Inspelning av telefonsamtal

2015-09-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har jag rätt att spela in telefonsamtal med min läkarmottagning / läkare utan att upplysa dem om det?Eller måste jag berätta att jag spelar in när jag inleder samtalet?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Det straffbud som förbjuder inspelning av samtal är olovlig avlyssning, vilket regleras i Brottsbalken 4:9a. Enligt denna bestämmelse är det dock inte olagligt att göra en ljudupptagning under förutsättning att du själv deltar i samtalet. Sammanfattningsvis är det alltså inte juridiskt fel att spela in ett telefonsamtal man själv deltar i, och det krävs inte att samtalspartnern informeras innan.Vänligen

Avlyssning i hemmet

2015-09-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får min sambo avlyssna mig i hemmet utan min vetskap?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att avlyssning i det här fallet betyder att din sambo har avlyssnat dig genom att spela in exempelvis dina telefonsamtal och att det inte handlar om så kallad tjuvlyssning. Tjuvlyssning kan vara svårt att undkomma ifrån när man bor med en annan person eftersom det kan ske omedvetet. Självklart har man som individ rätt till ett eget och privat liv utan att den man sammanbor med lyssnar på alla samtal man har med exempelvis familj, vänner eller arbetskamrater. Dock är det inte ett lagbrott att till exempel lyssna på grannens samtal genom väggen eller att sitta framför någon på bussen och höra vad som sägs. Således har jag som tidigare nämnt uppfattat det som att avlyssning i ditt fall betyder avlyssning med hjälp av tekniskt hjälpmedel.Att avlyssna någon utan den utsattes samtycke är ett otillåtet handlande och är ett brott enligt 4:9a Brottsbalken (BrB). Brottet kallas för olovlig avlyssning och förutsätter att samtalet har upptagits med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel och att han eller hon som spelar in inte själv deltar i samtalet. Lagregeln omfattar både avlyssning av tal i enrum och samtal mellan andra. Din sambo utsätter dig för integritetskränkningar och handlandet ska omedelbart upphöra. Du har rätt till ett eget privatliv, oavsett vad din sambo tycker om den frågan, och du har rätt att få prata med vem du vill ostört utan att behöva bli avlyssnad. Följaktligen har din sambo inte någon som helst rätt att avlyssna dig - varken i ert hem, hemma hos någon bekant eller på offentliga platser - så länge du inte har gett ditt samtycke till avlyssningen. Hoppas ovan angivet svar är till din hjälp och att du fått din fråga besvarad! Vänligen,

Inspelning av samtal

2015-09-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är en arbetsgivare och har valt att spela in alla mina telefonsamtal via en app. Jag gör det för egen trygghet ifall en tvist skulle uppstå mellan en medarbetare eller en kund. Så vitt jag förstått så får jag spela in alla samtal som jag själv är delaktig i. Det som inte är lagligt är att sedan publicera dem. Stämmer detta eller begår jag ett brott när jag spelar in samtalen?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är tillåtet att spela in din egna, men inte andras, samtal. Om du själv deltar i samtalet behöver du inte informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in. Det är först när du själv inte deltar och olovligen spelar in eller avlyssnar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde, eller annan tillkomst där allmänheten inte har tillträde, som du gör dig skyldig till olovlig avlyssning enligt 9a § 4 Kap. Brottsbalken (1962:700). Att tillgängliggöra ett inspelat samtal kan, beroende på vad inspelningen innehåller, strida mot bestämmelser i både Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen (PUL). Vänligen,

Person som busringer och uppger sig vara polis

2015-08-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person smsar mig när jag frågar vem personen i fråga är får jag först svaret att personen är någons bror sen får jag svaret att det är polisen. Är det olagligt av personen att ange sig vara polis? Och är det olagligt av mig att kräva att personen uppger sitt namn annars polisanmäls det
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det är inte tillåtet att ange att man är polis trots att man inte är det. Det följer av 17 kapitlet 15 § brottsbalken. Det finns ingen regel som säger att personen måste ange sitt namn när hen ringer dig men det kan möjligtvis vara fråga om ofredande (4 kapitlet 7 § brottsbalken). Det är inte olagligt för dig att kräva att personen uppger namn. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Rätten att filma andra

2015-09-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man åker iväg på en cup får man då filma de egna lagets matcher utan vidare eller behöver man nått tillstånd för det?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att man får filma i princip var som helst på en allmän plats. Rätten att filma på allmän plats skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Om du däremot filmar så att du stör den allmäna ordningen eller polisens arbete, får polisen avvisa dig eller avlägsna dig från platsen om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. I övrigt är det fritt fram att filma lagets matcher utan tillstånd.Det finns en ny bestämmelse om kränkande fotografering som du hittar i Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 6a §. För att bli straffad krävs dock att att fotograferingen eller filmandet sker olovligen, sker i hemlighet för den som fotograferas och att den som filmas eller fotograferas befinner sig på en "privat" plats, alltså i en bostad exempelvis. Detta gäller dock inte i ditt fall.Med vänliga hälsningar

Olaga förföljelse, stalking

2015-09-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Min exman gjorde slut med sin sambo sedan sex år i höstas. Då anmälde hon honom för grov kvinnofridskränkning/misshandel men förlorade i rätten. Hon har nu överklagat men det har inte gjorts ngt än. Dessutom överträdde hon själv kontakt förbudet HAn fick mot henne, flera ggr. Denna kvinna har alltid gjort såhär mot alla runtomkring. Telefonerar med samtal o sms, blogginlägg mm. Jag själv har blivit utsatt. Men nu har det tagit fart med kraft igen, mot exmaken. Han har blivit tvungen att ta nytt nummer o bett sin chef om hjälp samt stänga av jobbmobil o lämna den kvar på jobbet. Det handlar om upp till över 30 samtal per dag inland, utöver alla dessa långa sms. Vår gemensamma dotter hade pga detta ingen kontakt med sin pappa på tre år och blev anmälda till soc(ogrundat o utrett). Han fick inte ha kontakt med mig för henne o det led barnen av. Vart går gränsen för ofredande egentligen? Polisen påstår att de inget kan göra. Jag menar, hur normalt är det att ringa någon över 30 ggr/dag OCH en massa sms? Vad kan han göra åt detta?Med vänlig hälsning, fd frun
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det du beskriver låter som att de absolut passar in som ofredande, 4 kapitlet 7 § brottsbalken. Eftersom att han blivit anmäld till soc så är det ett ofredande, han har blivit utpekad som klandervärd i sitt levnadssätt. Eftersom att det är ett beteende som upprepats så länge och är återkommande så skulle jag även anse att det rör sig om olaga förföljelse, 4 kapitlet 4b § brottsbalken. Det är alltså stalking det rör sig om. Se till att varje överträdelse skrivs upp och helst polisanmäls så att det finns möjlighet att överblicka hur stort problemet verkligen är. Det svåra här är att polisen sällan känner till brottet, tar det på allvar eller har resurser till det. Så det är inte så lätt att få rättvisa vid dessa brott, tyvärr!Det är möjligt att driva ett enskilt åtal när polis inte vill agera. Det är dock en process man driver på egen hand och det kan bli ganska dyrt. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

SMS-trakasserier - Förolämpning eller ofredande

2015-08-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar vad som gäller om man blir utsatt för kränkande meddelanden via sms dagligen med ord som din jävla hora, du är alkoholist. Du knarkar , du är så fet ful etc etc
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det jag genast kommer att tänka på är 5 kap. 3 § Brottsbalken, alltså förolämpning. Förolämpning omfattar t.ex. att man kommunicerar kränkande beskyllningar till någon (såsom i ditt fall) . Det krävs dock att uttalandena är ganska allvarliga i förhållande till rådande värderingar i samhället. Sådana uttryck som "din jävla hora" kan åtminstone utgöra förolämpning. Det är dock så att även andra omständigheter än själva orden spelar in, och att förolämpningsbestämmelsen främst tar sikte på sådant som är kränkande av t.ex. rasistiska skäl eller skäl kopplade till sexuell läggning eller kön med mera.Det är kanske mer fruktbart att tänka sig brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Under ofredande faller bland annat sådant som telefontrakasserier och annat hänsynslöst beteende. Under detta torde även SMS:ande falla, särskilt om SMS:en kommer varje dag och ännu mer säkert om de kommer flera gånger dagligen. Att SMS:en har ett i sig kränkande innehåll, som i ditt fall, innebär förmodligen att kraven på hur länge SMS:en har kommit och hur ofta de kommer sjunker något.Jag skulle, till följd av att trakasserierna bör utgöra ofredande, råda dig eller den som är utsatt för SMS-trakasserierna att göra en polisanmälan.Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Olaga frihetsberövande samt ofredande

2015-08-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Tre 14-åriga killar går oberoende av varandra ungefär samtidigt in i en föreningslokal. En av killarna stjäl ett par skor. De andra två killarna uppmanar honom att lämna tillbaka skorna, vilket han inte gör.Två bekanta killar har utfört en liknande handling dagen innan på en annan plats.En vuxen föreningsmedlem hör en grupp tonåringar prata om de båda stölderna. Den vuxna föreningsmedlemmen tar en av de oskyldiga 14-åringen åt sidan. 14-åringen känner inte personen i fråga. Den vuxne agerar aggressivt och hotfullt. Han säger att han vill ha två namn (avseende handlingen dagen innan) annars kommer han inte att släppa honom därifrån. 14-åringen blir rädd och tvingas ange namnen, vilka han tillsammans med många andra känner till.Vad är ok? Hur får den vuxne agera? Vilka är 14-åringens rättigheter?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!En "vanlig" person har naturligtvis inga befogenheter att utreda brott, och kan förstås inte t.ex. "ta fast" någon för att pressa den på information. Jag kan inte hitta något stöd för att en vuxen som bara är medlem i samma förening som en 14-åring skulle ha rätt att göra på det här sättet, även om t.ex. föräldrar och lärare ibland anses ha rätt att "ta i med hårdhandskarna". Agerandet kan utgöra olaga frihetsberövande, se 4 kap. 2 § Brottsbalken. Ett olaga frihetsberövande behöver inte bestå i att man låser in eller binder fast någon, utan det kan bestå av nästan vad som helst som leder till att någon inte kan eller vågar förflytta sig så länge som frihetsberövandet inte är alltför kortvarigt. Förmodligen är även det sätt på vilket 14-åringen hållits kvar i detta fall ett olaga frihetsberövande, eftersom det kan sägas ha varit med en typ av tvång. Det krävs dock att det har pågått en stund och att den vuxne måste ha kunnat tas på allvar. Hur som helst måste frihetsberövandet betraktas som mindre grovt, men ett brott kan det fortfarande vara. I vilket fall som helst kan även ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken) aktualiseras. Överlag talar det faktum att 14-åringen inte kände den vuxne för att situationen skall betraktas hårdare. Om det måste ha upplevts som en typ av tvång och mycket obehagligt när 14-åringen togs åt sidan och om han hölls kvar aggressivt beteende får ofredande sägas ha inträffat. Om den vuxne t.ex. greppade tag i 14-åringens arm eller kläder när han drogs åt sidan eller vid något annat tillfälle under händelsen kan även det tala för ofredande. Oavsett vilket, kan händelsen polisanmälas. Om detta skulle gå vidare till rättegång, kan 14-åringen även ha rätt till skadestånd. I de flesta fall är åklagaren skyldig att driva skadeståndstalan åt offret.Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!Hälsningar,