Bortförd i bil mot sin vilja - olaga frihetsberövande

2017-07-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag åkte bil med mitt ex. Vi bråkade och jag bad om att bli utsläppt. Han vägrade att släppa ut mig. Jag skrek att han skulle släppa ut mig men han vägrade. Jag blev rädd och obekväm. Han fortsatte att köra cirka 2 mil. Är detta olagligt?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Den brottsliga handling som ligger närmast att likna med det du har varit med om är olaga frihetsberövande. Detta brott regleras i 4 kap 2 § Brottsbalken. Du hittar brottsbalken här.Ett olaga frihetsberövande är när man på något vis avsiktligt hindrar någon annan från att röra sig fritt. Att köra iväg i en bil tillsammans med någon mot dennes vilja är definitivt att begränsa den personens rörelsefrihet. Dock tror jag att det är svårt att bevisa att ditt ex har begått en brottslig handling. För att händelsen ska leda till en fällande dom ska det gå att bevisa på något vis att han avsiktligt och mot din vilja rörelsehindrat dig under en viss tid. Finns en stor risk att det blir en ord mot ord situation om det nu inte finns några vittnen eller andra bevis på att denna händelse har skett och att den skett mot din vilja. Vi uppmuntrar alltid personer som känner att de blivit utsatta för brott att polisanmäla händelsen. Dock är det viktigt att vara lite medveten om bevissvårigheten. Brottet Olaga frihetsberövande är en mildare variant av brottet Människorov. Människorov är exempelvis att hålla fast/spärra in någon för att utpressa personen, skada denne till liv eller hälsa eller att tvinga denne till tjänst av något slag.Om det i ditt fall "endast" var att han vägrade att stanna och släppa ut dig under en kortare tid utan att han utpressade dig eller liknande är brottet Olaga frihetsberövande mer passande brottsrubricering. Straffet för brottet Olaga frihetsberövande är böter eller fängelse i högst 10 år boende på hur grovt det anses vara. Hoppas du fick lite vägledning, Med vänliga hälsningar,

Kränkande fotografering

2017-07-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Mina frågor: Har min granne rätt att filma mig utan att jag samtycker? Hemma hos mig? på min trädgård? I min dörröppning? Hur har han i så fall rätt att använda filmerna? Kan han t ex publicera dem på nätet? eller visa dem för andra? Finns det något sätt jag kan tvinga honom att radera filmerna om mig? eller finns det något jag kan göra som kan hindra honom att visa/ använda dem? Bakgrund: Min granne och jag kommer inte alltid överens. Vi bor i radhus. Han påstår nu att han har filmat mig och filmar "sådana som mig". Jag vet inte riktigt vad han menar med detta men det känns obehagligt att bli filmad och särskilt i mitt eget hem. Jag och mina barn uppfattade honom som hotfull när han igår sa detta. Vad / hur mycket har han filmat undrar jag? Och vad tänker han använda det till? Jag vet t ex att han är väldigt aktiv på sociala medier. Nu är han dessutom sedan någon månad ordförande i vår bostadsrättsförening och har ju en position där han kan driva frågor och åsikter. med vänlig hälsningLena
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din granne i hemlighet har filmat dig i din bostad har han begått kränkande fotografering. Gärningen kan leda till böter eller fängelse i högst två år (brottsbalken 4:6a). En åklagare väljer dock vanligtvis bara att väcka åtal om det finns tillräckligt med bevisning för det. Endast ord mot ord anses normalt inte vara tillräckligt._________________________________________________________________________________________________Du är välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se om du anser att situationen fortfarande är oklar.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att spela in ett telefonsamtal?

2017-07-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har försökt sätta mig in i om det är lagligt att spela in telefonsamtal (som jag har med andra) mest för att kunna gå tillbaka och se om jag har glömt något, men också i framtiden så om någon har sagt något och vill ändra på sig senare, ska jag ha bevis för de personen sa.Har kollat runt lite och det verkar som att det är okej att spela in utan att medela parterna så länge som jag själv deltar i samtalet (Brottsbalk (1962:700) kap4 - 8,9 är det källor som är givna). Men som jag förstår verkar lagan bara ta upp om man olovligen spelar in eller på annat sätt kommer åt andras kommunikationer som man inte är en del utav. Skulle vilja få ett förtydligande!/Tack
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuell lagtext I lagtexten står att du som olovligen med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud, i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar allmänheten inte har tillträde till, och som du själv inte deltar i, eller som du olovligen givit dig själv en rätt att delta i, döms för olovlig avlyssning (4 kap 9 a § brottsbalken). Vad menas med ”olovligen”?Lagen riktar in sig exempelvis på den som spelar in ett telefonsamtal. Begreppet ”olovligen” innebär här motsatsvis att du får spela in ett samtal du har tillåtelse att spela in, även om du själv inte är deltagande i det. Får du exempelvis ett godkännande av ena parten i ett telefonsamtal att spela in det, är det inte att anse som olovlig avlyssning, även om du själv inte skulle säga ett ord under samtalet. Vad menas med ”i hemlighet”?I lagen står att avlyssningen ska ske ”i hemlighet”, vilket innebär att själva faktumet att du avlyssnar samtalet (med någon form av avlyssningsapparatur) måste vara hemligt för parterna i samtalet. Om de är medvetna om att du som tredje part sitter och spelar in samtalet är det inte att anse som olovlig avlyssning. Är du själv deltagande part i samtalet spelar dock denna hemlighetsaspekt ingen roll, eftersom lagen överhuvudtaget inte är tillämplig på denna situation (se stycket nedan). Du har således som deltagande part i ett samtal ingen som helst skyldighet att meddela din motpart att du spelar samtalet. Gäller lagen överhuvudtaget när du själv deltar i samtalet?Svaret är nej. Detta framgår motsatsvis av uttrycken ”samtal mellan andra” och ”som du själv inte deltar i” i lagtexten ovan. Det är därmed fullt tillåtet, att såväl öppet som i hemlighet, spela in ett samtal du själv deltar i. Det finns ingen lag som säger något annat. Det kan ju, precis som du är inne på i din fråga, i många lägen vara viktigt att spela in sina egna samtal, då det annars kan vara svårt att bevisa att man exempelvis blivit utsatt för en lurig telefonförsäljare eller för ett brott. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Fråga om hyresvärdens rätt att vistas på hyresgästens tomt och förråd

2017-07-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vi har en fråga vi gärna skulle få hjälp med. Tidigare denna vecka (tisdags) var hyresvärden förbi och skrev papper på sophämtning med oss, då påpekade han att vi måste ta bort vårt nedflugna partytält som blåste ner på tomten här om dagen. Vilket jag då sa att vi skulle göra kommande dag (onsdagen) då klockan var 21 när han var förbi. På onsdag morgonen åkte vi och handlade innan vi skulle fixa på tomten, kommer tillbaka någon timme efter och då har hyresvärden varit på vår tomt och plockat ihop tältet, gått in i vårt förråd och lagt in det samt flyttat om saker i förrådet, plockat in sonens lilla gräsklippare och skottkärra i förrådet samt tagit bort vår hunds långlina. Tagit bort askkoppen från utebordet och ställt under grillen... Även burit in våran pallkrage vi skulle odla i den dagen.. Får man verkligen göra så?!?! Vi känner oss jätte kränkta över att dom hållt på så på våran tomt och med våra saker och dessutom ändrat plats på saker i förrådet :( Vill jättegärna ha hjälp om hur vi kan bemöta detta.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler gällande detta finns i Jordabalken (1970:994).Ni som hyresgäster disponerar över ert boende och tillhörande förråd ensamma. Hyresvärden har därför enbart rätt att tillträda lägenheten samt förrådet i specifika undantagsfall. Det kan vara om det handlar om utförande av något förbättringsarbete som inte kan skjutas upp utan att skada uppstår, exempelvis vattenläckage. Vid mindre brådskande förbättringsarbete får hyresvärden tillträda lägenheten om denne meddelar detta en månad i förväg, se här. I ert fall är ingen av undantagsfallen uppfyllda och hyresvärden har därför inte haft rätt att vistas på er tomt eller i ert förråd utan tillåtelse. Det går därför att argumentera för att hyresvärden gjort sig skyldig till hemfridsbrott - se här.Med det sagt kan ni påpeka för hyresvärden att denne begått ett brott och meddela att ni kommer göra en polisanmälan om denne fortsätter att gå in i lägenheten. Ett andra alternativ är att polisanmäla direkt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Brytande av annans post - brottsligt

2017-07-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Tjena. Jag är 18 år och det förekommer att mina föräldrar öppnar mina brev så som försäkringspapper, brev med bara mitt namn och polispapper. Dom anser att det inte är min ensak sålänge jag bor under deras tak.Är detta olagligt?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kap. 4 i Brottsbalken som handlar om brott mot frihet och frid är relevant. Av 4 kap. 8 § Brottsbalken utläses: "Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år". Det är alltså brottsligt att öppna brev som är adresserade till annan.Hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Föreligger ett olaga hot?

2017-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om detta sorterar under olaga hot och om det då är lönt att polisanmäla, vill absolut inte att denna person ger sig på varken mig eller min mamma. Han var förut ihop med en klasskompis till mig från grundskolan (min klasskompis flyttade till ”Småland” och denna kille bor i ”Småland”) Jag skulle skriva till min fd. klasskompis på en social medier men hon hade tagit bort mig där, skrev på ett annat ställe och frågade varför, vet att han varit hotfull och inte låtit henne ha killkompisar osv förut. Men så helt plötsligt får han för sig att hon har varit otrogen med mig, vilken för övrigt inte är sant och skriver saker både från hennes Instagram och sin egen, han kallar mig "hor unge" ett antal gånger men det jag stör mig på är att han skriver "jag ska knulla dig och din mamma" själv bor jag i Norrland så vi har en bra bit i mellan oss men min mor bor betydligt närmare ”Småland” och sen så måste han ha sökt upp min hemadress för han skriver min hemadress och "förstår du det här då?" efter som om han ska komma hem till mig....och sen när jag nämner för att jag ska polisanmäla så blir han livrädd å hittar på alla möjliga bortförklaringar. Men jag har tagit skärmdump på allt han skrev. Så till frågan, räknas detta som olaga hot? Vad kan polisen göra? Löns det att anmäla? Tack på förhand!
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Olaga hot är ett brott enligt 4 kap 5 § brottsbalken (BrB). För att det ska räknas som ett olaga hot krävs det att…”någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom”Alltså krävs det att personen på något sätt hotat dig med en brottslig gärning vilket kan vara att slå dig, söka upp din mamma och slå henne eller som du uttrycker ”jag ska knulla din mamma” bör kunna ses som hot om brottslig gärning. Dessutom ska du eller eventuellt din mamma uppfatta hotet som allvarligt menat. Det krävs inte att personen uttalat hotet mot din mamma utan så länge din mamma kan få möjlighet att få reda på hotet. Det krävs alltså att man fått kännedom om hotet. Vidare så ska det vara ”ägnat” att framkalla allvarlig fruktan. Det innebär att du inte faktiskt behöver blivit rädd utan hotet i det konkreta fallet var menat att göra dig rädd. Självklart spelar det in om du faktiskt blivit rädd vilket talar ytterligare för att ett hot faktiskt uttalats. Det är svårt att göra en klar bedömning av situationen när jag inte vet mer exakt vad personen skrivit men uttalandet ”jag ska knulla din mamma” i sig torde inte i sig uppfylla graden för olaga hot. Om personen tidigare uttalat sig om hot om att göra brottslig gärning så kan dock uttalandet ses som ett olaga hot, det kan bero helt på omständigheterna runt omkring. Om personen istället skulle skriva att han ska skada dig eller din mamma samt även uppsöker era adresser osv anser jag att det skulle kunna vara ett olaga hot. Med tanke på vad personen skrivit tidigare ”hor unge” men även ”jag ska knulla din mamma” så kan det snarare handla om förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB.Sammantaget… är det lite oklart om uttalandena kan räknas som olaga hot men polisen kan aldrig neka dig att göra en polisanmälan och möjligtvis anser dem att det finns tillräcklig grund för att gå vidare med en förundersökning. Det är mycket bra att du tagit skärmdumpar på er konversation vilket är ett bevis för din ståndpunkt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad klassificeras som SMS-hot och är det ett polisiärt ärende

2017-07-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är en kvinna och lever i en relation med en man sedan 30 år tillbaka. För 4-5 år sedan träffade jag en annan man och vi hade en relation under en period av 6 månader,utan min partners vetskap. Vi bröt upp och har sedan inte haft någon kontakt. Helt plötsligt för en vecka sedan fick jag sms från mannen som jag hade träffat tillfälligtvis. Han ville träffas, men jag sa nej och att för min del var vår relation avslutat. Han blev väldigt kränkt och otrevlig. Han har skrivit flera sms till mig där han säger att han ska avslöja för min fasta partner att vi har haft en relation och att jag varit otrogen OM jag inte går med på att träffas igen och ha en sexuellt kontakt. Nu har jag ångest över detta,vet inte hur jag ska hantera det här. Att prata med min sambo är otänkbart,han skulle lämna mig utan tvekan.Vad sorterar hans beteende under? Är det brottsligt,hot och utpressing är väl det?Vad ska jag säga till den tillfällige förbindelsen som får honom att lugna ner sig och lämna mig ifred? Är hans beteende straffbart,är det ett polisiärt ärende?Hoppas på ett snabbt svar då jag mår mycket dåligt.MVH Den hotade
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Hot är ett brott som är straffbart med böter eller fängelse enligt svensk lag. För att ett uttalande ska utgöra hot måste du ha blivit hotad med att brott ska begås mot dig, vilket gör att du känner att din, eller annan i din närhet, säkerhet har blivit hotad, 4 kap 5 §, Brottsbalk (1962:700), BrB, se https://lagen.nu/1962:700. Jag förstår att du känner dig hotad eftersom den här människan kan förstöra din relation och med det din livssituation, men det är inget brott att avslöja för din partner att du hade en sidoaffär. Vad som däremot är ett brott är att han försöker utnyttja din ställning och tvinga till sig intimitet genom att hota att berätta för din nuvarande partner, vilket kallas för "hot om olaga tvång" och i det här fallet kan det klassas som "utpressningshot", vilket är straffbart med böter eller fängelse upp till 2 år, 4 kap 4 § 1 st 2 meningen, BrB. "Utpressningshot" omfattas även av brottet "sexuellt tvång" som omfattar när en gärningsman genom olaga tvång förmår (dig i det här fallet) att tåla eller genomföra sexuella handlingar mot din vilja, 6 kap 2 §, BrB. Sammanfattningsvis så bör du spara alla SMS, alla skriftliga bevis som finns, och gå till polisstationen och göra en anmälan. Din "tillfälliga förbindelse" kommer att bli underrättad om anmälan och förundersökning kommer att inledas om polisen anser att det förekommit ett brott. Viktigt att veta är att staten i brottmål har en åtalsplikt, vilket innebär att de har en skyldighet att utreda brott. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan stirrande utgöra ofredande?

2017-07-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej..en fråga som man som kvinna kanske upplever som olika..inte vet jag..för mig var och är det väldigt obehagligt,nu till frågan..en granne har vid några tillfällen kommit ner till mig när jag har legat och sovit ute i min solstol,jag har vaknat av att det har känts obehagligt varav han har stått och studerat mig i tysthet utan att gjort någon ansats av att väcka mig..jag har vaknat med ett ryck satt mig upp och fått på mig en tröja.Han har haft en otäck blick,inte verkat förstått att han sysslar med är vidrigt skymfande..listan kan göras lång på hur jag har upplevt det..frågan är kan jag anmäla honom och för vad..hälsningar maud
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall skulle det kunna röra sig om ofredande enligt 4:7 Brottsbalken (BrB) eller också hemfridsbrott enligt 4:6 BrB. För att 4:6 BrB ska aktualiseras krävs det att din granne har inträngt i din bostad eller på din tomt. Utifrån din fråga tolkar jag det dock som att du har solat på ett gemensamt utrymme för grannskapet och om så är fallet har inget hemfridsbrott förekommit. Angående ofredande enligt 4:7 BrB så beror detta på hur pass länge detta beteende har förekommit och om du har uppmanat din granne att upphöra med beteendet för att det ska kunna utgöra ett ofredande. Även om det dock skulle ha förekommit vid ett flertal tillfällen så krävs det ganska mycket för att den här typen av beteende ska komma upp i ofredande. Jag rekommenderar dig att i alla fall tydligt förklara för din granne att du inte accepterar dennes beteende och att denne genast upphör med detta. Skulle beteendet fortsätta talar mer för att beteendet utgör ofredande och i sådana fall bör ni gå vidare med att göra en polisanmälan.Vänligen,