Kan man köpa en andel av sin kompis bostadsrätt för att kunna bo där?

2020-06-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr för tillfället en lägenhet i andrahand av en nära vän. Styrelsen vill inte låta mig hyra lägenheten längre än ett år men min vän vill fortsätta hyra ut lägenheten till mig då lägenheten annars kommer stå tom. Min vän bor i Kanada och kommer bara besöka lägenheten sporadiskt. Vi har funderat om jag kan köpa in mig i lägenheten för att få bo kvar. Är det möjligt? Är det en viss procentsats som måste ägas av mig eller kan det vara en minimal procentsats? Tack så jättemycket för ert svar.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med till fråga till Lawline! Vad är den juridiska frågan?Det framgår av din fråga att du inte får hyra lägenheten längre än ett år för styrelsen, och då det är en vän som äger den, kommer jag utgå från att det rör sig om en bostadsrätt. Jag tolkar därför din fråga som om det är möjligt för dig att köpa in dig i din väns lägenhet och om det i så fall behöver vara en viss procentsats. Din fråga regleras i framförallt i bostadsrättslagen (BRL). Kan du köpa in dig i din väns lägenhet?Ifall man köper en bostadsrätt så kan bostadsrättsföreningen inte som huvudregel vägra köparen medlemskap i föreningen, om villkoren för medlemskap är uppfyllda (2 kap. 3 § BRL). Om någon köper en andel i en bostadsrätt så har däremot föreningen rätt att vägra köparen medlemskap i föreningen (2 kap. 6 § BRL). Det är alltså upp till föreningen om de vill godta dig som medlem ifall du köper in dig i din väns lägenhet. Det kan dock finnas regler i föreningens stadgar om andelsköp och att detta är möjligt. Om det står i stadgarna att det är möjligt så får inte föreningen vägra dig medlemskap av det skälet. Om du köper in dig i lägenheten måste du bli medlem i föreningen för att bostadsrätten ska få nyttjas vilket är varför du måste bli godkänd av föreningen (6 kap. 1 § första stycket BRL). Det är alltså upp till föreningen huruvida du får köpa in dig i lägenheten och huruvida du får bli medlem i föreningen. Gällande procentsats så finns det inte något lagstadgat krav utan även här, är det upp till föreningen att bestämma vad som gäller för deras lägenheter. Det kan alltså variera från förening till förening om du behöver äga en viss procentsats och hur stor andel det i så fall behöver vara. Jag vet att det är vanligt att föreningen vill att den som bor i lägenheten ska äga minst 10 % av lägenheten, men jag rekommenderar att du och din vän kollar stadgarna eller frågar styrelsen i föreningen vad som gäller i just ditt fall.Hur köper du in dig i din väns lägenhet?Det viktigaste är att ni reglerar överlåtelsen tydligt genom ett överlåtelseavtal där din vän överlåter en viss andel i lägenheten till dig för en viss summa pengar. Bostadsrättsföreningen är inte inblandad i denna delen utan detta rör bara en överlåtelse mellan dig och din vän. Föreningen behöver efter överlåtelsen godkänna dig som medlem vilket redogjorts för ovan. Vill du ha hjälp att skriva ett överlåtelseavtal kan du använda dig av vår tjänst här, eller kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer våra jurister med en offert till dig. SammanfattningDet finns inget lagstadgat hinder mot att du köper in dig i din väns lägenhet och inte heller att det måste ske med viss andel av lägenheten. Föreningen kan vägra dig medlemskap om du köper en andel om inte annat sägs i stadgarna. Jag rekommenderar dig att du eller din vän först kontrollerar stadgarna eller alternativt frågar styrelsen vad som gäller. Om du har några funderingar kring svaret eller om du vill ha en offert gällande överlåtelseavtalet kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad räknas som annan ort vid uthyrning av bostad?

2020-05-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jordabalken 12 kap § 4040 § En hyresgäst får hyra ut eller på något annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.Tillstånd ska lämnas omhyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållanden,Min dotter har en lägenhet på Lidingö och ska studera vid Uppsala Universitet. Frågan är vad "på annan ort" innebär i avstånd/restid. Hittar ingen skrivelse om detta och undrar om det finns någon praxis. Hennes restid enkel väg blir 1,45 till drygt 2 timmar. Vet att hyresvärden är kinkig så det vore bra att veta om Hyresnämnden sannolikt anser att Uppsala innebär "på annan ort" i förhållande till Lidingö. Stort tack på förhand :-)
Natasha Fathifard |Hej och väkommen till Lawline med din fråga!När hyresvärden inte lämnar tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort kan du som hyresgäst söka tillstånd hos hyresnämnden som kan lämna tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort. Det finns några fall från arbetsdomstolen, men även lagkommentarer som definierar ''annan ort''. Med ''annan ort'' brukar avses ett pendlingsavstånd på c:a 45 min. Du nämner att en enkel resa tar nästan 2 timmar, vilket talar för att det avståndet är såpass långt att det räknas som annan ort. Detta kan dessutom jämföra med Stockholm och Uppsala, som också räknas som olika orter (Lidingö räknas som Stockholm).Ett av skälen då hyresnämnden ska medge andrahandsuthyrning är om hyresgästen tillfälligt studerar på annan ort. Att det ska finnas beaktansvärda skäl innebär att hyresgästens skäl ska vara av en viss styrka för att godtas. Hyresgästen ska kunna visa att hen har ett behov av att ha kvar lägenheten/anknytningen till lägenheten. Om din hyresvärd inte ger tillstånd är min rekommendation att du vänder dig till hyresnämnden där du kan söka nytt tillstånd. Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången och du får sedan ansöka om ett nytt tillstånd varje. Dock finns det undantagsfall där det ges tillstånd tre år i rad.En ansökan till hyresnämnden om att få hyra ut i andra hand ska innehålla uppgifter om:* Vem som är sökande (förstahandshyresgästens/bostadsrättshavarens namn och adress)* Vem som är motpart (hyresvärdens/bostadsrättsföreningens namn och adress)* Vem som ska hyra i andra hand (namn och adress). Hyresnämnden kan inte lämna ett generellt tillstånd.* Varför hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse inte har samtyckt (detta bör helst framgå av en handling som bifogas)* Orsaken till andrahandsuthyrningen och hur länge den ska pågå.Sammanfattningsvis räknas Uppsala som en annan ort och bedöms vara ett beaktansvärt skäl till att få hyra ut i andra hand.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är andrahandsuthyrning till närstående giltigt skäl för att hyra ut en bostadsrätt?

2020-05-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Är uthyrning till närstående ett giltigt skäl? Det stod någonstans att det hade lagts till i lagen 2014? Hur definieras närstående? Kan en nära väns barn vara närstående?
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få hyra ut sin bostadsrätt behöver man som du verkar ha förstått samtycke. Detta kan man få antingen genom att styrelsen samtycker eller i form av ett tillstånd från hyresnämnden. Om det inte är lägenheten i sin helhet utan endast en del av lägenheten som ska hyras ut krävs inget samtycke. Andrahandsuthyrning regleras i bostadsrättslagen. 7 kap 10 § bostadsrättslagen meddelar att andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. Det står dock inget om vad som krävs för att styrelsen ska samtycka, det är styrelsen själv som sätter upp reglerna. Om styrelsen inte samtycker till uthyrningen kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden gör en intresseavvägning mellan bostadsrättsföreningens intressen och bostadsrättsinnehavarens intressen. Hyresnämnden anser ofta att uthyrning till närstående kan vara skäl till att tillstånd ska ges. Dock kan det skilja sig åt beroende på om den tilltänkta hyresgästen är en äldre släkting i behov av bostad i närheten av sina släktingar eller ett gäng ungdomar där inte alla är närstående. Här kan du läsa mer om hur Hyresnämnden resonerar.(7 kap 11 § bostadsrättslagen). Sammanfattningsvis brukar uthyrning till närstående vara ett giltigt skäl. Hur närstående definieras ges inget klart svar på. Det blir en bedömning i det enskilda fallet med en avvägning mellan bostadsrättsinnehavarens intresse av att hyra ut sin lägenhet samt bostadsrättsföreningens intressen. Om bostadsrättsföreningen i en liten förening redan tillåtit många andrahandsuthyrningar kan det bli svårt att få ihop representanter till styrelsen vilket kan vara skäl till att neka.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Hyra vid andrahandsuthyrning

2020-05-01 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Får man lägga på hur mycket som helst på hyran om man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. ?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVilken lag som blir tillämplig beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Normalt tillämpas lag om uthyrning av egen bostad. Det finns dock vissa fall då Jordabalkens (JB) regler istället ska tillämpas. Dessa situationer är: om andrahandsavtalet ingicks före den 1 februari 2013 om syftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål om personen som äger bostadsrätten hyr ut fler bostäder. Om det rör sig om endast en annan bostad ska lag om uthyrning av egen bostad tillämpas bara för den första uthyrningen. Om det rör sig om fler än två bostäder ska JB tillämpas på samtliga uthyrningar (1 § lag om uthyrning av egen bostad). Tillåten hyra enligt lag om uthyrning av egen bostadHyresvärden har enligt denna lag rätt att ta ut en hyra som baserar sig dels på de faktiska driftkostnaderna för lägenheten, dels på en skälig avkastningsränta av lägenhetens marknadsvärde (4 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad).Driftkostnaderna består av till exempel avgiften till bostadsrättsföreningen och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad får man även ta ut ersättning för möbelslitage. Utöver detta får som sagt ett tillägg för avkastningsränta göras. Som ett riktvärde för vad som är en skälig avkastningsränta anges i förarbetena fyra procent.Exempel på hyresberäkningEn bostadsrättslägenhet värd 3 miljoner kr hyrs ut i andra hand. Avgiften till bostadsrättsföreningen inklusive el och bredband är 1900 kr per månad. Med skälig avkastningsränta om fyra procent beräknas hyran till:3 000 000 x 0,04 = 120 000 (den årliga avkastningsräntan)120 000 / 12 = 10 000 (avkastningsräntan per månad) 10 000 + 1 900 = 11 900 (månatlig avkastningsränta + driftkostnader)Utöver detta kan som sagt tillägg för eventuellt möbelslitage tillkomma. Tillåten hyra enligt JBEnligt JB ska hyran beräknas utefter de faktiska kostnader (driftkostnader) som hyresvärden har. Utöver detta får ett tillägg på max 15 % av avgiften göras för möbelslitage. Det är alltså inte tillåtet att ta ut någon avkastningsränta (12 kap 55 § fjärde stycket JB). Hyran kan prövas av HyresnämndenOm hyresvärd och hyresgäst inte är överens om hyran kan någon av dem vända sig till Hyresnämnden för att begära att de löser tvisten. Hyresnämnden kommer då att fastställa hyran enligt de ovan nämnda kriterierna (4 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad och 12 kap 55 § JB). SammanfattningDet är alltså inte tillåtet att ta ut vilken hyra som helst när man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. Enligt lag om uthyrning av egen bostad har hyresvärden utöver sina faktiska kostnader rätt att ta ut en avkastningsränta, vilket inte är tillåtet enligt JB:s regler.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Fråga om för tillstånd för andrahandsupplåtelse krävs ändring av folkbokföringsadress

2020-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående andrahandsuthyrning av min bostadsrätt. Min anledning till uthyrning är att jag ska bo ihop med min sambo. Jag har tyvärr fått avslag pga att jag inte har samma folkbokföringsadress som min sambo. Vad jag vet så finns där ingen lag som säger att man måste ha samma adress som sin sambo som man bor ihop med. Jag håller på förbereda en överklagan och behöver era svar som stöd.
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ditt fall blir bostadsrättslagen (BrL) tillämplig. BostadsrättslagenFör att kunna få hyra ut en bostadslägenhet i andra hand krävs det att styrelsen ger sitt samtycke, 7:10 BrL. Om styrelsen vägrar ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse kan en bostadsrättshavare ansöka om tillstånd från hyresnämnden istället enligt 7:11 BrL. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.Genom en lagändring från 2014 har bostadsrättshavare fått större utrymme att upplåta sin lägenhet i andra hand, vilket framgår av förarbetena till bostadsrättslagen (prop. 2013/14:142). I förarbetena anges att utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att under en tid bo någon annanstans.I princip gäller samma hänsynstagande som gäller för andrahandsupplåtelser för hyresrätter i 12 kap. jordabalken. I förarbetena till bostadsrättslagen nämns att tillstånd kan ges när bostadsrättshavaren vill studera eller arbeta på annan ort, vistas utomlands eller på annan ort i landet, vårda en anhörig eller sammanbo med någon på prov. FolkbokföringEnligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du anses vara bosatt. Enligt 6–7 §§ folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet som denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Det finns alltså inget krav för dig att vara folkbokförd hos din sambo. Kravet är istället att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Bedömning i ditt fallFrågan är om folkbokföring kan utgöra en sådan omständighet som kan tala emot tillstånd för att upplåta lägenheten i andra hand. Enligt förarbetena har lagstiftaren angett att sammanbo med någon på prov utgör ett sådant exempel på en situation där tillstånd ska ges. Ditt ändamål med andrahandsupplåtelse är alltså godtagbart. Frågan som därefter bör prövas är om du borde, enligt folkbokföringslagen, ha ändrat folkbokföringen till din sambos adress. Enligt 7 § folkbokföringslagen är en person bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Här får det göras en samlad bedömning utifrån olika faktorer för att avgöra var en person är bosatt."Vid den samlade bedömningen som ska ske bör, förutom var familjen är bosatt och arbetsförhållandena, framför allt vägas in antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas avstånd från arbetet, bostädernas storlek och standard, och var huvuddelen av ägodelarna förvaras, men också med vilken rätt personen nyttjar bostäderna (äganderätt, hyresrätt, andrahandskontrakt osv.), vilken koppling den enskilde i övrigt har till de två orterna, om arbetet är tidsbegränsat och den enskilde efter denna period kommer att återgå till den tidigare bostadsorten eller om det är sannolikt att den enskilde framöver kommer att bosätta sig för gott på arbetsorten." (Birgitta Petterson, Juno, lagkommentar till 7 § folkbokföringslagen).SvarMot bakgrund av att utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand, att ändamålet för andrahandsupplåtelse är legitimt och att folkbokföringsfrågan inte kan, enligt min mening, utgöra en omständighet som ensamt bör tala för att du inte sammanbor med din sambo, behöver du vara folkbokförd på din sambos adress om ni ska bo tillsammans för första gången för att få tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det är inte helt klart att folkbokföringen bör ändras när ett par testar att bo tillsammans. Med vänliga hälsningar,

Sista utflyttningsdag vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2020-05-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min fråga gäller andrahandshyrning. Jag bodde i bostadsrätt med andrahands kontrakt. Kontraktet tog slut på torsdag den sista aprill 2020 och nästa vardag var först på följande måndag och därmed var flyttdatum på måndag 4 maj kl 12.00. Vi stannade i lägenheten tills måndag kl 12.00 precis som det står i lagen.Nu vill hyresvärden hålla en summa ur depositionen som hyra för dem dagarna vi stannade i lägenheten utöver hyreskontraktet. Har dem rätt att göra så?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDet är Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad som reglerar hyresförhållandet mellan dig och din före detta hyresvärd då det gäller en bostadsrätt (d.v.s. en egen bostad) och inte en hyresrätt. Enligt 1 § 2 stycket i denna lag stadgas det dock att bestämmelserna i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) är tillämpliga i den utsträckning inte annat föreskrivits. Då det inte finns någon specifik bestämmelse om dagen för utflyttning ska därför reglerna i 12 kap JB tillämpas. Sista utflyttningsdag var 4 maj - ni har gjort rätt!Enligt 12 kap. 7 § JB gäller, precis som du skrivit i din fråga, att lägenheten ska lämnas dagen efter att hyrestiden löpt ut och om denna dag är en helgdag gäller istället den nästkommande vardagen - vilket i ditt fall var den 4 maj eftersom att 1 maj är en röd dag. Enligt 3 stycket gäller dock inte detta om annat har avtalats.Ni hade alltså rätt till att stanna i lägenheten fram till klockan 12 den 4 maj 2020 (12 kap. 7 § 1 stycket JB), såvida det inte står annat i ert hyresavtal. Hyresvärden kan därför inte begära någon kompensation för att ni bodde kvar i lägenheten den helgen. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!Med vänlig hälsning,

Vilken uppsägningstid gäller om jag säger upp mitt hyresavtal innan jag flyttat in i lägenheten?

2020-05-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejDå jag inte har flyttat in i lägenheten (andrahand) och avtalet gäller från 1 juni och nu har jag hamnat i en situation där jag förlorat inkomst och allt och sa från mitt kontrakt osv.Va gäller de då? Står ej nått om uppsägning tid i avtal
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du har sagt upp ditt hyresavtal och att du undrar när det upphör att gälla. Det framgår inte om det är en hyresrätt eller bostadsrätt du hyr i andra hand. Du har i båda fallen rätt att säga upp ditt hyresavtal innan du har flyttat in i lägenheten, men uppsägningstidens längd är olika beroende på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt du hyr. Jag kommer därför ge dig två alternativa svar på din fråga.Om det är en hyresrätt du hyrOm det är en hyresrätt du hyr finns bestämmelser om uppsägningstid i 12 kapitlet jordabalken. Uppsägningstiden är olika beroende på om du har ett hyresavtal på obestämd eller bestämd tid.Uppsägningstid vid hyresavtal på obestämd tidOm du har ett hyresavtal som gäller på obestämd tid, dvs tillsvidare, har du en uppsägningstid på tre månader (12:4 första stycket JB). Ditt hyresavtal upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen.Uppsägningstid vid hyresavtal på bestämd tidOm du har ett hyresavtal som gäller på bestämd tid, dvs med ett bestämt slutdatum, så kan det som utgångspunkt sägas upp för att upphöra vid hyrestidens slut. Uppsägningstiden är beroende på hyrestidens längd. Du måste säga upp avtalet ⁃en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor⁃en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader⁃tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader (12:4 andra stycket JB).Som hyresgäst har man dock även rätt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid, dvs att det upphör att gälla innan hyrestidens slut. Då gäller en uppsägningstid på tre månader (12:5 första stycket JB). Jag uppfattar det som att du vill att ditt hyresavtal ska upphöra att gälla så snart som möjligt och om du har ett tidsbestämt hyresavtal är det därmed en uppsägningstid på tre månader som gäller i ditt fall. Ditt hyresavtal upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen.Om det är en bostadsrätt du hyrOm det är en bostadsrätt du hyr så finns bestämmelser om uppsägningstid i lagen om uthyrning av egen bostad. Du som hyresgäst har då en månads uppsägningstid (dvs samma uppsägningstid gäller oavsett om hyresavtalet gäller för obestämd eller bestämd tid) (3 § första stycket). Ditt hyresavtal upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar en månad efter uppsägningen. Du har rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, dvs innan hyrestidens slut, även om det gäller på bestämd tid. Du måste betala hyra under uppsägningstiden om inflyttningsdatumet har inträffatDu måste betala hyra fr.o.m. ditt inflyttningsdatum, även under uppsägningstiden. För att du inte ska bli skyldig att betala någon hyra måste alltså hela uppsägningstiden ha passerat innan ditt inflyttningsdatum inträffar (d.v.s. innan 1 juni). Jag uppfattar det som att du redan har sagt upp ditt hyresavtal men om du inte har gjort det rekommenderar jag dig att göra det så snart som möjligt.Vänliga hälsningar

Vem ska betala för en skada i bostadsrätt som hyrs ut i andra hand?

2020-04-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har under en 6 månaders period hyrt ut min bostadsrätt i andra hand. När jag besiktade lägenheten vid utflytt hängde handfatet löst från väggfästet och jag var tvungen att ta hjälp för att kunna sätta fast det igen. Vid inflyttning var det inget fel på handfatet. Kan jag kräva min hyresgäst på kostnaden för att åtgärda felet? Hon hävdar i dagsläget att det är mitt ansvar för att hon har enligt sin utsago inte agerat vårdslöst utan att det bara hände.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagar:När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand är du i lagens mening en hyresvärd, och har därmed samma skyldigheter och rättigheter som en "vanlig" hyresvärd. Andrahandsuthyrning av en bostadsrätt regleras i lag om uthyrning av egen bostad samt jordabalkens (JB) 12 kap, som behandlar just hyra av bostad och lokal.Vem som har skyldigheten att ersätta uppkomna skador i en hyresbostad:I JB 12 kap. 24 § stadgas hyresgästens vårdplikt. Detta innebär att hyresgästen ska vårda bostaden samt är ansvarig för att ersätta de skador som är orsakade av denne medvetet eller på grund av vårdslöshet. Skador som skett på grund av olyckshändelser omfattas inte, och det är därmed hyresvärden som ska ersätta dessa. För att hyresvärden ska bli ansvarig för ersättningen måste det kunna bevisas att skadan uppkom under tiden som hyresgästen bodde där samt att det var en olycka. Praxis från Högsta domstolen stadgar att det är hyresvärden som har bevisbördan i situationer som dessa.Vad som gäller i ditt fall:För det första gäller det att du har fått tillstånd från din bostadsrättsförening att hyra ut din lägenhet, annars är du som ägare av bostaden ansvarig för skador. Om du kan visa att skadan uppkommit av vårdslöshet, och inte genom normalt brukande av lägenheten, kan du rikta ett skadeståndskrav mot hyresgästen. För att du ska få rätt i detta så krävs det alltså att du kan bevisa att handfatet lossnade på grund av vårdslöshet. Beroende på omständigheterna kan det blir svårt för dig som hyresvärd att uppfylla beviskravet. Du borde därför i första hand diskutera situationen med din hyresgäst och försöka komma fram till en rimlig lösning. Annars är du är varmt välkommen att kontakta en av Lawlines jurister som kan undersöka ditt ärende närmare här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,