ifrån att barnbarnet som fått sommarstugan i gåva är bröstarvinge och att utgångpunkten om att gåvor till bröstarvingar utgör förskott på arv står fast. Är detta fallet kommer det ske en avräkning från barnbarnets arvslott motsvarande värdet på gåvan. Exempel för att göra detta tydligare:Vi säger att din farmor hade två barn. Din pappa som är vid livet samt ett annat barn som är avlidet men har efterlämnat ett barn (personen kommer att benämnas som barnbarnet). Farmors kvarlåtenskap uppgår till 2 miljoner vid hennes död. Hon har innan sin död gett barnbarnet en sommarstuga värde 0,5 miljoner.Vid arvsfördelningen kommer man nu se det som att gåvan aldrig hade givits och räkna med kvarlåtenskap om 2,5 miljoner (2 miljoner som fanns vid dödsfallet + 0,5 miljoner som var värdet av gåvan vid mottagandet)Farmors kvarlåtenskap kommer nu att fördelas i lika delar efter hur många barn hon hade. Den delen som skulle tillfallit det avlidna barnet går vidare till barnbarnet. Fördelningen av arvet blir alltså:2,5/2 = 1,25 Din pappa: 1,25 miljoner Barnbarnet: har redan fått 0,5 och kommer nu att få 0,75Detta exempel förutsätter att det inte finns något testamente utan att arvet ska fördelas enligt den lagstadgade arvsordningen. Som du ser att det förenklade exemplet ovan kommer en gåva till en bröstarvinge räknas som en del i dennes arv och avräknas från personens arvslott. Om förskottet är för stort En annan viktig aspekt att ta med dig är dock att om det skulle vara fallet att sommarstugan är värd mer än vad som utgör barnbarnets arvslott finns det som huvudregel ingen återbäringsskyldighet för mottagaren. Barnbarnet behöver då inte ersätta din pappa för att denne fått "för mycket". Detta följer av 6 kap. 4 § ÄB. SammanfattningsvisNär en person är vid livet finns det inga regler som säger att en gåvomottagare måste köpa ut övriga arvtagare. Detta gäller även om gåvan skulle vara värd mer än mottagarens arvslott. Gåvor som ges till bröstarvingar ses som utgångspunkt som förskott på deras arv och kommer räknas av från deras arvslott. Inom arvsrätt finns det flera olika aspekter som kan bli relevanta för en bedömning för att få klarhet i vad som gäller i just ditt fall råder jag dig att boka en tid med våra jurister. Det kan du göra genom den här länken: http://lawline.se/boka.Vänligen,

Allmän preskriptionstid och förskott på arv

2018-04-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej ! Min mamma betalade en hyr -tv åt mig mellan 1995-1998, hon har aldrig krävt några pengar av mig och det finns inget papper skrivet, nu har hon avlidet o då har mitt syskon hittat en lapp som mor själv har skrivet o noterat när hon betalat med endast datum , ska de pengarna dras av för mig vid arvsdelning eller är det preskiberat ?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PreskriptionHuvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten (2 § första stycket preskriptionslagen). Fordringen preskriberas inte om preskriptionsavbrott har skett under dessa 10 år vilket oftast sker genom ett skriftligt krav eller genom att gäldenären erkänner fordringen eller borgenären väcker talan mot gäldenären (5 § preskriptionslagen). I ditt fall verkar preskription däremot inte vara aktuellt vilket innebär att fordran är preskriberad. Förskott på arvDet som arvlåtaren har gett sin börstarvinge i sin livstid ska avräknas som förskott på arv om arvlåtaren inte föreskrivit något annat (6 kap 1 § första stycket ärvdabalken). Det innebär att om din mor inte har föreskrivit att tv:n inte ska avräknas som förskott på arv kommer tv:n att avräknas från din arvslott (7 kap 2 § ärvdabalken).SammanfattningEftersom det är över 10 år sedan fordran tillkom är den preskriberad om preskriptionsavbrott inte har skett som jag nämnde ovan. Däremot utgör tv:n förskott på arv vilket innebär att det kommer att avräknas från din arvslott om din mor inte har föreskrivit att tv:n inte ska avräknas som förskott på arv.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Innebär en gåva automatiskt förskott på arv och går det att ändra på?

2018-04-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min fru ska få föräldrarnas hus i gåva medan de bor kvar och vi ska bo där allesammans. Vi har förstått (från andra frågor här) att huset kan ges i gåva men att det anses vara (och är) ett förskott på hennes arv.Huset har ett taxeringsvärde på 615 000kr. En mäklare har värderat huset till 1 250 000kr. Vi i familjen har kommit överens om ett nominellt värde på 900 000kr (baserat på att föräldrarna ska bo kvar och vi tar hand om dem samt vad vi får kvar efter försäljning av hus i Sthlm). Vi tänker så här: min fru får huset i gåva. Vi ersätter bröderna med 300 000kr var i kontanter. Ett (1) gåvobrev upprättas för fastigheten. Bröderna behöver inget brev.Är det rätt uppfattat att det skulle funka?Frågan: vad blir inköpsvärdet av fastigheten (för kapitalvinstskatt) vid ett ev. framtidaförsäljning? 0kr, 900 000kr eller nåt annat?Tack!HälsningarDavid
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag delar upp frågan i dels förskott på arv och gåvobrev och dels hur kapitalvinsten beräknas vid en försäljning. Förskott på arv och gåvobrevDet är korrekt uppfattat att om arvlåtare under sin livstid ger bröstarvingar gåvor så ska de avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren. Detta gäller om man inte föreskriver något annat i t ex ett gåvobrev eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas vara avsett (6 kap. 1 § ÄB). En gåva av huset kommer alltså innebära att detta ses som ett förskott på arv om det inte föreskrivs något annat. Det innebär att husets värde kommer räknas av från hennes arv när hennes föräldrar dör och hon ska ärva dem. Jag förstår inte om ni vill att det är så det ska betraktas men blev lite tveksamt till det med tanke på att ni dessutom kommer ersätta hennes bröder. De blir ju då dubbelt kompenserade. Om hennes föräldrar inte vill att det ska ses som ett förskott på arv eftersom bröderna kompenseras från er för att ni får huset i gåva är det lämpligt att det skrivs i gåvobrevet av fastigheten att det inte ska ses som förskott på arv. Vidare är det korrekt att man när man ger fast egendom i gåva måste upprätta ett skriftligt gåvobrev som undertecknas av både hennes föräldrar, gåvogivarna, och din fru, gåvomottagaren (4 kap. 1 och 29 § JB). Något motsvarande krav finns inte när det kommer till gåvor av pengar. Ni behöver alltså inte upprätta gåvobrev för att ge pengar i kompensation till hennes bröder men det kan vara bra att göra det om man vill vara säker på att ha nedtecknat exakt vad som ni alla kommit överens om. Skatt vid kapitalvinst efter att förvärvet skett genom gåvaOm huset förvärvas genom gåva så inträder ni som förvärvare i den tidigare ägarens, hennes föräldrars, skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Frågan är om det kan anses vara en gåva när ni samtidigt kompenserar de andra syskonen för gåvan och då på något sätt ger ersättning för huset. Oavsett så anses en fastighet ha förvärvats genom gåva skattemässigt när ersättningen understiger taxeringsvärdet vilket ersättningen i detta fall gör, så det blir inte ett problem. Det innebär att överlåtelsen ska ses som en gåva i skattemässigt hänseende. Inköpsvärdet, eller omkostnadsbeloppet som är begreppet som vinsten beräknas utifrån, anses då vara vad din frus föräldrar anskaffade huset för plus eventuella skattemässiga förbättringsarbeten som skett (44 kap. 14 § IL). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Vilket värde ska räknas av som förtida arv? Kan man göra avdrag för reparationskostnader?

2018-04-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min bror har fått varsin bil av vår pappa innan han dog. Nu ska vi värdera våra bilar då detta är förskott på arv, vad gäller 1. är det värdet då bilen gavs till mig (7 år sen och då var bilen 7 år gammal) och när min bror gavs en bil (5 år sen och då var bilen 3 år gammal) eller 2. ska vi utgå ifrån dagens värde av båda bilarna?Min bror vill dra bort 15000 för reparationskostnaderna, är det korrekt?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt Ärvdabalken 6:3 skall avräkning ske med egendomens värde vid gåvotillfället. Alltså ska ni räkna med värdet på respektive bil vid tillfället då ni fick bilarna (värdet för 7 respektive 5 år sedan). Reparationskostnader på 15 000kr ska inte räknas av från förskottet på arvet, utan beloppet som egendomen var värd är det belopp som ska tas upp som förskott på arv, jfr Ärvdabalken 6:3. Hoppas du fått svar på din fråga!

Formkrav för gåvobrev.

2018-04-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Är ensamstående med två döttrar. Skrev år 2005 testamente där arvet efter mig skall vara mina döttrars enskilda egendom så också i rakt nedstigande led. Ämnar nu överlåta en större kontantsomma till var och en som gåva. Gåvan skall vara förskott på arv. Jag skriver gåvobrev till var och en. Skall gåvobreven vara bevittnade? Testamentet gäller väl fortfarande även om jag överlåtit en del av arvet som förskott på arv?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förskott på arv och testamente.En gåva från en förälder till barn ses automatiskt som förskott på arv om inte något annat anges (6 Kap 1 § Ärvdabalken). Om en förälder inte vill att det ska anses vara förskott ska ett gåvobrev upprättas som förtydligar att det inte är fråga om förskott på arv. Egendom är att se som enskild om personen fått det med villkoret om att det ska vara enskilt (7 Kap 2 § Äktenskapsbalken). Sådana villkor ska föras in i ett gåvobrev.Formkrav för gåvobrev.Det finns inga speciella formkrav på hur ett gåvobrev ska upprättas. Vittnen krävs om gåvan är fast egendom (20 Kap 7 § Jordabalken). Du ska dock ge pengar i gåva, men i och med att det är fråga om en större kontantsumma och eftersom du vill att de ska ses som enskild egendom rekommenderar jag att du upprättar ett gåvobrev. Testamentet kommer fortsätta gälla så länge du inte återkallar testamentet, förstör testamentshandlingen eller gör till känna att testamentet inte längre är din yttersta vilja (10 Kap 5 § Ärvdabalk). Du kan få hjälp att upprätta gåvobrevet hos oss på Lawline här.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Förskott på arv

2018-04-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Mina svärföräldrar delar ut pengar till min mans familj och gör stor skillnad på sönerna ekonomiskt. Har nu bjudit dom på en resa till Spanien men inte oss.Min fråga är om man rent juridiskt få skilja så på sina barn och kompenserar den ena men inte den andra sonen. Är större summor det rör sig om.
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som regel får föräldrarna göra vad de vill med sina pengar, så till länge det inte finns inskränkningar i form av testamente eller dylikt. När det gäller frågan huruvida sonen anser sig orättvist behandlad regleras situation i lag. Det blir tal om förskott på arv, vilket återfinns i 6 kap. 1 § ärvdabalk (ÄB). Som regel ska det arvlåtaren gett en bröstarvinge anses vara förskott på arv, så länge inget annat är föreskrivet eller måste antas ha varit ansett. Det innebär att helt enkelt att det som den andra brodern mottagit (t.ex. resan) ska räknas av på dennes laglott. När det gäller laglott så har bröderna, förutsatt att de är helsyskon, lika rätt när föräldrarna avlider, 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. De ska alltså få saker som motsvarar samma värde då deras inbördes rätt är lika stor. Avslutningsvis så kan det konstateras att de gåvor som givits till den ena sonen som huvudregel ska avräknas som förskott på arv när föräldrarna går bort. Om det är så att föräldrarna givit sonen sakerna/upplevelserna föreskrivet att det inte ska utgöra förskott på arv så får man helt enkelt finna sig i situationen. Men som jag tidigare nämnt, huvudregeln är att det presumeras vara förskott på arv, så finns det inget som talar emot det så ska det avräknas. Värt att notera är att personliga presenter och mindre gåvor inte omfattas av reglerna. Lagen är konstruerad på så vis att syftet är att båda barnen ska få lika mycket! Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,