Kan mitt ex hindra mina föräldrar som är på besök att övernatta?

2018-03-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan mitt ex hindra mina föräldrar som är på besök att bo över/övernatta
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons hem begår hemfridsbrott i enlighet med 4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken (här). I dessa fall har man rätt att med våld avlägsna de personer som inte avlägsnar sig från platsen i enlighet med 24 kap. 1 § 2 st. 3 p. brottsbalken. Det framgår inte om ditt ex bor kvar. Gör hon inte det, är det sålunda inte längre hennes hem, varför hon inte kan tvinga dina föräldrar att avlägsna sig.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad göra när ett ex hotar och trakasserar en under en längre period?

2018-03-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej har ett ex som ljuger manipulerar mej och våra barn hotar å trakasserar. Har fått polisanmäla honom förut men då hände ingenting men jag orkar inge mer han ger sig inte. Vad ska jag göra?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst beklagar jag att du fått stå ut med exets beteende och inte fått upprättelse av polisen. Det är en självklarhet att detta ska tas på allvar.I detta fall aktualiseras ett flertal typer av brott. Trakasserier i form av störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende hör till brottet ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken (BrB)). Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Som exempel kan nämnas att någon genom telefonpåringningar, internetspamming eller hög musik stör en annan persons nattro eller trakasserar henom på något annat sätt. I detta fall ska man också beakta att han gjort sig skyldig till olaga förföljelse/stalking om han förföljt er (4 kap. 4 b § BrB). Det krävs att handlingarna ska vara uppsåtliga för att han ska kunna dömas till ansvar, dvs. att han gjort det med avsikt. Härmed beaktas vilka handlingar som typiskt sett är ägnade att kränka någons frid.Vidare skriver du att exet hotat dig och dina barn. I sådant fall aktualiseras brottet olaga hot (4 kap. 5 § BrB) som innebär att exet ska ha hotat er om att han ska utföra ett visst brott, t.ex. misshandel, och att detta ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos er. Det spelar ingen roll om hotet inte uttalas direkt till barnen utan genom dig. Det kan nämligen vara straffbart om det var tänkt att barnen skulle få ta del av denna information.Manipulation kan komma till uttryck på många sätt, både verbalt som icke-verbalt, men också genom passiv-aggressivt beteende. För att det ska kunna hänföras till den brottsliga gärningen olaga tvång (4 kap. 4 § BrB) krävs att han hotat dig att göra någonting, tåla eller underlåta något. Häri räknas också om han hotar att han ska göra något mot någon annan om du inte gör/tål en viss sak, t.ex. mot dina barn eller övriga familjemedlemmar. Det kan också vara att han hotat dig genom att säga att han skickar ett visst privat meddelande till någon (t.ex. släkting) eller ger känslig information till någon om du inte gör en viss sak. Det kan även klassas som om han sprider falska rykten om dig för att skada ditt anseende framför andra människor.RådgivningDet råder ingen tvekan om att du har rätt till upprättelse, utifrån informationen din fråga. Polisen har en skyldighet att utreda och förhindra brott enligt 2 § polislagen. Även om det inte är din yttersta uppgift så råder jag dig att samla ihop så mycket bevisning som möjligt om exets brottsliga handlingar mot dig. Detta kommer att underlätta polisens arbete men framförallt påskynda processen för din och barnens skull. Det kan vara allt ifrån sms/chattmeddelanden som han skickat till dig eller vad du berättat till anhöriga och vänner. Vidare kan det finnas grannar/andra människor som är beredda att vittna om de hört eller sett något. Förutom en ny polisanmälan kan du även ansöka om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Kontaktförbud innebär att ditt ex förbjuds att besöka och på andra sätt ta kontakt med dig, till exempel per telefon, brev eller via sociala medier, under en viss bestämd tid. Vid ofredande och olaga förföljelse torde kontaktförbud alltid kunna göras gällande. Ta hand om dig./Vänligen,

Olaga hot, Olaga tvång eller olaga frihetsberövande?

2018-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Flera personer brukar dagligen tala till mig via väggar och via fönster på ett sätt som gör att de tvingar mig höra det. Min fråga: När ett sådant ofredande med röst innehåller olaga hot eller innebär för mig att jag inte vågar resa upp mig och flytta till något annat ställe på grund av rädslan att de som talar till mig ska krossa sönder fönster eller gå in via dörren och slå sönder mitt huvud i bitar eller att de ska slå mig på andra delar av kroppen är detta brott i form av det att de tvingar mig lyssna på det som de säger ofredande eller olaga hot eller olaga frihetsberövande eller olaga tvång eller grovt olaga tvång eller något annat brott. Om jag inte vågar förflytta mig på grund av att jag är rädd att de ska verkställa hotet att de ska slå sönder fönstret och / eller slå sönder mitt huvud så är det kanske olaga frihetsberövande. Hotet om att de ska slå sönder fönster uttalar de på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti staklo" som betyder "Jag ska slå sönder dina fönster". Hotet om att de ska slå sönder mitt huvud i bitar uttalar de på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti glavu" som betyder "Jag ska slå sönder ditt huvud". Hotet att de ska slå sönder mina tänder uttalar de också på jugoslaviskt språk genom att säga "Razbicu ti zube" som betyder "Jag ska slå sönder dina tänder". Hotet att de ska slå mig både på huvudet och andra delar av kroppen uttalar de genom att säga "Jel ti hoces sad da dobijes batine?" som betyder "Vill du nu få stryk?".
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Olaga hotAv vad jag kan bedöma så har du blivit utsatt för ett "olaga hot" enligt 4 kap 5 § brottsbalken. Olaga hot innebär att någon hotar dig med en brottslig gärning, exempelvis som du skrev ovan "Slå sönder ditt huvud i bitar" eller "Jag ska slå sönder dina tänder", eftersom dessa gärningar är brottsliga. Hotet kan vara riktat direkt mot dig men även mot någon i din närhet eller din egendom, såsom "jag ska slå sönder dina fönster". Hotet ska även vara "ägnat att framkalla allvarlig fruktan", vilket innebär att hotet ska vara allvarligt menat och inget man säger "på skämt".Dessutom krävs att gärningsmannen har ett uppsåt till att vilja framkalla en fruktan hos dig. Jag uppfattar som att dessa personer riktar hoten mot dig i syfte av att skrämma dig vilket de också lyckas med av vad jag förstår. Olaga tvång och olaga frihetsberövande Av min bedömning så tror jag inte gärningen kan komma upp i ett olaga tvång. Ett olaga tvång är om de hade sagt exempelvis "Om du går ut från din lägenhet så kommer vi slå sönder ditt huvud i bitar" eller "Om du inte följer med oss så kommer jag slå sönder dina tänder", (4 kap 4 § brottsbalken). De har visserligen gjort att du inte vågar lämna din lägenhet men detta är på grund av att du är rädd för dem efter hotet och inte att de själva uttalat att du inte får lämna din lägenhet. Olaga frihetsberövande behöver inte vara att de låser in dig eller binder fast dig utan det kan även vara att gärningspersonen gör att du inte vågar lämna en plats. Det krävs dock att det skett under inte allt för kortvarig tid. (4 kap 2 § brottsbalken) SammanfattningsvisJag anser att gärningen består i ett olaga hot men jag är osäker på om det når upp till ett olaga frihetsberövande. Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan genom att besöka polisstation eller ringa 11414. Ett tips är att du försöker spela in när personerna uttalar hoten till dig för att hjälpa dig i din utredning. Hoppas allt löser sig!Vänligen,

Olaga hot/övergrepp i rättssak

2018-03-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Mitt ex ringde mig och sa ordagrant "Lyssna på mig nu din jävel. När ska jag ha slagit dig? (han har slagit mig förut) för nu kommer jag komma och slå dig, jag kommer mangla dig, jag kommer skada dig alltså. Jag svär jag kommer skada dig, vänta du bara". Är detta olaga hot och vad skulle ett eventuellt straff kunna bli? Han är dömd sen innan för misshandel, övergrepp i rättssak mm. Hälsningar från ledsen och rädd kvinna
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver skulle mycket väl kunna kvala in som ett olaga hot. Brottet olaga hot återfinns i 4 kap. 5 § brottsbalken och lagtexten lyder:Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.I det här fallet har ditt ex i telefon uttryckt att han "kommer komma och slå dig", att han ska "mangla dig" och att han ska "skada dig". Det ditt ex uttrycker är utan tvekan sådana hot om brottsliga gärningar som brottet olaga hot tar sikte på. För att brottet olaga hot ska aktualiseras krävs vidare att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annan säkerhet till person. Detta "ägnat att-krav" innebär att det hot som gärningsmannen uttalar generellt sätt ska framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person, det krävs alltså inte att offret rent faktiskt har känt sig hotat. Med tanke på den karaktär de hot som ditt ex yttrade torde det kunna hållas för visst att sådana hot är ägnade att framkalla allvarlig fruktan till egen säkerhet till person. Det är svårt att tänka sig att det skulle kunna föreligga några rättfärdigande omständigheter. Vad gäller uppsåt så torde inte det inte vålla några större problem att fastställa att uppsåt föreligger. Vidare är det svårt att tänka sig att det föreligger några ursäktande omständigheter. Ditt ex kan således ha gjort sig skyldig till ett olaga hot. Här vill jag också lyfta fram ett annat, eventuellt brott. Du nämner i frågan att ditt ex i samband med hotet yttrade "när ska jag ha slagit dig?". Detta uttalande gör att brottet övergrepp i rättssak måste utredas. Övergrepp i rättssak är ett särskilt allvarligt brott i den svenska rättsordningen. Lagtexten för övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § brottsbalken lyder enligt följande: Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. [...].Den typ av övergrepp i rättssak som kan bli aktuell i ditt fall är om ditt ex har yttrat dessa hot antingen för att förhindra att du gör en anmälan eller för att hämnas för att du redan har gjort en anmälan. Detta innebär att om du t.ex. har anmält ditt ex till polisen och han ringer dig och yttrar dessa hotelser som hämnd för att du har anmält honom så räknas brottet inte längre som ett olaga hot utan som ett övergrepp i rättssak, som har en betydligt strängare straffskala. Vad gäller eventuellt straff så är detta svårt att sia om då jag inte har alla relevanta omständigheter till hands. Det som kan sägas är att det skulle röra sig om ett övergrepp i rättssak så är detta ett betydligt allvarligare brott än olaga hot och ett sådant brott som kan tala för att ett fängelsestraff ska dömas ut. Möjligheten att döma till fängelse är således större vid ett övergrepp i rättssak än vid ett olaga hot. Att personen har begått brott tidigare kan ligga honom i fatet på så sätt att sådana omständigheter kan resultera i strängare straff. Är de tidigare brotten också riktade mot dig så är detta också en sådan omständighet som kan tala för ett strängare straff och inte helt otänkbart även ett fängelsestraff. Har du inte redan anmält personen för detta så är mitt råd att du anmäler honom till polisen. Jag vill här också tipsa om Brottsofferjouren som har telefonnummer 0200-21 20 19. Till Brottsofferjouren kan du ringa (anonymt om du vill) och berätta om vad du har varit med om. Den som tar emot ditt samtal kan vara behjälplig med vissa råd, men personen kan även finnas där som stöd om du känner att du bara vill prata om det som har hänt. Det är svårt att ge ett fullständigt svar då jag inte har alla relevanta omständigheter. Jag hoppas dock att du känner dig hjälpt av det ovan presenterade svaret. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

En man talar illa om oss och låter oss inte vara ifred, vad kan vi göra?

2018-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min svägerskas exsambo ringer och sms:ar min man och kräver honom på hyra för att han varit inneboende hos sin syster, som hade kvarsittningsrätt för deras gemensamma fastighet. Han har även skickat hyresfakturor, skickat dem vidare för fastställande hos Kronofogden. Dessa bestreds (inget avtal) varpå han gick vidare till TR, men utan att betala avgiften och ärendet avvisades. Han berättar för oss och troligen även andra att vi snyltat på honom och att han behövt försörja oss. Att vi är med i en religiös sekt, min man är dömd pedofil mm mm. Han har superkoll på allt vi gör och skickar sms till maken o svärföräldrar att jag bytt jobb, var vi är folkbokförda (vilket har varit korrekt), att han hoppas att min man inte rör hans dotter som han rört de andra barnen (det finns ingen dom och min man har inte rört några barn olämpligt) frågar om restaurangen vi bor brevid har öppet (för att få fram att han ofta är i närheten av vårt hem), har lämnat in en anonym orosanmälan till soc avseende bl.a. att min man är dömd pedofil, vilket förstås inte ledde till någonting då vi har uppdrag genom dem och de har utdrag från belastningsregistret. Tidigare har han varit förbi vid oss och gapat och härjat, vilket vi anmält till polisen men det har inte lett till någon åtgärd. Vi är inte längre inneboende hos svägerskan och nu menar han att vi stulit saker, förstört och ej flyttstädat. Finns det något vi kan göra enligt lag för att slippa den här terrorn som påverkar hela familjens mående?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av vad du berättar så har din svägerskas exsambo enligt min bedömning begått brotten; ofredande, falsk tillvitelse samt eventuellt förtal. Jag förklarar brotten nedan.OfredandeOfredande är ett brott som täcker in många olika beteenden och handlingar och ett utav dem är när en person upprepade gånger kontaktar dig utan att du vill eller skriker och gapar i syfte att störa dig och din man. Det viktiga är att du och din man tydligt (med markering på tydligt) berättar/ skriver till denna mannen att ni INTE vill ha någon vidare kontakt med denne. För att en person ska kunna dömas för ofredande krävs det att denne förstått att denne trakasserat er. (Se 4 kap 7 § brottsbalken).En rekommendation är att fortsätta polisanmäla, då ser polisen att personen fortsätter ofreda er och det inte var en engångsföreteelse. Försök även samla på er så mycket bevis ni kan, exempelvis filma honom när han skriker utanför ert hus. Falsk tillvitelseInnebär att en person hos polis, åklagare eller annan myndighet (exempelvis socialtjänsten) pekar ut någon för ha begått en brottslig gärning. Det kan exempelvis vara som i ert fall där din svägerskas exman anmält till socialtjänsten att din man är dömd pedofil, och detta inte är sant. Personen har uppenbart haft i syfte att ge besvär för din man. (Se 15 kap 7 § brottsbalken) FörtalFörtal är lite likt falsk tillvitelse fast personen behöver inte ange det för någon myndighet utan det räcker att personen sprider dessa rykten i syfte att tala illa om dig och leda till andras missaktning. Det kan exempelvis vara som i ert fall där din svägerskas exman anklagar er för att ha stulit saker. Det krävs dock att detta får en viss spridning och att det inte bara hålls mellan er och honom. (Se 5 kap 1 § brottsbalken)SammantagetDet är svårt att skydda sig mot en sådan situation. Det ni kan göra är att fortsätta polisanmäla samt tydligt göra klart för honom att ni inte vill ha någon kontakt och heller inte visa någon kontakt tillbaka. Det finns även möjlighet att önska information om kontaktförbud när ni kontaktar polisen. I vissa fall av allvarliga trakasserier finns det möjlighet att få ett kontaktförbud. (Se 1 § Lag om kontaktförbud). Hoppas allt löser sig och att ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Är det brottslig för en gärningsman att kontakta målsäganden?

2018-03-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om målsägande blir kontaktad av gärningsmannen under pågående utredning? Är det ett brott? Kontakten innehöll ett hotande beteende.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Är det brottsligt för gärningsmannen att kontakta målsäganden under pågående utredning?Nej, rent generellt är det inte brottsligt för gärningsmannen att kontakta målsäganden. Kontakten kan däremot utgöra ett brott och nedan listar jag tre möjliga alternativ som detta skulle kunna falla in inom.1. Om gärningsmannen ringer flertalet gånger endast för att störa målsäganden skulle det även kunna ses som ofredande enligt 4 kapitlet 7 § brottsbalken. Gärningen ska då vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.2. Om gärningsmannen har kontaktförbud gentemot målsäganden och trots detta ringer upp målsäganden kan gärningsmannen dömas för överträdelse av kontaktförbud, se 24 § lagen om kontaktförbud. 3. Det skulle också kunna falla in under olaga hot, men då krävs dock att gärningsmannen hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, se 4 kapitlet 5 § brottsbalken. Med informationen i frågan har jag svårt att avgöra om just detta samtal kan falla in under den här lagbestämmelsen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Mitt ex har flyttat ut, får hen gå in och hämta saker?

2018-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hon har flyttat för tre veckor sedan, vad säger lagen? Har denna person rätt att gå in och plocka?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Folkbokföring, hemfridsbrott och egenmäktigt förfarandeSå länge din före detta fortfarande är skriven på adressen (det vill säga folkbokförd) och är bosatt/uppehåller sig där, så har hon rätt att ha kvar nycklarna till bostaden, (7 § folkbokföringslag).När din före detta flyttat ut och inte längre ses som bosatt i bostaden så får hon dock inte gå in i ditt hem utan att be om lov först, även om hon har nyckel. Om hon skulle gå in i bostaden utan tillåtelse kan hon göra sig skyldig för hemfridsbrott, (4 kap 6 § brottsbalken). Det kräver dock att bostaden inte längre är er gemensamma utan att hon faktiskt flyttat ut. Man kan inte göra sig skyldig för hemfridsbrott om man befinner sig i sin egna bostad.Om din före detta vägrar lämna tillbaka nycklarna till din bostad så kan hon göra sig skyldig för egenmäktigt förfarande, (8 kap 8 § brottsbalken).Olovligt förfogandeViktigt dock att du inte vägrar din före detta tillgång till hennes saker, annars kan du själv göra dig skyldig för olovlig förfogande, (10 kap 4 § brottsbalken). Olovligt förfogande innebär exempelvis att du vägrar lämna ut saker som tillhör din före detta som du har hemma hos dig. BodelningOm ni varit gifta eller sambos så kan ni välja att göra en bodelning om ni inte själva kan komma överens om vad som tillhör vem. Det innebär att ni delar på bostad och bohag ni har. Det gäller olika regler beroende på om ni var gifta eller sambos. Vid bodelningen fördelas bohaget lika mellan er, (9 kap 1 § äktenskapsbalken, 8 § sambolagen).SammanfattningsvisDet allra bästa och smidigaste är att ni kan komma överens om hur bohaget ska fördelas och att ni bestämmer en tidpunkt då din före detta hämtar sina saker. Om din före detta går in utan till tillåtelse eller vägrar lämna tillbaka nycklarna så kan du kontakta polisen och göra en polisanmälan. Viktigt att du inte vägrar din före detta att hämta hennes saker då du riskerar att själv begå ett brott då. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Inspelning och spridande av samtal utan motpartens vetskap

2018-03-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det fortfarande så som det sägs här?http://lawline.se/answers/6900
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Den tolkning av 4 kap. 9a § BrB som presenteras i svaret är enligt min uppfattning korrekt. Det är dock värt att notera att frågeställaren genom spridandet av inspelningen skulle kunna tänkas göra sig skyldig till förtal under vissa förutsättningar. Om det under det inspelade samtalet framkommer omständigheter som kan få dennes chef att framstå som brottslig eller annars klandervärd och frågeställaren sedan sprider inspelningen till sina kollegor som givetvis förstår att det rör deras chef kan detta utgöra förtal. För en mer ingående beskrivning av förtalsbrottet, följ länken nedan.http://lawline.se/answers/fortal-genom-lamnande-av-uppgift-i-bokJag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning