Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?

2021-07-27 i Make
FRÅGA |Hej, Jag och min man har inga gemensamma barn men vi båda har barn i tidigare förhållande. Vi äger en bostadsrätt och en sommarstuga tillsammans. Ärver vi varandra eller kommer den av oss som överlever den andra att behöva lösa ut barnen med 50% eller ärver vi varandra så att man då bara behöver lösa ut barnen med 25%.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Huvudregeln när det gäller arv mellan makar är att efterlevande make ärver i första hand efter ena makens bortgång (3 kap 1 § ärvdabalken). Dock gäller denna regeln inte ifall arvlåtaren har särkullbarn (barn som inte tillhör efterlevande make). Efterlevande make har endast rätt till arv ifall särkullbarnen avstår från sin rätt till arvet (3 kap 1 § & 3 kap 9 § ärvdabalken). Efterlevande maken har således bara rätt till arv när de har gemensamma barn eller ett särkullbarn avstår sin rätt, makar har alltså inte en egen arvsrätt. Således ärver arvlåtarens barn hela kvarlåtenskapen, så förutsatt att barnen inte avstår sin rätt att ta ut arvet direkt (3 kap 9 § ärvdabalken) och det inte finns ett testamente som ger efterlevande make rätt till arvet så går hela kvarlåtenskapen till den avlidnes barn. Efterlevande make måste då lösa ut barnen med den andelen av bostaden som tillhörde den avlidne maken. Ifall ni skriver ett testamente till efterlevande makes fördel så har den avlidnes arvingar endast rätt till sin laglott ifall dem väljer att jämka testamentet, laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap 3 § & 7 kap 1 § ärvdabalken). Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?

2021-07-25 i Make
FRÅGA |Arvsfråga ..Om min far var omgift och hans fru dör före honom och dom äger ett hus gemensamt, ärver min far sin fru eller går hennes del I huset till deras gemensamme son? Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. När det gäller arv är huvudregeln att ifall arvlåtaren är gift så ska arvet i första hand tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt, alltså din far. Deras gemensamma son ärver således hela kvarlåtenskapen efter din fars bortgång (3 kap. 1 § ärvdabalken), förutsatt att han är enda barnet. Din far ärver således sin frus andel i huset i första hand. Med fri förfoganderätt menas att efterlevande make fritt kan förfoga över arvet men får inte testamentera bort det i och med att arvet tillhör arvlåtarens arvingar som ska få det efter efterlevande makes bortgång. Andra regler hade gällt om det handlade om barn som inte var gemensamma (särkullbarn), de hade haft rätt att få ut sitt arv direkt efter arvlåtarens bortgång. Men i detta fall är de gifta och barnet är gemensamt, således kommer inte han få ut sitt arv förrän din fars bortgång. Slutsatsen blir då att din far kommer att ärva sin frus del av huset i första hand och efter din fars bortgång går hela arvet vidare till deras son, förutsatt att han är det enda barnet. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!