Kan vårdnadshavare stoppa sina barn från att vittna?

2019-06-29 i Vittna
FRÅGA
Kan en vårdnadshavare vägra sitt 16 åriga barn att lämna ett vittnesmål? Vart står det reglerat isåfall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige råder så kallad allmän vittnesplikt (reglerna finns i 36 kap. rättegångsbalken). Det innebär principiellt att har man blivit kallad att vittna i rättegång så måste man infinna sig. Vägrar man inställa sig kan man bli förelagd vite eller till och med hämtad till domstolen av polis. Det finns vissa undantag från denna plikt, man måste exempelvis inte vittna när någon närstående står åtalad. Vissa yrkesgrupper är också undantagna från vittnesplikten beroende på omständigheterna.

Åldern på den person som ska vittna påverkar dock inte vittnesplikten annat än indirekt. Är det kallade vittnet under 15 år så ska domstolen i det enskilda fallet pröva om det är lämpligt att personen vittnar. I sådana fall skulle vårdnadshavarens inställning kunna påverka om barnet vittnar eller inte. För barn äldre än 15 har dock vårdnadshavarens inställning ingen principiell betydelse för skyldigheten att vittna. Denna kan alltså inte å sitt barns vägnar vägra att inställa sig för att vittna.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (198)
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88491)