Olovlig avlyssning i gemensam bostad

2017-05-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Mitt x och jag separerade för 4 månader sedan, vi delar nu på vår hyresrätt där vi har vår dotter. Vi väntar på att byta bort till två lägenheter. Jag har nu hittar en kamera som han har installerat utan mitt medvetande som har filmar och spelat in ljudupptagningar på mig som direkt är kopplat till hans mobil via en app på mobilen! Spelat in mig varje kväll jag varit där och spelat in när jag pratat i telefon m.m jag har beslagtagit kameran som har ett simkort. Otroligt obehagligt och han är inte frisk. Vad kan jag anmäla honom för?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den situation du beskriver skulle kunna falla in under brottsbalkens 4 kap 6a § om kränkande fotografering. Paragrafen tar framförallt sikte på bildupptagning i privata situationer i hemmet, men eftersom det även förekommit ljudinspelning kan 4 kap 9a § BrB om olovlig avlyssning komma att aktualiseras. Straffbestämmelser aktualiseras redan i förberedelsestadiet. Den rättsliga bedömningen om hur detta skulle kvalificeras görs av förundersökningsledaren. Men min rekommendation är att du tar kontakt med polisen för att upprätta en anmälan, fängelse finns i straffskalan för samtliga brott. Med vänliga hälsningar

Får man gå in på någon annans tomt och där spela in samtal med sin telefon?

2017-05-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man gå in som privat person till någon annans territorium alltså tomt (oinbjuden) och sätta igång telefonen på inspelning, spela in samtalen?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB) och situationen du beskriver aktualiserar Brottsbalkens 4 kapitel gällande brott mot frihet och frid.Det finns två moment av situationen du beskriver, nämligen dels att en person tar sig in på någon annans tomt och dels att man spelar in den andre personens samtal.Att gå in på någon annans tomt kan vara hemfridsbrott. (4 kap. 6§ 1 stycket BrB) Det är inte bara själva bostaden som omfattas av hemfridsbrott, utan även närliggande trädgård eller gård. Det krävs dock inte bara att man har vandrat in på någon annans gård, utan det krävs också att man övervunnit något slags hinder. Ett sådant hinder brukar vara ett staket eller om man blivit tillsagd att man inte får vara där. Skulle personen som går in på tomten övervunnit ett sådant hinder skulle det kunna vara hemfridsbrott. Detta beror dock som du ser på omständigheterna omkring. Det finns många fall där det inte är brottsligt att gå in på någon annans tomt, exempelvis om en person går in på en gård genom en grind, om personen håller sig på en väg och inte möts av några förbud.Också att spela in någon annans samtal kan vara brottsligt. Jag utgår från att personen velat hålla sig hemlig och inte deltagit i samtalen själv. Eftersom personen ifråga inte själv deltagit i samtalen och personen har tagit upp samtalen med hjälp av telefonen, som är ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud blir brottet olovlig avlyssning aktuellt. (4 kap. 9a§ BrB) De samtalen som kan vara brottsliga att spela in är dels om någon talar i enrum (till exempel en bön), dels om någon samtalar med någon annan, och dels att spela in förhandlingar vid ett sammanträde eller sammankomst dit allmänheten inte är inbjuden. För att avlyssningen ska vara brottslig krävs också att den är hemlig och olovlig. I din fråga verkar personen ha gjort det utan lov och i hemlighet, och utifrån den informationen jag har att gå på bedömer jag att det skulle kunna vara olovlig avlyssning.Sammanfattningsvis kan det faktum att personen gått in på tomten innebära att personen begått hemfridsbrott och det faktum att personen sedan spelat in samtal med sin telefon innebära att personen begått brottet olovlig avlyssning.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur går man vidare när någon hotar om att skada ens djur?

2017-05-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Idag var jag ute med min hund, kopplet är ca 3 meter. Min hund går fram till min granne och skäller på honom, han hoppar inte utan endast skäller. När jag drar bak kopplet och säger till min hund, säger grannen: "om han kommer till mig en gång till och skäller på mig, sparkar jag honom så att han dör". Detta fick mig att bli väldigt upprörd då det är en granne till mig som aldrig har uttryckt sig såhär. (vi bor i villa område) vi har aldrig haft problem med detta, ingen granne har någonsin klagat och alla älskar min hund. Jag kan tilläga att min hund är en liten valp på 2 år! Går detta att anmäla? Vad bör jag göra egentligen?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du berättar har hänt skulle kunna utgöra olaga hot, men måste bedömas av polis/domstol. Att hota någon annan med vapen, eller med annan brottslig handling som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person faller under brottet olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste du uppfatta hotet som allvarligt.Du kan göra en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller via https://polisen.se/. Med vänlig hälsning,

Inspelning av samtal

2017-05-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man spela in ett samtal
Robert Green |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det inte är tillåtet att spela in ett samtal som man själv inte medverkar i. Det är dock tillåtet om man själv medverkar i det, även utan den motpartens kännedom om att det försegår en inspelning, 4 kap. 9 a § Brottsbalken. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid eventuella funderingar.Vänligen,

Får man spela in samtal utan att informera de man pratar med?

2017-05-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en rektor i en kommunal skola spela in ett möte/samtal med vårdnadshavare utan att de informeras? Gäller samma regler för en vårdnadshavare som för en tjänsteman (rektor) vid inspelning av ett samtal som både deltar i? Varför måste t ex Försäkringskassan uppge att de kan komma att spela in samtalet och i vilket styrde? Om innehållet i samtalet kan härledas till vem vårdnadshavarna är det då inte förbjudet enligt PUL om inte vh har lämnat samtycke?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Aktuella bestämmelser kring olovlig inspelning i ert fall hittar ni i brottsbalken 4 kap 9a §. Där anges att en förutsättning för att det ska vara olagligt är att personen som spelar in inte har tillstånd eller inte själv deltar i samtalet. I ert fall har rektorn spelat in ett samtal som hen har fört ihop med er, vilket alltså innebär att rektorn lagligen fick spela in samtalet. Det är alltså tillåtet - om än inte alltid lämpligt- att spela in ett samtal förutsatt att man själv deltar i samtalet. Man behöver dock inte prata själv, det räcker att man har rätt att vara där och delta. Vidare så finns inget krav på att den man samtalar med är medveten om att man spelar in. Företag och myndigheter som försäkringskassan har i sina samtalstjänster en sorts digital inspelning och om det går att identifiera personerna som spelas in så är det PUL som reglerar vad man får göra kring inspelning. Normalt får inspelning av kunders telefonsamtal ske utan att man behöver hämta in ett samtycke direkt från kunden. Detta förutsatt att kunden fått information om bland annat vad inspelningen ska användas till. Om det förekommer känsliga personuppgifter i samtalen så kan man behöva kundens samtycke innan inspelningen. Inspelning i t.ex. utbildningssyfte bör dessutom, för de anställdas skull, vara begränsad och inte pågå konstant i tid.Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänligen

Får rektor spela in ett möte med vårdnadshavare?

2017-05-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en rektor i en kommunal skola spela in ett möte med vårdnadshavare utan att de informeras?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att en rektor inte får spela in ett samtal om samtliga parter är omedvetna om inspelningen. Om rektorn däremot själv medverkar i samtalet som han eller hon spelar in så är en inspelning dock tillåten och rektorn behöver i det fallet heller inte informera om inspelningen. (Brottsbalken 4 kapitlet 9 a §).Det är alltså fullt tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att man själv deltar i dialogen. Det har ingen betydelse vilken typ av samtal det rör sig om. Det finns inget krav på att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in.Jag förstår din frustration över detta eftersom en inspelning är att betrakta som oerhört integritetskränkande. Speciellt ifall inspelningen görs av en kommunal skola, för då kommer inspelningen troligen att betraktas som en allmän handling som vem som helst kan begära ut och ta del av. Inspelningen ska dock omfattas av sekretess ifall ni under mötet exempelvis diskuterar ett barn som har fått en hemlig identitet. En förutsättning för att straff enligt brottsbalken 4 kapitlet 9 a § ska komma att aktualiseras är att upptagningen skett olovligen. Upptagningen blir tillåten om samtycke föreligger från någon som kan sägas ha rätt att förfoga över meddelandet. Samtycke till inspelning ska lämnas av den som blir utsatt för denna och inte av den som förfogar över den plats där ljudupptagningen sker. Notera att en ytterligare förutsättning för straffbarhet är att gärningen utförts i hemlighet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Olaga hot?

2017-05-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Förra året träffade min tjej en kille från hennes jobb under två månader, vilket sedan rann ut i sanden innan hon träffade mig. Under hela hösten trakasserade han sedan henne med sms, samtal och meddelanden på jobbets interna nät. I januari är de båda på samma företagsfest samtidigt som jag är ute med mina vänner. På väg hem går jag för att möta upp min flickvän och ser då hur denna kille står och är väldigt högljudd och gestikulerar mot min tjej. Jag går då fram till honom och tar tag i hans arm samtidigt som jag frågar vad han håller på med, då slår han mig rakt i ansiktet varpå jag börjar blöda kraftigt näsblod. En polisanmälan upprättades men ärendet lades ner hos polisen. Efter detta hoppades vi att han skulle sluta, då han flera gånger lovade detta då min flickvän konfronterade honom. Men för ett par dagar sedan mottog min flickvän ett sms där han bokstavligen skriver "Jag kmr döda honom". Går det att anmäla detta för olaga hot och tror ni att det finns grund för att han ska kunna bli dömd? Vad är den generella bedömningen kring liknande situationer? Jag känner mig självklart orolig, även om jag tror att det hela beror på att han mår väldigt psykiskt dåligt och att det egentligen kanske är tomma hot.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det brott som blir aktuellt i detta fall är precis som du själv skriver olaga hot, vilket regleras i 4 kap 5 § Brottsbalken. Förutsättningarna för att någon ska kunna dömas till ansvar för olaga hot är att personen ska ha 1) hotat med brottslig gärning 2) på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin egen eller annans säkerhet. I ditt fall är det din flickvän som mottagit hotet, men om killen som skickade sms:et räknat med att hon skulle vidarebefordra detta till dig (vilket man kan anse ganska rimligt) är hotet även riktat till dig. Ansvar för olaga hot kan alltså komma i fråga också då hotet har kommit till den hotades kännedom genom förmedling av en tredje person.Eftersom killen som skickat sms:et har hotat med att döda dig råder det ingen tvekan om att han har hotat med en brottslig gärning (Mord, som du hittar i 3 kap 1 § Brottsbalken). När det gäller hotet behöver det inte vara objektivt farligt, det räcker att det är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den som blir hotad. Detta innebär att det inte spelar någon roll huruvida personen faktiskt tänkt genomföra hotet utan man ska i bedömningen utgå ifrån hur den hotade personen upplevde det. Om du inte blev rädd för att du inte tror att hotet är allvarligt menat är hotet alltså inte ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig och inget brott har då begåtts. Det är dock svårt för mig att veta exakt hur du upplevde situationen och därför även svårt att säga hur en domstol skulle resonera i frågan.Till sist måste även gärningsmannen ha uppsåt till alla förutsättningarna som nämnts ovan, vilket innebär att han måste alltså ha förstått dels att han hotade om en brottslig gärning, dels att den var ägnad att framkalla allvarlig fruktan hos dig. Sammanfattningsvis har alltså killen som skickat sms:et hotat dig med en brottslig gärning, och om detta har framkallat allvarlig fruktan hos dig och om killen haft uppsåt till detta uppfylls kraven för olaga hot. För att besvara din fråga så kan du absolut göra en polisanmälan om olaga hot, men då jag inte riktigt vet alla omständigheter vågar jag heller inte uttala mig om hur en domstol skulle döma i just ditt fall. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Är det lagligt att smygfilma in på annans tomt?

2017-05-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi har en granne som klagat på vår eldning. Nu har han börjat smygfilma in på vår tomt för att kunna klaga ännu en gång. Vi har gjort allt. Bytt vedpanna, Satt upp solfångare, Fått godkänt av sotaren. Hans egen son har kontaktat oss och berättat att pappan har blivit konstig och bad oss lämna honom ifred, men senast idag stod han och smygfilmade igen. Vad ska vi göra? Kan vi polisanmäla honom? Det går inte att prata med honom, det har vi redan försökt Snälla hjälp oss.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel så får man fotografera och filma vad man vill men det finns undantag som benämns bland annat i brottsbalken (BrB). Kränkande fotografering Ett utav undantagen är ”kränkande fotografering” som du finner i 4 kap 6a § BrB. För att detta brott ska vara aktuellt krävs det att det används ett tekniskt hjälpmedel, dvs en mobil, kamera etc. Det spelar ingen roll om det är stillbilder eller en video. I ert fall så är denna punkt uppfylld. Det krävs vidare att det är görs olovligen och i hemlighet. Det betyder att fotograferingen sker utan att ni vet om det och utan ert samtycke. Som du beskriver i din fråga så bör även denna punkt vara uppfylld. Till sist krävs det att fotograferingen skett inomhus i en bostad, omklädningsrum eller liknande. Om man blir fotograferad utomhus i trädgården, på balkongen eller altanen omfattas handlingen alltså inte av brottet ”kränkande fotografering”. Om er granne smygfilmar på er tomt så omfattas inte detta av brottet. Om han skulle börja filma in i er bostad så omfattas fotograferingen av bestämmelsen. KameraövervakningOm situationen är sådan att er granne satt upp en kamera som övervakar er tomt så kan kameraövervakningslagen bli aktuell. Kameraövervakning för privata personer kan vara tillåten om övervakningen bara omfattar ens egna privata mark eller även allmän plats om man fått samtycke av den som övervakas, (5 § och 22 1st § samma lag). Det finns vissa undantag i 23 § men dessa verkar inte vara aktuella i ert fall. Eftersom ni inte gett ert samtycke så har grannen inte tillåtelse att kameraövervaka er. OfredandeBrottet ofredande är när en person agerar med ett hänsynslöst beteende och det innebär en kännbar frihetskränkning för den som blir utsatt, (4 kap 7 § BrB). Det är alltså en ganska vid bestämmelse som kan inbegripa många olika handlingar. Det kan exempelvis vara att en person upprepade gånger skickar sms eller ringer trots att man bett personen att sluta. Att filma någon på allmän plats, dvs er tomt i detta fallet, är inte olagligt i sig. Men beteendet hur man filmar kan vara brottsligt. Om er granne gör det på ett hänsynslöst sätt och ni flertalet gånger bett honom att sluta så kan det handla om ett ofredande. Eftersom jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt att göra en klar bedömning, men det finns alltid möjlighet att göra en polisanmälan om ni redan försökt att tala med er granne om problemet. Sammanfattningsvis, är det inte brottsligt att filma någon på allmän plats (vilket er tomt anses vara) men sättet man gör det på kan vara brottsligt. Om det snarare handlar om kameraövervakning krävs det samtycke av er för att det ska få ske på er tomt. För alla tre brotten kan ni alltså göra en polisanmälan. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,