Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?

2021-07-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mor har avlidit. Hon var gift, ej min far. De har ett gemensamt barn. Jag är särkullbarn. De har en lägenhet som är värderad till 1 7000 kronor. Enligt en jurist har denne man begärt att få sitta i orubbat bo vilket enligt henne innebär att han ska ha alla pengar förutom de kronor som min mor hade på banken, dvs 20 000 kronor. Samt att jag aldrig får något av pengarna som lägenheten genererar när man säljer den. Hans pengar på kontot förstår jag att jag inte har någon del i. Det finns inget testamente. Är det så att han kan begära att behålla alla pengarna! Dvs han sitter på ca 3 miljoner som sedan går till deras gemensamma barn. Hur kan det vara möjligt att få göra detta. Finns det någon möjlighet att bestrida.
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Vid en bortgång av en make kan den andra maken bestämma att bodelning inte ska ske, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Det innebär att din makes skulder avräknas från din makes giftorättsgods. Om den överlevande maken inte åberopar denna regel kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB där andelarna delas upp och respektive skulder avräknas från respektive giftorättsgods enligt 11:2 ÄktB. Om en bodelning sker, ska giftorättsgodset delas upp och skulderna avräknas. Detta innebär att du och deras gemensamma bröstarvinge kommer att ärva lika mycket var av din mor, det vill säga 50% var. Av frågan kan jag dra några slutsatser om hur mycket det är. Du har, som särkullbarn, dock alltid rätt att ta ut din laglott. Laglotten är halva arvslotten och innebär att den som är bröstarvinge är alltid berättigad till halva sin arvslott enligt 7:1 ÄB. För att få sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn behövs det ett testamente där det står att den efterlevande maken ska ärva före särkullbarnen. Du har dock alltid rätt till din laglott, vilket innebär att testamentet är enbart en vädjan till dig som särkullbarn att vänta med att ta ut arvet. Det är sedan upp till dig att godkänna denna vädjan. Du har också en möjlighet att ta ut ditt arv direkt eller avstå från ditt arv till förmån för efterlevande make, enligt 3:9 ÄB. Om du väljer att avstå från ditt arv till förmån för efterlevande make, kommer din mors man att få arvet med fri förfoganderätt, och du kommer att ha rätt till efterarv. Sammanfattningsvis, kan inte din mors man behålla alla hennes pengar. Eftersom det inte finns något testamente har du rätt till 50% av hennes tillgångar efter en bodelning har skett. Oavsett, har du alltid rätt till din laglott som är halva arvslotten. I ditt fall blir det 25% av hennes tillgångar. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt

2021-07-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Min far gick bort förra året. Vi är två syskon.Far gifte om sig 2009 med en kvinna som hade en dotter sen tidigare. Hon lever men bor på äldreboende.Hur blir arvsfördelningen?Har min fostermor rätt till halva arvet när hon bor på hemmet?Vilken arvsrätt har hennes dottern när våran far gick bort? Hon blir väl särkullbarn?
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Er fråga behandlas i ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Jag utgår från att inget testamente skrivits och att det inte finns något äktenskapsförord eftersom det inte nämns i er fråga. Enligt 3 kap. 1 § ÄB har ni rätt att få ut er laglott innan er fostermamma får ut sin del av giftorättsgodset (detta innebär att ni inte kommer ärva från er fostermamma genom efterarv). Er fostermors dotters rätt till arvet efter er far beror på huruvida er fars relation till henne. Om han adopterat henne, skulle så vara fallet ärver hon från er far. Således, kommer er fars arv delas på er två syskon. Detta innebär att ni två syskon kommer dela på halva giftorättsgodset och eventuell enskild egendom som er far äger.Hoppas ni känner att era frågor har besvarats och stort lycka till i framtiden!

Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?

2021-06-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Har en fråga jag skulle behöva hjälp med.Make och maka med ett gemensamt barn. Maken har 3 st särkullebarn fån tidigare äktenskap och makan har också 3 st särkullebarn från tidigare äktenskap.Makan gick bort 2015. Hennes 3 särkullebarn fick ut sin laglott enligt lagens alla regler och det gemensamma barnets laglott gick till maken med fri förfoganderätt.2020 gick även maken bort. Nu till frågan: Hur räknas arvsandelarna ut då det gemensamma barnet skall ha ut sitt modersarv innan hen och 3 särkullebarn skall dela på resten? Inget testamente är skrivet och allt ska bara ske efter lagens alla regler.Tackar på förhand!
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur särkullbarnen och det gemensamma barnet ärver sina föräldrar utan testamente. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).Arvet efter makanNär en av makarna i ett äktenskap avlider upplöses äktenskapet och en bodelning ska göras (9 kap. 1 § ÄB). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena då makan avled (9 kap. 2 § ÄB). Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som ingår i giftorättsgodset är som huvudregel all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vidare ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB) genom att skulder räknas av (11 kap. 2 § ÄktB) och sedan slås återstående giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Vid bodelningen fick maken ut sin del av boet med full äganderätt och kunde använda dessa pengar som han ville. Makans del av boet gick i arv till hennes bröstarvingar (2 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Eftersom att makan hade 4 barn fick de 1/4 av arvet var (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB). De 3 särkullbarnen efter makan fick ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Det gemensamma barnets arv gick till maken med fri förfoganderätt, maken fick alltså använda egendomen som denne vill men inte testamentera bort den (3 kap. 1 § ÄB).Arvet efter makenNär maken dött ska det gemensamma barnet först få delen av arvet efter makan som maken fick med fri förfoganderätt genom så kallat efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Efter detta ärver de 4 barnen (3 särkullbarn och det gemensamma barnet) sin far och får 1/4 var av det som återstår (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB).Ett räkneexmpelOm det fanns till exempel 2 000 000 kr i giftorättsgods efter att det slagits samman delas det lika mellan makarna. Maken får då 1 000 000 (1/2) kr och makans särkullbarn samt gemensamma barn får då 250 000 kr (1/8) var. Särkullbarnen fick ut sitt arv direkt men eftersom att det gemensamma barnets far fortfarande levde och var gift med barnets mor går 250 000 kr till fadern som barnet istället kommer få ut i efterarv. Maken fick alltså 1 250 000 kr.När maken sedan dör får det gemensamma barnet först ut arvet efter sin mor genom efterarv på 250 000 kr. De 1 000 000 kr som finns kvar delas lika mellan makens 4 barn (3 särkullbarn och det gemensamma barnet) som alla får 250 000 kr var.SammanfattningNär makan dör sker en bodelning och maken får hälften av giftorättsgodset enligt ovan. Den andra hälften delas lika mellan makans barn men det är bara särkullbarnen som får ut sin del direkt. Det gemensamma barnets del går istället till maken och denna kommer få ut sin del när maken dör genom efterarv. När maken sedan dör får det gemensamma barnet först ut sitt efterarv från sin mor och resterande delas lika mellan makens 4 barn.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Rätt för särkullbarn att ta del av egendom från bonusförälder

2021-06-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan.Min far avled pga covid-19 och han har 4 barn sedan tidigare.Och under tiden Pappa levde så köpte min mamma en stuga som hon själv betala samt står ensam på kontraktet. Nu kräver min bror från min fars sida att hon ska sälja den för att han vill ha ut sitt arv.Ingår verkligen den stugan i arvet för honom då min mor inte är hans mamma, utan vi har bara gemensam pappa.För detta tar kål på min mamma.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning efter make/makas dödDet framgår inte av den fråga ifall din mamma och pappa var gifta, jag kommer utgå från att så är fallet. När ena maken/makan avlider ska en bodelning först göras innan arvet från din far ska fördelas. Det som kommer ingå i bodelningen är din mammas och pappas s.k. giftorättsgods, 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). All egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom t.ex. testamente eller äktenskapsförord ingår i bodelningen, 7 kap 1 § och 7 kap 2 § ÄktB. Det innebär för din mammas del att om hon inte har gjort huset till sin enskilda egendom genom t.ex. ett äktenskapsförord, kommer huset att ingå i bodelningen. Det spelar i så fall ingen roll att det är din mamma som betalat stugan och äger stugan. Vid bodelningen får hon däremot dra av eventuella skulder hon har för huset. När bodelningen är klar, ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, 9 kap 1 § ÄktB. Därefter ska din pappas del av giftorättsgodset plus eventuell enskild egendom fördelas mellan dig och dina syskon. Då dina halvsyskon är s.k. särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § 1 stycket ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Du får däremot vänta tills din mammas bortgång (förutsatt att dina föräldrar var gifta). Det som dina syskon kan kräva är alltså deras andel av din pappas arv (¼ var), det innebär att din mamma inte behöver sälja huset utan är skyldig att enbart ge syskonen deras andel av din pappas kvarlåtenskap. Hoppas du fått svar på din fråga annars får du gärna ställa ännu en fråga, med vänliga hälsningar

Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?

2021-07-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Vid bouppteckningen efter min make visar det en brist i boet. Det finns en mindre summa pengar, men också obetalda räkningar. Det finns också ett särkullbarn, en vuxen son till min make. Hur fördelas rättvist de pengar som finns?
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad lagen säger om arv vid bortgång av en make, när det finns obetalda räkningar och särkullbarn i bilden. Vid en bortgång av en make kan den andra maken bestämma att bodelning inte ska ske, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Det innebär att din makes skulder avräknas från din makes giftorättsgods. Om den överlevande maken inte åberopar denna regel kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB där andelarna delas upp och respektive skulder avräknas från deras respektive giftorättsgods enligt 11:2 ÄktB. Utgångspunkten i svensk rätt är att vardera make äger sina egna tillgångar och ansvara för sina egna skulder - den så kallade särförvaltning principen stadgad i 1:3 ÄktB. Efter bodelningen kan särkullbarnet själv välja att ta arvet eller avstå från arvet till förmån för efterlevande make, det vill säga att du behåller särkullbarnets arv med fri förfoganderätt enligt 3:9 ÄB. Om särkullbarnet väljer att ta ut arvet innebär det att den får hela arvet, förutsatt att det inte finns testamente. Om det finns testamente, har särkullbarnet alltid rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten och innebär att den som är bröstarvinge är alltid berättigad till halva sin arvslotten enligt 7:1 ÄB. Denna rätt kan inte kränkas genom testationsrätten. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?

2021-07-09 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Vi är tre syskon som ska ärva pappas del av farfar och farmors hus I Turkiet. Pappa var omgift sedan 2011. Pappa gick bort 2016. Har hans fru rätt till en del av arvet?
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledning Min bedömning är att din pappas fru inte har rätt till en del av arvet, och att ni kan begära att få eran arvslott direkt. Jag förklarar varför jag gör den här bedömning nedan. Den fråga du ställer regleras i ärvdabalken (ÄB).Den legala arvsordningen Utgångspunkten beträffande arv är att arvet ska följa den så kallade legala arvsordningen. Det är en lagstadgad ordning som ska följas, där i första hand barnen till den avlidna delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Efterlevande makes arvsrätt och särkullebarnEfterlevande make, det vill säga eran pappas fru, har emellertid rätt till arv framför exempelvis barn, där barnen har rätt till så kallat efterarv. Efterarv innebär att barnen ärver från den avlidna först efter den efterlevande maken avlider. Men denna regel gäller endast i förhållande till gemensamma barn, vilket ni inte är (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Med andra ord, eftersom ni är så kallade särkullebarn, det vill säga inte eran pappa och hans frus gemensamma barn, har ni rätt att få ut erat arv direkt, utan att behöva vänta på att eran pappas fru avlider. Ni behöver inte anmäla något särskilt krav för att få erat arv. Basbeloppsregeln Det finns dock ett skydd för efterlevande maken, den så kallade basbeloppsregeln. Basbeloppsregeln innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut fyra gånger prisbasbeloppet vid bodelningen (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet är cirka 47 300 kr, vilket innebär att efterlevande make alltid har rätt att få ut cirka 190 000 kr. Men observera att denna regel endast aktualiseras om efterlevande make inte lämnas med ett belopp som överstiger detta vid bodelningen. Den innebär alltså inte att frun automatiskt har rätt till detta belopp från arvet. Om den aktualiseras så kommer eran pappas fru ha rätt till så mycket som krävs för att nå upp till beloppet. Det belopp som isåfall frun "tar från er", har ni rätt till när frun avlider. Basbeloppsregeln aktualiseras dock sällan eftersom det krävs att tillgångarna i bodelningen är mycket små, men jag vill ändå nämna regeln för dig som en brasklapp. Testamente Det framgår inte av din fråga huruvida det finns ett testamente med i bilden eller ej, men om ett sådant finns så kan testamentet föranleda en avvikelse från den legala arvsordningen och särkullebarns rätt till arv direkt. Om din pappa upprättade ett testamente till fördel för sin fru, så kommer hans fru ha rätt till en del av arvet. Barn har emellertid alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett vad testamentet föreskriver. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga hälften av den summa ni skulle fått om något testamente inte funnits (7 kap. 1 § ÄB).SammanfattningDet finns visserligen omständigheter som kan innebära att eran pappas fru har rätt till viss del av arvet. Men eftersom basbeloppsregeln är ovanlig, och eftersom du inte nämnt att det finns ett testamente till fördel för frun, är mitt svar till dig att ni syskon har rätt till hela arvet direkt och eran pappas fru har således inte har rätt till något arv. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?

2021-06-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Vad ska min mans särkullbarn få ut i arv direkt vid dödsfall? Vi har två gemensamma barn.Vi Har en bostadsrätt som vi äger hälften var. Den är nu värderad till 3.000.000kr.Bil och annat äger jag genom äktenskaps förord.
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).Särkullbarnet har en rätt att få ut sitt arv direkt om din man avlider (3 kap. 1 § ÄB). Det särkullbarnet har rätt att ärva är sin del av din makes kvarlåtenskap, alltså det som du ärver med fri förfoganderätt. Om halva bostadsrätten är den enda egendomen din make äger blir din makes kvarlåtenskap hälften av 3.000.000 kr, alltså 1.500.000 kr. Det är den summan du ärver med fri förfoganderätt. Din make har totalt tre bröstarvingar vilka har rätt att ärva honom, de har rätt att ärva lika mycket var (2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet har alltså rätt att kräva 1.500.000kr / 3 = 500.000kr direkt. Särkullbarnet kan även avstå från att ta ut sitt arv direkt, men det är upp till särkullbarnet om så ska ske (3 kap. 9 § ÄB).Sammanfattningsvis har alltså din makes särkullbarn rätt att få ut 500.000kr direkt om din make avlider.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ärver makar varandra när det finns särkullbarn?

2021-06-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Ärver kvinnan mannen när det finns särkullbarn, dv. 50/50 regeln? Eller är det så att det är bara särkullbarnet som ärver till 100%?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är ärvdabalken (ÄB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB sägs att var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge, dvs. barn, som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §. Och enligt den sistnämnda paragrafen gäller att om vid den först avlidna makens död någon som är bröstarvinge till denne men inte till den efterlevande maken avstår från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken, har bröstarvingen istället rätt att ta del i dennes bo.Generellt innebär att ovanstående att makar ärver varandra före gemensamma barn eller om det inte finns några barn överhuvudtaget. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt, vilket i det här fallet betyder att kvinnan i praktiken inte kommer att ärva sin make, om det är mannen som har särkullbarnet vill säga, vilket inte är helt tydligt. Av din ärendebeskrivning framgår det heller huruvida personerna är gifta, men jag utgår ifrån att så är fallet. För sambor ärver inte varandra. För att undvika att den efterlevande maken, kvinnan, går lottlös i händelse av sin mans bortgång måste ett testamente upprättas. Det ska dock tilläggas att särkullbarnet inte kan fråntas sin laglott, vilken utgör halva arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten kan alltså inte testamenteras bort. Men om så ändå sker blir testamentet faktiskt inte automatiskt ogiltigt, särkullbarnet måste nämligen inom viss föreskriven påkalla jämkning av testamentet för utfående av laglotten, 7 kap. 3 § och 14 kap. 5 § 2 st. ÄB.Ovan nämndes 3 kap. 9 § ÄB. Där ges möjlighet för särkullbarnet att avstå sin rätt att direkt få ut arvet efter en avliden förälder och då till förmån för sin styvförälder, dvs. den efterlevande maken, kvinnan. Särkullbarnet har sedan rätt till efterarv, vilket innebär en rätt till hälften av sin styvförälders kvarlåtenskap när denne sedan är död, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Förutom upprättande av ett testamente är detta också ett tänkbart alternativ för att kunna skydda kvinnan, men det förutsätter särkullbarnets goda vilja och dennes samtycke. Den s.k. basbeloppsregeln ger dock alltid efterlevande make rätt att, så långt kvarlåtenskapen räcker, få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp. Men notera att i det här värdet innefattas sådant den efterlevande maken har fått genom bodelning och det som utgör dennes enskilda egendom, 3 kap. 1 § 2 st. ÄB (i år, 2021, är prisbasbeloppet 47 600 kr).Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis ärver kvinnan i det här fallet inte sin man. Om den legala arvsordningen ska kunna frångås måste antingen hennes styvbarn, alltså särkullbarnet, avstå sin rätt att direkt få ut sitt arv eller så behöver mannen skriva ett testamente. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon måndag den 28/6 kl 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,