Fotografera och filma på allmän plats bland folk

2017-03-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det okej att filma och ta bilder på allmänna platser även om det syns folk på bilden och man inte bett om tillstånd? Har sett att frågan ställts förut, men skulle gärna vilja veta om det är så även idag eller om lagen ändrats.
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att filma och fotografera på allmän plats bland folk är i de flesta fall tillåtet. Brottsbalken fångar upp handlingar som är att bedöma som ofredande eller kränkande fotografering, vilka givetvis inte är tillåtna. Ofredande regleras i 4 kap 7 § BrB och omfattar hänsynslösa beteenden som riktas mot en eller flera bestämda personer och som för dessa personer innebär en kännbar fridskränkning(detta är ett ganska högt rekvisit). I dagsläget finns också ett krav på omedelbarhet för att det hänsynslösa beteendet ska kunna utgöra ett ofredande. Med omedelbarhet menas att personen som handlingen riktas mot ska uppfatta handlingen medan den sker. Domstolen menar i dagsläget att man inte kan bli ofredad av någonting man inte känner till. Är du inte medveten om handlingen någon gång när den sker kan du heller inte anses ha blivit ofredad av den. Högsta domstolen har dock beviljat prövningstillstånd i ett fall från i somras där denna fråga angående kravet på omedelbarhet vid ofredande ställts på sin spets. Det återstår att se ifall HD kommer att ändra på denna praxis eller inte. Kränkande fotografering regleras i 4 kap 6a § BrB som är en ganska snäv bestämmelse som omfattar hemlig fotografering på vissa specifika platser. För straffansvar krävs att bildupptagningen görs i smyg och riktas mot person som befinner sig på någon av de i lagtexten särskilt angivna platserna. Platserna är inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Bostad omfattar platser där någon stadigvarande bor eller plats där någon bor tillfälligt som exempelvis tält eller hotell. Det krävs inte att personen som fotograferas ska befinna sig i sin egen bostad, utan även fotografering av en person i någon annans bostad omfattas av bestämmelsen. Med annat liknande utrymme avses exempelvis provhytter, duschrum eller bastu. Det vill säga utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden. Fotograferingen behöver inte ha skett inne i bostaden eller utrymmet utan fotot kan ha tagits utifrån. Så svaret på din fråga är att så länge fotograferingen inte är att anse som ett ofredande enligt 4:7 BrB eller omfattas av bestämmelsen kränkande fotografering 4:6a BrB, är det i nuläget tillåtet att fotografera på allmän plats även om andra människor uppfångas på bilden. Hoppas svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning

Grannen åker utanför och tutar ett par gånger om dagen - vad kan vi anmäla henne för?

2017-03-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vår granne åker utanför oss och tutar ett par ggr om dagen. Vi vet att hon gör det enbart för att irritera och förstöra vår tillvaro.Vad kan vi anmäla henne för?
Tova Andersson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Att åka utanför sin grannes hus och tuta ett par gånger om dagen bör falla under ofredande, vilket är ett brott och straffbart. (Brottsbalken 4 kap. 7 §) Ofredande kräver att någon måste känna av fridskränkningen och bli störd, vilket ni uppenbarligen ha blivit. Dessutom måste den som ofredar veta att det den gör är fel, vilket er granne antagligen gör om det är som ni säger att hennes syfte med handlingen enbart är att irritera er och förstöra er tillvaro.Jag rekommenderar er att i första hand ta kontakt med er granne och be henne att sluta tuta, om ni inte redan har gjort detta. Om hon trots detta fortsätter, kan ni anmäla henne för ofredande. Observera att inte alla polisanmälningar leder till en brottsutredning och åtal. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Ofredande vid telefonterror

2017-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. I oktober förra året blev min vän utsatt för våldtäkt. Fallet förlorade i rätten pågrund av brist i bevisningen. Hon är rädd för denna person och får panikångest av att se personen(då dom går i samma skola så är det ofta dom stöter på varandra). Det var lugnt ett tag men nu det senaste har han börjat höra av sig till henne och säger att han kräver att de ska ses och prata. Han säger att dom måste snacka och han ringer henne även, han har ringt henne 13 gånger på raken trots att hon klickar. Hon känner sig otroligt rädd att han ska komma hem till henne eller liknande och vill inte vara själv. Finns det något man kan göra eftersom det blev nedlagt då hon känner sig väldigt obekväm och är ständigt rädd och får pyskiska problem.
Zinar Budak |Hej, den som genom hänsynslöst beteende ofredar en annan person kan dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 4 kap. 7 § brottsbalkenVad som kan innebära hänsynslöst beteende är diskutabelt. Vad som dock klart innebär hänsynslöst beteende är att knuffa någon, slita i någons kläder, spotta på någon eller utöva telefonterror mot någon. Den som ofredar någon måste veta om att det den gör är fel. Om en person exempelvis genom hög musik stör sina grannar så sker ofredandet från och med att grannarna talat om för denne att det är störande. I detta fall har killen ringt till din vän 13 gånger. Detta kan anses vara ofredande om killen vet om att det han gör är fel. Det din vän kan göra nu är att vända sig till polisen för att upprätta en anmälan.Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Ofredande och olaga förföljelse

2017-02-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person passerar utanför ett bostadshus, och tittar medvetet in i ett sovrum i bostaden. Personen som tittar in bor inte i huset och känner ingen av de boende. Begår personen ett brott? Kan det tex andra vara såpass integritetskränkande att det är fråga om ofredande?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån hur frågan är ställd uppnår denna handling troligtvis inte de rekvisit/"krav" brottet ofredande 4:7 BrB innehåller. Ofredande ska riktas mot en bestämt person eller en bestämd krets personer. För att en handling ska kunna betraktas som ett ofredande krävs ett hänsynslöst beteende som innebär en kännbar fridskränkning för denna bestämda person handlingen riktas mot. Att en enstaka gång passera och medan man passerar medvetet se in igenom ett fönster till en bostad utgör knappast ett sådant hänsynslöst beteende. Eventuellt skulle bedömningen bli annorlunda om personen kvarstår utanför fönstret och medvetet ser in. Om denna handling upprepas gång på gång skulle det eventuellt kunna vara fråga om olaga förföljelse 4:4b BrB. Det handlar då alltså istället om stalking, upprepande trakasserier. Enstaka handlingarna som i sig inte uppfattas som något som är straffbelagt, ”tex stå utanför en persons arbetsplats och vänta” – kan tillsammans med andra handlingar uppfattas som något allvarligare. Det vill säga var och en av icke-straffbelagda handlingarna ska utgöra ett led av den upprepade kränkningen av personens integritet. Man ska då titta på varje enstaka händelse sett i sitt sammanhang. Hoppas svaret varit till din hjälp Mvh

Olaga förföljelse

2017-03-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo/servo sov inte hemma och ville inte säga var sov hon. Hon nekade att hade en älskar.Vi bodde i Uppsala .Via hennes kalender som delade med mig kunde se att hon hade köpt biljetter till 2 pers och bokade hotel i Stockholm .den dag som skulle hon åka till Stockholm jag åkte dit till hotel och väntade tills hon kom ut med hennes älskare . jag gick fram och sa: Nu jag vet att du har en älskare ,..Hej då aldrig mer ska träffa dig.Och jag gjorde det! Hon blev arg och har anklagad mig för "Olaga förföljelse eller stalkning"kan jag bli domt för det ?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Var och en av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.Det här innebär att du inte kan bli dömd för olaga förföljelse! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Olovlig identitetsanvändning (identitetsstöld) medförde betalningskrav

2017-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har flytta nyligen till Örebro och jag hade tappat min plånbok på bussen ( Örebros stadsbussar) och när jag var på väg att lämna bussen så stoppade en tjej mig och lämnade min plånbok till mig, jag visste inte att jag hade tappat min plånbok, men jag blev självklart tacksam att jag fick tillbaka den. Men nästa dag klockan 6 på eftermiddagen så Knackade någon på dörren. När jag gick ut så var de ingen där men de låg en lapp på marken. Någon hade använt min busskort samt min personnummer och de hade blivit tagna av en kontrollant så kontrollanten hade tagit min busskort och nu måste jag betala en tilläggsavgift på cirka 800 kr. Kontrollanter trodde att de var jag som satt på bussen de visste inte att min kort hade blivit bestulen. Måste jag betala tilläggsavgiften, även att de inte var jag som satt på bussen.
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom din fråga handlar om det som i vardagligt tal kallas för identitetsstöld, är Brottsbalken (BrB) relevant för ditt fall. Enligt BrB 4:6b begår den som utger sig för att vara någon annan genom att använda sig av hens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada för hen, brottet olovlig identietsanvändning. Med hänsyn till vad du har uppgivit i din fråga, har personen som använt sig av ditt busskort och ditt personnummer begått just detta brott. Personen i frågan har ju utgivit sig för att vara dig genom att använda ditt personnummer, och detta agerande har medfört det krav på tilläggsavgift som nu har riktats mot dig. I din fråga nämner du att det var hela plånboken du tappade. Skulle det vara så att du i plånboken vid tillfället hade någon handling som har till syfte att identifiera dig som person (en för dig utställd urkund), som t ex ett pass, körkort (eller annan identitetshandling) eller legitimationskort, är det möjligt att personen som låtsades vara dig även har gjort sig skyldig till brottet missbruk av urkund (BrB 15:12). Detta förutsätter dock att personen har använt sig av urkunden på något sätt genom att det t ex är från urkunden personen har hämtat ditt personnummer. Jag har dock tyvärr för lite uppgifter om hur personen i fråga agerade på bussen för att säkert kunna uttala mig om huruvida personen kan ha gjort sig skyldig till missbruk av urkund eller inte. Eftersom du i vart fall har blivit utsatt för brottet olovlig identitetsanvändning, bör du snarast anmäla detta till polisen. Du bör även överväga att spärra ditt personnummer om du misstänker att personen på bussen kommer att använda ditt personnummer igen. Vad gäller tilläggsavgiften, beror dina möjligheter på hur lång tid som gått sedan kontrolltillfället då tilläggsavgiften utfärdades. Åkte du Örebros stadsbussar, tillhör dessa LänsTrafiken, och enligt deras hemsida har du möjlighet att bestrida en tilläggsavgift HÄR. Har inte tiden löpt ut, bör du fylla i formuläret, eller alternativt ringa till LänsTrafiken, och bestrida tilläggsavgiften eftersom det inte var du som satt på bussen. Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Fråga om straffskala för olaga hot

2017-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag riskerar att bli anmäld för mordhot. Vad är straffet?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) gäller det att om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning (t.ex. hot om mord) på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet och liv, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms personen för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas särskilt: om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, ellerom gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline. Hälsningar

Rättigheter att förbjuda någon tillträde till ens hus

2017-02-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Min flickvän har blivit på kommen av sin mamma med marijuana igår, hon då efter många frågar berättar för sin mamma att jag för nästan ett år sedan blev tagen av polisen för innehav av 0,33 gram marijuana. Nu säger då min flickväns mamma att jag är jätte välkommen till deras hus när som helst så länga jag kan bevisa att jag inte har använt och inte har något marijuana på mig. Jag har gjort mitt straff (pissprov 5 gånger, pratat med psykologer och kommer ha kvar det på brott registret tills 2019) för detta redan och for fortfarande massa skit för att jag gjorde misstaget att bli inblandat i droger och tycker att min flickväns mamma är sista personen som jag behöver bevisa mig till. Min fråga är då vad har jag för rättigheter och möjligheter i denna situation samt vad har mamman för rättigheter i denna situation. Jag har inte använt det sen jag blev på kommen och har jobbat aktivt på att förbättra mig och hålla mig borta från såna saker. Och det är precis därför jag har blivit irriterad på denna situation eftersom även fast jag har ansträngt mig så jävla mycket varje dag för inte falla tillbaks till droger, alkohol och sånt vill mamman ha mer bevis, jag förstår så klart hennes resonemang men jag är fortfarande irriterad.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ett relativt enkelt svar på din fråga om vad för rättigheter du och mamman har i denna fråga.För att få vara i huset som inte tillhör dig krävs något form av samtycke från ägaren. Om mamman känner att hon inte vill att du ska vistas i deras hus har hon all rätt att förbjuda det, just eftersom att huset tillhör henne. Ifall du mot hennes vilja är i huset gör du dig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken) för vilket du kan dömas till böter. Att din flickvän samtycker till att du vistas i huset spelar ingen roll ifall mamman inte samtycker.Att mamman kräver bevis av dig ger inte upphov till någon faktisk skyldighet för dig att bevisa något för henne. Du får istället se det som hennes personliga villkor för att ge sitt samtycke till att du ska få vistas i huset.Sammanfattning: I ditt fall har din flickväns mamma all rätt att inte låta dig vistas i deras hus om hon inte vill. Om du går emot hennes förbud gör du dig skyldig till brott. Hon har rätt att kräva bevis av dig ifall det är vad hon tycker krävs för att låta dig vistas i huset.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälpMed vänlig hälsning,